X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Методичне об'єднання вчителів історії та географії

Завантажити презентацію

Методичне об'єднання вчителів історії та географії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

У світі, що постійно змінюється, жодне знання не може бути остаточним. Найважливішим остаточним умінням є вміння навчатися, як учитися.

Слайд 3

Певних умінь, які можна застосувати за будь-яких обставин. Вміння мислити, а не накопичувати певну суму знань і поглядів. Не вузьких знань, а загального підходу до мислення і вирішення питань. Комунікабельність – працювати у злагоді з іншими і спільно досягати мети.

Слайд 4

Інформаційне середовище учні вчитель ресурси

Слайд 5

Слайд 6

Дати знання : певний обсяг загальних фактів, інформації. Навчити : певних умінь та навичок, аналізувати, спільно працювати, розв'язувати проблеми, порівнювати, знаходити, оцінювати, досліджувати, зосереджуватися, використовувати результати. Виховати відповідні риси : толерантність до поглядів інших, пошану до досягнень минулого, повагу один до одного, критичність мислення.

Слайд 7

Дергачова Марія Павлівна Вчитель історії і суспільствознавства. Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель. Голова методичного об'єднання вчителів історії та географії. Член експертної групи істориків м. Кіровограда. Член журі міських та обласних предметних олімпіад з історії та правознавства. Методична проблема : “ Роль громадянської освіти у формуванні особистості свідомого компетентного громадянина ”

Слайд 8

Цвілюк Лілія Миколаївна Вчитель географії. Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель. Заступник директора з навчально-виховної роботи. Член Ради обласного кабінету географії. Член міського та обласного журі предметних олімпіад з географії. Учасник апробації електронного посібника з географії . Методична проблема : “ Формування компетентності саморозвитку на уроках географії ”

Слайд 9

Седель Юлія Павлівна Вчитель географії. Спеціаліст “ Вищої кваліфікаційної категорії ”, старший вчитель. Голова Незалежної профспілки вчителів закладу. Член міського та обласного журі предметних олімпіад з географії. Методична проблема : “ Формування творчих компетентностей учнів через інтерактивні форми роботи на уроках географії ”

Слайд 10

Цапок Олена Григорівна Вчитель історії. Спеціаліст “ Першої кваліфікаційної категорії ”. Методична проблема : “ Використання інноваційних технологій на уроках історії ”

Слайд 11

Бондаровська Юлія Анатоліївна Вчитель історії і географії. Спеціаліст “ Другої кваліфікаційної категорії ”. Соціальний педагог. Методична проблема : “ Використання історичних джерел на уроках історії ”

Слайд 12

“ Формування ключових навчальних компетенцій учнів через вивчення історії, географії та курсу “ Ми – громадяни України ”.

Слайд 13

Просторова компетентність Локалізація історико-географічних об'єктів на карті. Хронологічна компетентність Встановлення хронологічної послідовності подій. Встановлення дат, періодів, хронологічних меж за подіями, явищами, процесами, засвідченими уривками з документів, або візуальними історичними джерелами. Інформаційна компетентність Вибір інформації та аналіз змісту документа : встановлення особи, історичного діяча, події або явища, про яку йдеться в джерелі.

Слайд 14

Логічна компетентність Співвіднесення одиничних фактів (подій), імен з історичними явищами й процесами та візуальними джерелами. Відбір фактів за певною ознакою. Розпізнавання фактів, подій явищ, процесів за писемними джерелами. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між подіями, явищами, процесами на основі істинності та помилковості суджень. Систематизація, групування фактів, які пов'язані з характеристикою (діяльністю) історичної особи.

Слайд 15

Аксіологічна та мовна компетентність Роз'яснення суті описаних у джерелі подій, явищ, постатей в історичному контексті, виокремлення фактів й емоційно- ціннісних суджень автора, висловлення власного судження про документ та його автора : встановлення значення подій, явищ, постатей описаних у джерелі, визначення їх цінності.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Метод навчання – це засіб пізнання, або спосіб відтворення у мисленні предмета, який вивчається. Класифікація методів навчання за Ю. Бабанським

Слайд 19

Прийоми навчання – це елементи методу, його складові частини, разові дії, окремі кроки у реалізації метода.

Слайд 20

Класифікація інтерактивних технологій

Слайд 21

Вікові та психологічні зміни в дослідницькій діяльності учнів 5-6 класи Вид діяльності – дослідницький Характер діяльності – навчальний, реконструктивно відтворюючий. Мотивація – емоційна: зацікавленість, пробудження інтересу. Уміння та навички: роботи з текстом; відтворення історичних подій і явищ, їх зіставлення, формування початкових уявлень про історичні джерела, їх дослідження та зіставлення (5 кл.), встановлення послідовності й синхронності подій , виділення головного, систематизації (6 кл.). Кінцевий результат: створення родинних літописів, підготовка дослідницьких повідомлень, міні – творів, заснованих на набутих знаннях з історії.

Слайд 22

7 – 9 класи Вид діяльності – пошуково-дослідницька, проблемно-пошукова. Характер діяльності – реконструктивно-відтворюючий, навчально- пізнавальний. Мотивація – особистісна: “ відкриття унікального “Я’’, прагнення виявити сутність події (явища). Уміння та навички : опису події чи явища у зв’язках і залежностях, виділення головних рис, збирання та опрацювання інформації з різних джерел; логічного осмислення, синхронізації, зіставлення самостійної інтерпретації змісту історичних джерел, формування власної думки. Кінцевий результат: збір матеріалів на основі власного пошуку та “ усної історії ’’, організація пошуково-дослідницьких експедицій, узагальнення інформації, отриманої з різних джерел; складання аналітичних повідомлень та рефератів.

Слайд 23

10 – 11 класи Вид діяльності – проектна , науково – дослідницька. Характер діяльності – творчий, практичний. Мотивація - соціальна: усвідомлення обов’язку перед суспільством, прагнення до самовизначення та самовдосконалення, бажання проникнути в суть явищ, прагнення сформуватися як особистість. Уміння та навички: продуктивного спілкування й самостійного здобуття інформації, розв’язання проблемних питань, спрямування отриманих результатів на практичне розв’язання проблеми, оцінювання історичних подій. Кінцевий результат: формування самостійних висновків і умовиводів, власної точки зору на проблему, її аргументація, створення есе, творів – роздумів, творчих робіт, підготовка й проведення наукових конференцій, семінарів, написання та захист учнівського дослідження.

Слайд 24

Кожна людина – це унікальна комбінація інтелектуальних здібностей. Завдання вчителя – не працювати за учня,не примушувати учня до роботи, а показати йому, як треба працювати. В. Ландовська.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне