X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальна компетентність та громадська зрілість гімназиста

Завантажити презентацію

Соціальна компетентність та громадська зрілість гімназиста

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Соціальна компетентність та громадська зрілість гімназиста

Слайд 2

Соціальна компетентність - здатність до співробітництва в групі та команді, мобільність, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та виконувати різні ролі й функції в колективі, планувати, розробляти й реалізовувати соціальні проекти індивідуальних і колективних дій; уміння визначати й реалізовувати мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях.

Слайд 3

Соціальна компетенція має три аспекти: Інформаційний (знаннєвий) Поведінковий (поведінка, вміння, навички) Ціннісно-оцінний (морально-етичний).

Слайд 4

Джерела соціокультурних знань радіо телебачення журнали газети живе спілкування кіно інтернет листування книги

Слайд 5

Основними завданнями, які необхідно реалізувати для досягнення соціокультурної мети, є: вироблення в учнів уміння взаємодіяти з іншими людьми в полікультурному суспільстві; залучення школярів на практиці ефективно застосовувати набуті знання й уміння; формування духовного світу учнів, ціннісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів; виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві.

Слайд 6

Формування соціальної компетентності дитини базується на таких особистісних утвореннях: мотивація досягнення; довільність; позитивне ставлення до себе; висока самооцінка; здатність до конструктивної поведінки у складних ситуаціях.

Слайд 7

Діяльнісний підхід до формування соціальної компетентності Діяльність учителя: пропонує завдання різного рівня; •варіативні домашні завдання; •перелік тем творчих робіт та доповідей; •різні форми роботи для тематичного оцінювання; •організовує групову роботу, передбачає створення груп змінного складу; •створює проблемні ситуації; •рекомендує самооцінку та взаємооцінку, забезпечує вільний вибір рецензента. здійснює відбір соціокультурних відомостей освітніх галузей ; спонукає учнів до практичного використання знань в позакласній діяльності, до науково-пошукових досліджень; враховує середовище, в якому живе дитина, її оточення; виховує людину нового покоління.

Слайд 8

Діяльнісний підхід до формування соціальної компетентності Діяльність учня: на практиці використовує набуті культурологічні знання й вміння (в усних відповідях, письмових висловлюваннях); бере участь у позакласній діяльності; набуває досвіду шляхом науково-пошукових досліджень, самоосвітою; толерантно ставиться до людей, представників інших етнічних, релігійних, расових ознак; робить вибір рівня домашньої роботи, рівня тематичного оцінювання; працює в групі; дає оцінку своїй відповіді, обирає рецензента на свою відповідь; визначає мету своєї діяльності; оцінює соціальні звички, пов'язані зі здоров'ям, оточуючим середовищем; бере участь у самоврядуванні; ставить особистіснозначущі цілі

Слайд 9

Педагог разом з учнем визначає його інтереси; мету; можливості; шляхи подалання перешкод, які заважають отримати позитивні результати у різних сферах життєдіяльності.

Слайд 10

Методіка діагностики комунікативної соціальної компетентності (КСК)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка