X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Соціальна модернізація: першочергові кроки реформування

Завантажити презентацію

Соціальна модернізація: першочергові кроки реформування

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Послання Президента України до Верховної Ради України "Модернізація України – наш стратегічний вибір" Соціальна модернізація: першочергові кроки реформування Національний інститут стратегічних досліджень

Слайд 2

ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Слайд 3

Становище на ринку праці і доходи працюючого населення збереження застарілої структури зайнятості та значні масштаби малопродуктивної неформальної зайнятості відновлення економічного зростання супроводжувалось збільшенням зайнятості представників найпростіших професій та працівників сфери обслуговування й торгівлі, та, навпаки, скороченням зайнятості спеціалістів, кваліфікованих робітників і кваліфікованих аграріїв структурні диспропорції попиту та пропозиції на ринку праці зумовлюють деформації в галузевій структурі та професійно-кваліфікаційному складі робочої сили нерівномірний розподіл працюючого населення за доходами та концентрація основної частини працюючих в секторах та на посадах з низькими доходами

Слайд 4

Соціальна сфера ти соціальне забезпечення нераціональне використання коштів, що виділяються на соціальні потреби; збереження неадресного характеру соціальної допомоги; украй повільна адаптація та практичної реалізації системи соціального забезпечення України до міжнародних стандартів у соціальній сфері; зволікання із реформуванням пенсійної системи, що призводить до поєднання проблем її фінансового забезпечення та соціальної ефективності

Слайд 5

РЕЗУЛЬТАТИ ТА УРОКИ РЕФОРМ 2010 р. Пенсійна реформа З метою консолідації ресурсів Пенсійного фонду було скасовано низку пільг за сплати внесків пенсійного страхування, зокрема скасовано пільги щодо сплати страхових внесків для фізичних осіб-платників єдиного та фіксованого податку (У відповідності до Законів України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ФОСПД зобов’язані сплачувати страхові внески у розмірі не менше, ніж розмір страхового внеску з мінімальної заробітної плати) поетапне скасування пільги щодо сплати страхового внеску для платників фіксованого сільськогосподарського податку ( почали сплачувати страхові внески за найманих працівників до Пенсійного фонду в повному обсязі) розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради проект Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи“, яким визначено заходи подальшого реформування пенсійної системи та збалансування солідарної системи пенсійного страхування

Слайд 6

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Слайд 7

Резерви модернізаційного оновлення України в соціальній сфері Резерви підвищення конкурентоспроможності робочої сили: Якість вищої освіти в Україні достатньо висока у порівнянні з країнами з аналогічним рівнем ВВП, тому людський капітал може бути головною конкурентною перевагою України; Резерви оновлення соціальних груп та трансформації соціальної структури суспільства для формування потужного середнього класу, що передбачає вихід на перший план проблем розвитку людини, інвестицій в людський капітал; Резерви нових джерел доходів для населення.

Слайд 8

Першочергові державні завдання: Сконцентрувати бюджетні соціальні видатки на завданнях розвитку людського потенціалу, підвищення його якості як основи економічного зростання і суспільної динаміки на довгострокову перспективу; провести повну інвентаризацію існуючого соціального законодавства, зокрема провести вартісну оцінку існуючих законів соціальної сфери; Підвищити реальні доходи населення та знизити кількість бідного населення.

Слайд 9

Вирішення завдань підвищення рівня доходів населення, подолання бідності, зменшення майнового розшарування: усунення хронічної диспропорції між результативністю праці та заробітною платою, наближення рівня заробітної плати до реальної вартості робочої сили, поетапне наближення оцінки праці українського працівника до оцінки праці аналогічних категорій працівників європейських країн; підвищення частки заробітної плати у ВВП, забезпечення стабільного зростання реальної заробітної плати як ознаки взаємозв’язку трудової активності громадян та економічного зростання країни; виправлення диспропорцій у механізмах перерозподілу доходу та зменшення рівня розшарування за доходами, подолання глибокого майнового розшарування та сприяння розвитку середнього класу в суспільстві, створення ефективної системи захисту населення від соціальних ризиків; практична реалізація пенсійної реформи з поступовим переходом до обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування та впровадженням паралельної системи добровільного пенсійного страхування із кінцевою метою – недопущенням перебування пенсіонерів за межею бідності;

Слайд 10

Реалізація широкомасштабної пенсійної реформи: забезпечення фінансової стабілізації солідарної системи потребує збільшення надходжень до Пенсійного фонду України на основі заходів щодо: підвищення заробітних плат; легалізації незареєстрованих виплат заробітної плати; створення нових робочих місць; легалізації зайнятості; фінансовій стабілізації солідарної системи сприятиме також скорочення обсягу соціально несправедливих і фінансово не обґрунтованих виплат: зменшення надмірної, економічно невиправданої і соціально несправедливої диференціації пенсій із солідарної системи; підвищення мінімальної тривалості страхового стажу, необхідного для набуття прав на трудову пенсію із солідарної системи, та підвищення нормативної тривалості страхового стажу; підвищення пенсійного віку; підготовка до запровадження загальнообов’язкової накопичувальної системи пов’язана із необхідністю завершення унормування умов впровадження II рівня, формування програмного та організаційного забезпечення збирання й адміністрування коштів II рівня пенсійної системи Пенсійним фондом України, ведення системи єдиних пенсійних рахунків, забезпечення виплат дострокових (підвищених) пенсій для особливих категорій професій за рахунок впровадження корпоративних пенсійних схем; з метою прискорення розвитку недержавного пенсійного забезпечення необхідно стимулювати створення корпоративних програм пенсійного забезпечення, за якими на паритетних засадах внески здійснюють як найманий працівник, так і роботодавець, удосконалити регулювання діяльності недержавних пенсійних фондів та накопичувального пенсійного фонду..

Слайд 11

Формування потужного середнього класу шляхом: збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 12

Реформування систем охорони здоров’я та освіти: досягти оптимальної ефективності витрачання бюджетних коштів у цих сферах, відповідності обсягів та структури послуг цих секторів попиту на них у суспільстві; забезпечення рівного доступу до базових послуг представників різних соціальних верств населення, регіонів тощо. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 13

Радикальне підвищення якості та ефективності надання послуг соціальної сфери: диференціацію закладів соціальної сфери на казенні (ті, що фінансуються Державним казначейством), бюджетні (заклади, що не можуть функціонувати на комерційній основі та отримують фінансування від розпорядників бюджетних коштів) і автономні (в т.ч. приватні); оптимізацію мережі закладів соціальної сфери: укрупнення або приєднання дрібних закладів соціальної сфери до більш потужних; створення об’єднань за територіальними ознаками; приватизацію непрофільних для міністерств і відомств бюджетних закладів, або передання їх в адміністративне підпорядкування відповідним профільним структурам; розробку нормативних документів, які регулюють порядок функціонування та фінансування медичної допомоги, освіти, житлово-комунального господарства, культури, визначають принципи формування і витрачання бюджетних і позабюджетних коштів для надання соціальних послуг; посилення регуляторних функцій держави щодо реалізації соціальної політики шляхом встановлення стандартів надання основних соціальних послуг та забезпечення контролю над їх дотриманням. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 14

Пріоритети 2011 року Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 15

Продовження пенсійної реформи подальше уточнення умов запровадження загальнообов‘язкової накопичувальної та професійної пенсійних систем, обговорення та прийняття Законів України "Про запровадження накопичувальної системи загальнообов‘язкового державного пенсійного страхування" та "Про обов‘язкову професійну пенсійну систему". введення законодавчих обмежень обсягів видатків на організацію діяльності Пенсійного фонду України, визначення джерелом таких видатків державного бюджету; перегляд системи надання пенсій пільговим категоріям пенсіонерів, запровадження законодавчого обмеження максимального розміру пенсій за солідарною системою та перехід до виплати вищих пенсій окремим професійним групам з професійних пенсійних систем; запровадження законодавчого обмеження права на достроковий вихід на пенсію, виведення схем раннього виходу на пенсію за межі солідарної системи пенсійного забезпечення – до системи професійних пенсійних систем; перегляд існуючих норм мінімального та нормативного страхового стажу та ухвалення подовжених норм, адекватних реальному становищу на ринку праці України; запровадження на законодавчому рівні довгострокової програми підвищення пенсійного віку з встановленням відповідних стимулів та компенсаторів для працівників; включення до бази нарахування страхових внесків всіх видів доходів від зайнятості, включаючи винагороди за цивільно-правовими договорами; формування програмного та організаційного забезпечення збирання й адміністрування коштів II рівня пенсійної системи Пенсійним фондом України, ведення системи єдиних пенсійних рахунків; розбудова регуляторного середовища для третього рівня пенсійного забезпечення (розбудова нормативно-правових засад та регуляторної системи щодо діяльності недержавних пенсійних фондів). Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 16

Розгортання реформи системи медичного обслуговування розробки нормативно-правової бази для законодавчого закріплення провадження реформ; запровадження реформування системи охорони здоров’я в трьох пілотних регіонах (в Донецькій, Дніпропетровській та Вінницькій областях); розробки і ухвалення Програми «Здорова нація»; закінчення інвентаризації та аудиту всіх наявних ресурсів медичної галузі; створенням центрів первинної медико-санітарної допомоги та центри сімейної медицини; розробки умов і механізму ліцензування і акредитації медустанов; розробки планів-схем створення госпітальних округів; створення методики розрахунку вартості медичних послуг для клініко-діагностичних груп; затвердження стандартів надання медичних послуг. затвердження плану заходів для суттєвого поліпшення умов оплати праці та соціального забезпечення медичних працівників, затвердження плану заходів популяризації здорового способу життя. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 17

Реформування житлово-комунального господарства формування чітких рамкових стандартів якості надання послуг комунальної сфери; раціоналізація ціноутворення на ринку комунальних послуг шляхом удосконалення нормативно-методичного забезпечення процесу ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг, приведення тарифів на основні житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат з урахуванням встановлених стандартів якості та реального рівня їх дотримання; створення програми поетапного впровадження обов’язкових норм щодо використання при реконструкції, ремонті і експлуатації житлових та громадських будівель і споруд високоякісних, енергоефективних, з високими теплозахисними властивостями будівельних матеріалів, конструкцій, елементів інженерних систем; розробка та впровадження заходів енергозберігаючої політики, спрямованої на зменшення витрат та втрат енергії у житлово-комунальному господарстві, безпроцентного довгострокового кредитування підвищення ефективності систем опалювання індивідуальних житлових будинків в сільській місцевості тощо; спрощення процедури оформлення кондомініумів - об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), об’єднань мешканців мікрорайонів тощо; організація розгалуженої системи навчання управителів та голів ОСББ, створення під егідою профільного міністерства державних Центрів методичного забезпечення з питань надання послуг з управління житловими будинками, утворення на рівні мікрорайонів центрів з надання офісних, інформаційно-методичних та консультаційних послуг для ОСББ на принципах «бізнес-інкубаторів»; проведення активної інформаційної політики щодо роз’яснення основних засад, інструментів та методології проведення житлово-комунальної реформи серед широких кіл населення.. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Слайд 18

Трансформація «української моделі» ринку праці: створення робочих місць на основі реалізації інвестиційних проектів в перспективних секторах економіки та використання у процесі перепідготовки вивільнених працівників відповідних наскрізних компетенцій на основі профтестування; стимулювання зайнятості у сфері малого та середнього бізнесу в перспективних секторах економіки шляхом впровадження «податкових канікул» для малих і середніх підприємств, що виробляють наукомістку продукцію; сприяння підвищенню мобільності робочої сили шляхом поширення оперативної інформації про становище на регіональних ринках праці, зокрема, з використанням єдиного інформаційного простору щодо банку вакансій та професійно-кваліфікаційного складу пошукачів роботи; організації моніторингу регіональної пропозиції та попиту на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі; заохочення запровадження на підприємствах добровільної соціальної звітності щодо умов праці та якості робочих місць, включення вимоги щодо обов’язкової соціальної звітності до процедури лістингу емітентів цінних паперів; посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, усунення дублювання функцій в роботі міністерств та відомств з питань контролю за дотриманням трудового законодавства; запровадження диференційованих розмірів мінімальної зарплати у позабюджетній сфері (за професійними групами та видами економічної діяльності); посилення відповідальності за порушення законодавства про працю, усунення дублювання функцій в роботі міністерств та відомств з питань контролю за дотриманням трудового законодавства; проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо участі в системі соціального страхування. Формування потужного середнього класу шляхом Формування потужного середнього класу шляхом збільшення доступу населення до нових джерел доходів; зростання продуктивності праці практично у всіх видах економічної діяльності; розвитку ринку соціальних послуг; зниження диференціації заробітної плати; розширення доступу до якісної освіти та гармонізації системи соціальної підтримки соціально вразливих груп населення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне