X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Використання мультимедійних технологій на уроках правознавства

Завантажити презентацію

Використання мультимедійних технологій на уроках правознавства

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Програма семінару Педагогічний дизайн мультимедійного уроку (Муляр О. П., методист відділу гуманітарних дисциплін ВІППО) Використання мультимедійних технологій на уроках правознавства як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів (Михальчук В. О., вчитель-методист НВК № 26 м. Луцька) Сучасні комп’ютерні навчальні програми з правознавства та підходи до їх використання на уроках (Попович В. Й., заступник директора Ківецівської районної гімназії) Удосконалення традиційних методів навчання при використанні нових інформаційних технологій (Байбула Ю. В., вчитель правознавства Несвічівської ЗОШ І-ІІІ ст. Луцького району) 29 квітня 2009 року у ВІППО відбувся обласний семінар вчителів нових типів шкіл «Використання мультимедійних технологій на уроках правознавства»

Слайд 2

Педагогічний дизайн мультимедійного уроку

Слайд 3

Стан проблеми Близько 10-15 % учителів регулярно використовують у своїй повсякденній діяльності електронні підручники, посібники, тестові матеріали, методичні розробки та рекомендації

Слайд 4

Постановка проблеми Електронні посібники та програми поки що недостатньо гармонійно вписуються в навчальний процес; Рівень інформаційної культури більшості вчителів не дає їм можливості скористатися ресурсами електронних підручників, енциклопедій, тренажерів; Вчителі не володіють прийомами використання інформаційних технологій в системі інших засобів навчання; Застосування сучасних технологій часто зводиться до мультимедійних уроків-презентацій, які мають низькі виховні та навчальні ефекти; Розробники уроків не знайомі з особливостями форм їх проведення на основі мультимедійних технологій

Слайд 5

Основні поняття і терміни Педагогічний дизайн – система використання знань (принципів) про ефективну навчальну роботу в процесі проектування, розроблення, оцінювання і використання навчальних матеріалів. Мультимедіа (англ. multimedia) – багатокомпонентне середовище, що дає змогу використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Інтерактивність – діалоговий режим роботи користувача з джерелом, за якого він може самостійно вибирати інформацію, що його цікавить, швидкість і послідовність її передачі

Слайд 6

Апаратне забезпечення мультимедіа Комп’ютер з додатковим устаткуванням: дисковод для компакт-дисків; звукові колонки; проектор; екран

Слайд 7

Пріоритетна мета медіауроків розвиток у процесі навчання здатності учнів до продуктивної самостійної творчої діяльності в сучасному інформаційно насиченому середовищі.

Слайд 8

Методичні переваги медіауроку підвищення ефективності освітнього процесу за рахунок одночасного викладу вчителем теоретичних відомостей показу демонстраційного матеріалу з високим ступенем наочності; можливість моделювати об'єкти і явища; автоматизація рутинних операцій; можливість навчити школярів застосовувати комп'ютерну техніку для розв'язання навчальних завдань за рахунок практичного опрацювання інформації на комп'ютері; організація індивідуальної роботи школярів, розвиток їхньої пізнавальної самостійності й творчості; підвищення мотивації школярів до навчання через зростання привабливості комп'ютера за рахунок використання мультимедійних ефектів; розвиток наочно-образного мислення, моторних і вербальних комунікативних навичок учнів; набуття й розвиток навичок роботи з інформацією (здійснення пошуку, відбору, опрацювання, вибудовування логічних зв'язків та ін.), що сприяє формуванню інформаційної культури школярів; завдяки мультимедійному супроводу занять педагог економить до 30% навчального часу уроку порівняно з роботою біля класної дошки

Слайд 9

Вимоги до проектування мультимедійного уроку замислитися над метою уроку, роллю в системі уроків з теми, що вивчається, або в усьому навчальному курсі; визначити завдяки чому будуть посилені навчальний і виховний ефекти уроку (вимоги до використання наочності, тексту, звуку й кольору, відеосюжетів); детально розробити сценарій (режисуру) медіауроку: послідовність технологічних операцій, форми і способи подачі інформації на екран; яким чином буде забезпечуватись педагогічне спілкування на уроці; яким чином буде здійснюватися зворотній зв‘язок з учнями; яким буде розвивальний ефект навчання; дотримуватись санітарно-гігієнічних норм: тривалість безперервної роботи з комп‘ютером не повинна перевищувати: для 1-х класів – 10 хв; 2-5 – 15 хв; 6-7 – 20 хв; 8-9 – 25 хв; 10-11 – 30 хв.

Слайд 10

Компоненти і ланки процесу навчання у структурі медіауроку актуалізація (повторення навчального матеріалу, первинне засвоєння матеріалу); формування знань, умінь, навичок (усвідомлення і осмислення блоку навчальної інформації, закріплення навчального матеріалу); застосування набутих знань (застосування навчального матеріалу на практиці, перевірка рівня його засвоєння).

Слайд 11

Способи організації роботи учнів у класі з використанням мультимедіа фронтальний - проглядання відеофрагментів, спостереження за змінами об'єктів; індивідуальний - виконання практичних та лабораторних робіт; у малих групах - робота над спільним навчальним проектом, постановка модельного експерименту тощо.

Слайд 12

Роль вчителя на медіауроці учитель найчастіше виступає консультантом, який сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, більш повному засвоєнню ними навчальної інформації. у вчителя з'являється більше можливостей для індивідуальної роботи з учнями.

Слайд 13

Поєднання традиційних та мультимедійних засобів навчання

Слайд 14

Поєднання традиційних та мультимедійних засобів навчання

Слайд 15

Поєднання традиційних та мультимедійних засобів навчання

Слайд 16

Поєднання традиційних та мультимедійних засобів навчання

Слайд 17

Дякую за увагу

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка