X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЙОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЙОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ” ІНСТИТУТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ КАФЕДРА УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ, НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І КЕРІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ ТА ЙОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Вчена рада Інституту відкритої освіти 28.04.2011 Київ - 2011

Слайд 2

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ Директори інститутів (декани) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Заступники директорів інститутів (деканів) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Начальники (завідувачі) навчальних (навчально-методичних) відділів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Начальників відділів кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації

Слайд 3

На кафедрі УПОП відбувається постійне оновлення змісту освіти, який оптимальний й ефективний для віку та фізичного стану слухачів курсів підвищення кваліфікації, що передбачає взаємодію змістової, процесуальної, мотиваційної, організаційної його складових. Вони сприяють диференціації та індивідуалізації освітніх програм на основі врахування набутих раніше знань і професійного досвіду слухача, активізації діяльності, розкриттю потенціальних можливостей, виробленню практичних навичок для розв’язання конкретних завдань, оцінюванню ступеня засвоєння матеріалу тощо.

Слайд 4

Під час розробки навчально-тематичних планів були сформовані нові модулі для вказаних категорій слухачів ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ (ДЕКАНІВ) ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Проблеми та тенденції розвитку освіти в контексті європейських процесів (В.П.Яковець, М.В.Михайліченко). Нормативно-правове забезпечення функціонування ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець). Теорія і практика управління в системі вищої освіти (В.І.Куценко, А.І.Чміль).

Слайд 5

ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ІНСТИТУТІВ (ДЕКАНІВ) ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Демократичні напрями розвитку освіти в умовах євроінтеграційних процесів (В.П.Яковець, О.Л.Озерян, М.В.Михайліченко). Основи нормативного забезпечення діяльності ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець). Теорія і практика управління в освітній діяльності (В.І.Куценко, А.І.Чміль, О.Л.Озерян).

Слайд 6

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДДІЛІВ КАДРІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти (В.П.Яковець). Професійне зростання як стратегія управління кадровим потенціалом ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (М.В.Михайліченко). Особливості відбору персоналу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (О.Л.Озерян).

Слайд 7

ДЛЯ НАЧАЛЬНИКІВ (ЗАВІДУВАЧІВ) НАВЧАЛЬНИХ (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ) ВІДДІЛІВ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Нормативно-правове забезпечення управління закладами освіти ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець, М.В.Михайліченко). Особливості управління навчальним процесом у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.І.Куценко).

Слайд 8

3. Удосконалення надання освітніх послуг у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (М.В.Михайліченко). 4. Удосконалення організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (О.В.Пащенко, О.Л.Озерян). 5. Психологічні особливості управління в освітній організації (Ю.С.Красильник).

Слайд 9

Для вказаних категорій слухачів розроблені спецкурси: Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності (О.Л.Озерян). Організаційно-правове забезпечення організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (В.П.Яковець).

Слайд 10

НАВЧАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ № з/п Теми навчальних занять Викладачі 1. Нормативно-правове забезпечення організації діяльності ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Яковець Василь Павлович – директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор 2. Методологія і практика створення систем якості у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Чміль Анатолій Іванович – завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор технічних наук, професор 3. Економічні умови розвитку ВНЗ Куценко Віра Іванівна – професор кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор економічних наук, професор 4. Ресурсна політика у контексті забезпечення якісної освіти Куценко Віра Іванівна – професор кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор економічних наук, професор

Слайд 11

5. Болонський процес в Україні: досвід впровадження Михайліченко Микола Васильович – доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, кандидат педагогічних наук, доцент 6. Психолого-педагогічні умови організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Красильник Юрій Семенович - доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, кандидат педагогічних наук, доцент 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення освітньої діяльності в Україні Озерян Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права, магістр державного управління 8. Визначення основних проблем в освітній політиці України Озерян Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права, магістр державного управління 9. Болонський процес в Україні: досвід впровадження Михайліченко Микола Васильович – доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, кандидат педагогічних наук, доцент

Слайд 12

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ ІІІ-ІV Р.А. Яковець Василь Павлович – директор Інституту відкритої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор Основні питання навчального заняття Основні нормативні документи, якими регламентується організація навчального процесу у вищому навчальному закладі Основні повноваження Вченої ради факультету у вищому навчальному закладі Особливості навчального навантаження викладача вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації Навчальний план та навчальна програма нормативної дисципліни як стандарт вищого навчального закладу Реалізація залікових кредитів у вищому навчальному закладі  

Слайд 13

МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ У ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Чміль Анатолій Іванович – завідувач кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор технічних наук, професор Основні питання навчального заняття  Основні підходи до побудови системи менеджменту якості у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Концепція тотального менеджменту якістю (TQM) Головні етапи впровадження міжнародної системи менеджменту освіти Основні критерії якості освіти Національна рамка кваліфікацій вищої освіти

Слайд 14

ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ВНЗ ІІІ-ІV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Куценко Віра Іванівна – професор кафедри університетської та професійної освіти і права, доктор економічних наук, професор Основні питання навчального заняття Головні напрями стимулювання інвестицій в освітню діяльність Перспективи розвитку організаційно-економічних форм освіти Види підприємництва в освіті  

Слайд 15

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ   Михайліченко Микола Васильович – доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, кандидат педагогічних наук, доцент Основні питання навчального заняття Передісторія Болонського процесу Головне завдання Болонського процесу Основними принципами Болонського процесу Єдиний Європейський простір вищої освіти Болонський процес однин із напрямів стратегічного курсу України до ЄС  

Слайд 16

6. Напрями приєднання до Болонського процесу як підвищення якості вищої освіти в Україні 7. Етапи навчання у ECTS 8. Запровадження КМСОНП в українських ВНЗ 9. Роль академічної групи в умовах Болонського процесу 10. Кредитно-модульна система організації навчального процес

Слайд 17

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ   Озерян Ольга Леонідівна – старший викладач кафедри університетської та професійної освіти і права, магістр державного управління Основні питання навчального заняття Основні поняття та терміни, які застосовуються в аналітичній діяльності Функції інформаційно-аналітичної діяльності Види аналітичних документів Принципи складання аналітичного документу Методика та практика складання аналітичного документа Інструменти щодо складання аналітичного документу

Слайд 18

24 березня 2011 року проект навчально-методичного комплексу для керівних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації було розглянуто та схвалено на науково-методичній раді Університету менеджменту освіти

Слайд 19

З метою використання матеріалів Ресурсного центру Університету (інформація Британської Ради та німецького культурного центру Гетте) для забезпечення педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. був надісланий запит щодо надання відповідної інформації для вказаних категорій слухачів в електронному форматі

Слайд 20

Під час дистанційного етапу навчання проводиться поточне тестування та Інтернет-семінари по темам: Вітчизняний та європейський досвід удосконалення якості вищої освіти. Особливості кадрової політики у ВНЗ ІІІ-IV р.а. Особливості організації навчального процесу у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Слайд 21

Проблемні питання, які піднімали слухачі під час І етапу навчального процесу: запрошувати на тематичні зустрічі представників: Верховної Ради України; Національної академії педагогічних наук України; керівників Департаментів Міністерства освіти і науки, молоді, спорту та туризму; ЦК профспілок педагогічних працівників; студентського самоврядування; продемонструвати інноваційні методи навчання: кейс-методи, майстер класи, мозкові штурми; удосконалити навчання в частині відповідності заявлених тем змісту матеріалу та форми проведення заняття;

Слайд 22

Проблемні питання, які піднімали слухачі під час І етапу навчального процесу: проводити вивчення потреб слухачів курсів з підвищення кваліфікації за 2-3 тижні до початку навчання та узгоджувати теми навчання з представниками ВНЗ; удосконалити перелік тем випускних робіт та практикумів (пристосувати їх до проблем та практики діяльності директорів інститутів (деканів) ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації; переглянути терміни проведення навчання на ІІІ етапі (зважаючи на те, що у ВУЗах в цей час відбуваються випускні іспити);

Слайд 23

Проблемні питання, які піднімали слухачі під час І етапу навчального процесу: при проведенні навчання враховувати професійну специфіку слухачів (економічне, юридичне, технічне, гуманітарне спрямування); сприяти розробці посадових обов’язків директорів інститутів (деканів) в частині юридичної відповідальності; забезпечувати кожного слухача роздатковими матеріалами занять в паперовому вигляді (інструктивно-методичними особливо); покращити побутові умови проживання в гуртожитку; забезпечити слухачів культурною програмою під час перебування слухачів на навчанні.

Слайд 24

Результати підсумків анкетування щодо виявлення потреб у навчальній підготовці педагогічних, науково-педагогічних і керівних працівників ВНЗ ІІІ-IV р.а. виявили відповідність потреб до запропонованих навчальних тем та інших освітніх послуг

Слайд 25

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка