X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Правове регулювання інвестиційної діяльності

Завантажити презентацію

Правове регулювання інвестиційної діяльності

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема 11: Правове регулювання інвестиційної діяльності

Слайд 2

План Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій. Поняття, види і форми здійснення іноземних- інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Підприємства з іноземними інвестиціями. Види спільної інвестиційної діяльності.

Слайд 3

Рекомендована література Конституція України //ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 141. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. Закон України від 18.09.91р. “Про інвестиційну діяльність” Закон України від 19.03.96р. “Про режим іноземного інвестування” Постанова КМУ від 07.08.96 р. № 928 „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”. Постанова КМУ від 05.09.96р. №1061 „Про затвердження Порядку визначення продукції власного виробництва підприємств з іноземними інвестиціями” Постанова КМУ від 30.01.97 р. № 112 „Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора”. Теньков О.С. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. – К.: Вид. А.С.К., 2004. – 720 с. Поєдинок В. Види інвесторів за законодавством України // Юридична Україна – 2004 - №3 – с 48-52. Поєдинок В.В. Інвестор як суб’єкт господарських відносин // Бюлетень Міністерства Юстиції України – 2004 - №5 – с 93-101. Лісова О. Правові основи створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.// Підприємництво, господарство і право – 2002 - № 6.

Слайд 4

1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Інвестиції визначені в Законі “Про інвестиційну діяльність” як всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’кти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект. Термін “майно” означає: Рухоме, нерухоме майно, в тому числі речові права; Акції, частки в статутному фонді інших суб’єктів; Облігації або інші зобов’язання за кредитами, а також державні цінні папери; Права вимоги стосовно грошових вимог, в тому числі прибуток; Авторські і промислові права; Будь-які економічні права, пов’язані з одержанням ліцензій і прівілеїв, включаючи права на розвідку, видобуток і експлуатацію природних ресурсів; Будь-яке збільшення цінності початкових інвестицій. ОЗНАКИ ІНВЕСТИЦІЙ. Вкладаються в об’єкти діяльності, тобто не використовуються для особистого споживання; Метою вкладень є одержання прибутку і досягнення позитивного соціального ефекту; Суб’єкт вкладення повинен мати право на здійснення даного виду діяльності; Діяльність суб’єкта характеризується самостійністю та ініциативністю; Вкладеним цінностям надається статус інвестицій шляхом підписання інвестиційного договору. Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-технічних запасів здійснюються у формі капітальних вкладень. Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.

Слайд 5

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом: Системи податків з диференціацією суб’єктів і об’єктів оподаткування, податкових ставок і пільг; Проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом прискореної амортизації основних фондів. Пільги з амортизації можуть встановлюватися диференційовано для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, видів устаткування; Надання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв; Державних норм і стандартів; Антимонопольних заходів; Роздержавлення і приватизації власності; Визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами; Політики ціноутворення; Проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва. Захист інвестицій і гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності (опрацювати самостійно по Закону України “Про інвестиційну діяльність”).

Слайд 6

Поняття, види і форми здійснення іноземних- інвестицій. Іноземні інвестори — суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства; відмінним від законодавства України; фізичні особи — іноземці, що не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні держави, міждержавні урядові і неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності. Іноземні інвестиції — цінності, вкладені іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою одержання прибутку чи досягнення соціального ефекту; Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у виді: *іноземної валюти, що визнається конвертованої Національним банком України; *валюти України — при реінвестиціях в об'єкт первинного чи інвестування в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України при умовах сплати податку на прибуток.

Слайд 7

Відповідно до Указу Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" від 07.07.98 р. № 748/98, іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у виді валюти України, що придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку чи України отримана іноземним інвестором як прибуток (доход) унаслідок здійснення іноземних інвестицій в Україні. Тим самим розширюються для іноземного інвестора можливості використання гривни в Україні. Іноземні інвестиції при первинному інвестуванні можуть здійснюватися у виді валюти України, що повинна бути придбана за іноземну валюту на міжбанківському валютному ринку України; *будь-якого спонукуваного і нерухомого майна і зв'язаних з ним майнових прав; *акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеного відповідно до законодавства чи України законодавством інших країн), виражених у конвертованій валюті; *грошових вимог і права на вимоги виконання договірних зобов'язань, що гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену відповідно до законів (процедурам) країни чи інвестора міжнародними торговельними порядками; *будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена відповідно до законів (процедурам) країни чи інвестора міжнародним торговельним порядкам, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау і т.д.; *прав на здійснення господарської діяльності, включаючи право на користування надрами і використання природних ресурсів, наданих відповідно до чи законодавства договорами, вартість яких підтверджена відповідно до законів (процедурам) країни чи інвестора міжнародним торговельним порядкам; *інших цінностей відповідно до законодавства України. Формами здійснення іноземних інвестицій є: *пайова участь у підприємствах, створюваних разом з українськими фізичними і юридичними особами, чи придбання частки діючих підприємств; *створення підприємств, що цілком належать іноземним інвесторам, філій і *інших відособлених підрозділів іноземних юридичних чи осіб придбання у власність діючих підприємств цілком; *придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинку, квартири, приміщення, устаткування, транспортні засоби й інші об'єкти власності, шляхом прямого одержання майна і майнових чи комплексів у вигляді акцій, облігацій і інших цінних паперів; *придбання самостійне чи при участі українських юридичних чи фізичних осіб прав на користування землею і використання природних ресурсів на території України; *придбання інших майнових прав; *інші форми, що не заборонені законами України, у тому числі без створення юридичної особи, на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство