X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів

Завантажити презентацію

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Татаринов М.В., завідувач Центру методичної роботи з керівними кадрами комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» Науково-методичні засади викладання окремих базових навчальних предметів у 11-х класах (групах) із вечірньою (змінною), заочною формами за новими навчальними програмами та модернізація змісту методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчальних закладів із вечірньою (змінною) та заочною формами

Слайд 2

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Наказ Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»: додаток 24 – очна (вечірня, змінна) форма навчання; додаток 25 – заочна форма навчання (система консультаційних занять; обов'язкові заліки)

Слайд 3

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін». Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 1/9-592 «Про використання навчальної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» (пункти № № 409; 958).

Слайд 4

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у  загальноосвітніх навчальних закладах». Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.08.2012 № 14.1/10-2242 щодо використання у навчальних закладах навчальної, навчально-методичної літератури, а також художньої літератури серії «Шкільна бібліотека», що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Слайд 5

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 24.09.2012 № 469 «Про використання у навчально-виховному процесі підручників, посібників, навчальної, навчально-методичної, науково-методичної, дидактичної літератури, які мають відповідний гриф».

Слайд 6

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 № 58. Державна цільова програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 № 561 (математика; фізика; хімія; біологія; географія).

Слайд 7

Нормативно-правове забезпечення викладання окремих базових навчальних предметів Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук від 25.02.2004 № 151/11. Обласні Програми покращення якості навчання.

Слайд 8

Особливості викладання української мови Чинна програма розрахована на 35-годин на навчальний рік (1-година на тиждень). Рівень стандарту. Робочі навчальні плани для очної форми навчання: 1 година на тиждень з українською мовою навчання. Робочі навчальні плани для очної форми навчання: 1 година на тиждень з російською мовою навчання.

Слайд 9

Особливості викладання української мови Робочі навчальні плани для заочної форми навчання: 1 година на тиждень з українською мовою навчання. Робочі навчальні плани для заочної форми навчання: 1 година на тиждень з російською мовою навчання. Оптимізація програмового матеріалу в умовах сесійної форми навчання (провідна дидактична концепція оптимізації навчання – Ю.К.Бабанський; провідна дидактична концепція змістовного узагальнення – В.В.Давидов).

Слайд 10

Особливості викладання української мови Зміст програми диференційовано за взаємопов’язаними змістовими лініями: мовленнєвою; мовною; соціокультурною; діяльнісною.

Слайд 11

Особливості викладання української літератури Чинна програма розрахована на 70-годин на навчальний рік (2-години на тиждень). Академічний рівень навчання. Робочі навчальні плани для очної форми навчання: 2 години на тиждень з українською мовою навчання. Робочі навчальні плани для очної форми навчання: 2 години на тиждень з російською мовою навчання.

Слайд 12

Особливості викладання української літератури Робочі навчальні плани для заочної форми навчання: 2 години на тиждень з українською мовою навчання. Робочі навчальні плани для заочної форми навчання: 1 година на тиждень з російською мовою навчання. Потрібно оптимізувати матеріал. Оптимізація програмового матеріалу в умовах сесійної форми навчання. Самоосвіта та самостійність навчання – вимоги навчальної програми!

Слайд 13

Особливості викладання української літератури Навчання учнів предмета передбачає: соціальні компетентності; мотиваційні компетентності; функціональні компетентності. Розділи навчальної програми: Поезія. Проза. Драматургія. Українська література за межами України. Українська література 40–50-х років. Література рідного краю. Урок-підсумок.

Слайд 14

Особливості викладання української літератури Методичне забезпечення комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія неперервної освіти» навчання української літератури та відзначення пам'ятних дат літераторів. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, інститутом інноваційних технологій і змісту освіти видано навчальні посібники для вивчення життя та творів окремих українських літераторів (лист від 23.08.2012 № 1/9-592).

Слайд 15

Особливості викладання світової літератури Класи (групи) з українською мовою навчання: Програмою передбачено на навчальний рік – 70-годин (2-години на тиждень). Кількість годин у класах (групах) із вечірньою (змінною) та заочною формами навчання – 1-година на тиждень (35-годин на навчальний рік). Необхідність оптимізації навчального матеріалу.

Слайд 16

Особливості викладання світової літератури Вивчаються творчість та твори 18-ти письменників. Після вивчення творчості кожного письменника – учень повинен володіти літературними поняттями. Приклад організації вчителем роботи з питань опанування учнями окремих матеріалів курсу.

Слайд 17

Особливості викладання хімії 11 клас – вивчення основних класів органічних сполук. Навчальний матеріал програми розроблено з урахуванням відомостей про органічні сполуки, одержаних учнями в основній школі. У ньому посилено дедуктивний підхід і практичне спрямування навчального матеріалу. Екологічне спрямування навчального матеріалу.

Слайд 18

Особливості викладання хімії У структурі програми виокремлено такі структурні підрозділи: «Демонстрації». «Лабораторні досліди». «Практичні роботи». «Орієнтовні об’єкти екскурсій». Кількість годин у навчальній програмі – 1 година на тиждень = кількості годин (1-година на тиждень), передбачених у робочому навчальному плані (і очна й заочна форми навчання).

Слайд 19

Особливості викладання хімії Необхідно провести: 10 демонстрацій; 9 лабораторних дослідів; 1 практичну роботу. Увага! Дотримання листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» від 01.02.2012 № 1/9-72.

Слайд 20

Особливості викладання хімії Заповнення сторінок класних журналів згідно зі змінами 2012/2013 навчального року.

Слайд 21

Особливості викладання біології Оптимізація навчального матеріалу (чинною програмою передбачено 1,5 годин на тиждень, а робочими навчальними планами лише 1 година на тиждень у класах (групах) із заочною формою навчання). Розділи навчальної програми: «Організмовий рівень організації живої природи» (продовження); «Надорганізмові рівні організації живої природи»; «Історичний розвиток органічного світу».

Слайд 22

Особливості викладання біології Лабораторні та практичні роботи, позначені в програмі зірочкою, виконуються учнями за вибором учителя з урахуванням матеріально-технічних можливостей; за відсутності відповідних умов вони можуть бути замінені демонструванням. Оцінювання практичних і лабораторних робіт з біології здійснюється на розсуд вчителя або у всіх учнів класу, або вибірково, в залежності від способу виконання.

Слайд 23

Особливості викладання біології 4 лабораторних (із них 2 на вибір); 3 практичні; демонстрації.

Слайд 24

Особливості викладання екології 8 практичних робіт із 8 тем навчального курсу. Провідні ідеї програми: висвітлення теоретико-методологічних основ, які ґрунтуються на базових принципах міжнародної стратегії сталого розвитку і прикладних сторін екологічних досліджень, ознайомлення з основними екологічними проблемами в Україні та світі. Використання Концепції екологічної освіти України.

Слайд 25

2013 рік – 70-ти річчя визволення Харківщини від німецько-нацистських окупантів Використовувати у практичній роботі лист комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» від 25.09.2012 № 1263 «Про підготовку до 70-річчя визволення Харківщини від фашистських окупантів».

Слайд 26

Увага! Нове видання Виховний потенціал уроку. Збірник методичних матеріалів (2012).

Слайд 27

Затверджую Директор (повна назва школи) _________П.І.Б. «____» 09.2012 Розклад проведення індивідуальних консультацій для учнів (повна назва школи)_________________________________________ Харківської області у 2012/2013 навчальному році Дні № з/п 9 клас ІІ зміна 12-А клас 11-Аклас Вівторок 3 – – Хімія 5 – – Фізика 6 – Англійська мова 12-Б клас Четвер 3 – Українська мова – 10-А клас 11-А клас 12-А клас П’ятниця 4 – – Фізика 5 Фізика Історія України Історія України / Українська мова 11-А клас 9 клас 12-Б клас 10-А клас Субота 1 – – – Англійська мова 2 – – – Художня культура 4 Художня культура – – Алгебра та початки аналізу / Українська мова 5 – – Історія України – 6 Англійська мова – Фізика Історія України 7 – – Англійська мова – 12-А клас 12-Б клас 10-А клас 11-А клас Неділя 1 – – – Українська мова 2 – – Хімія – 4 – Алгебра та початки аналізу – – 5 Алгебра та початки аналізу – – – 7 – – – Алгебра та початки аналізу

Слайд 28

Варіанти заповнення сторінок класних журналів 05/10 07/10 09/10 07/11 07/11 Залік № 1 (ЗЗ) Тематична 07/12 07/12 Залік № 2 (ЗЗ) Тематична І семестр № з/п Дата Зміст уроку Завдання додому 1. 06/11 Первісна, невизначений інтеграл. Таблиця первісних. Опрацювати параграф 31, виконати вправи № 321, № 327, №335. 6. 07/12 Застосування інтеграла до обчислення площ та об’ємів геометричних фігур. Повторити таблицю первісних елементів функції, виконати вправи № 511,527,532. 11. 07/12 Залікове заняття (Такий варіант запису робиться окремо у разі здійснення оплати за його проведення. Залікове заняття є формою коригування учнівськихкомпетентностей) Повторити вивчене Залік № 2 (Залікє фактичним результатом проведення залікового заняття. Запис здійснюється без дати на цій сторінці класного журналу. Він є констатацією результатів проведення залікового заняття)

Слайд 29

Запрошуємо до співпраці! Контактний телефон: 731-27-01 kerivni_kadry@ukr.net Завідувач Центру: М.Татаринов. Методисти Центру: О.Кравчук; Л.Сировацька

Слайд 30

Дякую за увагу!

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Правознавство