X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прагматична педагогіка Дж. Дьюї

Завантажити презентацію

Прагматична педагогіка Дж. Дьюї

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Роботу виконала студентка групи СПб-1-12-4.0д Парамуда Анастасія Володимирівна

Слайд 2

Джон Дьюї Чарльз Пірс Вільям Джемс Джордж Сантаяна Представники:

Слайд 3

- одна з поширених педагогічних течій у США, Англії та деяких інших країнах, в основі якої лежать ідеї прагматизму. Відома також під назвами: "інструменталізм", "експерименталізм", "конструктивізм", "прогресивізм" (або "прогресивне виховання"). Засновник - Дж. Дьюї.

Слайд 4

погляд на виховання як на постійну реконструкцію особистого досвіду дітей; 2) в основу навчання і виховання кладуться спонтанні інтереси й потреби дитини в даний час (педоцентризм); 3) методом навчання є діяльність (ігрова, трудова), у процесі якої діти побіжно набувають знань і навичок, необхідних для кращого виконання поставлених перед ними завдань. Остаточне оформлення прагматичної педагогіки пов'язане з ім'ям Джона Дьюї.

Слайд 5

(1859 - 1952) видатний американський філософ і педагог ХХ ст. Педагогічні погляди Дьюї базувалися не лише на філософських постулатах. У його книгах: "Школа і суспільство" (1899), "Школа і дитина" (1902), "Школа майбутнього" (1915), "Демократія і освіта" (1916) і наступних працях певним чином асимілюють деякі важливі положення видатних педагогів минулого - Руссо, Фребеля, Песталоцці, а також висновки, що витікають з грунтовного аналізу практики американської школи, її сильних і слабких сторін. Дьюї мав деякий власний досвід роботи в середній школі, а потім, будучи завідувачем кафедри філософії і педагогіки університету Чикаго, заснував експериментальну школу-лабораторію для практичної перевірки своїх ідей.

Слайд 6

Дьюї наполягає на послідовній реалізації принципу відкритої і доступної усім і кожному єдиної школи, незалежно від: майнового положення, статі, раси, національності. У ній слід забезпечити єдність: навчання і громадського застосування знань, теорії і практики, роботи і розуміння її значущості.

Слайд 7

Дитина, її потреби у відкритті світу речей і стосунків повинні визначати зміст роботи школи. Згідно з поглядами Дьюї, в початкових класах навчання має бути побудоване відповідно до інтересів і потреб дитини. Воно орієнтоване на розвиток пізнавальної активності і озброєння дітей методами самостійних відкриттів. «Загальна мета набуття знань - знайти шлях, як здобувати знання, коли вони потрібні, а не знання самі по собі». Дьюї наполягає на тому, щоб в школі була атмосфера свободи для різноманітної діяльності кожної дитини і його самовираження. Тут мають бути створені усі умови для задоволення потреб дітей в спілкуванні, дослідженні, творенні, художній творчості. Відстоюючи право дитини на свободу самовираження, Дьюї в той же час відкидає вседозволеність і необмежену свободу.

Слайд 8

Виховання повинно ґрунтуватися на природних здібностях, тобто воно повинно спиратися на незалежно існуючі природжені схильності. Йдеться про їх напрям, а не про їх створення. Для Дьюї середовище - обов'язкова умова зростання і розвитку людини. Середовище розвиває дитину як цілісний організм в єдності фізичних, розумових, духовних сил. Середовище створює сильні мотиви до пізнання, і тільки соціальне оточення здатне сформувати у дитини якості, необхідні для життя в людському співтоваристві. Учений ніколи не закликав до розподілу дітей на здатних і нездібних, до використання інтелектуальних тестів.

Слайд 9

Дьюї розробляє модель учбового процесу в школі, орієнтованій на розвиток дитини. Характерними рисами є: - цілісність, під якою розуміється об'єднання в пізнавальній діяльності усіх фізичних, розумових, емоційно-вольових сил дитини; - реальність учбового матеріалу: дитина в школі має бути оточена світом речей, які мають реальне значення для неї і які вона може спостерігати, вивчати, реконструювати;

Слайд 10

- навчання роботою найефективніше забезпечує цілісність пізнавальної діяльності і розвиток дитини. В учбові програми школи мають бути введені проекти, що дають учням основу для самостійної роботи з реальними предметами. Підручники в цьому випадку не домінують, а служать путівником, до якого звертаються діти у разі утруднень;

Слайд 11

- ігрова діяльність дітей. За допомогою гри діти пізнають світ, що оточує їх. Інстинкт гри повинен широко використовуватися школою і на його основі слід ввести в учбовий процес різноманітну ігрову діяльність: спонтанні ігри, що повторюють життя дорослих, організовані ігри, виготовлення іграшок, конструкторська робота та ін. Не лише для молодших, але і для старших школярів важлива така ігрова діяльність, як драматизація, рольові ігри.

Слайд 12

проблемність в навчанні - обов'язкова умова розвитку самостійного і критичного мислення. Робота з речами ставить учнів в реальні ситуації, в яких їм доводиться вести пошук, знаходити вихід з виниклих труднощів, приймати рішення. Згідно філософії Дьюї, тільки постаючи перед проблемою, людина мобілізує розумові сили і виробляє уміння приймати самостійні рішення. Завдання учбового процесу полягає у формуванні цих умінь і може бути вирішене лише шляхом проблемного навчання.

Слайд 13

Дьюї уважно вивчає інноваційний досвід і позитивно оцінює все те, що робить школу «маленькою демократичною общиною»: різновікові класи, де старші піклуються про молодших; видання шкільної газети; будівництво спортивного майданчика при школі; участь дітей в роботі столової, бібліотеки; обрання ради учнів та ін. Тісне поєднання школи з навколишнім життям розширює можливості залучення дітей в служіння суспільству. Розчищення вулиць, посадка квітів, догляд за деревами, допомога людям похилого віку, відкриття в школах клубів (рукоділля, столярної справи, спорту та ін.), які відкриті дітям і дорослим, - лише невеликий перелік справ, які вчать школярів та жителів околиці бути хорошими і заповзятливими громадянами суспільства.

Слайд 14

У 1960 - 1970-ті роки педагогічна концепція Дьюї піддалася різкій критиці, передусім, в самій Америці. Стверджувалося, що реалізація його ідей привела до зниження теоретичного рівня шкільної освіти і до зростання фактичної неуспішності значного числа американських школярів. Ці звинувачення мали під собою відомі підстави. Складна проблема співвідношення між врахуванням інтересів дітей та необхідністю засвоєння певного кола знань основ наук не отримала в системі Дьюї належного висвітлення. Пропоновані ним методи навчання мали на меті сприяти інтелектуальному розвитку учнів, формуванню навичок критичного мислення, тоді як обмеженість теоретичного компонента змісту шкільної освіти та наголос "на чисту практику" фактично ускладнювали реалізацію цих завдань.

Слайд 15

Після шквалу критики інтерес до творчості Дьюї в останні десятиліття почав відроджуватися. Ряд його ідей і рекомендацій: посилення взаємозв'язку школи і суспільства, шляхи розвитку пізнавальної самостійності учнів, боротьба проти абсолютизації книжно-вербальних методів навчання і тому подібне, цілком вписуються в контекст сучасного педагогічного світогляду.

Слайд 16

Отже, головні ідеї Дьюї: - активність дитини, - пошана до неї, - дослідницький метод, - опора навчання на властиві певній особистості якості, - ситуація успіху, яка є потужним мотивом пізнавальної діяльності, - зв'язок школи з середовищем і общиною, - безперервна освіта і вдосконалення людини та ін. набувають поступового значення при розробках моделей освіти для XXI століття.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка