X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічний експеримент

Завантажити презентацію

Педагогічний експеримент

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Педагогічний експеримент

Слайд 2

Сутність педагогічного експерименту Види педагогічного експерименту Етапи проведення педагогічного експерименту

Слайд 3

Експеримент (лат. спроба, дослід) – один із основних методів наукового дослідження, при якому явища вивчається у спеціально створених умовах

Слайд 4

Педагогічний експеримент - цілеспрямований вплив на педагогічні явища, перетворення педагогічного процесу в точно врахованих умовах.

Слайд 5

Спостереження – чекають на виникнення нового стану, умов, експеримент - створюють новий стан, умови. « Експеримент бере у природи те, чого бажає, Спостереження збирає те, що пропонує природа.» І.Павлов

Слайд 6

Ознаки експерименту: Запланований, активний вплив на досліджуване явище; Можливість багаторазового повторення; Дотримання точно врахованих умов, можливість їх змін.

Слайд 7

2 Види експерименту

Слайд 8

За умовами проведення Лабораторний експеримент проводиться в лабораторних умовах, за допомогою спеціальної апаратури, приладів. Природний експеримент відбувається у звичайних умовах.

Слайд 9

За метою проведення: Констатувальний- фіксація стану або рівня розвитку психолого-педагогічних явищ на момент проведення дослідження. Формувальний – вивчення психолого-педагогічного о явища у процесі його цілеспрямованого формування. Контрольний - визначення рівня сформованості психолого-педагогічного явища після проведення формувального експерименту.

Слайд 10

За логікою пошуку: Лінійний – зміни відбуваються в одному варіанті. Паралельний – порівнюється ефективність декількох варіантів пропонованих змін.

Слайд 11

Для проведення експерименту виділяється контрольна та експериментальні групи. Контрольна група(КГ) навчається за традиційною програмою. Експериментальна група(ЕГ) – за спеціальною розробленою програмою.

Слайд 12

3. Етапи проведення педагогічного експерименту: Підготовчий Дослідницький Підсумковий

Слайд 13

Підготовчий етап – планування експерименту. Визначення мети і завдання експерименту; Вибір об’єктів (бази) експериментального дослідження – учнів. В якості контрольної та експериментальної групи; Визначення предмету експериментального дослідження – явища, яке буде змінюватись; Визначення ознаки, за яким можливо судити про об’єкт; Вибір конкретних методик для діагностичних змін; Визначення тривалості експерименту; Визначення форм фіксації результатів експерименту

Слайд 14

Формування читацьких умінь у молодших школярів Завдання експерименту: Формування читацьких умінь у учнів 3 класу Об’єкт : учні 3 класу Предмету : читацькі вміння Ознаки : якості читання – темп (швидкість), правильність, свідомість. Діагностичні методики : навчальні тексти тривалість : протягом року

Слайд 15

Розвиток уваги молодших школярів Завдання експерименту: рівень сформованості уваги учнів 3 класу Об’єкт : учні 3 класу Предмету : рівень сформованості уваги учнів 3 класу Ознаки : об’єм уваги, довільність, переключення уваги. Діагностичні методики : методика "Рахування за Крепеліним"; методика "Таблиці Шульте"; методика "Коректурна проба Бурдона". тривалість : протягом року

Слайд 16

Дослідницький етап: Констатувальний Формувальний Контрольний

Слайд 17

І стадія – констатувальний експеримент - визначення початкового стану явища, який досліджується. Визначення якості, яка досліджується; Визначення критеріїв (показників) та рівнів вимірювання якості; Розроблення програми її вивчення

Слайд 18

Наприклад: Розроблення серії завдань для визначення….. Завдання 1. Мета… Завдання 2. Мета….. Завдання 3. Мета….. Результати виконання завдань можна помістити в таблицях

Слайд 19

Таблиця 1. Кількість виконаних завдань Види завдань Кількість учнів Абс. % Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 ………….. …………..

Слайд 20

Таблиця 2. Рівні сформованості якості Рівні сформованості якості Кількість учнів Абс. % Високий Середній Низький

Слайд 21

Для визначення рівня необхідно розробити критерії, за якими можливо віднести дітей до певного рівня. На основі цих критеріїв визначають три рівні сформованості якості: Високий……………. Середній…………………….. Низький…………………………….

Слайд 22

Формування читацьких умінь у молодших школярів Якості читання: 1) свідомість 2) правильність читання); 3) швидкість; 4) виразність Рівні сформованості читацьких умінь у молодших школярів Високий Середній Низький

Слайд 23

Експериментальне дослідження особливостей уваги молодших школярів Завдання:дослідження: 1. Дослідити індивідуальні особливості розвитку стійкості уваги молодших школярів. 2.Визначити особливості обсягу динамічної уваги дітей молодшого шкільного віку. 3.Провести кількісний та якісний аналіз результатів, отриманих в процесі дослідження. Дослідження проводилося в середній загальноосвітній школі № 16 м. Харкова у 2005 - 2006 навчальному році. В дослідженні взяли участь 20 учнів 3-Б класу (вік - 9 років). Були обрані такі методики: методика "Рахування за Крепеліним"; методика "Таблиці Шульте"; методика "Коректурна проба Бурдона".

Слайд 24

Таблицы Шульте. Методика "Корректурная проба" (буквенный вариант).

Слайд 25

Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона - Рузера).

Слайд 26

ІІ Стадія – формувальний експеримент - застосовується система заходів по формуванню певної якості. Вказується план занять на певний період. Виділяється контрольна та експериментальна групи.

Слайд 27

Формування читацьких умінь у молодших школярів: система вправ Підвищенню швидкості читання сприяє використання такої системи вправ: •     для розширення кута зору; •     для розвитку артикуляції і дихання; •     для подолання бар'єру промовляння; •     для активації мислення; •     для розвитку уваги і пам'яті. Виразність читання досягається при використанні наступної системи вправ: •     для розвитку навичок техніки мовлення; •     для розвитку навичок логіки мовлення; •     для розвитку навичок емоційно-образної виразності. Система вправ для розвитку усвідомлення прочитаного має бути такою: •    для розуміння окремих слів, словосполучень; •    для усвідомлення зв'язних висловлювань; •    творча робота. Лише комплексне і систематичне використання вправ дає змогу сформувати повноцінну навичку читання у молодших школярів.  

Слайд 28

ІІІ Стадія – контрольний експеримент – відбувається підтвердження або спростування ефективності експериментальних заходів. Розробляються контрольні завдання Результати зрізу подаються в таблицю.

Слайд 29

Розподіл учнів за кількістю виконаних завдань Завдання Кількість учнів До Після Абс. % Абс. % Завдання 1 Завдання 2 Завдання 3 ……………

Слайд 30

Розподіл учнів за рівнями сформованості (після проведення експерименту) К-сть Рівень Контрольна група Експеримен-тальна група Високий Середній Низький

Слайд 31

Розподіл учнів за рівнями сформованості… К-сть Рівень Контрольна група Експеримен-тальна група До Після До Після Високий Середній Низький

Слайд 32

3 етап – підсумковий – аналіз результатів та розробка рекомендацій. Впровадження рекомендацій дослідження (апробації) – виступи с доповідями на науково- практичних семінарах, конференціях, видача методичних рекомендацій.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка