X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ціни на лікарські засоби та їх соціальне навантаження

Завантажити презентацію

Ціни на лікарські засоби та їх соціальне навантаження

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Ціни на лікарські засоби та їх соціальне навантаження Company Logo LOGO

Слайд 2

1. ВИЗНАЧАЄ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЮ ЗА ЇХ ДОТРИМАННЯМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 1.1.1991р.

Слайд 3

2. Політика ціноутворення є складовою частиною загальної економічної і соціальної політики України і спрямована на забезпечення: рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності підприємств, організацій і адміністративно-територіальних регіонів республіки; збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг; протидії монопольним тенденціям виготовлювачів продукції, товарів і послуг; об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність обміну; розширення сфери застосування вільних цін; підвищення якості продукції; соціальних гарантій в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів; створення необхідних економічних гарантій для виробників; орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку

Слайд 4

3. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі ціноутворення: забезпечує здійснення в республіці державної політики цін; визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи на які затверджуються відповідними органами державного управління, крім сфери телекомунікацій; визначає повноваження органів державного управління в галузі встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за цінами (тарифами).

Слайд 5

4. Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції, товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне регулювання цін і тарифів. 5. Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом встановлення: державних фіксованих цін (тарифів); граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від державних фіксованих цін і тарифів. в разі надмірного зростання цін, раніше виведених з-під контролю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих комітетів обласних, міських (міст республіканського підпорядкування) Рад, допускається тимчасове повернення до державного регулювання цін і тарифів.

Слайд 6

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2008р. №955 (зі змінами) «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення». 1. Встановлення націнок на Національний перелік лікарських засобів: на лікарські засоби і вироби медичного призначення, включені до Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 12 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 25 відсотків закупівельної ціни; на лікарські засоби і вироби медичного призначення (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), що придбаваються повністю або частково за бюджетні кошти, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної ціни та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків закупівельної ціни; лікарські засоби і вироби медичного призначення вітчизняного виробництва, оптово-відпускна ціна яких нижча ніж 12 гривень за одну упаковку, не підлягають державному регулюванню, крім тих, що придбаваються за бюджетні кошти.

Слайд 7

Дія постанови №955: 6.11.2008р. опубліковано; 3.12.2008р. призупинено Указом президента; 11.02.2009р. відновлено згідно ухвали Конституційного суду. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2009р. №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» 1.Національний перелік основних лікарських засобів і виробів медичного призначення - 215 міжнародних непатентованих назв.

Слайд 8

2.Порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром. Закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою Гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару та не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб’єктами господарювання операцій з реалізації товару. Суб’єкт господарювання, що здійснює оптову торгівлю, зазначає розмір оптово-відпускної ціни у первинних документах для проведення ним операцій з реалізації товару. Гранична торговельна (роздрібна) надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб’єктом господарювання при реалізації товару через аптечну мережу. Формування цін на товар здійснюється суб’єктом господарювання за такими алгоритмами:

Слайд 9

ціна одиниці імпортованого товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, за формулою Ціт = Мв (Кдр / Кмв ) де Ціт — ціна одиниці імпортованого товару; Мв — ціна одиниці товару зазначена в декларації митної вартості; Кдр — середній курс гривні, встановлений на міжбанківському валютному ринку України на дату реалізації товару, до іноземної валюти, за якою здійснюється закупівля товару; Кмв — офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на дату митного оформлення товару, за якою здійснюється його закупівля;

Слайд 10

закупівельна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром, для його подальшої реалізації через аптечну мережу, за формулою Цз = Цов + Нпз де Цз — закупівельна ціна; Цов — оптово-відпускна ціна; Нпз — постачальницько-збутова надбавка в межах граничного розміру;

Слайд 11

роздрібна ціна одиниці товару визначається суб’єктом господарювання, що здійснює реалізацію товару через аптечну мережу, за формулою Цр = Цз + Нтр де Цр — роздрібна ціна; Цз — закупівельна ціна або оптово-відпускна ціна, встановлена вітчизняним товаровиробником; Нтр — торговельна (роздрібна) надбавка в межах граничного розміру.

Слайд 12

Лист Міністерства економіки від 18.05.2009р. № 3802-25/188 «Щодо надання роз’яснення положень постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2009рю №333» Постанова Кабінету Міністрів України від 1.11.2010р. №1012 «Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів”

Слайд 13

Постанова Кабінету міністрів України від 13.06.2002р. №803 « Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку» Перелік соціально значущих товарів і послуг, за яким проводиться постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів: Харчові продукти; Окремі види нафтопродуктів; Товари та послуги, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами. Лікарські засоби та вироби медичного призначення відсутні в Переліку

Слайд 14

2. Порядок проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку: Моніторинг цін і тарифів - це оперативне дослідження рівня цін і тарифів на окремі товари та послуги у регіонах, аналіз і визначення їх динаміки, що здійснюється на підставі інформації та первинних документів підприємств і не є перевіркою дотримання ними державної дисципліни цін. Організація та безпосереднє проведення моніторингу цін і тарифів здійснюється Держцінінспекцією. Моніторинг цін і тарифів проводиться посадовими особами органів державного контролю за цінами на підставі виданих Держцінінспекцією посвідчень на право його проведення.

Слайд 15

Соціальне навантаження цінового регулювання.   Соціальні гарантїй в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат у зв'язку із зростанням цін і тарифів – Закон України «Про ціни та ціноутворення» ст.3.: Постанова Кабінету Міністів України №1303 від 17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» Постанова Кабінету Міністрів України №1071 від 5.09.1996р. «Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету» Перелік лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади і установи охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів – біля 800 міжнвродних непатентованих назв. Націнка у відповідності до Постанови Кабінету Міністпів України №955 від17.10.2008р.: -10% постачальницько- збутова до оптово-відпускної ціни; -10% торговельна до закупівельної ціни. Лист Державного казначейство України від 25.02.2008 р. N 3.4-04/654-3021. Лист Державного казначейства України від 26.03.2008р. №3.4-04/891-4868 «Щодо здійснення видатків на оплату ліків за пільговими рецептами» Знижки, що надають суб’єкти господарювання. Державні програми

Слайд 16

Міжвідомча робоча група з підготовки пропозицій щодо удосконалення механізму регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 28.10.2010р. №40232/134/1-10 до листа Держцінінспекції від 19.10.2010р. №200-6-21/6012.

Слайд 17

1. Пропозиції Мінекономіки: Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок Розмір граничних торговельних (роздрібних націнок) Ціна виробника (імпортера), (грн.) Оптова надбавка до оптово-відпускної ціни,(%) До 12 включно 15 Більше 12 до 50 включно 12 Більше 50 до 100 включно 11 Більше 100 10 (але не більше 12грн) Закупівельна ціна, (грн.) Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни,(%) До 14 включно 35 Більше 14 до 60 включно 25 Більше 60 до 111 включно 22 Більше 111 20 (але не більше 135грн)

Слайд 18

2. Пропозиції МОЗ Ураїни. Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок Розмір граничних торговельних (роздрібних) надбавок Оптово-відпускна ціна, (грн.) Оптова надбавка до оптово-відпускної ціни,(%) Більше 12,01 до 150 включно 12 Більше 150,01 11 Закупівельна ціна, (грн.) Торговельна (роздрібна) нвдбавка до закупівельної ціни,(%) Більше 13,45 до 168 включно 25 Більше 168,01 23

Слайд 19

3. Пропозиції МОЗ України після засідання міжвідомчої робочої групи Розмір граничних постачальницько-збутових надбавок Розмір граничних торговельних (роздрібних) надбавок Закупівельна ціна, (грн.) Торговельна (роздрібна) надбавка до закупівельної ціни (%) Більше 12,01 до 100 включно 25% Більше 100,01 до 300 включно 23% Більше 300,01 до 1000 включно 20% Більше 1000,01 15% Оптово-відпускна ціна,(грн.) Постачальницько-збутова надбавка до оптово- відпускної ціни (%) Більше 12,01 до 100 включно 12 Більше 100,01 до 300 включно 11 Більше 300,01 до 1000 включно 10 Більше 1000,01 7

Слайд 20

Маємо надію на конкурентне регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення на фармацевтичному ринку України. БАЖАЮ УСПІХІВ! Котляр Т.М. Company Logo LOGO

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Основи Безпеки Життєдіяльності (ОБЖ)