X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти

Завантажити презентацію

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти

Слайд 2

Запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти. Освітня галузь “Мови і літератури”: нові підходи, тенденції, перспективи

Слайд 3

Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та виховання дітей Алгоритм роботи Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь. Кожний навчальний рік є етапом як у справі розбудови національної освіти, так і у професійній долі кожного вчителя.

Слайд 4

Шкільний дзвоник знову нагадує про щедрий вересень та об’єднує нас у громаду сподвижників задля найважливішої справи-навчання та виховання дітей Алгоритм роботи Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь. Зміст середньої освіти є складною багаторівневою системою, що складається з 7 освітніх галузей, десятків навчальних предметів і сотень виховних заходів. Це 12 тисяч тем уроків, які повинен опановувати український учень протягом усього шкільного курсу навчання.

Слайд 5

3 5 1 2 6 4 1 – здатність сприймати думки інших критично; 2 – компетентність; 3 – небайдужість у сприйнятті подій; 4 – незалежність думок; 5 – допитливість; 6 – здатність до діалогу і дискусії. Випускник школи – це особистість, яка володіє такими якостями:

Слайд 6

Новий Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392

Слайд 7

Новий Державний стандарт впроваджується у частині базової загальної середньої освіти з 1 вересня 2013 року у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року

Слайд 8

Сьогодні освіта України, можна сказати, переживає процес «перезавантаження»: вводяться нові Державні освітні стандарти, оновлені програми, підручники.

Слайд 9

Стандарт освіти – це система основних показників, що є складовими державної норми освіченості. Освітній стандарт відображає суспільний ідеал, враховує можливості реальної особистості та системи освіти щодо досягнення цього ідеалу Державний стандарт загальної середньої освіти - «зведення норм і положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні» Закон України «Про загальну середню освіти»

Слайд 10

Новий Державний стандарт складається Загальної характеристики складових змісту освіти Цей Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378), із спрямуванням освітніх галузей на розвиток сформованих і формування нових предметних (галузевих) компетентностей. Державних вимог до рівня загально-освітньої підготовки Базового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня

Слайд 11

Новий Державний стандарт ґрунтується на засадах Особистісно зорієнтованого підходу Діяльнісного підходу Компетентнісного підходу спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) компетентності; спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійнусамореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти спрямованість навчально-виховного процесу на взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у спілкуванні та партнерства у навчанні;

Слайд 12

У новому Державному стандарті розкриваються такі поняття: діяльнісний підхід загальнокультурна компетентність інформаційно-комунікаційна ключова компетентність. компетентнісний підхід компетенція . міжпредметна компетентність навчальна програма особистісно зорієнтований підхід предметна компетенція предметна мистецька компетентність. проектно-технологічна компетентність соціальна компетентність громадянська компетентність здоров’язбережувальна компетентність компетентність ключова компетенція комунікативна компетентність предметна (галузева) міжпредметна естетична компетентність

Слайд 13

Освітні галузі “Мови і літератури“ "Суспільствознавство" "Мистецтво" "Математика" "Природознавство" "Технології" "Здоров’я і фізична культура"

Слайд 14

Формування предметних (галузевих) компетентностей ПРЕДМЕТНІ (ГАЛУЗЕВІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗНАЄ І РОЗУМІЄ УМІЄ І ЗАСТОСОВУЄ ВИЯВЛЯЄ СТАВЛЕННЯ І ОЦІНЮЄ

Слайд 15

Освітня галузь “Мови і літератури” Метою освітньої галузі “Мови і літератури” є розвиток особистості учня, формування в нього мовленнєвої і читацької культури, комунікативної та літературної компетентності, гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій.

Слайд 16

Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів Мовний компонент Українська мова Іноземна мова Мови національних меншин (мова навчання і мова вивчення)

Слайд 17

Освітня галузь “Мови і література” складається з мовного і літературного компонентів Літературний компонент Українська література Світова література Література національних меншин

Слайд 18

ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ МОВНОГО КОМПОНЕНТА Мовний компонент 4.Діяльнісна лінія 1. Мовленнєва лінія 3.Соціокультурна лінія 2. Мовна лінія

Слайд 19

Літературний компонент ЗМІСТОВІ ЛІНІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО КОМПОНЕНТА Компаративна лінія Емоційно-ціннісна лінія Загальнокультурна лінія Літературознавча лінія

Слайд 20

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, їх компонентів (тем, мотивів, образів, поетичних засобів та іншого), явищ і фактів, що належать до різних літератур, встановлення зв’язків між українською, світовою літературою і літературами національних меншин, розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах, зіставлення оригінальних творів і україномовних перекладів літературних творів, увиразнення особливостей української культури та літератури на основі світової, демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.

Слайд 21

МИ-ВЧИТЕЛІ! Підручники, зошити, пустотливі учні, веселі дзвінки, зустрічі з батьками, перевірка зошитів, цікаві уроки, складні контрольні роботи – це все наша улюблена справа.

Слайд 22

ремесло і творчість нестандартність роботи артистизм поетичність мови талант у спілкуванні з дітьми Учитель-творець гармонійно поєднує

Слайд 23

Запорука успішного впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти – професіоналізм педагога. ПАМ᾽ЯТАЙМО СЛОВА О. ГОНЧАРА: “БУТИ У ВІЧНОМУ ПОШУКОВІ – ЦЕ ЗНАЧИТЬ ШУКАТИ ЕНЕРГІЮ СЛОВА В ЕНЕРГІЇ ДУШІ”

Слайд 24

Потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі: Алгоритм роботи Учень готує запитання і задає його сусіду по парті. Отримавши відповідь погоджується або коректує її. У відповідь отримує зустрічне запитання й дає на нього відповідь. функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти); функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту); управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу

Слайд 25

Д Я К У Ю З А У В А Г У!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка