X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ Головного управління юстиції

Завантажити презентацію

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ Головного управління юстиції

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ Головного управління юстиції у Львівській області

Слайд 2

Слайд 3

П О Р Я Д О К роботи Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному управлінні юстиції у Львівській області І. Загальні положення 1.1. Положення про правову Громадську приймальню при Головному управлінні юстиції у Львівській області розроблено відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 №3460-VI, наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги» від 21.09.2011 №3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 22.09.2011 за № 1114/19852 1.2. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання Головним, районними, міськими, міськрайонними управліннями юстиції безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України. 1.3. Приймальня утворюється за рішенням начальника Головного, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції. 1.4. Особи, які перебувають під юрисдикцією України, мають право звернутися: 1.4.1. до Громадської приймальні Головного, районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції для отримання безоплатної первинної правової допомоги; 1.4.2. до Громадської приймальні Головного управління юстиції у Львівській області для отримання безоплатної первинної правової допомоги в режимі «Правова допомога on-line”. 1.5. Основною метою діяльності Приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу" . 1.6. Приймальня здійснює такі види правової допомоги: надання правової інформації; надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

Слайд 4

допомога у складенні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. 1.7. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах: верховенства права; законності; доступності безоплатної правової допомоги; забезпечення якості безоплатної правової допомоги. II. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб 2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається начальником Головного управління юстиції з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов'язків. Для належної роботи Приймальні начальник управління юстиції виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання. 2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно у встановлені дні та години. 2.3. Графік роботи Приймальні та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду та на веб – сайті Головного управління юстиції у Львівській області (www.obljust.lviv.ua). 2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні Головного управління юстиції, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а звернення, що надходять на еmail:pravova.dopomoga@ukr.net – електронна форма реєстрації. 2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні. 2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.

Слайд 5

2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні начальник Головного управління юстиції за поданням завідувача, залучає працівників Головного управління юстиції, при якому створена Приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася, з питань: 2.7.1. державної реєстрації актів цивільного стану – начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану; 2.7.2. державної виконавчої служби – начальник відділу державної виконавчої служби; 2.7.3. нотаріату – начальник відділу нотаріату; 2.7.4. легалізації об’єднань громадян та реєстрації засобів масової інформації – начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно – правових актів та реєстрації об’єднань громадян; 2.7.5. розкладу роботи та графіку прийому громадян, в тому числі і виїзного прийому громадян: роботи «гарячої» телефонної лінії, телефону «довіри» - начальник відділу організаційного забезпечення документування та контролю; 2.7.6. системи обліку, видів інформації, яку зберігає Головне управління юстиції - начальник відділу організаційного забезпечення документування та контролю. 2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 2.9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у керівника Приймальні або ж у начальника управління юстиції, при якому створена Приймальня. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень. III. Порядок розгляду звернень осіб 3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.6 розділу I цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні Головного управління юстиції, відповідно до компетенції. 3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.6 розділу I цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Слайд 6

3.3. Головне управління юстиції у Львівській області, при якому створена Приймальня, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.6 розділу I цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення. 3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення. 3.5. В Головному управлінні юстиції при якому створена Приймальня, забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.6 розділу I цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина. 3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Головного управління юстиції, при якому створена Приймальня та до якого надійшло звернення особи, управління юстиції протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала звернення. 3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник Громадської приймальні Головного управління юстиції зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. 3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян. 3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право: одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформація від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством; користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у відповідному органі; на заохочення начальником Головного управління юстиції за сумлінне виконання своїх обов'язків; направляти особу до органу виконавчої влади, територіального органу центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування до компетенції якого належить вирішення питання;

Слайд 7

начальник Головного управління юстиції, при якому створена Приймальня, за поданням завідувача приймальні може залучати спеціалістів органів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції. 3.10. Працівники Приймальні зобов'язані: здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених начальником Головного управління юстиції, згідно із затвердженим графіком роботи; дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги; вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу; дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України; не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина; приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання; консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання; дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається; повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з начальником Головного управління юстиції, при якому створена Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства; не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги; 3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні: за якість та повноту наданої правової допомоги; за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.  

Слайд 8

ГРАФІК роботи Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Головного управління юстиції у Львівській області День прийому Прізвище,ім’я, побатьковіпрацівника Місце роботи та посада Час роботи І-й та ІІІ четвер місяця Гришина Леся Василівна провідний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно – правових актів та об’єднань громадян - завідувач 9.00-18.00 Перерва 13.00-14.00 Власова Галина Юріївна заступник начальника відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно – правових актів та об’єднань громадян Лабик Мар’янаМихайлівна головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти,реєстраціїнормативно – правових актів та об’єднань громадян Огородник Олег Олегович спеціаліст І категорії відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно – правових актів та об’єднань громадян Олива Ірина Степанівна заступник начальника управління юстиції – начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Паничок Іван Володимирович начальник управління державної виконавчої служби начальник відділу нотаріату Ясінська Любов Євстахіївна начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно – правових актів та об’єднань громадян Волошин Леся Миколаївна начальник відділу організаційного забезпечення документування та контролю

Слайд 9

ЖУРНАЛ реєстрації звернень осіб до Громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Головного управління юстиції у Львівській області №з/п Дата П.І.Б. працівника, що веде прийом Прізвище та адреса особи Суть звернення Вирішення з посиланням на нормативно-правові акти

Слайд 10

На офіційному сайті Головного управління юстиції у Львівській області створено рубрику «Правова допомога on-line» Громадської приймальні У даний час Україна намагається йти шляхом дотримання законодавства, і тому все більшою популярністю користується надання правової допомоги.Природньо, що у правовій державі, яку ми сьогодні будуємо, людина повинна відчувати себе захищеною. Відтепер особи, які перебувають під юрисдикцією України, мають право звернутися до Громадської приймальні для отримання безоплатної первинної правової допомоги«Правова допомога on-line», зокрема: надання правової інформації; надання консультацій і роз’яснень з правових питань; допомога у складанні заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Надаємо Вам можливість звернутися за«Правовою допомогою on-line» Громадської приймальніГоловного управління юстиції у Львівській області. Ви можете задати питання з правової тематики, скерувавши його на електронну скриньку(e-mail:pravova.dopomoga@ukr.net)та отримати на нього кваліфіковану відповідь. Ми допоможемо Вам набути необхідних правових знань, надати юридичну консультацію, яка, ми сподіваємося, допоможе Вам у вирішенні виникаючих проблем. Розгляд звернень про надання одного із видів правових послуг, будуть надаватися у визначені законодавством терміни. Сподіваємося, що«Правова допомога on-line»буде для Вас корисним помічником у вирішенні проблем, пов’язаних із захистом власних прав та реалізацією обов’язків. УВАГА! При оформленні вашого запиту слід врахувати наступне: Листи, підписані псевдонімами («анонім», «читач», «гість» тощо) відкидатимуться, як спам.  Просимо Вас представлятися, вказуючи прізвище, ім’я, по-батькові, поштову адресу та телефон.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне