X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Застосування інновацій у педагогічній практиці вчителя початкових класів

Завантажити презентацію

Застосування інновацій у педагогічній практиці вчителя початкових класів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Застосування інновацій у педагогічній практиці вчителя початкових класів Гезей О.М., ст. викладач кафедри методики дошкільної та початкової освіти

Слайд 2

Інновація - (лат. innovatio — оновлення, зміна) — нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях. Педагогічна інновація - введення нового в цілі, зміст, методи і форми навчання і виховання, організація спільної діяльності вчителя та учня.

Слайд 3

Історична довідка У зарубіжній педагогіці дослідження інновацій започатковані в 60-х роках XX ст. Питаннями дослідження інновацій займаються педагоги К. Ангеловські, X. Барнет, Н. Грос, М. Майлз, А.Хаберман, А.Хуторський, І. Дичківська тощо Центр дослідження інновацій в освіті (під егідою ЮНЕСКО) Азіатський центр педагогічних інновацій для розвитку освіти Міжнародне бюро з питань освіти (Франція) Інститут інноваційнитх технологій (Україна)

Слайд 4

Передумови інноваційної педагогічної діяльності соціально-економічні перетворення зумовили необхідність оновлення системи освіти, методології та технології організації навчально-виховного процесу безперервна зміна обсягу, складу навчальних дисциплін, уведення нових навчальних предметів вимагають постійного пошуку нових організаційних форм, технологій навчання входження ЗНЗ у ринкові відносини, створення нових типів навчальних закладів

Слайд 5

Сутність інноваційних процесів в освіті упровадження досягнень психолого-педагогічної науки в практику вивчення, узагальнення і поширення ефективного педагогічного досвіду

Слайд 6

Критерії педагогічних інновацій новизна оптимальність результативність можливості застосування в масовому досвіді

Слайд 7

Етапи інноваційної діяльності (за М.І.Лапіним, С.Д.Поляковим, М.М.Поташником, Н.Р.Юсуфбековою) зародження інновації. Інновація на цьому етапі виникає як щось зовнішнє, що не торкається роботи суб’єкта. Новим може бути думка, ідея, реалізований зразок практичної діяльності. освоєння педагогічних інновацій. Тенденція до посилення потреби в новому педагогічному знанні та педагогічній діяльності. Формується рішення про прийняття чи неприйняття інновації.

Слайд 8

Схеми інноваційної діяльності Формулювання педагогічної проблеми Аналіз педагогічної проблеми Аналіз шляхів вирішення проблеми Вибір шляху вирішення за допомогою введення інновації Прогнозування наслідків Апробація (можлива відмова від нововведення) Ознайомлення з інновацією Поява інтересу (пошук додаткової інформації) Оцінка інновації та рішення про її освоєння Апробація (можлива відмова від нововведення) Прийняття остаточного рішення

Слайд 9

Готовність педагога до інноваційної діяльності : (за Ш.О.Амонашвілі, Є.В.Бондаревською, Т.І.Поніманською, В.О.Сластьоніним) усвідомлена потреба введення педагогічних інновацій на рівні власної педагогічної практики; інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик; бажання створювати власніприйоми, методики, проводити експериментально-пошукову роботу; готовність до подолання труднощів як змістовного, так і організаційного плану; наявність практичних умінь щодо освоєння педагогічних інновацій та створення власних

Слайд 10

Види готовності до інноваційної педагогічної діяльності (за Т.І.Поніманською) Ситуативна готовність - уміння оперативно вирішувати нестандартні завдання, що виникають у НВП з ініціативи не педагога, а дітей, батьків, колег, керівництва. Творча інноваційна готовність базується на упровадженні передових ідей та новітніх технологій. Готовність до авторських інновацій -педагогічне мислення, спрямоване на знаходження, продукування і розробку нових педагогічних технологій.

Слайд 11

Класифікація суб'єктів інновацій (за К. Ангеловски) педагоги-винахідники - приходять до нового в результаті власних пошуків - 6,6% педагоги-модернізатори - вдосконалюють і по-новому використовують елементи створених систем - 44,7% педагоги-майстри - швидко сприймають і досконало використовують як традиційні, так і нові підходи та методи - 17,7% стримані педагоги – консервативні як у продукуванні ідей, так і в упровадженні нового – 31%

Слайд 12

Статистичні дані виставки-презентації педагогічних ідей та технологій Усього надано експонатів - 263 Відповідають критеріям - 194 Не відповідають критеріям - 71

Слайд 13

Статистичні дані виставки-презентації педагогічних ідей та технологій Рекомендовано до нагородження: диплом І ступеня - 4 диплом ІІ ступеня - 4 диплом ІІІ ступеня - 27

Слайд 14

КВНЗ “ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ” doshkilnaosvita@mail.ru

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка