X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічні програмні засоби: види, вимоги до створення, шляхи використання у навчальному процесі

Завантажити презентацію

Педагогічні програмні засоби: види, вимоги до створення, шляхи використання у навчальному процесі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Педагогічні програмні засоби: види, вимоги до створення, шляхи використання у навчальному процесі

Слайд 2

План Класифікація педагогічних програмних засобів (ППЗ) за принципом роботи. Принципи розробки програмних засобів навчального призначення. Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм.

Слайд 3

Програмний засіб навчального призначення або педагогічний програмний засіб – це засіб, у якому відображено деяку предметну галузь, певною мірою реалізовано технологію її вивчення, забезпечено умови для здійснення різних видів навчальної діяльності.

Слайд 4

За принципом роботи ППЗ можна розподілити на: навчальні (електронні репетитори, тренажери, довідники, енциклопедії, бази даних навчального призначення, контролюючі програми); предметно-орієнтовані середовища (моделюючі програми, мікросвіти); інструментальні навчальні програми; інтегровані навчальні засоби (комп’ютерні підручники, посібники, лабораторні практикуми, електронні навчальні курси).

Слайд 5

Електронний підручник Може бути реалізований у вигляді книги з CD-ROM, що є керівництвом з вивчення певного курсу і містити: викладення теорії, наведення прикладів і методів розв’язування задач; рекомендації для користувачів щодо використання програмних продуктів; детальні інструкції щодо роботи з програмною частиною комплексу; засоби контролю знань; електронну бібліотеку курсу, що містить літературні джерела, аудіо-відео матеріали, освітні Інтернет-ресурси.

Слайд 6

Електронний посібник Крім означених вище елементів має містити: анотацію до курсу, в якій наводиться коротка характеристика посібника, його переваги; керівництво щодо вивчення дисципліни (методичні вказівки для викладачів, учнів; відповідні таблиці, глосарій з дисципліни.

Слайд 7

Електронні навчальні комплекси Складна дидактична система, яка включає в себе такі функціональні блоки: інформаційно-змістовий; контрольно-комунікативний; корекційно-узагальнюючий.

Слайд 8

Вимоги до ЕНМК інтерактивність; модульність; нелінійність.

Слайд 9

Принципи розробки програмних засобів навчального призначення Принцип дидактичної доцільності. Принцип дидактичної адекватності. Принцип оптимального управління. Принцип технологічності. Принцип ергономічності.

Слайд 10

Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм побудова змісту навчальної діяльності із врахуванням основних принципів педагогічної психології і дидактики; можливість реалізації різноманітних способів управління навчальною діяльністю, вибір яких обумовлено, з одного боку, теоретичними поглядами розробників навчаючої програми, а з іншого – цілями навчання; використання комп’ютерів під час усіх етапів навчально-виховної діяльності; стимулювання необхідних для досягнення основних навчальних цілей видів пізнавальної активності у тих, хто навчається;

Слайд 11

Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм врахування уже набутих знань, умінь і навичок; стимулювання високої навчально-пізнавальної мотивації (не тільки за рахунок цікавості до самого комп’ютера); забезпечення можливості одержання різних видів допомоги: консультації, алгоритми виконання вправ і задач, довідкова інформація тощо;

Слайд 12

Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм забезпечення зовнішнього і внутрішнього діалогу користувача з комп’ютером, які виконують такі функції: активізація пізнавальної діяльності тих, хто навчається шляхом включення їх у процес міркування; моделювання сумісної (суб’єкт-суб’єктивної) діяльності; врахування індивідуальних і вікових особливостей тих, хто навчається; забезпечення зворотного зв’язку (інформування про допущені помилки і шляхи їх усунення); діагностування того, хто навчається, з метою індивідуалізації навчання;

Слайд 13

Загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм інформування тих, хто навчається, про мету навчання й шляхи для її досягнення; забезпечення індивідуалізації навчання; адекватність використання способів подання інформації (текст, графіка, зображення, звук, анімація і т.д.); можливість самостійного вибору темпу подання інформації; можливість входу і виходу із програми в будь-який момент, забезпечення доступу до раніше пройденого навчального матеріалу тощо.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка