X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогіка успіху

Завантажити презентацію

Педагогіка успіху

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Почуття успіху у вихованні особистості

Слайд 2

Пилиповицька ЗОШ І-ІІ ст. Дідківська Наталія Володимирівна, практичний психолог

Слайд 3

Основи вітчизняної педагогіки успіху закладені К. Д. Ушинським Він писав, що розумова праця учня, успіхи й невдачі в навчанні – це його духовне життя, внутрішній світ, ігнорування якого може призвести до сумних результатів. Дитина не тільки дізнається про щось, засвоює матеріал, але і переживає за свою працю, виражає особисте ставлення до того, що їй вдається і не вдається.

Слайд 4

У 60-70 роках ХХ століття активізується проблема дослідження і вивчення особистості школярів із відхиленнями у поведінці в різних аспектах: психолого-педагогічному; соціально-правовому; медичному. Причини негативних виявів у поведінці вбачалися тоді в порушенні педагогічних зв’язків між школою, сім’єю і громадськістю.

Слайд 5

А. С. Макаренко свого часу висунув ідею “завтрашньої радості”, вбачаючи в ній велику спонукальну і виховну силу, що розкриває всі внутрішні потенції учня. Через відчуття радісних перспектив відбувається рух і розвиток особистості. Саме “завтрашня радість”, оптимізм, мажор стали важливим фактором успішного перевиховання в його установах.

Слайд 6

Великий інтерес має виховна система “Школа життя”, створена Ш. А. Амонашвілі. Її автор розробив і втілив у експериментальній школі гуманно-особистісну технологію, одним з елементів якої було створення ситуацій успіху.

Слайд 7

Значний внесок у розв’язання питань педагогічного забезпечення корекції девіантної поведінки здійснив В. О. Сухомлинський . В основі його підходу знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, чуйне ставлення до фізичного, психічного і духовного розвитку, підтримка почуття гідності.

Слайд 8

Тонкий знавець дитячої психології, В. О. Сухомлинський стверджував, що перша заповідь виховання – “дати дітям почуття власної гідності. У наших школах не повинно бути нещасливих дітей, душу яких гнітить думка, що вони ні на що не здібні. Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися”.

Слайд 9

Основними категоріями педагогіки успіху є такі поняття: “успіх”, “життєва успішність”, “ситуація успіху”, “досягення успіху”.

Слайд 10

Успіх – це досягнення будь-чого, суспільне визнання, високі результати в роботі, навчанні (С.І. Ожегов). У “Короткому тлумачному словнику української мови” успіх розглядається як позитивний результат будь-якої справи, досягнення у будь-чому, а успішний – такий, який дає позитивні результати, закінчується успіхом.

Слайд 11

Ситуація успіху – це суб’єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища.

Слайд 12

Ситуація успіху – поєднання умов, які забезпечують успіх як результат цієї ситуації. Ситуація успіху – це те, що може організувати вчитель для успішного навчання учня і досягнення ним радості.

Слайд 13

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому. Це результат продуманої та підготовленої стратегії і тактики вчителя, сім’ї.

Слайд 14

Стан тривожного очікування – такий стан дитини, при якому вона перебуває в постійному пресі очікування події, невідомої за результатом. Він виникає не миттєво, а формується поступово, підсвідомо, в результаті постійного нашарування будь-яких невдач, конфліктів, попередити або швидко ліквідувати не вдається.

Слайд 15

Стан неадекватного оптимізму - значна переоцінка своїх сил, можливостей. Може виникнути після низки успіхів, що дістали суспільне визнання.

Слайд 16

Переживання учнем ситуації успіху: підвищує мотивацію навчання і розвиває пізнавальні інтереси, дозволяє учню відчути задоволення від навчальної діяльності; стимулює до високої результативності праці; коригує особистісні особливості такі, як тривожність, невпевненість, самооцінку; розвиває ініціативність, креативність, активність; підтримує в класі сприятливий психологічний клімат.

Слайд 17

Над проблемою створення ситуацій успіху плідно працював А.Бєлкін Він розробив класифікацію школярів, основою якої стало їх ставлення до навчання, відповідність результатів до витрачених зусиль, характер очікування, а також розробив рекомендації щодо співпраці з представниками кожної групи.

Слайд 18

Надійні це школярі різного віку, які мають добрі здібності, сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, активні у громадській роботі, самостійні, впевнені у собі, рівень їх домагань адекватний можливостям. У класі такі діти почуваються спокійно, впевнено, захищено. Взаємини у сім’ї, зазвичай, добрі

Слайд 19

Впевнені здібності можуть бути і вищими, ніж у надійних”, але система не відлагоджена. Періоди підйому, злету змінюються розслабленням; спадом. Діти дуже емоційно реагують і на досягнення, і на поразки. У класі викликають симпатію і в однокласників, і у вчителів. Недоліки таких учнів: збої в роботі, швидке звикання до успіхів, переростання впевненості у самовпевненість. Ростуть такі діти у дружніх, дбайливих сім’ях.

Слайд 20

Невпевнені – цілком успішні школярі, пізнавальні інтереси яких пов’язані, зазвичай, з навчанням. Мають добрі здібності і відповідально ставляться до справи, але невпевнені у своїх силах. Причинами можуть бути: занижена самооцінка, нестійкий настрій, складна атмосфера в сім’ї, епізодичні поразки тощо. Найбільш хворобливо такі діти реагують на упередженість вчителів і необ’єктивне оцінювання. Вибір прийомів роботи вчителя з учнем категорії “невпевнені” залежить і від особистості учня, і від стилю міжособистісних взаємин, і від конкретної ситуації.

Слайд 21

Зневірені мають непогану підготовку, здібності, успіхи в навчанні. Однак, після відчутої колись радості сподівань, що здійснилися, з різних причин втратили її. Причини відчаю: серія поразок, безтактність педагога, позиція в сім’ї (“улюбленець” –“попелюшка”). Педагогам слід знати, що чим менше у дитини надії на успіх, тим скоріше вона замикається у собі і виставляє щодалі більш глибокий захист проти втручання. Така дитина легко стає “ізгоєм” через свою вразливість, нестандартність, небажання змінювати свій світогляд. Основні прийоми в роботі з такими дітьми – створення ситуації успіху через виконання серії доступних доручень і завдань.

Слайд 22

Головна мета діяльності вчителя – створити ситуацію успіху для розвитку особистості дитини, дати можливість кожному вихованцю відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей, віри у власні сили.

Слайд 23

Завдання педагога Допомогти особистості дитини зрости в успіху, дати відчути радість від здолання труднощів; Дати зрозуміти, що без зусиль в житті нічого не дається, весь час необхідно прикладати зусилля.

Слайд 24

Технологічні операції створення ситуацій успіху: Зняття страху Авансування успішного результату Приховане інструктування дитини щодо способів і форм здійснення діяльності Персональна винятковість Мобілізація активності або педагогічне навіювання Висока оцінка деталі

Слайд 25

Створення ситуації успіху реалізується у таких висловлюваннях педагога: Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде ... Саме ти і міг би зробити таку справу ... Починай! Ти це добре зробиш! .. Ось ця деталь (елемент, частина) вийшла дуже гарно! .. Я навіть не маю сумніву в успішному результаті… Люди вчаться на своїх помилках и знаходять інші способи вирішення…

Слайд 26

Методи створення ситуації успіху   Методи диференційованого навчання   Надання учням права вибору змісту, методів і форм навчання  Використання педагогом в навчально-виховному процесі коллективних форм навчання  Використання проектних методів у навчанні школярів   Поєднання репродуктивных, проблемно–пошукових і творчо–відтворюючих методів навчання. Акцентування успіхів кожного учня, відслідковування просування його в навчальній діяльності.  Здійснення діагностики емоційного стану учнів в ході навчально-виховного процесу 

Слайд 27

Успіх є джерелом внутрішніх сил дитини, яке дає енергію для подолання труднощів, бажання вчитися. Дитина відчуває впевненість в собі і внутрішнє задоволення.

Слайд 28

На основі цього можна зробити такий висновок: Успіх у навчанні – завтрашній успіх в житті!

Слайд 29

Література 1. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1991. - 176 с. 2. Гладилина О. В. Создание ситуации успеха в учебной деятельности младших школьников/ 3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям 4. Подмазін С. Школа майбутнього- школа життєвого успіху/Директор школи.-№38 (566), жовтень, 2009, с.1-16. 5. Фото з сайту http://allforchildren.ru/

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка