X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ В УКРАЇНІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Підсумкова робота слухачів курсів підвищення кваліфікації для директорів малочисельних ЗНЗ Романової Н.В. (Вовчанський район), Піддубної Н.М. (Богодухівський район), Скрипай В.В. (м. Ізюм), Герасимця В.О. (Красноградський район) 22.11.10.- 16.12.10. Рецензент: Смирнова М.Є., старший викладач кафедри управління якістю освіти, кандидат педагогічних наук

Слайд 2

Слайд 3

забезпеченні його оптимального функціонування, узгодження зусиль усіх учасників педагогічного процесу, переведення школи на більш високий якісний рівень, тобто створення умов для її розвитку.

Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Згідно з моделлю перебудови діяльності людини, яку запропонував видатний психолог Курт Левін, упровадження інновацій повинно теж пройти три фази: 1 фаза – “розмороження” – руйнування стереотипу діяльності, посилення почуття невдоволеності своєю працею, її результатами; 2 фаза – “дія” – сприйняття нової моделі діяльності, спроба діяти по-новому; 3 фаза – “Замороження” – діяльність за новою моделлю. Тому необхідно, по-перше, визначитись із здатністю педагогів до творчої роботи взагалі; по-друге, довести необхідність змін та, по-третє, запропонувати досконалу моніторингову систему інноваційного процесу в школі.

Слайд 7

№ Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 1 Пропаганда інноваційного пошуку Досвід роботи вчителів. Передовий педагогічний досвід у цілому. Розвиток наукової думки Розробка системи інформаційного забезпечення щодо педагогічних інновацій 2 Мотивація та стимулювання педагогів до інноваційної діяльності Професійні та особисті цінності педагогів Створення умов для творчого пошуку, розробка дієвої системи стимулювання 3 Вивчення стану навчально-виховного процесу, здійснення комплексної оцінки ситуації Внутрішньошкільне середовище: результати успішності, рівень розвитку, вихованості учнів; стан матеріально-технічної, навчально-методичної бази, фінансування; інтелектуальний та творчий потенціал педагогів; традиції; резерви, можливості; недоліки тощо. Зовнішнє середовище: нормативно-правова база, програмне забезпечення, особливості соціуму, культурні та освітні традиції регіону Розробка плану вивчення навчально-виховного процесу та внутрішніх і зовнішніх умов. Широке залучення до вивчення усіх учасників навчально-виховного процесу 4 Формулювання проблем та визначення шляхів їх розв'язування Можливості локальних змін: раціоналізація, удосконалення, оновлення окремих ланок педагогічного процесу. Можливості комплексних нововведень: зміна навчальної та виховної систем. Можливості системних змін: реконструкція всього закладу Проведення педагогічної ради № Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 1 Пропаганда інноваційного пошуку Досвід роботи вчителів. Передовий педагогічний досвід у цілому. Розвиток наукової думки Розробка системи інформаційного забезпечення щодо педагогічних інновацій 2 Мотивація та стимулювання педагогів до інноваційної діяльності Професійні та особисті цінності педагогів Створення умов для творчого пошуку, розробка дієвої системи стимулювання 3 Вивчення стану навчально-виховного процесу, здійснення комплексної оцінки ситуації Внутрішньошкільне середовище: результати успішності, рівень розвитку, вихованості учнів; стан матеріально-технічної, навчально-методичної бази, фінансування; інтелектуальний та творчий потенціал педагогів; традиції; резерви, можливості; недоліки тощо. Зовнішнє середовище: нормативно-правова база, програмне забезпечення, особливості соціуму, культурні та освітні традиції регіону Розробка плану вивчення навчально-виховного процесу та внутрішніх і зовнішніх умов. Широке залучення до вивчення усіх учасників навчально-виховного процесу 4 Формулювання проблем та визначення шляхів їх розв'язування Можливості локальних змін: раціоналізація, удосконалення, оновлення окремих ланок педагогічного процесу. Можливості комплексних нововведень: зміна навчальної та виховної систем. Можливості системних змін: реконструкція всього закладу Проведення педагогічної ради

Слайд 8

№ Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 1 Пропаганда інноваційного пошуку Досвід роботи вчителів. Передовий педагогічний досвід у цілому. Розвиток наукової думки Розробка системи інформаційного забезпечення щодо педагогічних інновацій 2 Мотивація та стимулювання педагогів до інноваційної діяльності Професійні та особисті цінності педагогів Створення умов для творчого пошуку, розробка дієвої системи стимулювання 3 Вивчення стану навчально-виховного процесу, здійснення комплексної оцінки ситуації Внутрішньошкільне середовище: результати успішності, рівень розвитку, вихованості учнів; стан матеріально-технічної, навчально-методичної бази, фінансування; інтелектуальний та творчий потенціал педагогів; традиції; резерви, можливості; недоліки тощо. Зовнішнє середовище: нормативно-правова база, програмне забезпечення, особливості соціуму, культурні та освітні традиції регіону Розробка плану вивчення навчально-виховного процесу та внутрішніх і зовнішніх умов. Широке залучення до вивчення усіх учасників навчально-виховного процесу 4 Формулювання проблем та визначення шляхів їх розв'язування Можливості локальних змін: раціоналізація, удосконалення, оновлення окремих ланок педагогічного процесу. Можливості комплексних нововведень: зміна навчальної та виховної систем. Можливості системних змін: реконструкція всього закладу Проведення педагогічної ради № Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 5 Вибір інноваційної ідеї. Розробка плану впровадження. Результати комплексної оцінки ситуації. Інноваційні ідеї, їх сутність, обґрунтованість, ступінь розробленості, практичне значення. Ресурси: кадри, фінанси, технічні, час, матеріальна база. Зв'язки з науково-методичними центрами Підготовка наказу по школі про впровадження інновацій. Внесення змін у режим роботи, в організацію навчального процесу, плани роботи, програми. Організація системи перманентної підготовки педагогів до роботи з інновацією 6 Організація експертизи програми (плану) упровадження інновації Висновки, пропозиції, зауваження, рекомендації експертів Оновлення системи методичної роботи. Укладання договору про науково-методичне керівництво процесом впровадження інновації. Створення системи консультування з боку психологів, медпрацівників, юристів тощо 7 Теоретична, науково-методична підготовка педагогів до роботи в інноваційному режимі, створення сприятливого психологічного клімату Забезпечення необхідною науково-методичною літературою про нововведення. Система методичної роботи, роль методичних об'єднань та творчих груп. Творча атмосфера в колективі Рекомендації щодо оптимальних умов роботи колективу в режимі оновлення 8 Адаптація нововведення до умов навчального закладу Рівень професіоналізму та творчості вчителів. Система консультаційної роботи. Стан інноваційної роботи. Моніторинг інноваційної діяльності закладу

Слайд 9

№ Етапи управлінської діяльності Основні об'єкти аналізу Управлінські дії та рішення 9 Визначення ступеня ефективності інновації та результативності діяльності колективу Кількісні показники навчально-виховного процесу. Якісні показники навчально-виховного процесу Організація роботи з визначення основних критеріїв ефективності технології та роботи колективу. Підготовка наказу про результати діяльності педагогічного колективу 10 Прийняття рішення про доцільність подальшого впровадження інновації Результати експертизи інновації. Висновки роботи педагогів, методичних об'єднань, творчих груп. Думки інших учасників навчально-виховного процесу Підготовка експертизи про ефективність новації та наказу про доцільність роботи закладу в обраному напрямі 11 Організація роботи закладу з урахуванням нової технології Оформлення цілісності інновації на основі досвіду педагогів, матеріалів методичних об'єднань, творчих груп. Стан навчально-виховного процесу Узагальнення досвіду роботи окремих педагогів. Порушення клопотання перед науково-методичними центрами про узагальнення передового досвіду педагогів. Контроль — аналіз — корекція — аналіз

Слайд 10

Характеристика процесу Стабільний процес Інноваційний процес Кінцева мета Задоволення існуючих суспільних потреб Задоволення нових суспільних потреб Шляхи досягнення Нерізнобічні. Наявний оптимальний Різнобічні, не визначені. Необхідна розробка стратегій Ризик під час досягнення мети Низький Високий Тип процесу Неперервний Дискретний Керованість Висока Низька Плани Короткотермінові Довгострокові. Можлива корекція Розвиток системи (організації) Збереження рівня розвитку Перехід на новий рівень розвитку Ступінь однаковості інтересів учасників процесу Високий Низький Розподіл сфер відповідальності Стабілізує Перерозподіляє Форми організації Жорсткі, засновані на нормах та регламентах Гнучкі, зі слабкою структу-ризацією творчих груп

Слайд 11

зовнішні стимули, пов'язані з матеріальним винагородженням; мотиви зовнішнього самоствердження (через оцінку оточуючих); власне професійні мотиви, які пов'язані із підвищенням компетентності, самооцінки, що являють собою певні умови комфортності педагога; мотиви особистісної самореалізації; креативні мотиви, пов'язані із потребами у творчості.

Слайд 12

Слайд 13

Не пояснені цілі змін. Співробітники не брали участі у плануванні реформ. Якщо традиції та звичний стиль роботи відкинуті. Зміни пояснені, але інформація про них неповна. Людям здається, що при підготовці реформи помилилися. Якщо реформа загрожує різким збільшенням обсягу робіт. Нам добре і без реформ. Ініціатор реформи не користується авторитетом. “Це у нас і так є”. “Це нам ніколи не вдасться”. “Це не вирішує основних проблем”. “Чому саме цю? Є інші”.

Слайд 14

1. Менеджмент інновацій в освіті / Л.Даниленко. – К.: Шк.світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”) 2. Модернізаційні процеси у сучасній освіті / С.Клепко. – К.: Шк. світ, 2008. – 120 с. - (Б-ка “Шк.світу”) 3. Управління експериментальною діяльністю ЗНЗ / Упоряд. Н.Мурашко. – К.: Шк. Світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка “Шк.світу”) 4. Управління навчальним закладом: Навчально-методичний посібник. У двох частинах. Ч.1. Абетка менеджера освіти / О.І.Мармаза, О.М.Касьянова, В.В.Григораш та ін. – Харків: Веста: Видавництво “Ранок”, 2003 – С. 78 – 88 (Б-ка “Шк.світу”) 5. Управляти школою по-новому.../Н.Погрібна. – К.Шк. Світ, 2009. – 112 с. - (Б-ка “Шк.світу”) 6. Хочу бути успішним керівником / Упоряд. Л.Галіцина, О.Коба. – К.: Шк. Світ, 2008 – 218 с. - (Б-ка “Шк.світу”)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка