X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Кафедра економічної політики

Завантажити презентацію

Кафедра економічної політики

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАДУ при Президентові України Кафедра економічної політики к.117, вул. Ежена Потьє, 20, м. Київ, Україна 03057 тел. (380 44) 456 93 57 Презентаційні матеріали

Слайд 2

Кафедра економічної політики

Слайд 3

Склад кафедри Розпутенко Іван Васильович, д.держ.упр., проф., заслужений діяч науки і техніки України – завідувач кафедри; Малиш Наталія Андріївна, д.держ.упр., доц. – заст. зав. кафедри; Кілієвич Олександр Іванович, доц., – заст. зав. кафедри; Ільченко-Сюйва Леся Василівна, к.держ.упр., доц.; Щербина Сергій Володимирович, к.с.-г.н., доц.; Криштоф Наталія Степанівна, к.держ.упр.; Слюсарчук Ольга Петрівна, к.е.н.; Юрчишин Василь Володимирович, д.держ.упр., проф.; Миколайчук Микола Миколайович, д.держ.упр., доц.; Дмитренко Геннадій Васильович, д.держ.упр., доц.; Романюк Ольга Панасівна, к.е.н., доц, заслужений працівник освіти України; Москаленко Світлана Олексіївна, к.держ.упр.; Василенко Ніна Федорівна, методист кафедри.

Слайд 4

У 1992-1999 pp. - зав. кафедри економіки і фінансів (до 1995 - Інститут державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України). З 2000 р. по 2006 р. – проректор-директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів. Був директором Спільного економічного навчального центру при Академії, керівником міжнародних проектів Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Канадської агенції міжнародного розвитку (CIDA) у галузі економічної політики та економічного навчання державних службовців. Автор понад 300 наукових праць, зокрема, навчальних посібників, монографій. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, ефективність управлінських рішень в контексті політичного процесу. Розпутенко Іван Васильович, завідувач кафедри, доктор наук з державного управління (1999), професор (2000), Заслужений діяч науки і техніки України (2009).

Слайд 5

Кілієвич Олександр Іванович, доцент, заступник завідувача кафедри. Автор 240 наукових праць, зокрема, двох підручників з грифом МОН України, 21 навч. посібника, 11 колективних монографій. Був радником заст., першого заст. Міністра , державного секретаря з питань євроінтеграції Мінекономіки України (2003-2011). Керівник або експерт багатьох проектів Світового банку, МВФ, UNDP, CIDA, USAID, TACIS у галузях аналізу державної політики, конкурентної політики, економічного навчання державних службовців. Сфера наукових інтересів: методологія аналізу державної політики, конкурентна та регуляторна політика.

Слайд 6

Малиш Наталія Андріївна, доктор наук з державного управління, доцент. Наукова робота у рамках державної науково-технічної програми: “Національна програма з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” Наукові інтереси з проблем: “Моделі економічного розвитку України”, “Регуляторна політика щодо обмеження дії негативних екстерналій (забруднення довкілля)”, “Макроекономічна політика України”. Автор понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Ільченко-Сюйва Леся Василівна, кандидат наук з державного управління, доцент. Експерт міжнародних проектів ЄС, CIDA, NISPAcee, TACIS, UNDP, USAID. Сфера наукових інтересів: державні фінанси, грошово-кредитна політика, розвиток фінансових ринків. Автор монографій, підручників, навчально-методичних посібників. Має понад 100 наукових праць.

Слайд 7

Криштоф Наталія Степанівна, кандидат наук з державного управління. Має 25 наукових публікацій та навчально-методичних розробок. Захищено кандидатську дисертацію. Досвід роботи на державній службі – 10 років. Наукові інтереси: фінансово-економічні механізми розвитку підприємництва, фінанси та бюджетний процес, державне регулювання економіки. Щербина Сергій Володимирович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент. Наукові інтереси з проблем: “Державне регулювання аграрної сфери”, “Регуляторна політика в аграрній сфері”, “Державна політика щодо розвитку кооперативного сектору України”. Має понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

Слайд 8

Дмитренко Геннадій Васильович, доктор наук з державного управління, доцент. Директор департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами та бюро кредитних історій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг. Працював заст. Голови ГоловКРУ України (2008-10); заст. голови Львівської ОДА (2010-11); 1-й заст. Бучанського міського голови (2012). Досвід роботи в органах державної влади – більше 20 років. Автор понад 50 публікацій, у тому числі 4 монографії. Наукові інтереси: економічна політика, фінансовий контроль, бюджетний процес. Слюсарчук Ольга Петрівна, кандидат економічних наук. Має 10 наукових публікацій та навчально-методичних розробок. Захищено кандидатську дисертацію Наукові інтереси: фінанси та бюджетний процес, державне регулювання економіки.

Слайд 9

Юрчишин Василь Володимирович, доктор наук з державного управління, професор. Директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. Був радником Міністра економіки та з питань європейської інтеграції України (2003), директором з досліджень Агентства гуманітарних технологій (1999-2002) та Агенції соціального проектування (2002-2004). Керівник української групи проекту DFID (Велика Британія, 2001-2002), експерт багатьох проектів CIDA, TACIS та ін. Автор понад 250 наукових праць. Сфера наукових інтересів: макроекономічна політика, валютні та фінансові виклики в епоху глобалізації. Романюк Ольга Панасівна, к.ек.н., доцент, заслужений працівник освіти України. Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг; Працювала заст. Міністра з питань житлово-комунального господарства України (2010-11), Президентом Всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку» (2004-10). Експерт проектів, що впроваджуються за фінансової підтримки МБРР, ОЕСР, ЄС, USAID, CIDA. Автор понад 50 наукових праць, навчальних посібників, підручників, колективних монографій. Сфери наукових інтересів: соціально-економічна статистика, соціально-економічний розвиток, житлово-комунальне господарство, економічна інтеграція України до ЄС.

Слайд 10

Москаленко Світлана Олексіївна, кандидат наук з державного управління, державний службовець із 20-річним стажем, автор більш ніж 40 наукових публікацій. Має досвід роботи у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Сфера наукових інтересів – соціальна політика, громадянське суспільство, актуальні проблеми державотворення. Василенко Ніна Федорівна, методист кафедри, стаж роботи у Національній академії державного управління при Президентові України понад 15 років.

Слайд 11

Етапи створення кафедри Перша кафедра економічного профілю - "Економіки і фінансів" (завідувач Іван Розпутенко) - була створена в Інституті державного управління і місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України в 1992 році (на базі якого у 1995 р. було створено Українську (з 2003 р. - Національну) академію державного управління при Президентові України) для забезпечення потреб державного сектору у фахівцях - магістрах державного управління, які займатимуться питаннями управління економікою, бюджетного процесу на центральному і місцевому рівнях, розробленням і впровадженням різних напрямків економічної політики. У травні 1999 р. у зв'язку із створенням ще однієї кафедри економічного профілю назва кафедри змінена - на кафедру економічної політики.

Слайд 12

Місія та стратегічні цілі кафедри Місія кафедри економічної політики: підготовка висококваліфікованих кадрів у сфері вироблення економічної політики, бюджетування, аналізу державної політики та її ефективності для забезпечення потреб сталого розвитку українського суспільства та розбудови конкурентоспроможної країни на засадах патріотизму, професіоналізму, належного врядування, демократичних цінностей в контексті геоекономічних процесів. Стратегічні цілі: 1) Сприяння (через системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів) формуванню нової генерації українських державних службовців, здатних розробляти і реалізовувати державну політику на засадах ефективності і конкурентоздатності в умовах адміністративних та економічних перетворень; 2) забезпечення проведення фундаментальних і прикладних досліджень економічної та геоекономічної політики, економічних механізмів державного управління і підготовки кадрів вищої кваліфікації у відповідних сферах для ресурсного забезпечення адміністративної і економічної реформ; 3) забезпечення результативного експертно-аналітичного супроводу процесів вироблення макро-, мікроекономічної, бюджетної і податкової політик в органах державної влади і законотворчому процесі.

Слайд 13

Механізми досягнення цілей розвитку кафедри Тактичні/операційні цілі (завдання): 1) Забезпечення підготовки конкурентоспроможних кадрів в сфері економічних механізмів державного управління і державних фінансів в рамках нормативних частин магістерських програм «державне управління», «управління суспільним розвитком», «публічне адміністрування»; 2) Забезпечення підготовки фахівців у галузі економічної політики, державних фінансів та аналізу ефективності державної політики в рамках програм спеціалізацій з економічної політики та аналізу державної політики магістерської програми з державного управління; 3) Участь (за профілем діяльності кафедри) у програмах підвищення кваліфікації керівних кадрів з урахуванням нагальних потреб проведення адміністративної реформи та економічної реформи 4) Проведення прикладних і фундаментальних досліджень у рамках Комплексного наукового проекту НАДУ «Державне управління та місцеве самоврядування» при виконанні теми «Геоекономічна політика України» та дисертаційних досліджень у галузі економічних і фінансових механізмів державного управління для цілей розбудови конкурентоспроможної країни.

Слайд 14

Механізми досягнення цілей розвитку кафедри 1) регулярне оновлення робочих програм навчальних дисциплін, тематики магістерських досліджень з урахуванням кращих світових практик підготовки кадрів у сфері державного управління та державної політики та нагальних потреб гармонійного розвитку українського суспільства; 2) використання нових технологій (зокрема, комунікативних) у процесі викладання навчальних дисциплін і індивідуальної науково-навчальної роботи із слухачами, підготовка науково-методичних видань для ресурсного забезпечення навчального процесу; 3) регулярне підвищення кваліфікації викладачів кафедри в органах влади, кращих профільних науково-дослідних установах і навчальних закладах України і світу (за наявності відповідного забезпечення); 4) забезпечення плідної творчої співпраці з міжнародними організаціями, закордонними і українськими партнерами для забезпечення виконання стратегічних цілей кафедри, що сприятиме результативному проведенню адміністративної і економічної реформ в Україні; 5) залучення докторантів, аспірантів, здобувачів і слухачів до дослідницької роботи за профілем діяльності кафедри та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів влади.

Слайд 15

Виконання науково-дослідних робіт: У 2007-2013 рр. НДР кафедри здійснювалась за напрямками: “Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України”, “Практичні рекомендації щодо використання економічного аналізу в процесі реалізації соціально-гуманітарної політики в Україні (2005-2010 рр.)”, “Геоекономічна політика України” (2009-2012 рр.) , “ Фінансово-економічні механізми державного управління формуванням та розвитком внутрішнього ринку України” (2013-2016 рр.) за Комплексним науковим проектом Національної академії “Державне управління та місцеве самоврядування”. Керівництво науково-дослідною роботою слухачів. Керівництво по виконанню програм стажування слухачів. Керівництво науково-дослідною роботою аспірантів, докторантів. Керівництво науково-дослідною роботою здобувачів, прикріплених до кафедри. Участь викладачів кафедри в роботі наукових конференцій, семінарів. Рецензування, опонування кандидатських та докторських дисертацій. Надання відзивів на дисертаційні дослідження. Підтримка наукових зв’язків з установами України. Надання консультативної допомоги державним органам влади, управлінням місцевого самоврядування та комунальним підприємствам України. Здійснення науково-організаційної та науково-експертної роботи. Науково-дослідна робота кафедри

Слайд 16

Видавничі здобутки кафедри 2007 – 2012 рр.

Слайд 17

Видавнича діяльність кафедри 1996 – 2012 Науково-педагогічним персоналом кафедри за останні чотирнадцять років видано 36 монографій, 159 підручників та навчальних посібників, 7 словників, серед них три монографії англійською мовою у США та Канаді, шість підручників мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Слайд 18

Захищені докторські дисертації На кафедрі підготовлено 13 докторів наук Розпутенко І.В. Управління державними видатками (1999) (наук. конс. С.Д.Дзюбик). Рижих В.М. (1999) Осауленко О.Г. Державне управління та моделювання сталого розвитку (1999) (наук. конс. В.Геєць). Юрчишин В.В. Стабілізаційна політика в Україні в епоху глобалізації (2003) (наук. конс. П.І.Гайдуцький). Ромат Є.В. Державне управління рекламною діяльністю в Україні: теоретико-методологічний аспект (2004) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Борисенко З.М. Конкурентна політика як фактор економічного розвитку (2004) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Ковбасюк Ю.В. Економічна політика співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями (2005) (наук. конс. Н.О.Парфенцева). Миколайчук М.М. Фінансово-економічний механізм державного управління регіональним розвитком (2010) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Дмитренко Г.В. Організація і здійснення державного контролю в Україні (фінансово-економічні аспекти) (травень 2011) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Малиш Н.А. Макроекономічний механізм формування та реалізації державної екологічної політики України (грудень 2011) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Толубяк В.С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення населення України в контексті глобальних змін (травень 2012) (наук. конс. В.В.Юрчишин). Жарая С.Б. Формування механізмів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні в контексті євроінтеграції: регіональний аспект(червень 2012) (наук. конс. І.В.Розпутенко). Чечель О.М. Формування державної економічної політики в епоху глобальних трансформацій (вересень 2012) (наук. конс. В.В.Юрчишин).

Слайд 19

На кафедрі підготовлено 36 кандидатів наук з державного управління: Білоус В.Т. (1999), Франчук І.Ф. (1999), Дубовик С.Ф. (1999), Бондарчук І.В. (2000), Василишин Р.Н. (2000), Дехтярчук М.П. (2001), Любаров В.М. (2001), Костерін В.О. (2002), Федів І.О. (2002), Романюк О.І. (2002), Савков А.П. (2003), Донченко Л.О. (2003), Белінська О.Г. (2003), Мірошниченко В.І. (2003), Дмитренко Г.В. (2004), Жадан І.О. (2004), Ляхович Г.І. (2004), Підгайна О.О. (2004), Ставицька О.В. (2005), Толуб`як В.С. (2005), Ільченко-Сюйва Л.В. (2005), Кузнєцов К.В. (2006), Монаєнко А.О. (2006), Кушніренко О.М. (2007), Попова В.В. (2009), Зайцев В.М. (2009), Радзімовська С.Ф. (2009), Криштоф Н.С. (2010), Яценко О.А. (2010), Філонюк О.Ф. (2010), Кравченко О.М. (2011), Куліков А.І. (2011), Шатило О.А. (2011), Сорока Р.Ю. (2011). Комашенко Т.А. (2012), Мелешко М.І. (2012). Захищені кандидатські дисертації

Слайд 20

Кафедра економічної політики брала активну участь в реалізації: Проекту Світового банку (1994 – 2002), Канадсько-українсько-балтійської програми економічного навчання (2000-2004). Міжнародне співробітництво кафедри

Слайд 21

Проект Світового банку (1994-2002) На базі кафедри у 1994 році було створено Спільний економічний навчальний центр разом з Об’єднаним Віденським інститутом (JVI) за фінансової підтримки Світового банку. Для викладання у Центрі викладачі кафедри навчались та підвищували кваліфікацію в провідних університетах США, Канади, Великої Британії, Інституті Світового Банку (Вашингтон), JVI (Відень). У Центрі навчання слухачів здійснювалось за 3-х місячною програмою, де навчались представники країн: Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Камбоджі, Киргизстану, Лаосу, Молдови, Монголії, Польщі, Румунії, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану. За результатами тестування кращі слухачі Центру навчались в Об’єднаному Віденському інституті.

Слайд 22

Програма реалізовувалась кафедрою разом з Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів (директор І. Розпутенко) за фінансової підтримки Канадської агенції міжнародного розвитку та Далхаузького університету (Канада) (співдиректори програми Іван Розпутенко та Баррі Лессер). За цією програмою було проведено 29 двотижневих семінарів та 28 одноденних семінарів (НАДУ), 32 двотижневих семінарів в регіонах. Стажування у країнах Балтії здійснили державні службовці з органів влади усіх областей України та викладачі Академії – 280 осіб. У Далхаузькому університеті (Канада) стажувалось 64 особи. Канадсько-українсько-балтійська програма економічного навчання (2000-2004)

Слайд 23

Канадсько-українсько-балтійська програма економічного навчання (2000-2004) З доповідями виступили науковці, професори з різних країн світу: Канада: Б. Генбері, Л. Кумаранаяке, Б. Лессер, М. Макдоналд, К. Марфелс, Ш. Роджерс, А. Сінклер, Р. Форсдайк; Литва: Л. Вілкончюс, А. Крижинаускас, Л. Мураускене, В. Сідзікаускас; Латвія: П. Вілкс, І. Круткієне; Естонія: А. Кратовіц, У. Марксоо, М. Померанц.

Слайд 24

Канадсько-українська балтійська програма економічного навчання, 2001 рік назва семінарів: Київ: Економічний розвиток і державна політика; Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Економіка культури і мистецтва; Економіка освіти і науки; Доходно-витратний аналіз; Міжнародна економіка. Торгівельна політика; Аграрна політика; Ефективність і економічність діяльності державних структур в Італії. Чернівці, Житомир, Севастополь, Чернігів, Полтава: Вступ до ринкової економіки; Хмельницький: Економічний розвиток і державна політика. Одноденні семінари: В. Геєць «Проблеми стабілізаційної політики України в перехідних умовах», Я. Кінах «Інвестиції як складова частина макроекономічного розвитку України», І. Бураковський, В. Пятницький «Україна і Європейський Союз: проблеми розвитку взаємних відносин», Е. Лібанова “Пріоритети соціальної політики України в перехідних умовах”, R. Vozzi, U. Poti (Італія).

Слайд 25

Канадсько-українська балтійська програма економічного навчання, 2002 рік назва семінарів: Київ: Економічні аспекти міського будівництва і житлової політики; Соціальна політика; Фінансовий менеджмент в державному управлінні; Ринок праці; Охорона здоров`я; Черкаси, Луцьк: Вступ до ринкової економіки; Черкаси: Фінансово-економічні підстави реалізації інноваційної політики в умовах європейського вибору України; Житомир: Аспекти вдосконалення та законодавчої підтримки системи статистики; Київська область: Економічні і фінансові основи розвитку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; Хмельницький: Актуальні проблеми ринкової економіки в регіонах. Одноденні семінари: Лоренцо Фільюолі - представник Місії Міжнародного валютного фонду “Макроекономічна ретроспектива і майбутнє економічного розвитку України”, Райтс Чернайс (Латвія) “Верховна Аудиторська Інституція та її функції в демократичній країні”, В. Борденюк, І.Грицяк “Місцеве самоврядування як форма децентралізації державного управління”, В. Мунтіян “Інформаціогенна економіка в контексті економічної безпеки”, І. Бондарчук “Ефективність корпоративного управління і фондовий ринок в Україні”, Гарбіх Юрген “Парламентська система управління в Німеччині”, М. Томенко “Свобода слова як передумова економічного зростання і національної безпеки України”,

Слайд 26

Канадсько-українська балтійська програма економічного навчання, 2003 рік назва семінарів: Київ: Міжнародна економіка, Конкурентна політика, Регіональний розвиток, Економіка природних ресурсів і довкілля, Економіка культурного сектору, Фінансовий менеджмент; Луцьк, Одеса, Вінниця, Кіровоград, Тернопіль, Севастополь, Луганськ, Донецьк, Херсон, Дніпропетровськ, Сімферополь: Вступ до ринкової економіки; Одноденні семінари: О. Романюк, Ю. Бажал “Україна на шляху європейської інтеграції”, М. Ройко, В. Посполітак “Проблеми формування ринку акцій в Україні і його перспективи”, Раймундас Каробліс “Проблемні аспекти вступу в СОТ країн з перехідною економікою”, І. Заєць “Екологічна політика України в сучасних умовах: проблеми і шляхи їх подолання”, А. Даниленко “Проблеми впровадження фінансово-кредитної політики в сучасних умовах”, Ю. Шаров “Стратегічне планування в муніципальному менеджменті”. М. Пухтинський “Фінансово-економічні аспекти розвитку регіонів в умовах політичного реформування”.

Слайд 27

Київ: Ринок праці Соціальна політика Охорона здоров`я Регіональний розвиток Економіка культури Тернопіль, Львів, Рівне, Донецьк, Запоріжжя, Суми, Миколаїв, Луцьк: Вступ до ринкової економіки; Одноденні семінари: А. Мельниченко “Удосконалення державно-правових механізмів захисту конкуренції в Україні”, Андріян Фітьо “Економічні індикатори зростання якості життя населення”, Лука Рондо-Броветто (Італія): “Зростання ролі менеджменту в сучасних системах охорони здоров`я: огляд міжнародного досвіду”, В. Баранов “Визначення проблем міжнародної політики України в контексті глобалізації”, М. Головач (Тернопіль) “Регіональні аспекти розвитку галузей промисловості”, В. Романчишин “Особливості регіонального розвитку та шляхи удосконалення управління сферою культури”. Канадсько-українська балтійська програма економічного навчання, 2004 рік назва семінарів:

Слайд 28

Нормативні дисципліни кафедри Кафедра забезпечує викладання 16 навчальних дисциплін на чотирьох магістерських програмах (“Державне управління”, “Управління суспільним розвитком”, “Публічне адміністрування”, “Парламентаризм та парламентська діяльність”) по чотирьом формам навчання (денній, заочній, вечірньо-заочної, дистанційно-заочної), зокрема, семи нормативних дисциплін: “Статистичні методи в державному управлінні”, “Державні фінанси і бюджетний процес”, “Державне управління в економічній сфері”, “Державна політика: аналіз та механізми впровадження”, „Мікроекономіка для аналізу державної політики”, „Макроекономічна політика”, „Публічні фінанси”.

Слайд 29

Дисципліни спеціалізацій та факультативні дисципліни Кафедра відповідає за підготовку фахівців спеціалізації “Економічна політика” та викладає для слухачів спеціалізацій “Аналіз державної політики” і “Парламентаризм та законодавча діяльність ” семи дисциплін спеціалізацій та двох факультативні дисципліни. Дисципліни вибіркової частини: “Макроекономічна політика та аналіз її ефективності”, “Мікроекономіка і державна політика”, “Конкурентна політика”, “Економічна політика розвитку підприємництва”, “Макроекономічні засади аналізу державної політики”, “Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики”, “Бюджетування: парламентсько-політичний контекст”, “Податкова політика”, “Торговельна політика”.

Слайд 30

Дистанційне навчання Викладачами кафедри розроблено та вдосконалено дванадцять курсів для системи дистанційного навчання: Спеціальність “Управління суспільним розвитком”: "Мікроекономіка для аналізу державної політики" (доц. О.Кілієвич), "Державні фінанси і бюджетний процес" (доц. Н.Криштоф), "Макроекономічна політика" (доц. О.Романюк). Спеціальність “Державне управління”: “Державне управління в економічній сфері” (проф. І.Розпутенко, доц. Л.Ільченко-Сюйва), “Статистичні методи в державному управлінні” (доц. Л.Ільченко-Сюйва, доц. С.Щербина), “Державна політика: аналіз та механізми впровадження” (доц. О.Кілієвич), “Макроекономічна політика та аналіз її ефективності” (доц. Н.Малиш), “Мікроекономіка і державна політика” (доц. О.Кілієвич), “Конкурентна політика” (доц. О.Кілієвич), “Макроекономічні засади аналізу державної політики” (доц. Н.Малиш), “Застосування мікроекономіки в аналізі державної політики” (доц. О.Кілієвич). “Економічна політика розвитку підприємництва” (доц. Н.Криштоф).

Слайд 31

Співробітництво з міжнародними установами та організаціями Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейська комісія, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Канадська агенція міжнародного розвитку (CIDA), Програма сприяння ООН (UNDP), Асоціація шкіл та інститутів з державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Організація Економічного Співробітництва та Розвитку, Міжнародний фонд "Відродження“, Університет штату Індіана (США) – програма сприяння Парламенту України, Молодіжна громадська організація "Молодіжний гуманітарний центр“, PAUCI (Польсько-українська фундація співпраці), Академія управління при Президенті Республіки Білорусь, Академія управління при Президенті Киргизької Республіки, Університет Центральної Азії, м. Бішкек, Киргизька Республіка, Програма наукових обмінів ім. Фулбрайта в Україні.

Слайд 32

Співробітництво з національними установами та організаціями Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Національний університет ім. Тараса Шевченка, Запорізький класичний приватний університет, Академія муніципального управління, Національний університет технологій та дизайну, Національний транспортний університет, Вища школа управління, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київський національний економічний університет, Інститут лідерства і соціальних наук Київського педагогічного університету ім. Бориса Грінченка, Українська академія бізнесу і підприємництва, Вищий навчальний заклад “Університет економіки і права КРОК”, Національний центр підготовки банківських працівників України.

Слайд 33

Участь кафедри у законотворчій діяльності Викладачі кафедри брали і беруть активну участь у розробленні законодавчих нормативно-правових актів у галузі: бюджетної політики (Закони України про державний бюджет України, бюджетні резолюції), конкурентної політики (Закон України "Про захист економічної конкуренції" та ін., відповідні Укази Президента України), зовнішньоекономічної політики (з питань інтеграції України в Європейський економічний простір, вступу України до Світової організації торгівлі), політики у сфері економічної безпеки та оборони, політики реформування сфери житлово-комунальних послуг, у розробленні програм діяльності урядів. Члени кафедри залучаються до нормотворчої діяльності органів влади в якості позаштатних радників членів Уряду, експертів. Сумісники кафедри безпосередньо займають керівні посади в органах державної влади, що реалізують економічну політику Уряду.

Слайд 34

Випуск 2008

Слайд 35

Випуск 2009

Слайд 36

Випуск 2010

Слайд 37

Випуск 2011

Слайд 38

Випуск 2012

Слайд 39

Випуск 2013

Слайд 40

Дякуємо за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Портфоліо