X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Особистісний аспект розвитку учня засобами навчального предмету у відкритому освітньому просторі

Завантажити презентацію

Особистісний аспект розвитку учня засобами навчального предмету у відкритому освітньому просторі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

КУРС «ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З НАУКОВОЇ РОБОТИ Особистісний аспект розвитку учня засобами навчального предмету у відкритому освітньому просторі Автор курсової роботи : Гусєва Олена Володимирівна, заступник директора з методичної роботи КЗО «Гімназія Ленінського району» Дніпропетровської міської ради, вчитель російської мови та світової літератури, учитель – методист

Слайд 2

Мета : презентувати багаторічний досвід роботи заступника директора гімназії, учителя російської мови та світової літератури з досліджуваної теми як частини роботи обласної педагогічної майстерні лабораторії російської мови та світової літератури ДОІППО у створенні відкритого освітнього простору

Слайд 3

Педагогічна проблема : розв’язати складність виявлення зони задоволення чисельних потреб і можливостей обдарованого учня, здатного до самонавчання та самореалізації; визначити можливості дидактичної евристики як технології особистісного розвитку учнів у відкритому освітньому просторі

Слайд 4

Очікувані результати : створити посібник на основі педагогічних досліджень результативності та ефективності впровадження нової освітньої технології як частини відкритого освітнього простору

Слайд 5

Словник термінів : чисельні потреби учня, педагогічна проблема, оцінка компетентності, інтегрований результат освіти, суб’єкт освітньої діяльності, само моніторинг навчальних досягнень, типи півкульності, типи сприйняття навчального матеріалу, корекційні тренажери, дидактична евристика, відкритий освітній простір, освіта для сталого розвитку

Слайд 6

Програма «Десятиріччя освіти для сталого розвитку» Шляхи та способи реалізації цієї стратегії і у соціальній та гуманітарній сферах: розвиток культурного, духовного та інтелектуального потенціалу суспільства

Слайд 7

Освіта для сталого розвитку Освіта для сталого розвитку – це освіта як «натхнення до дії», здатної формувати виникнення потреб і мотивів, спонукати до пошуку інформації, вибору способу дії, самої дії, рефлексії результату як мотиву для нового етапу.

Слайд 8

Обласна педагогічна майстерня ДОІППО у 2009 році в лабораторії російської мови та світової літератури відкрило 5 обласних філологічних майстерень – експериментальних лабораторій з проблем методики викладання, опробування нових педагогічних технологій з метою реалізації ідей розвитку учня ХХІ ст. Педагогічна майстерня № 3, яку я очолюю,створена на базі гімназії Ленінського району міста Дніпропетровська

Слайд 9

Шляхи роботи обласної педагогічної майстерні Ця багатокомпонентна робота містить: опробування технік креативного розвитку учнів, дослідження розвитку обдарованих учнів на основі вивчення рівнів навчально-пізнавальних здібностей, рівня креативності, створення персоніфікованих навчальних програм, навчання через мережу Internet як дистанційної олімпіади

Слайд 10

Особистісний аспект розвитку учня засобами навчального предмета “Світова література” в школі життєтворчості Інтегрований результат освіти Самомоніторинг навчальних досягнень учня з предмета Карти навчально-пізнавальних можливостей учнів Карти рівнів креативного розвитку Складання персоніфікованих програм розвитку учня на основідосліджень Конструювання освітньої моделі кожної дитини

Слайд 11

Провідна ідея робот педагогічної майстерні: «Знайти, підтримати,розвинуту людину в людині й закласти в неї механізми для становлення особистісного образу й гідного людського життя , діалогічної взаємодії з людьми, природою, цивілізацією.» Є. Бондаревська

Слайд 12

РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ учень вчитель як суб’єкт освітньої як суб’єкт освітньої освітньої діяльності діяльності здійснює забезпечує самопізнання-самовизначеннясамореалізацію

Слайд 13

Аспекти розвитку учня засобами навчального предмету Через усвідомлення особистісно значимої мети для учня Через формування цінностей культурних смислів Через формування особистих цінностей Через вибір певних способів дій на шляху до мети Через педагогічну підтримку : Переживань позитивних емоцій; Духовного росту; Творення особистісної позиції. Розвиток мотиваційної сфери учня Через опору на особистий досвід учня Через особистісний аспект розвитку учня

Слайд 14

Робота обласної педагогічної майстерні забезпечила створення моделей: Особистісного аспекту розвитку учня засобами навчального предмету Розвитку вчинкової життєвої сфери особистості Системи моніторингу якості гімназійної освіти з особистісного розвитку учня( самомоніторинги, адміністративні моніторинги психологічні моніторинги як психолого-педагогічний супровід)

Слайд 15

Моніторинг включає дослідження Типу сприйняття навчального матеріалу Когнітивного стилю учня Рівня мотивації з предмету Траєкторії особистого навчання та її оцінки: Обирає зміст, цілі, задачі, темп навчання; Відповідає освітнім стандартам ( нижче за стандарт , рівня стандарту, вище за стандарт); Вміє створити освітній продукт ( гіпотезу, твір, народжує і демонструє власні ідеї, знаходить власний варіант розв’язку проблем; Здатний до адекватного само оцінювання; Вміє прогнозувати наслідки власної освіти та власних дій; Самореалізується в усіх видах освітньої та творчої діяльності; Оцінює рівень задоволення освітньою діяльністю в гімназії.

Слайд 16

Дидактична евристика. Дистанційна олімпіада Нашою обласною педагогічною майстернею була опрацьована технологія дидактичної евристики. З 2011р року вона стала основою гімназійної дистанційної олімпіади з російської мови та літератури, з 2012 року одержала статус дистанційної олімпіади, яку проводить ДОІППО разом з гімназією Ленінського району м. Дніпропетровська. Наша адреса в Internet - gymnazylen.blogspot.com

Слайд 17

Принципи навчання за технологією дидактичної евристики створення учнем освітньої продукції в досліджуваних предметах і освітніх галузях; відповідності зовнішнього освітнього продукту учня його внутрішнім особистісним потребам; пріоритету діяльнісного змісту перед інформаційним; відповідності освітніх процедур сучасним формам і технологіям; відкритої комунікації стосовно створюваного учнями освітньої продукції; пріоритету діяльнісних критеріїв оцінки результатів навчання перед інформаційними

Слайд 18

Саморефлексія в технології На особливу увагу заслуговує останній принцип. Згідно з ним перевірці підлягають не інформаційні, а діяльнісні результати суб’єкта навчання. Робота з саморефлексії передбачає виконання завдання : «Опишіть способи досягнення отриманих вами результатів»

Слайд 19

Обласна дистанційна олімпіада креативного розвитку з російської мови Заснована у 2012 році. Автори: Гусєва О.В.; Яцкевич А.О.

Слайд 20

Положення про обласну дистанційну олімпіаду креативного розвитку з російської мови та літератури “ДОКа” для учнів 7-11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв Дніпропетровської області 1.5. Цей проект з креативної освіти учнів (скорочено «ДОКа» - «майстер, знавець справи») дозволяє творчому учневі реалізувати свій талант, здібності; обирати учневі форму, об’єм, вид подачі роботи, розподіляти свій власний час, працювати в індивідуальному темпі; створювати власний освітній продукт: гіпотезу, дослідження, твір, есе, роздуми, проекти; аналізувати та порівнювати враження, почуття свої теперішні з минулими.

Слайд 21

Задание І этапа дистанционной олимпиады креативного развития "ДОКа" по русскому языку и литературе Подруга питается одними бутербродами. «Что это ты всёвсухомятку?» - не удержался я. «Всухомятку?» - И задумалась. Она смеётся: «Вот сейчас запью чайком. И будет всыромятку!» Теперь уже я задумался глубоко. Всухомятку – так можно (хотя какая-то тут «мятка», откуда она?). А «сыромятки» вообще-то никакой нет. Или «сыромятный» где-то слышал?

Слайд 22

Расписание олимпиад на 2012-2013 уч. г. 2012 г.   Октябрь - Русский язык. Исследование Ноябрь - Русская литература. Эссе Декабрь - Русский язык. Сочинение 2013 г.  Январь - Русская литература. Творчество Февраль - Русский язык. Творчество Март - Русская литература. Гипотеза Апрель - Русский язык. Исследование Май - Русская литература. Исследование 

Слайд 23

Переможниця першої олімпіади “ДОКа”, учениця 11 класу гімназії Ленінського району м.Дніпропетровська, переможниця обласної олімпіади з російської мови та літератури – Найдо Вікторія

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка