X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Завантажити презентацію

ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Слайд 2

Вступ. 1. Правова основа створення та реєстрації комерційних банків 2. Основні напрями оздоровлення банків 3. Порядок ліквідації комерційного банку. Висновок.

Слайд 3

Ключові слова та поняття: банк, комерційний банк, статутний капітал комерційного банку, ліцензія, реєстрація банку, універсальний банк, спеціалізований банк, банківська філія, представництво банка, установчі документи, реорганізація комерційного банку.

Слайд 4

1. Правова основа створення комерційних банків

Слайд 5

Процес створення комерційного банку є досить складною процедурою, пов’язаною з оформленням численних документів (заява про реєстрацію, установчі документи, економічне обґрунтування, висновки аудиторської фірми про фінансовий стан засновників, відомості про професійну придат-ність керівників тощо), підбором кадрів, відповід-них приміщень, забезпеченням необхідним обладнанням і т.д. Дозвіл на створення комерційного банку дає Національний банк України шляхом реєстрації на підставі наданих документів.

Слайд 6

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Прийняття засновниками рішення щодо організаційної форми майбутнього банку. Засновниками, акціонерами (учасниками) КБ можуть бути юридичні та фізичні особи, за винятком Рад народних депутатів, їх виконавчих органів, політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів. Частка будь-кого з засновників, акціонерів не повинна перевищувати 35 % статутного фонду КБ. 1 2 Укладання угоди між засновниками щодо порядку здійснен- ня спільної діяльності, відповідальності перед особами, які під- писалися на акції, та третіми особами. 3 Реєстрація у Мінфіні України інформації про випуск акцій (якщо банк створюється у формі відкритого акціонерного товариства).

Слайд 7

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Оголошення інформації про випуск акцій в органах друку Верховної Ради України (газета “Голос України”), Кабінету міністрів України (газета “Урядовий кур’єр), офіційному виданні фондової біржі (газета “Факт”) не пізніше 10-ти днів до початку підпису на акції. 4 5 Укладання угод з учасниками на закупівлю акцій, внесення останніми не менше 10 % вартості акцій на рахунок засновників і отримання ними письмового зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій.. 6 Розміщення не менше 30 % акцій і видача покупцям акцій тимчасового свідоцтва.

Слайд 8

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Проведення установчих зборів акціонерів, затвердження установчого договору, статуту, інших документів, вибори керівних органів КБ (Ради, правління, ревізійної комісії, їхніх голів). 7 8 Формування мінімального статутного фонду, достатнього для реєстрації КБ. 9 Отримання висновку аудиторської організації про фінансовий стан засновників банку. 10 Реєстрація Комерційного банку. 11 Отримання банком необхідних йому ліцензій на проведення банківських операцій.

Слайд 9

Реєстрація інформації про випуск акцій банку заяву про реєстрацію інформації копію платіжного доручення на суму державного мита у розмірі 0,1 % загальної суми емісії акцій; До Мінфіну України подати: проспекти емісії.

Слайд 10

В оголошенні про відкритий підпис на акції 1) фірмову назву банку; 2) предмет, цілі та строки діяльності; 3) склад засновників; 4) дату проведення засновницьких зборів; 5) розмір статутного фонду; 6) номінальну вартість акції; 7) кількість та види акцій; 8) переваги та пільги засновників; 9) початок та кінець строку підпису на акції та місце його проведення; 10) назву установи банку та номер тимчасового рахунку засновників, на який перераховуються початкові внески.

Слайд 11

Комерційні банки можуть створювати власні філії та представництва як на території України, так і за кордоном на підставі письмової згоди РУ НБУ. Необхідною умовою їхньої реєстрації є повна сплата замовленого статутного фонду банку.

Слайд 12

Філія і представництво КБ не є юридичною особою. Вони є відокремленими підрозділами КБ, які виступають від його імені та діють на підставі власних Положень Філія має власний суброзрахунковий рахунок в установі НБУ, головному чи іншому банку та здійснює операції, передбачені його Положенням. Представництво не має права здійснювати операції. Воно звичайно, виконує роботу з підготовки різних операцій власного банку і здійснює контроль за ними.

Слайд 13

заяву про реєстрацію філії; економічне обґрунтування доцільності її створення за підписом голови правління банку і затверджене печаткою банку; рішення загальних зборів акціонерів КБ про створення філії (протокол чи витяг із нього); Положення про філію, де містяться відомості про її статус і характер діяльності; відомості про приміщення філії та забезпечення її касовим вузлом, засобами машинної обробки і передачі за каналами зв’язку інформації, пов’язаної з розрахунками, в тому числі міждержавними; відомості про професійну придатність та репутацію керівника філії та головного бухгалтера, забезпеченість філії кадрами; копію платіжного доручення про оплату реєстрації філії.

Слайд 14

Іноземний банк для реєстрації філії в РУ НБУ, крім уже вказаних документів, повинен подати наступні документи : письмову згоду контролюючого органу держави, у якій розташовано іноземний банк, про відкриття філії; щодо представництв, ще треба додати дору-чення на здійснення представницьких функцій; витяг із банківського реєстру країни, в якій офіцій-но зареєстрований іноземний банк; довідку центрального банку держави, де зареє-стрований іноземний банк, чи рекомендаційний лист першокласних іноземних банків, які підтвер-джують його платоспроможність.

Слайд 15

Заява на отримання ліцензії подається КБ після його внесення в Республіканську книгу реєстрації банків. У заяві банк повинен надати наступну інформацію: про забезпеченість власними коштами, розмір яких відповідає обсягам майбутньої діяльності; про забезпеченість іншими засобами, необхідними для здійснення банківських операцій і приміщеннями, що гарантують збереження цінностей; дані про членів правління банку, керівників підрозділів, що безпосередньо здійснюють банківські операції, включаючи: відомості про їх освіту, кваліфікацію і попередню кар’єру.

Слайд 16

а) забезпеченість власними коштами не відповідає обсягам майбутньої діяльності; б) недостатня забезпеченість технічними або іншими засобами, необхідними для здійснення банківських операцій; в) відсутні приміщення, що забезпечують збереження цінностей; г) керівні особи та працівники банку професійно непридатні для здійснення банківських операцій або відомі документально підтверджені факти, що хтось з цих осіб не викликає довіри.

Слайд 17

2. Основні напрями оздоровлення банків

Слайд 18

Дніпрпетровська Одеська На 5 регіонів припадає 81.3% усіх банків та 85.4% банківського капіталу

Слайд 19

розширюється доступ до капітальних внесків через зростання довіри вкладників до добре капіталізованого новоствореного банку; підвищується стійкість останнього до подолання будь-яких фінансових труднощів; великі банки можуть здійснювати економію, пов'язану з масштабом операцій великі банки, як правило, не підлягають ліквідації, тому що цей процес може викликати ефект доміно, тобто банкрутство десятків банків і їхніх клієнтів .

Слайд 20

Слайд 21

Рекапіталізація новий менеджмент залучення нових вкладників основні напрями оздоровлення банків:

Слайд 22

відмова від виплати дивідендів акціонерам; припинення виплати податків за наявності від'ємного прибутку, тобто збитків; заморожування внесків; викоренення «поганих» активів.

Слайд 23

Реабілітація банку неможлива при збереженні колишнього керівництва. При старому керівництві політика і процедури ніяк не зміняться, а отже, мета не буде досягнута. Поява нового керівництва банку приведе до зміни його власників, у такий спосіб можуть бути вирішені два завдання: зміна стратегії і політики банку, спрямованої на вихід із кризи, і рекапіталізація банку у зв'язку з приходом нових власників.

Слайд 24

залучення нових вкладників ініціювання угод щодо злиття і поглинання (приєднання) на базі двох чи більшої кількості банків повинен обов'язково виникнути новий, «здоровий» банк

Слайд 25

посилення здатності банківської системи запобігати банкрутству окремих її установ; збільшення капіталу життєздатного ядра банківської системи в першу чергу за рахунок поліпшення якості активів, формування стійкої ресурсної бази, що дасть змогу створити міцний фундамент для виконання кредитними організаціями своїх основних функцій; реструктуризація окремих неплатоспроможних банків з групи "малих" і "середніх", ліквідація яких може спричинити серйозні соціальні й економічні наслідки; проведення комплексу заходів для посилення довіри до банків з боку приватних вкладників, кредиторів, клієнтів, у тому числі іноземних партнерів; поліпшення банківських технологій; відсторонення нездатного до конструктивної роботи банківського управлінського персоналу; залучення до участі в капіталах банків ширшого кола власників.

Слайд 26

Реструктуризація банківської системи: принципи паритетне ставлення до захисту інтересів усіх кредиторів, клієнтів, у тому числі й іноземних; пріоритетність захисту інтересів приватних вкладників; прозорість і відкритість процесу реструктуризації активів і зобов'язань економічна відповідальність власників банків, нездатних відповідати по зобов'язаннях участь кредиторів у процедурах реструктуризації надання підтримки з боку держави тільки тим банкам, які реалізують програми фінансового оздоровлення

Слайд 27

збільшення капіталів банків; поліпшення якості активів; реструктуризація пасивів; підвищення ліквідності балансу; кваліфіковане управління фінансовими результатами; реструктуризація балансів і позабалансових вимог і зобов'язань; зміна організаційної структури банків; запровадження тимчасових адміністрацій, зокрема з представниками Національного банку.

Слайд 28

Отже, реструктуризація та реорганізація комерційних банків розглядається як один з напрямків підтримки стабільності банківської системи та нарощування її потенціалу.

Слайд 29

3. Порядок ліквідації комерційного банку

Слайд 30

НБУ має право припинити діяльність КБ та його філій в разі: Виявлення недостовірних даних, на ґрунті яких вони були зареєстровані; 2. Затримки початку діяльності більше як на один рік із момен-ту реєстрації; 3. Здійснення операцій заборонених Законом України “ Про банки і банківську діяльність ”, а також таких, що виходять за межі їх правомочності; 4. Систематичного порушення економічних нормативів, невиконання розпоряджень НБУ; 5. Надання недостовірної звітності чи не подання звітності; 6. Збиткової діяльності, виникнення становища, що загрожує інтересам їх вкладників і кредиторів; 7. Виявлення порушень вимог антимонопольного законодав-ства і здійснення перешкод при використанні клієнтами права вільного вибору банка; 8. Надання судом постанови (рішення) про ліквідацію банка; 9. Відкликання ліцензій на здійснення всіх банківських операцій .

Слайд 31

Ліцензія на проведення банківських операцій може бути скасована НБУ у таких випадках: а) ліцензія була отримана на основі перекручених чи шахрайських відомостей та фальсифікованих документів; б) банківські операції, на які видана ліцензія, не прово-дилися протягом одного року; в) при здійсненні банківських операцій були допущені порушення чинного законодавства, нормативних актів НБУ, повноважень і функцій, передбачених статутом банку; г) якщо виконання обов'язків банку перед його креди-торами перебуває під загрозою, якої не можна уникнути здійсненням заходів, передбаченим законом "Про банки та банківську діяльність”, зокрема: - збитки досягають половини статутного фонду; - збитки досягають 10 % статутного фонду три роки підряд.

Слайд 32

Рішення про видачу чи скасування ліцензії на здійснення банківських операцій публікується у семиденний строк, принаймні в одній з республіканських газет України.

Слайд 33

Механізм ліквідації комерційного банку 1 Постановою Правління НБУ про внесення пропозицій щодо припинення діяльності КБ відкликаються ліцензії на здійснення всіх операцій та пропонується Раді КБ в день отримання такої постанови зробити повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів для прийняття рішення щодо реорганізації чи ліквідації банка. На період до прийняття рішення загальними зборами акціоне- рів банку Правління НБУ приймає рішення про надання КБ тимчасового дозволу на проведення окремих банківських операцій, що здійснюються за наявністю грошових коштів і під контролем РУ НБУ, тобто за умови візування перших примірни-ків платіжних документів головним бухгалтером або його заступником. 2 3 КБ у 3-х денний строк письмово інформує РУ НБУ і надає копію рішення, прийнятого загальними зборами про його ліквідацію чи реорганізацію.

Слайд 34

Механізм ліквідації комерційного банку 4 Загальними зборами акціонерів одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію КБ створюється ліквідаційна комісія, склад якої оформляється окремим протоколом. Якщо ліквідаційна комісія не створюється КБ, то вона створюється РУ НБУ. Ліквідаційна комісія діє в межах наданих повноважень. 5

Слайд 35

Управляє майном банка; Здійснює інвентаризацію та оцінку майна; Визначає ліквідаційну масу та розпоряджається нею; Проводить роботу щодо стягнення дебіторської заборгованості; Виявляє кредиторів та вживає заходів, спрямованих на задоволення їх вимог, зокрема, реалізує майно банка; Вирішує у встановленому порядку питання щодо звільнення працівників банку та призначення спеціалістів для забезпечення діяльності ліквідаційної комісії (зокрема, головного бухгалтера, бухгалтера); Виплачує у встановленому порядку заробітну плату членам ліквідаційної комісії; Складає ліквідаційний баланс і подає його на затверджен-ня органу, який створив ліквідаційну комісію.

Слайд 36

Механізм ліквідації комерційного банку 6 Ліквідаційна комісія у 3-х денний строк із моменту її призначе-ння публікує в офіційних (республіканському і місцевому) органах преси інформацію про ліквідацію банка із зазначенням порядку і строків подачі заяв кредиторами своїх претензій та надсилає повідомлення (письмові) вкладникам-фізичним особам. Після закінчення цього строку (1 місяць від дня опублікування) заяви не приймаються. Водночас із цією публікацією ліквідаційна комісія надсилає повідомлення банкам-кореспондентам про ліквідацію КБ та передачу його активів в управління ліквідаційної комісії. 7 8 У 10-ти денний строк керівництво КБ передає ліквідаційній комісії усі матеріальні цінності, документи (з описом), що стосуються діяльності КБ, печатки і штампи КБ. Передача оформляється складанням акту приймання-передачі.

Слайд 37

Механізм ліквідації комерційного банку 9 Ліквідаційна комісія в місячний термін після створення надає до РУ НБУ наступні документи: - Оборотно-сальдову відомість на день перерахування коштів з коррахунка КБ на ліквідаційний рахунок, що відкривається з цією метою; - Виписку з протоколу зборів комісії, де було прийнято рішення про звільнення працівників банку та їх залучення на період роботи ліквідаційної комісії; - Кошторис витрат ліквідаційної комісії. Робота ліквідаційної комісії має бути завершена за 6 місяців, у виняткових випадках – за 8 місяців. 10 Для виконання функцій ліквідаційної комісії в РУ НБУ замість закритого коррахунка КБ відкривається ліквідаційний рахунок, на який зараховуються кошти банку і надходження на його адресу та з якого проводяться розрахунки з кредиторами.

Слайд 38

Механізм ліквідації комерційного банку 11 При відсутності в банка коштів, достатніх для покриття заборгованості, вимоги кредиторів задовольняються за рахунок одержаної виручки від розпродажу належного йому майна через аукціон 12 Ліквідаційна комісія зобов’язана один раз на місяць письмо повідомляти РУ НБУ, в якому відкритий коррахунок КБ, про результати роботи та надавати необхідні документи. Така інформація обов’язково повинна містити дані про стягнення дебіторської заборгованості, стан реалізації майна КБ та розрахунки з кредиторами. 13 РУ НБУ в свою чергу зобов’язане один раз на місяць інформувати, департамент банківського нагляду НБУ про роботу ліквідаційної комісії.

Слайд 39

Механізм ліквідації комерційного банку 14 Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між учасниками банку в порядку і на умовах, передбачених законодавством та установчими документами або за рішенням суду. 15 Після закінчення роботи ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який не пізніше 10 днів від дня закінчення строку роботи разом із матеріалами її роботи подається НБУ для розгляду і затвердження 16 Не пізніше 10 днів після закінчення роботи ліквідаційна комісія зобов‘зана подати відповідному РУ НБУ довідку органів внутрішніх справ щодо знищення печаток та штампів ліквідованого КБ.

Слайд 40

Механізм ліквідації комерційного банку 17 Комісія з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ розглядає підготовані РУ НБУ матеріали щодо ліквідації КБ, затверджує ліквідаційний баланс, закриває ліквідаційний рахунок та приймає рішення про виключення КБ із Республіканської книги реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ. 18 Ліквідаційна комісія передає документи ліквідованого КБ відповідно до вимог архівних правил відповідному РУ НБУ. 19 РУ НБУ передає ці документи до державного архіву.

Слайд 41

Костюченко О.А. Правові основи банківської діяльності: Підручник – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 400с. Костюченко О.А. Банківське право України: Підручник. – 4-е вид. – К.: А.С.К., 2006 – 624с. Банківське право України: Навч. посібник \ за ред. А.О. Селіванова. – К.: Ін. Юре, 2000.- 384с. Костюченко О.А. Банківське право: Навчальний посібник 2-е видання. - К.:А.С.К., 2001. – 576 с. Орлюк О.П. Банківське право: Навч. посібник. К.: Хрінком Інтер, 2004. – 376с. Банківська енциклопедія / За ред. А.М.Мороза. – К.: Юр Інфор, 1993.- 328с. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України: організаційно-правовий аналіз. – К.: Ін. Юре, 2000.- 247с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство