X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Профільне навчання

Завантажити презентацію

Профільне навчання

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі

Слайд 2

Профільне навчання вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу

Слайд 3

Мета профільного навчання – невід’ємної частини навчального процесу, поряд із державним компонентом освіти, – забезпечення оптимальної психологічної та інтелектуальної підготовки учнів до здобуття ними вищої освіти за обраним напрямом

Слайд 4

Основні завдання з організації профільного навчання: сприяння рівному доступу до повноцінної освіти учнів згідно з їхніми здібностями, індивідуальними нахилами та потребами; створення умов для диференціації змісту навчання школярів; забезпечення поглибленого вивчення окремих предметів поза програмою державного компоненту освіти за допомогою авторських програм; розширення можливостей соціалізації учнів, забезпечення спадкоємності між загальною і професійною освітою, ефективна підготовка випускників до засвоєння програм вищої освіти

Слайд 5

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОФІЛІЗАЦІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Слайд 6

Історико- правовий профіль Культурологічний профіль Історико- філософський профіль Юридичний профіль Лінгвістичний профіль Філологічний профіль Економічний профіль Педагогічний профіль Соціально- психологічний профіль Суспільно- гуманітарний напрям СТРУКТУРА СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ ПРОФІЛІЗАЦІЇ

Слайд 7

П р о г р а м и 1. Вивчення української мови (рідної) в профільних філологічних класах та в системі поглибленого вивчення цього предмета здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України: Рідна мова. 8-11 класи. / Автор В.Тихоша. – К.: Педагогічна преса, 2004. – 56с. (Програму укладено з розрахунку вивчення української (рідної) мови протягом чотирьох годин на тиждень) 2. Вивчення української літератури в профільних класах старшої школи здійснюється за такими програмами: 2.1. у класах філологічного профілю (3 (+1) години на тиждень) – за програмою “Українська література. 10-11 класи: Навчальна програма для середньої загальноосвітньої школи з гуманітарним профілем./ Укладачі Г.Ф.Семенюк, В.І.Цимбалюк” (друк див., наприклад: Книга вчителя української мови та літератури. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. С.191-267).

Слайд 8

2.2. у класах природничо-математичного профілю (1,5 години на тиждень) – за програмою “Українська література: 10-11 класи. Програма для класів фізико-математичного, природничого, технологічного та спортивного профілів загальноосвітніх навчальних закладів із українською та російською мовою навчання./ Укладачі Р.В.Мовчан, В.Л.Федоренко” (друк див., наприклад: Українська мова й література. – 2007. – №40 та ін.) 2.3. або за програмою “Українська література. 10-11 класи: Навчальна програма для середньої загальноосвітньої школи природничо-математичного профілю. / Укладачі Г.Ф.Семенюк, В.І.Цимбалюк” (друк див., наприклад: Книга вчителя української мови та літератури. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – С.268-310.). 2.4 у класах художньо-естетичного профілю (2 години на тиждень у 10 класі, 2,5 години на тиждень в 11 класі) за програмою “Українська література: 10-11 класи. Програма для класів художньо-естетичного профілю з українською мовою навчання/ Укладачі Р.В.Мовчан, В.Л.Федоренко” (друк див., наприклад: Українська мова та література. – 2007. – №40.).

Слайд 9

Н а в ч а л ь н і к у р с и СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШКІЛЬНОЇ ПРОФІЛІЗАЦІЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ Розвиває зміст одного з базових курсів, вивчення якого відбувається на мінімальному рівні Задовольняє пізнавальні потреби окремих школярів, які виходять за рамки обраного профілю та базових курсів “Надбудова” (додатковий зміст профільного курсу) Елективні курси (курси за вибором учнів) 20 % Базові загальноосвітні курси (обов’язкові для всіх учнів в усіх профілях) 50% Профільні загальноосвітні курси 30 % Базові предмети для даного профілю (вивчаються поглиблено) Базовий предмет, представлений сукупністю профільних курсів

Слайд 10

Нормативно-правова основа профільного навчання Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи) Концепція профільного навчання в старшій школі. (Лист МОНУ від 25.09.2003. № 10/12-2) "Про затвердження типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" (Наказ МОНУ від 20.05.2003 р. №306) Примірне положення про порядок організації профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах усіх форм і типів власності (проект) 2003р. Список навчальної літератури для організації профільного та поглибленого вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2003-2004 н.р. (Інформаційний збірник №21, 2003 р.) Наказ МОНУ від 13.10 2005 № 589 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних програм з профільного навчання для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Слайд 11

Наказ МОНУ від 03.11.2006 № 744 “Про затвердження плану заходів на 2006 – 2010 роки щодо впровадження профільного навчання учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів” Наказ МОНУ від 07.05.2007 № 357 “Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 року № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» Лист МОНУ від 18.02.08 №1/9 – 83 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 н.р. Наказ МОНУ від 18.02.08 №99 “Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням окремих предметів” Концепція навчання української мови в системі профільної освіти (проект) Концепція літературної освіти школярів у системі профільного навчання (проект)

Слайд 12

Корисну й цікаву інформацію вчителі української мови і літератури знайдуть на таких  Інтернет-сайтах: Інститут української мови НАН України: http://www.ium.iatp.org.ua Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка: http://www.philology.Kiev.ua НДІ українознавства: http://www.rius.kiev.ua Національна спілка письменників України: http://www.nspu.org.ua Діти України: http://www.children.edu-ua.net Український лінгвістичний портал http://www1.ulif.org.ua/ulif/ Великий тлумачний словник української мови http://www.slovnyk.net/ Україна інкогніта (Відкрийте для себе Україну) http://ukrainainkognita.org.ua/Ukr/HOME%20UKR.htm My Kiev http://www.mykiev.info/ Мала академія наук України http://www.man.gov.ua/index.php Інститут літератури ім. Т.Шевченка: http://www.ilnan.gov.ua/index.htm  Українська література: електронна бібліотека: http://www.ukrlit.com.ua Енциклопедія української літератури: http://www/proza.cjm/ua Українська бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com EXLIBRIS – українська електронна бібліотека: http://ukrlib.com Сорока Білобока: http://www.soroka-tm.com.ua/page-menu_id-3.html

Слайд 13

Корисну інформацію щодо вибору професії школярі зможуть отримати на таких Інтернет-сайтах: 1. Вітрина професій: http://www.job.ammu.org.ua/index.html 2. Світ професій: http://www.4uth.gov.ua/trade 3. Освітній портал: обираємо професію: http://www.osvita.org.ua/abitur/occupation 4. Профорієнтація: зроби свідомий вибір: http://www.profosvita.org.ua/uk/index.html

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка