X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2011-2012 навчального року в Україні

Завантажити презентацію

Нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2011-2012 навчального року в Україні

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2011-2012 навчального року Сєрікова Л.М., головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти УЗСО ГУОН

Слайд 2

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423 “Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності”

Слайд 3

Класний журнал 1-4 класи - всі записи у журналі ведуться державною мовою; - у разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а; - усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: “зошит”, а не “за зошит”; “І семестр”, а не “за І семестр”, “практична робота”, а не “за практичну роботу” тощо. - у розділі “Облік проведення навчальних екскурсій” записується дата, зміст. Поруч із тематикою екскурсії вказується відповідна кількість годин.

Слайд 4

Класний журнал 5-11 класи - всі записи ведуться державною мовою; усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: “зошит”, а не “за зошит” тощо. у разі помилкового або неправильного запису у класному журналі, він закреслюється, поряд робиться правильний, який засвідчуються підписом керівника навчального закладу та скріпляється печаткою внизу сторінки, на якій відбулося виправлення. у випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі “Завдання додому”, після запису домашнього завдання, записує “Заміна”, прізвище, ініціали та підпис

Слайд 5

Табель навчальних досягнень учнів Містить інваріантну складову та варіативну складову

Слайд 6

Особова справа Містить новий лист, а саме: Зараховано до ____ класу “____”______20__ року ________________________________________ (назва навчального закладу) _____________ (підпис директора) М.П. ________________________________________________ (міста, села, району) Вибув “_____” _______________________20__ року ____________________________________________ (куди) _____________ (підпис директора) М.П ____________________________________________ (причини)

Слайд 7

Алфавітна книга запису учнів Тимчасове припинення навчання (наприклад, через хворобу) в алфавітній книзі не відмічається; Вибуття учня оформляється наказом директора школи із зазначенням причини вибуття. Одночасно в графу алфавітної книги (21) заносяться номер і дата наказу, а в графі 23 вказується причина вибуття. У разі використання всіх сторінок алфавітної книги на ту чи іншу літеру, продовження записів проводиться в новій книзі в порядку наступних номерів по кожній літері.

Слайд 8

Книга наказів з основної діяльності та книга наказів з кадрових питань Вимоги до книги наказів одинакові, але: - у разі виконання запису наказу машинописним способом або за допомогою комп'ютера , накази нумеруються, підписуються директором школи і скріпляються печаткою.

Слайд 9

Книга обліку і видачі свідоцтв частина І – без змін; частина 2 – прописані всі предмети типових навчальних планів

Слайд 10

Книга записів наслідків внутрішнього контролю У загальноосвітньому навчальному закладі можуть вестися одна чи кілька книг залежно від кількості вчителів. Книги ведуться окремо директором і заступниками директора ЗНЗ. Книга призначається для записів, які робляться під час відвідування уроків та позакласних заходів. Записи ведуться в довільному порядку залежно від мети й виду контролю.

Слайд 11

Журнал обліку пропущених і замінених уроків Кількість замінених уроків має обов'язково збігатися з відповідним обліком у класних журналах проведених вчителями уроків. В окремих випадках, як виняток, виправлення в журналі підписується директором школи і скріплюється печаткою.

Слайд 12

Книга протоколів засідання педагогічної ради відповідно до п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації «Всі накази та інші розпорядчі документи, в тому числі протоколи засідання педагогічної ради нумеруються упродовж календарного року…»

Слайд 13

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка