X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Про нормативно-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів України

Завантажити презентацію

Про нормативно-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів України

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Про нормативно-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів Руднєва С.М., головний спеціаліст відділу дошкільної, позашкільної та корекційної освіти Головного управління освіти і науки облдержадміністрації

Слайд 2

На сучасному етапі розвитку суспільства держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти Пунктом 1 ст. 4 Закону України "Про дошкільну освіту" визначено, що дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною безперервної освіти в Україні

Слайд 3

Мережа дошкільних навчальних закладів За 9 місяців поточного року відкрито та відновлено діяльність 22 закладів (з них 16 у складі НВК) До кінця 2011 року заплановано відкриття ще 9 дошкільних навчальних закладів (з них 2 - у складі НВК) Показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років становить 76 % (у т. ч. сільські райони – 60%, міста обласного значення - 80%, м. Харків – 87%).

Слайд 4

Сучасний рівень розвитку суспільства ставить високі вимоги до керівника освітньої установи, оскільки він відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог щодо її змісту та обсягу (наказ МОНУ від 24.04.2003 № 257 "Про затвердження примірного статуту ДНЗ", розділ VIII)

Слайд 5

Педагогічні працівники ДНЗ 47,5% - мають вищу педагогічну освіту (3026 осіб), 8% - базову вищу (511 осіб), 42,9% – середню спеціальну (2736 осіб), 0,16% - загальну середню освіту. 7,1% - мають вищу кваліфікаційну категорію (в тому числі 1,6% - керівники). 7,3% - педагогічні звання «Старший вихователь» та «Вихователь-методист». 12% - пенсійного віку (серед керівників - майже 21,5%).

Слайд 6

Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629) Основні завдання Програми забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів; створення умов для обов'язкового здобуття дітьми п'ятирічного віку дошкільної освіти; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток.

Слайд 7

Освітні програми для ДНЗ Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку „ Я у Світі ”, схвалена колегією МОН України 21 березня 2008 року та затверджена наказом МОН України від 29.01.2009 № 41. „ Впевнений старт ”- програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (наказ МОН України про її затвердження та впровадження від 23.11.2010 № 1111)

Слайд 8

Освітні програми для ДНЗ «Дитина в дошкільні роки» програма розвитку дітей ( лист МОН від 08.12.2010 № 1/11-11178 про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»); «Дитина» програма розвитку дітей (лист МОН від 08.12.2010 № 1/11-11177 про надання грифу «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»).

Слайд 9

Парціальні програми (для реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми) «Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.; «Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.; «Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.; «Українотворець»,керівник авторського колективу Кононенко П.П.; «Лего-конструювання», автор Пеккер Т.В.

Слайд 10

Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім'ї (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 № 714) Мета створення Консультативного центру: забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання; надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги.

Слайд 11

сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім'ї; забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють. Головні завдання діяльності Консультативного центру

Слайд 12

Ведення обов'язкової ділової документації в ДНЗ Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти України від 30.01.1998 № 32

Слайд 13

Ведення обов'язкової ділової документації в ДНЗ Ведення обов’язкової ділової документації (накази, трудові книжки, особові справи працівників) здійснюється згідно з чинним законодавством. Дія Інструкції поширюється на всі типи дошкільних закладів незалежно від форми власності. Ділова документація і листування ведуться державною мовою. Книги, які ведуться керівником дошкільного закладу, обов’язково поаркушно пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються і скріплюються печаткою.

Слайд 14

Типові недоліки щодо ведення ділової документації в ДНЗ В наявності документи, що не відповідають Інструкції; працівники ДНЗ не ознайомлені з наказами (відсутній особистий підпис працівника); в книзі наказів відсутній підпис завідувача ДНЗ; не зазначено дату вибуття дитини з ДНЗ в журналі прибуття (вибуття ) дітей; протоколи засідань педагогічних рад своєчасно не прошиваються, відсутній контроль попередніх рішень; відсутні записи реєстрації вхідної та вихідної документації.

Слайд 15

Ведення обов'язкової ділової документації в ДНЗ Книга наказів ведеться за наявності не менше 3-х працівників. Накази видаються керівником дошкільного закладу на правах єдиноначальності та в межах компетенції За своїм призначенням (змістом) усі накази поділяються на накази із загальних питань (з основної діяльності закладу) і накази з особового складу (кадрові)

Слайд 16

Ведення обов'язкової ділової документації в ДНЗ Книга протоколів засідань педагогічної ради дошкільного закладу Ведеться за наявності не менше 3-х педагогічних працівників У ній фіксуються питання, що розглядаються на засіданні педагогічної ради, ухвалені рішення, виконання рішень попередньої педагогічної ради

Слайд 17

Книга реєстрації протоколів педагогічної ради

Слайд 18

Книга обліку вхідних документів № з/п Дата надходження документа Кореспондент/ дата та номер одержаного документа Короткий зміст Зміст резолюції (виконавець та термін виконання) Відмітка про виконання документа

Слайд 19

Книга обліку вихідних документів № з/п Дата та вихідний номер Адресування документа Короткий зміст/ вхідний номер та дата документа на який надається відповідь Виконавець, хто підписав Дата відправлення

Слайд 20

Ведення обов'язкової ділової документації в ДНЗ Журнал прибуття (вибуття) дітей в дошкільному закладі Записи оформлюються за фактом прибуття (вибуття) дитини в заклад протягом року Вносяться відмітки у разі змін щодо об'єктивних даних про дітей та батьків Список дітей складається на початок кожного навчального року

Слайд 21

Структура журналу прибуття (вибуття) дітей у дошкільному закладі Відомості про дітей Прізвище, ім'я та по батькові Дата народження Стать Коли і звідки дитину прийнято В яку групу прийнято дитину Коли і з яких причин дитина вибула з дошкільного закладу Відомості про батьків Прізвище, ім'я та по батькові Домашня адреса та телефон Місце роботи, службовий, контактний телефон Встановлений розмір плати за перебування дитини в дошкільному закладі, наявність пільг

Слайд 22

Рекомендації щодо ведення Журналу обліку щоденного відвідування дітьми групи Прізвища дітей записуються в алфавітному порядку з обов'язковим зазначенням ім'я дитини. Облік відвідування дітьми групи веде вихователь щоденно, як правило, до 9 години ранку. Відмітка про присутність дитини у закладі ставиться, вказуючи кількість годин перебування дитини у закладі згідно з режимом роботи групи ( 9; 10,5; 12; 24 години). Дані відвідування (кількість дітей ) підсумовуються щоденно до 9 години ранку. При зарахуванні дитини до закладу в Журналі обліку щоденного відвідування дітьми груп ставиться відмітка В/П ( вперше прибулий). При переведенні дитини - робиться відповідний запис і вказується номер групи. При суміщенні груп в період літнього оздоровлення переведення дітей не здійснюється, а робиться відмітка про перебування в Журналах відповідних вікових груп.

Слайд 23

Рекомендації щодо ведення Журналу обліку щоденного відвідування дітьми групи Щомісячно визначається: загальна кількість днів відвіданих кожною дитиною; загальна кількість днів відсутності дитини; кількість днів відсутності дитини внаслідок хвороби; кількість днів відсутності дитини з різних причин; причина відсутності дитини у закладі; загальна кількість відвіданих, пропущених всього, пропущених за хворобою та з інших причин днів дітьми даної вікової групи середньомісячне відвідування та середньомісячна захворюваність дітей (у відсотках), а також встановлюється рівень відвідуваності та захворюваності 1 дитиною (у дітоднях).

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка