X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правове становище господарських товариств

Завантажити презентацію

Правове становище господарських товариств

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Правове становище господарських товариств

Слайд 2

ПЛАН: 1. Загальна характеристика господарських товариств 2. Товариства з обмеженою відповідальністю 3. Товариства з додатковою відповідальністю 4. Командитні товариства 5. Акціонерні товариства

Слайд 3

МЕТА ЛЕКЦІЇ – ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання: Охарактеризувати види господарських товариств в Україні; Розкрити поняття і статус акціонерного товариства; Прослідити порядок створення акціонерних товариств; Показати роль органів управління АТ; Проаналізувати правовий режим акцій та дивідендів; Ознайомитися з правовим становищем інших господарських товариств (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю) Дати поняття повного і командитного товариства; Викласти порядок ліквідації господарського товариства за законодавством України.

Слайд 4

ОЗНАКИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА: Наявність статусу юридичної особи; Наявність статутного капіталу, поділеного на частки між учасниками; Підприємницький характер діяльності (з метою отримання прибутку); Створення фізичними або юридичними особами.

Слайд 5

ПРАВА: Брати участь в управлінні справами, розподілі прибутку, одержувати девіденди; Одержувати інформацію про діяльність товариства; Вийти із складу товариства; Здійснювати відчуження часток у статутному капіталі

Слайд 6

ОБОВ’ЯЗКИ: Додержуватися умов установчих документів; Виконувати рішення органів управління; Вносити вклади (сплачувати акції); Не розголошувати комерційну таємницю та конфеденційну інформацію про діяльність товариства

Слайд 7

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Є ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, ЩО МАЄ СТАТУТНИЙ ФОНД, ПОДІ ЛЕНИЙ НА ЧАСТКИ, РОЗМІР ЯКИХ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ, І НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ТІЛЬКИ СВОЇМ МАЙНОМ. УЧАСНИКИ ТО ВАРИСТВА, ЯКІ ПОВНІСТЮ СПЛАТИЛИ СВОЇ ВКЛАДИ, НЕСУТЬ РИЗИК ЗБИТКІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА, У МЕЖАХ СВОЇХ ВКЛАДІВ.

Слайд 8

Акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Слайд 9

ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Є ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, СТАТУТНИЙ ФОНД ЯКОГО ПОДІЛЕ НИЙ НА ЧАСТКИ ВИЗНАЧЕНИХ УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ РОЗМІРІВ І ЯКЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇМИ ЗО БОВ'ЯЗАННЯМИ ВЛАСНИМ МАЙНОМ, А В РАЗІ ЙОГО НЕДОСТАТНОСТІ УЧАСНИКИ ЦЬОГО ТОВАРИСТВА НЕСУТЬ ДОДАТКО ВУ СОЛІДАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИЗНАЧЕНОМУ УСТАНОВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОДНАКОВО КРАТНОМУ РОЗМІРІ ДО ВКЛАДУ КОЖНОГО З УЧАСНИКІВ.

Слайд 10

Повним товариством є господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ни ми договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

Слайд 11

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ Засновницький договір Статут Повне товариство Командитне товариство Акціонерне товариство відкрите; закрите Товариство з обмеженою відповідаль-ністю Товариство з додатковою відповідаль-ністю

Слайд 12

ЛІТЕРАТУРА: Конституція України //ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. Закон України від 19 вересня 1991 р. “Про господарські товариства”. Наказ Фонду державного майна України від 08.10.96 р. „Про затвердження Положення про порядок створення господарських товариств” (Типовий статут закритого акціонерного товариства: Додаток № 2) Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігація підприємств та інформації про їх емісію: затв. наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.09.96 р. № 210 (в редакції від 12.02.98 р. № 36) // Бюлетень про приватизацію. — 19981 - № 7 [з наступними змінами та доповненнями]. Щербина В.С.Господарське право.- Київ, Юрінком Інтер, 2003. Мамутов В.К. Хозяйственное право.- К., Юринком Интер, 2002. Теньков О.С. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 720 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство