X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Наукові досягнення авторів-співробітників Кримського економічного інституту ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”

Завантажити презентацію

Наукові досягнення авторів-співробітників Кримського економічного інституту ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Наукові досягнення авторів-співробітників Кримського економічного інституту ДВНЗ “КНЕУ ім. В.Гетьмана”

Слайд 2

Кафедра міжнародної економіки Зав. кафедрою – Реутов В.Є., д.е.н., академік Академії економічних наук України з спеціальності «Міжнародна економіка» МОНОГРАФІЇ 1. Глобальні трансформаційні імперативи сталого розвитку національної економіки [Текст]: монографія / [В. Є. Реутов, О. С. Горда, А. М. Колот ]; за заг. наук. ред. В. Є. Реутова; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Саки: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 284 с.: табл. 2. Буркинський Б. В. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні [Електронный ресурс]: монографія/ Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов; Національна академія наук України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - Электрон. Текстовые дан. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України; Саки: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 347 с. 3. Реутов В. Є. Регіональний вимір трансформаційних зрушень економіки України [Електронный ресурс]: монографія/ В. Є. Реутов; Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. – Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2010. - 431 с. 4. Методы исследования экономических процессов [Электронный ресурс]: монография/ Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана; ред. Ф. В. Зиновьев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Саки: ЧП "Феникс", 2010. - 288 с. 5. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях [Текст]: монографія/ [Н. М. Андрєєва, В. О. Бараннік, Є. В. Бєлашов та ін.]; за наук. ред. Є. В. Хлобистова. - Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2010. - 582 с. 6. Регіональні виміри глобальної економічної системи [Текст]: монографія/ [В. Є. Реутов, О. С. Горда, А. З. Новак ]; за загал. наук. ред. В. Є. Реутова; Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" . - Сімферополь: ПП "Підприємство Фенікс", 2009. - 390 с. 7. Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень [Електронный ресурс]: монографія/ [Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов, Л. М. Качаровська]; за наук. ред. Т. П. Галушкіної; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана.- Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2009. - 320 с. 8. Методические аспекты формирования стратегии международной экономической деятельности в регионе [Текст]: монография/ [Ф. В. Зиновьев, В. Е. Реутов, А. С. Горда, Е. И. Осадчий]; ред.: Ф. В. Зиновьев, В. Е. Реутов. - С. : ТОВ "Ди Ай Пи", 2007. - 188 с. 9. Транснациональные корпорации [Текст]: монография/ ред.: Ф. В. Зиновьев, В. Е. Реутов. - Симферополь : Таврия, 2007. - 220 с. 10. Реутов В. Е. Управление конкурентоспособностью [Электронный ресурс]: монография/ В. Е. Реутов, Н. З. Вельгош; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: Таврия, 2005. - 200 с.

Слайд 3

Кафедра міжнародної економіки Зав. кафедрою – Реутов В.Є., д.е.н., академік Академії економічних наук України з спеціальності «Міжнародна економіка» НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Наливайченко С. П. Бізнес-планування у туріндустрії [Електронный ресурс]: навч. посібник/ С. П. Наливайченко, В. Є. Реутов, С. Ю. Цьохла; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь; Саки: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 190 с. 2. Осадчий Є. І. Регіональна економіка [Текст]: навч. посібник/ Є. І. Осадчий. - Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 319 с. 3. Осадчий Є. І. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських та практичних занять з дисципліни "Регіональна економіка" [Текст]: для студентів денної форми навчання економічних спеціальностей: навч.-метод. посібник/ Є. І. Осадчий, Н. З. Головченко. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 64 с 4. Реутов В. Е. Международная инвестиционная деятельность [Текст]: учебное пособие/ В. Е. Реутов, А. С. Горда. - Симферополь: ЧП Феникс, 2008. - 336 с. 5. Реутов В. Е. Управление международной конкурентоспособностью предприятий [Текст]: учеб. пособие/ В. Е. Реутов, Н. З. Вельгош. - Симферополь: ЧП "Предприятие Феникс", 2008. - 196 с. 6. Осадчий Е. И. Экология регионов [Текст]: учеб. пособие/ Е. И. Осадчий, Д. Е. Осадчий. - Симферополь: Таврия, 2008. - 196 с. 7. Наливайченко С. П. Методология научных исследований в международной экономической деятельности [Текст]: учебное пособие/ С. П. Наливайченко, Е. В. Наливайченко , В. Е. Реутов. - Симферополь: ООО "Ди Ай Пи", 2007. - 412 с. : ил. 8. Бардзиловский В. П. Международные экономические отношения [Текст]: учебное пособие/ В. П. Бардзиловский, В. Е. Реутов. - Симферополь: ООО "Ди Ай Пи", 2007. - 194 с. : ил. 9. Осадчий Е. И. Туристско-рекреационные ресурсы [Текст]: учебник/ Е. И. Осадчий, Н. З. Вельгош. - Симферополь: ООО «Ди Ай Пи», 2007. - 180 с 10. Осадчий Е. И. Региональная экономика [Текст]: учеб. пособие/ Е. И. Осадчий. - Симферополь: Таврия, 2006. - 260 с.

Слайд 4

Кафедра економіки підприємства Зав. кафедрою – Наливайченко С.П., д.е.н., професор, заслужений працівник освіти АРК, Академік Академії економічних наук України МОНОГРАФІЇ 1. Особливості інноваційних процесів у виробничих системах [Текст]: монографія до 20-річчя Кримського економічного інституту ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана"/ [ С.П. Наливайченко, Т.В. Амельченко, Е. Е. Шамілєва]; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. С.П. Наливайченко. - Сімферополь: ВД " Аріал", 2012. – 288 с. 2. Основи ефективного розвитку підприємства в умовах трансформації сучасних механізмів господарювання [Текст]: наукова монографія/ [Акіменко П.І., Амельченко Т.В., Артюхова І.В. та ін.]; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. С.П. Наливайченко; Міністерство освіти і науки України, Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» . – Сімферополь: ПП «Підприємство Фенікс», 2010. – 571 с. 3. Наливайченко С. П. Методологія наукових досліджень у сучасній економіці [Текст]: монографія/ С. П. Наливайченко, К. В. Наливайченко. - Сімферополь: Таврія, 2009. - 252 с. 4. Стратегическая ориентация предприятия в современной экономике [Текст]: монография/ ред. С. П. Наливайченко. - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 282 с. 5. Цьохла С.Ю. Трансформація рекреаційної діяльності та розвиток регіональних ринків курортно-рекреаційних послуг (методологія, аналіз і шляхи вдосконалення) [Текст]: монографія/ Цьохла С.Ю. - Сімферополь: Таврія, 2008. - 352 с. 6. Инвестиционные проблемы предприятий [Текст]: монография/ [ С.П. Наливайченко, А. И. Руденко, Т. В. Амельченко]; под ред. д.э.н., проф. С.П. Наливайченко; Крымский экономический институт ГВУЗ «КНЭУ им. В. Гетьмана». - Издание 2-е, перераб. – Симферополь: Таврия, 2007. – 292 с.

Слайд 5

Кафедра економіки підприємства Зав. кафедрою – Наливайченко С.П., д.е.н., професор, заслужений працівник освіти АРК, Академік Академії економічних наук України ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Андрианова В.В. Предпринимательство и бизнес-культура [Текст]: учеб. пособие/ В. В. Андрианова, А. А. Горбов. - Симферополь: ИТ "Ариал", 2012. - 124 с. 2. Михайлова В. Е. Потенциал и развитие предприятия [Текст]: учеб. пособие/ В. Е. Михайлова. - Симферополь: ФОП Бражнікової Н. А., 2012. - 122 с. 3. Збірник задач з економіки підприємства [Текст]: навч. посібник/ [Акіменко П.І., Андріанова В.В., Артюхова І.В. та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф. С.П. Наливайченко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана . - Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 408 с. 4. Наливайченко С.П. Бізнес-планування у туріндустрії [Електронный ресурс]: навч. посібник/ С. П. Наливайченко, В. Є. Реутов, С. Ю. Цьохла; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь; Саки: ПП "Підприємство Фєнікс", 2011. - 190 с. 5. Потєєва М. А. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст]: навч. посібник/ М. А. Потєєва. - Симферополь: ДІАЙПІ, 2010. - 344 с. 6. Цьохла С. Ю. Бізнес-планування у туріндустрії [Текст]: навч. посібник/ С. Ю. Цьохла. - Сімферополь: ПП "Підприємство Фєнікс", 2010. - 136 с. 7. Наливайченко С. П. Основи теорії державного регулювання економіки [Текст]: підручник/ С. П. Наливайченко. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Сімферополь: ПП "Підприємство Фенікс", 2008. - 446 с. 8. Яковенко А. Т. Обоснование хозяйственных решений и оценка рисков [Электронный ресурс]: курс лекций/ А. Т. Яковенко; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2008. - 163 с. - Библиогр.: 156-157 с. 9. Наливайченко С. П. Методология научных исследований в международной экономической деятельности [Текст]: учебное пособие/ С. П. Наливайченко, Е. В. Наливайченко , В. Е. Реутов. - Симферополь.: ООО "Ди Ай Пи", 2007. - 412 с.: ил.

Слайд 6

Кафедра економіки підприємства Зав. кафедрою – Наливайченко С.П., д.е.н., професор, заслужений працівник освіти АРК, Академік Академії економічних наук України НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 10. Андрианова В. В. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст]: учеб. пособие/ В. В. Андрианова. - 2-е изд., испр. и доп.и перераб. - Симферополь: Таврия, 2007. - 348 с. 11. Наливайченко Е. В. Международные стратегии экономического развития [Текст]: курс лекций/ Е. В. Наливайченко. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ ''КНЭУ им. Гетьмана'', 2007. - 78 с. 12. Михайлова В. Е. Потенциал и развитие предприятия [Текст]: курс лекций/ В. Е. Михайлова. - Симферополь: ООО “Ди Ай Пи”, 2007. - 96 с. 13. Руденко, А. И. Экономика предприятия [Текст] : учеб. пособие / А. И. Руденко. - 3-е изд., перероб. и доп. - Симферополь : Таврия, 2005. - 320 с. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Наливайченко С. П. Ділове планування [Електронный ресурс]: навч.-метод. посібник/ С. П. Наливайченко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана", 2011. - 93 с. 2. Воронин А. Е. Коллоквиализмы по экономике, менеджменту, аудиту и бухгалтерскому учету [Текст]: учеб.-метод.пособие/ А. Е. Воронин, В. В. Чопоров. - Симферополь: "ВИД", 2008. - 80 с. 3. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Экономика предприятия" для студентов дневной и заочной формы обучения специальности ''менеджмент организаций'' [Текст]: методические указания/ Сост. Э. Э. Шамилева. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ ''КНЭУ им. Гетьмана''; кафедра ЭП, 2008. - 17 с. 4. Танцюра М. Ю.Учебно-методическое пособие по дисциплине ”Социально-экономическая безопасность” [Текст]: учебно-метод.пособие/ М. Ю. Танцюра. - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 228 с. 5. Наливайченко С. П. Организация проектирования предприятий [Текст]: учебно-методическое пособие/ С. П. Наливайченко, Е. В. Наливайченко. - Симферополь: ООО "Ди Ай Пи", 2007. - 84 с.

Слайд 7

Кафедра фінансів Зав. кафедрою – Чепурко В.В., д.е.н., професор МОНОГРАФІЇ 1. Усков И. В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине [Текст]: монография/ И.В. Усков. - Симферополь: ИТ "Ариал", 2012. – 452 с. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі. Задачі, тести, тренінги [Текст]: навч. посібник: рекоменд. міністерством освіти і науки, молоді та споргу України/ Л. Д. Буряк, А. М. Павліковский, Н. Л. Кремпова та ін.; [Керівник авт. колективу та наук. ред. Л. Д. Буряк ]; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2011. – 286 с. 2. Методичні вказівки з написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік та аудит" денної та заочної форми навчання [Текст]: методичні вказівки/ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана"; уклад. О. В. Сметанко [та ін.]. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2011. - 35 с. 3. Шальнєва В.В. Фінанси [Електронный ресурс]: навч. посібник/ В.В. Шальнєва, С.М. Дутка; Міністерство освіти і науки України, Кримський ін-т бізнесу Університету економіки та управління. – Сімферополь: ВТ «АРІАЛ», 2010. – 328 с. 4. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсової роботи з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" [Текст]: методичні вказівки/ Уклад.: В. І. Зубкова, О. О. Смірнова. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 39 с. 5. Зубкова В.И. Экономический анализ [Текст]: учеб. пособие/ В. И. Зубкова. - Симферополь: Таврия, 2005. - 133 с.

Слайд 8

Кафедра обліку і аудиту Зав. кафедрою – Сметанко О.В., к.е.н., доцент НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Сметанко О.В. Внутрішній аудит. Практикум: навч. посібник/ О. В. Сметанко; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Сімферополь: ПФ «Свифт», 2012. – 170 с. 2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті Практикум: навч. посібник/ [О. В. Сметанко, І. С. Шарапова, О.С. Сорокіна та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Сімферополь: ПФ «Свифт», 2012. – 118 с. 3. Сметанко А.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите [Текст]: учебно-метод. пособие для самост. изуч. дисц./ А. В. Сметанко, И. С. Шарапова. - Симферополь: ПФ "Свифт", 2009. - 160 с. 4. Сметанко А.В. Учет внешнеэкономической деятельности [Текст]: учебное пособие/ А. В. Сметанко, Е. С. Сорокина. - Симферополь: Таврия, 2008. - 354 с. 5. Финансовый учет [Текст]: учеб. пособие. В 2 ч. Ч.1/ М.К. Байрам, А.В. Сметанко, У.Р. Байрам и др.; под общ. ред. М.К. Байрам. - Симферополь: Таврия, 2005. - 280 с. 6. Финансовый учет [Текст]: учеб. пособие. В 2 ч. Ч.2/ М.К. Байрам, А.В. Сметанко,У.Р. Байрам и др.; под общ.ред. М.К. Байрам. - Симферополь: Таврия, 2005. - 216 с. МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Методичні вказівки з написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів спеціальності 7.03050901 "Облік та аудит" перепідготовка спеціалістів [Текст]/ [Уклад: Л. Р. Джаферова, О. В. Сметанко, Н. В. Єжакова]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана". - Сімферополь: "Тарпан", 2012. – 40 с.

Слайд 9

Кафедра обліку і аудиту Зав. кафедрою – Сопко В.В., д.е.н., професор МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 2. Методичні вказівки з написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік та аудит" денної та заочної форми навчання [Текст]: методичні вказівки/ уклад. О. В. Сметанко [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВУЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана“. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2011. - 35 с. 3. Методичні вказівки з написання та захисту курсових робіт з дисципліни "Організація і методика економічного аналізу" для студетів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" заочної форми (перепідготовка спеціалістів) [Текст]: методичні вказівки/ уклад. О. В. Сметанко [та ін.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВУЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана“. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2011. - 37 с. 4. Методичні вказівки з написання і захисту курсових робіт з дисципліни "Фінансовий облік" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" [Текст]: методчні вказівки/ уклад. Н. В. Єжакова [и др.]; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВУЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана“. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2011. - 43 с. 5. Методичні вказівки з захисту курсових робіт з дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" [Текст]/ Уклад.: О.В. Сметанко, Н.В. Бурдюг, О.С. Сорокіна. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2010. – 46 с. 6. Сметанко А.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите [Текст]: учебно-метод. пособие для самост. изуч. дисц./ А. В. Сметанко, И. С. Шарапова. - Симферополь: ПФ "Свифт", 2009. - 160 с. 7. Методичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" для студентів спеціальності "Облік і аудит" [Текст]: методичні вказівки/ Уклад.: О.В.Сметанко, О.С. Сорокіна, Н.В. Бурдюг. - Сімферополь: ПФ "Свіфт", 2009. - 79 с. 8. Завдання і методичні рекомендації по виконанню практичної і самостійної роботи з дисципліни ''Фінансовий аналіз'' [Текст]/ Уклад.: В.М.Сподарик, Н.В.Майорова. - Сімферополь: КЕІ ДНВЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 168 с. 9. Завдання і методичні рекомендації для виконання практичної і самостійної роботи з дисципліни ''Бухгалтерський облік'' [Текст]: методичні вказівки/ Уклад: Н. В. Майорова, В. М. Сподарик. - Сімферополь: КЕІ ДВУЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2008. - 121 с.

Слайд 10

Кафедра банківської справи Зав. кафедрою – Нечипорук Л.В., д.е.н. АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ І МОНОГРАФІЇ 1. Реализация потенциала социально-экономического развития Украины в условиях трансформации механизмов кредитования [Электронный ресурс]: монография/ [Г.П. Кондрашова, У.Р. Байрам, А.П. Бондарь, С.С. Щеглова]; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: [б. и.], 2010. - 124 с. 2. Нечипорук Л.В. Страховий ринок: закономірності становлення та розвитку в умовах глобалізації: монографія/ Л.В. Нечипорук. – Харьків: «Право», 2010. – 280 с. 3. Землячев С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні [Текст]: монографія/ С.В. Землячов. - Сімферополь: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. - 185 с. 4. Землячов С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні [Текст]: автореферат диссертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.08 Гроші, фінанси і кредит/ Сергій Вікторович Землячов. - Киiв, 2007. - 19 с. 6. Бондар О.П. Кредитування населення на споживчі потреби [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступення кандидата економ. наук.: спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит/ О. П. Бондар. - Киiв: КНЕУ, 2002. - 20 с.

Слайд 11

Кафедра банківської справи Зав. кафедрою – Нечипорук Л.В., д.е.н. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Термінологічний словник з дисципліни "Гроші та кредит" [Електронный ресурс]/ уклад.: Г. П. Кондрашова, С. Ю. Кодрашов; Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь, 2010. - 42 с. 2. Методичні рекомендації до написання курсової роботи студентами з напряму підготовки 6.030508 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ» спеціалізації «КРЕДИТ» галузь підготовки 0305 «Економіка і підприємництво»: дисципліна "Гроші та крдит"/ [Уклад.: Г.П. Кондрашова]. – Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', , 2010.- 32 с. 3. Методичні вказівки для підготовки курсової роботи з дисципліни "Банківські операції" для спеціальності "Кредит" [Текст]: методичні вказівки/ Уклад.. О. П. Бондар. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2010. - 18 с. 4. Когут Н.Г. Банковские операции: методическое пособие для самостоятельной работы/ Н.Г. Когут, Т.В. Гаврилюк; Мин-во образования и науки Украины, Ун-т экономики и управления. – Симферополь : УЭУ, 2008. – 58 с. 5. Гаврилюк Т.В. Безопасность банковской деятельности: учеб.-метод. пособие для самост. работы студ./ Т.В. Гаврилюк, Н.Г. Когут; Министерство образования и науки Украины, Университет экономики и управления. – Симферополь: УЭУ, 2008. – 101 c. 6. Гаврилюк Т.В. Банковские риски: учеб.-метод. пособие для самост. работы студ./ Т.В. Гаврилюк; под общ. ред. В.Н. Узунова; Министерство образования и науки Украины, Университет экономики и управления. – Симферополь: УЭУ, 2007. – 84 с. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Гаврилюк Т.В. Международные расчеты и валютные операции: курс лекций/ Т.В. Гаврилюк; Министерство образования и науки Украины, Университет экономики и управления. – Симферополь: УЭУ, 2010. – 144 с. 2. Гаврилюк Т.В. Денежно-кредитные системы зарубежных стран: учеб. пособие/ Т.В. Гаврилюк; Министерство образования и науки Украины, Университет экономики и управления. – Симферополь: УЭУ, 2009. – 163 с. 3. Нечипорук Л.В. Закон Украины ''О страховании'': научно-практический комментарий [Текст]/ Л. В. Нечипорук. - Изд. 4-е, доп. и перераб. - Х.: Одиссей, 2006. - 384 с.

Слайд 12

Факультет правознавства Декан факультету – Подкоритова Л.М., к.ю.н., професор 5. Чеботарева Г.В. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека и донорства крови в Украине [Текст]: монография/ Г.В. Чеботарева; Министерство образования и науки Украины, Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана. - К.: КНЭУ, 2006. - 180 с. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Бодаєвський В.П. Адміністративне право України [Текст]: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. студ. денної форми навчання/ В.П. Бодаєвський; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Сімферополь, 2011. – 124 с. 2. Гарчева Л.П. Учебно-методическое пособие для самостоятельной и индивидуальной работы студентов по курсу Конституционное право Украины [Электронный ресурс]/ Л.П. Гарчева, А.П.Мазур; Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010 . – 57 с. 3. Гарчева Л.П. Учебно-методическое к семинарским занятиям по курсу Конституционное право Украины [Электронный ресурс]/ Л.П. Гарчева, А.П.Мазур; Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010 . – 80 с 4. .Гарчева Л.П. Теорія держави і права [Електронный ресурс]: навчально-методичний комплекс для самостійної роботи студентів заочної форми навчання/ Л.П. Гарчева; Міністерство освіти та науки України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь, 2010. – 148 с. МОНОГРАФІЇ 1. Чеботарьова Г. В. Кримінально-правова оохорона правопорядку у сфері медичної діяльності [Текст]: монографія/ Г.В. Чеботарьова; НАН України, Інститут держави і права України ім. Корецького. - К.: КНТ, 2011. - 616 с. 2. Бодаєвський В.П. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 КК України) [Текст]: монографія/ В.П. Бодаєвський. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 293 с. 3. Попов С.В. Форми реалізації права на працю: проблеми теорії та практики [Текст]: монографія/ С.В. Попов. - Х.: Видавництво "ФІНН", 2009. - 334 с. 4. Попов С.В. Зайнятість та ринок праці в умовах ринкової економіки [Текст]: монографія/ С.В. Попов; Міністерство внутрішних справ України, Кримський юридичний інститут Одеського державного університету внутрішніх справ. - Сімферополь: [б. и.], 2008. - 326 с.

Слайд 13

Факультет правознавства Декан факультету – Подкоритова Л.М., к.ю.н., професор 8. Герасименко В.А. Земельное и аграрное право Украины [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения/ В.А. Герасименко; Мин-во образования и науки Украины, Крымский экономический ин-т ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2010.- 188 с. 9. Герасименко В.А. Самостоятельная и индивидуальная работа по дисциплине «Земельное и аграрное право Украины» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения/ В.А. Герасименко; Мин-во образования и науки Украины, Крымский экономический ин-т ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2010. – 91 с. 10. Герасименко В.А. Самостоятельная и индивидуальная работа по дисциплине «Правовая статистика» [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения/ В.А. Герасименко; Мин-во образования и науки Украины, Крымский экономический ин-т ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010 г. - 127 с. 11. Герасименко В.А. Правовая статистика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения/ В.А. Герасименко; Мин-во образования и науки Украины, Крымский экономический ин-т ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010. – 203 с. 12. Герасименко В.А. Самостоятельная работа и задания для её выполнения студентами дневной формы обучения по дисциплине «Экологическое право» [Электронный ресурс]: методические рекомендации/ В.А. Герасименко; Мин-во образования и науки Украины, Крымский экономический ин-т ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010. – 51 с. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 5. Герасименко В.А. Экологическое право Украины [Текст]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения и переподготовки / В.А. Герасименко; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2011. – 228 с. 6. Герасименко В.А. Земельное и аграрное право Украины [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов заочной формы обучения и переподготовки/ В.А. Герасименко; Министество образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2011. – 388 с. 7. Скакун О.Ф. Теорія права і держави [Текст]: підручник/ О.Ф. Скакун; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет внутрішніх справ. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2011. – 519 с.

Слайд 14

Факультет правознавства Декан факультету – Подкоритова Л.М., к.ю.н., професор 17. Скакун О.Ф. Юридична деонтологія [Текст]: підручник/ О.Ф. Скакун; Рек. МОН України. - Харків: Еспада, 2008. - 400 с. 18. Чеботарева Г.В. Основы правоведения Украины [Текст]: учеб.-метод. пособие для самост. работы студентов/ Г.В. Чеботарева. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ ''КНЭУ им. В.Гетьмана", 2008. - 71 с. 19. Купцов В.М. Методические рекомендации по написанию и защите курсовых работ по дисциплине уголовное право [Текст]: методические рекомендации/ В.М. Купцов, Г.В. Чеботарева. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетмана", 2008. - 17 с. 20. Чеботарева Г.В. Основы правоведения Украины [Текст]: учебно-метод. пособие для самост. работы студентов/ Г.В. Чеботарева. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2007. - 71 с. 21. Угрюмова Г.И. Трудовое право Украины [Текст]: учебно-метод. пособие для самост. работы студентов/ Г.И. Угрюмова. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ «КНЭУ им. Гетьмана», 2007. - 108 с. 22. Чеботарева Г.В. Уголовное право Украины. Общая часть [Текст]: учебно - метод. пособие для самост. работы/ Г.В. Чеботарева. - Симферополь: Таврия, 2004. - 124 с. 23. Подкорытова Л.Н.Теория права [Текст]: учеб. пособие/ Л.Н. Подкорытова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2002. - 103 с. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 13. Герасименко В.А. Экологическое право Украины [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов дневной формы обучения/ В.А. Герасименко; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010. – 244 с. 14. Гулевич И.В. Основы правоведения Украины [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самост. работы студ./ И.В. Гулевич; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010. – 63 с. 15. Гулевич И.В. Трудовое право Украины [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самост. работы студ./ И.В. Гулевич; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2010. – 35 с. 16. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (енциклопедичний курс) [Текст]: підручник/ Скакун О.Ф. - 2-ге вид., перероб. та доп. - Х.: Еспада, 2009. - 746 с.

Слайд 15

Кафедра управлення персоналом Зав. кафедрою – Зінов’єв Ф.В., д.е.н., професор МОНОГРАФІЇ 1. Методы исследования экономических процессов [Электронный ресурс]: монография/ [Ф.В. Зиновьев, И.Ф. Зиновьев, В.Е. Реутов]; ред. Ф.В. Зиновьев; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Саки: ЧП "Феникс", 2010. - 288 с. 2. Зиновьев Ф.В. Методы исследования экономических процессов [Текст]: монография/ [Ф.В. Зиновьев, И.Ф. Зиновьев; под ред. И.Ф. Зиновьева]. - Симферополь: ЧП ''Феникс'', 2009. - 244 с. 3. Зиновьев И.Ф. Конкурентоспособность экономических кадров [Текст]: монография/ И.Ф. Зиновьев, Е И. Трохимец. - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 134 с. 4. Методические аспекты формирования стратегии международной экономической деятельности в регионе [Текст]: монография/ ред.: Ф.В. Зиновьев, В.Е. Реутов. - С.: ТОВ "Ди Ай Пи", 2007. - 188 с. 5. Реформирование экономики АПК Крыма: оценка состояния, перспективы завершения [Текст]: монография/ Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана; сост.: Ф.В. Зиновьев, М.В. Додонова, И.Л. Калиниченко. - Симферополь: Таврида, 2000. - 176 с. 6. Зиновьев И.Ф. Рынок интеллектуального труда [Текст]: монография/ И.Ф. Зиновьев; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: Таврия, 1998. - 163 с. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Зиновьев Ф.В. Управление персоналом [Текст]: практикум/ Ф.В. Зиновьев, А.А. Якушев. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ ''КНЭУ им. Гетьмана'', 2011. - 85 с. 2. Зінов'єв Ф.В. Організація праці менеджера [Текст]: практикум/ Ф.В. Зінов'єв, В.М. Соченко, О.О. Якушев; Київський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь: ФЛП Бражникова Н.А., 2011. - 48 с. 3.Андріанова В.В., Дімітрієва С.Д., Соченко В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини : (навчально-методичний посібник з організації та проведення семінарських й практичних занять) – Сімферополь : КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2011. – 110 с. 4. Зінов'єв Ф.В. Організація наукових досліджень [Текст]: практикум/ Ф.В. Зінов'єв; Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. - 48 с. 5. Зиновьев Ф.В. Основы управленческого консультирования [Текст]: учеб. пособие/ Ф.В. Зиновьев, П.А. Борисенко. - Симферополь: ЧП "Предприятие Феникс", 2010. - 200 с. 6. Искандаров А.И. Корпоративное управление [Текст]: учебное пособие/ А.И. Искандаров. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2008. - 105 с. 7. Зиновьев И.Ф. Человеческий капитал [Текст]/ И. Ф. Зиновьев. - Симферополь: Таврия, 2007. - 80 с.

Слайд 16

Кафедра управлення персоналом Зав. кафедрою – Зінов’єв Ф.В., д.е.н., професор НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 8. Методические аспекты исследования региональной экономики [Текст]/ сост.: Г.А. Бабенко, А.С. Горда, О.С. Горда; ред.: Ф.В. Зиновьев, В.Е. Реутов. - Симферополь: Таврия, 2005. - 160 с. 9. Международная экономическая деятельность Украины [Текст]: учеб. пособие/ [Ф.В. Зиновьев, В.Е. Реутов , А.С. Горда и др.] ред.: Ф.В. Зиновьев, В.Е. Реутов. - Симферополь: Таврия, 2005. - 256 с. 10. Зиновьев И.Ф. Виды рынков и их функционирование [Текст]/ И.Ф. Зиновьев, А.Н. Стратан. - Симферополь: Таврия, 2005. - 176 с. 11. Искандаров А.И. Инвестиционный менеджмент [Текст]: опорный конспект лекций/ А.И. Искандаров. - Симферополь: КИБ, 2004. - 110 с. 12. Организация труда менеджера [Текст]: учеб. пособие/ [Ф.В. Зиновьев, И.Ф. Зиновьев, О.В. Донец и др.] ред. Ф.В. Зиновьев. - Симферополь: Таврия, 2004. - 232 с. 13. Зиновьев Ф.В. Малые формы хозяйствования [Текст]/ Ф.В. Зиновьев, О.С. Горда, И.В. Ляшенко. - Симферополь: Таврия, 2003. - 164 с. 14. Зиновьев Ф.В. Управление персоналом [Текст]: учебное пособие/ Ф.В. Зиновьев, И.Ф. Зиновьев. - Симферополь: Таврия, 2003. - 204 с. 15. Зиновьев Ф.В. Экономическая работа на предприятиях [Текст]/ Ф.В. Зиновьев, С.Н. Немирович. - Симферополь: Таврия, 2002. - 144 с. 16. Зиновьев Ф.В. Формирование эффективных механизмов хозяйствования в агропромышленном комплексе Крыма [Текст]/ Ф.В. Зиновьев; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: Таврия, 2001. - 260 с. 17. Зиновьев Ф.В. Методика экономического обучения [Текст]: учеб. пособие/ Ф.В. Зиновьев; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: Таврия, 2001. - 160 с. 18. Брустинов В.М. Продовольственный рынок и уровень жизни населения [Текст]/ В.М. Брустинов, Ф.В. Зиновьев, Л.И. Ли. - Симферополь: Таврия, 2000. - 72 с. 19. Зиновьев Ф.В. Правовые основы деятельности менеджера [Текст]/ Ф.В. Зиновьев, И.Л. Калиниченко, С.В. Додонов; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: [б. и.], 2000. - 139 с. 20. Зиновьев Ф.В. Методика оценки потерь в сфере агропромышленного комплекса [Текст]/ Ф.В. Зиновьев, И.Н. Буценко, В.Н. Левченко. - Симферополь: Таврия, 1999. - 190 с. 21. Методика экономических исследований [Текст]: учеб. пособие/ ред. Ф.В. Зиновьев. - Симферополь: Таврия, 1999. - 168 с. 22. Практикум по предпринимательству [Текст]: учеб. пособие/ ред. Ф.В. Зиновьев. - Симферополь: Таврия, 1999. - 144 с.

Слайд 17

Кафедра менеджмента Зав. кафедрою – Клейменов О.М., д.е.н., професор МОНОГРАФІЇ І АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 1. Клейменов А.М. Территориальная организация управления строительством [Текст]: монография/ А.М. Клейменов. - Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2011. - 217 с. 2. Половінкіна Г.І. Забезпечення ефективності діяльності підприємств (за матеріалами плодоовочевих підприємств Автономної Республіки Крим) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)/ Г. І. Половінкіна. - Киiв, 2010. - 20 с. 3. Жаворонкова О.Р. Банковский маркетинг: партнерские отношения "банк-клиент" [Текст]: монография/ О.Р. Жаворонкова, А.М. Клейменов. - Симферополь: КРП "Издательство"Крымучпедгиз", 2009. - 160 с. 4. Жаворонкова О.Р. Маркетинг в банківській діяльності [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)/ О.Р. Жаворонкова. - Киiв, 2008. - 19 с. 5. Малишева О.В. Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління: спеціальність 25.00.02 ''Механізми державного управління''/ О.В. Малишева. - Харьків, 2008. - 20 с. 6. Клейменов А.М. Крым в условиях глобализации мировой экономики [Текст]: монография/ А.М. Клейменов, А.И. Искандаров, В.Л. Шенцов. - Симферополь: КРП "Издательство"Крымучпедгиз", 2008. - 196 с. 7. Буренина Н.Б. Оптимізація співвідношення кінцевих результатів і витрат при плануванні (на прикладі будівельних підприємств Криму) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.07.03 Економіка будівництва/ Наталя Борисівна Буреніна. - Киiв, 2006. - 20 с. 8. Ганиева А.К.Управление развитием детских санаторно-курортных и оздоровительных учреждений АР Крым [Текст]: автореферат диссертации на соискание научной степени кандидата экономических наук: специальность 08.06.01 Экономика, организация и управление предприятиями/ Альбина Казимовна Ганиева. - Симферополь, 2006. - 20 с.

Слайд 18

Кафедра менеджмента Зав. кафедрою – Клейменов О.М., д.е.н., професор НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Ганієва АК. Організація і технологія обслуговування у сфері готельних, курортних і туристичних послуг [Текст]: навч. посібник/ А.К. Ганієва, Г.О. Пегушина; Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь: "Кримнавчпеддержвидав", 2012. – 278 с. 2. Аметова Е.І. Менеджмент [Текст]: практикум для студентів 3 курсу спец. "Маркетинг" ден. форми навч., заочн. форми навч./ Автор-уклад. Е.І. Аметова. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. - 80 с. 3. Буренина Н.Б. Менеджмент [Текст]: курс лекций/ Н.Б. Буренина. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетмана", 2011. - 115 с. 4. Єлистратова Г.І. Менеджмент [Текст]: курс лекцій/ Г.І. Єлистратова. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2011. - 96 с. 5. Основы менеджмента [Текст]: курс лекций для специальности "Менеджмент организаций"/ сост. А.К. Ганиева. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2009. - 80 с. 5. Половинкина А.И. Модели и методы принятия решений [Текст]: курс лекций/ Половинкина А.И.; ред. А.М. Клейменов. - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 100 с. 6. Методология и организация научных исследований [Текст]: курс лекций/ сост. А.М. Клейменов. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2006. - 68 с. 7. Клейменов А.М. Управление проектами [Текст]: учеб. пособие/ А.М. Клейменов. - Симферополь: Таврия, 2005. - 136 с. 8. Клейменов А.М. Текущее планирование на предприятии [Текст]: учеб. пособие/ А.М. Клейменов. - Симферополь: Таврия, 2004. - 116 с. 9. Клейменов А.М. Прогнозирование [Текст]: курс лекций/ А.М. Клейменов. - Симферополь: Крымский институт бизнеса, 2002. - 56 с. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисципліні «Основи менеджменту» для спеціальності «Менеджмент організацій» [Електронный ресурс]/ Уклад. А.К. Ганієва. –Сімферополь: КЕІ ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана», 2011. – 18с. 2. Методичні вказівки по вивченню дисципліни "Організація і технологія обслуговування в готельних, курортних і туристичних комплексах" [Електронный ресурс]: для спеціальності "Менеджмент організацій"/ Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана; уклад. А. К. Ганієва. - Сімферополь: КЕІ ГВУЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 48 с. 3. Контроллинг [Текст]: методические указания и контрольные задания для студентов всех форм обучения по специальностям Менеджмент организаций и Экономика предприятия/ сост. Н. Б. Буренина. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2005. - 40 с.

Слайд 19

Кафедра вищої математики Зав. кафедрою – Бєлов В.Т., к.фіз.-мат.н., доцент МОНОГРАФІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 1. Остапенко І.М. Моделі і методи розвитку інноваційних технологій в маркетингу [Електронный ресурс]: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спеціальність 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці/ І.М. Остапенко. - Запоріжжя, 2009. – 21 с. 2. Апатова Н.В.Теория информационной экономики: монография/ Н.В.Апатова. - Симферополь: «ЧП Бондаренко», 2005. – 336 с. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Кондратьева И.Г. Эконометрика: метод. указания по выполнению инд. самост. заданий студентов ДФО и контр. работ студ. ЗФО всех эконом. специальностей/ И.Г. Кондратьева; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2012. – 60 с. 2. Бєлов В.Т. Теорія ймовірностей і математична статистика [Електронный ресурс]: метод. вказівки з виконання індивідуальних самостійних завдань студентів ДФН і контрольних робіт студентів ЗФН всіх економічних спеціальностей/ В.Т. Бєлов, Л.С. Семенова; Міністерсвто освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь: [б. и.], 2011. - 71 с. 3. Зубко И.П. Высшая математика [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению инд. самост. заданий студентов ДФО и коннтрольных работ студентов ЗФО всех экономических специальностей/ И.П. Зубко, Л.С. Семенова, А.И. Гапонов; Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь, 2011. - 64 с. 4. Остапенко И.Н. Оптимизационные методы и модели: метод. указания по выполнению инд. самост. заданий студентов ДФО и контр. работ студентов ЗФО всех эконом. специальностей/ И.Н. Кондратьева; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". – Симферополь, 2011. – 70 с. 5. Основы информатики: учебное пособие для студентов 1 курса экономического факультета. – Симферополь, ТНУ, 2006. – 116 с. 6. Основы информатики. Часть 2. Алгоритмизация и программирование. Учебное пособие для студентов 1 курса экономического факультета. – Симферополь, ТНУ, 2007. – 120 с. 7. Белов В.Т. Теория вероятностей и математическая статистика: метод. указания по віполнению инд. самост. заданий студентов ДФН и контрол. работ студентов ЗФН всех экон. Специальностей.- Симферополь: РИО КЭИ КНЭУ, 2005. – 59 с. 8. Кутузов В.В. Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины эконометрия./В.В, Кутузов, А.П. Ковков, Е.П.Кузнецова, А.В.Сигал. – Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2001.

Слайд 20

Кафедра економічної теорії Зав. кафедрою – Кравченко Л. А., к.е.н., доцент МОНОГРАФІЇ 1. Переход Украины и России от планомерно-трудовых к либерально-монетарным отношениям [Текст]: монография/ А.П. Кудряшов, И.В. Байракова, Н.И. Репов и др.; ред. А.П. Кудряшов. - Симферополь: КЭИ ГВУЗ КНЭУ им. Гетьмана, 2009. - 298 с. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Репов Н.И. Социальная рыночная экономика [Текст]: учеб. пособие/ Н.И. Репов; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: КЭИ КНЭУ им. В. Гетьмана, 2009. - 253 с. 2. Долинко В.В. Общая теория статистики [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Долинко, А.В. Байракова, Э.А. Таймазова; ред. В.В. Долинко. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2007. - 123 с. 3. Репов Н.И. Социальная экономика [Текст]: учеб. пособие/ Н.И. Репов. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2006. - 176 с. 4. Назаренко Г.П. История экономических учений [Текст]: краткий курс лекций/ Г.П. Назаренко. - Симферополь: Таврия, 2005. - 156 с. 5. Общая теория статистики [Текст]: практикум/ сост. Г.П. Назаренко. - С.: КЭИ КНЭУ, 2005. - 40 с. 6. Долинко В.В. Общая теория статистики [Текст]: учеб. пособие/ В.В. Долинко, А.В. Долинко; ред. В.В. Долинко. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2002. - 125 с. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт по навчальній дисципліні "Основи економічної науки" для студентів спеціальностей "Міжнародна економіка", "Фінанси та кредит", "Економіка підприємства", Облік та аудит", "Менеджмент організацій", "Маркетинг" [Електронный ресурс]/ Л.А. Кравченко, В.Г. Безматерних; Міністерство освіти і науки України, Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана. - Сімферополь: [б. и.], 2009. - 18 с. 2. Пивоваров И.А. Национальная экономика Украины в условиях трансформации [Текст]: учебно-методическое пособие/ И.А. Пивоваров. - Симферополь: КЭИ КНЭУ , 2009. - 564 с. 3. Пивоваров И.А. Национальная экономика (тезисы лекций для студентов экономических факультетов высших учебных заведений) [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс/ И.А. Пивоваров; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: ЧП "Предприятие Феникс", 2007. - 392 с. 4. Пивоваров И.А. Национальная экономика Украины в условиях трансформации [Текст]: учеб.-метод. пособие/ И.А. Пивоваров; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2006. - 564 с.

Слайд 21

Кафедра суспільних дисциплін Зав. кафедрою – Хоменко Г. П., к.ф.н., доцент НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Губенок В.И. Логика [Текст]: учеб. пособие/ В.И. Губенок. - Симферополь: Таврия, 2004. - 144 с. 2. Туляков Ю.Т. Основы психологии и педагогики [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Т. Туляков, Н.С. Узунова. - Симферополь: УЭиУ, 2003. - 146 с. 3. Туляков Ю.Т. Методика преподавания экономики [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Т. Туляков, В.М. Яковлев; ред. В.Н. Узунов. – Симферополь:УЭиУ: КЭИ КНЭУ, 2003. - 162 с. 4. Туляков Ю.Т. Экономическая история [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Т. Туляков. - Симферополь: Таврия, 2003. - 136 с. 5. Туляков Ю.Т. Основы методики преподавания. Конспекты лекций: [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Т. Туляков. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2003. - 79 с. 6. Гужва Г.А. Философия [Текст]: учеб. пособие в структурно-логических схемах/ Г.А. Гужва, В.И. Губенок. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2000. - 166 с. 7. Методика преподавания экономических дисциплин [Текст]: учеб. пособие/ В.И. Крамаренко, Н.Н.Панова, Ю.Т.Туляков, Г.А.Гужва. - Симферополь: Таврида, 1999. - 222 с. 8. Губенок В.И. Религиоведение [Текст]: учеб. пособие/ В.И. Губенок. - Симферополь: Реноме, 1999. - 96 с. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Методические рекомендации для написания курсовой работы по дисциплине "Методика преподавания экономических дисциплин" [Текст]/ [сост. А. Ф. Максименко, В. И. Рашковская]; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь: [б. и.], 2007. - 10 с. 2. История современного мира [Текст]: учебно-методическое пособие/ В. Н. Карнаушенко, А.Ф.Максименко, ЮТ.Туляков, Д.В.Хованцев. - Симферополь.: ООО «Ди Ай Пи», 2007. - 220 с.

Слайд 22

Кафедра маркетингу Зав. кафедрою – Сергєєв Б.І., д.т.н., професор АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ 1. Анфалов А.О. Оцінка і шляхи розвитку конкуренції як фактора удосконалення господарювання (на прикладі молочного підкомплексу АПК Криму) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук: спеціальність 08.07.02 - економіка сільского господарства і АПК/ А.О. Анфалов. - Сімферополь: КДАУ, 2004. - 21 с. 2. Хамідова О.М. Маркетингові дослідження ринку туристичних послуг (на прикладі підприємств рекреаційно-туристичного комплексу АР Крим) [Текст]: автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук: спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами/ О.М.Хамідова. – К.: 2004, 20 с. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Маркетинг [Текст]: учебное пособие/ [Б.И. Сергеев, Г.Я. Харичева, Д.В. Чудаков]; ред. Б.И. Сергеев; Министерство образования и науки Украины, Крымский экономический институт ГВУЗ "КНЭУ им. В. Гетьмана". - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 478 с. 2. Харичева Г.Я. Туристический маркетинг [Текст]: учеб. пособие/ Г.Я. Харичева, В.В. Харичев. - С.: КЭИ КНЭУ, 2007. - 118 с. 3. Хамидова О.М. Маркетинговая товарная политика [Текст]: учебное пособие/ О.М. Хамидова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2006. - 216 с. 4. Сергеев Б.И. Маркетинг [Текст]: учеб. пособие/ Б.И. Сергеев. - Симферополь: Таврия, 2004. - 130 с. 5. Харичева Г.Я. Стратегический маркетинг [Текст]: учеб. пособие/ Г.Я. Харичева. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2002. - 94 с. 6. Хамидова О.М. Товарно-ценовая политика в структуре маркетинга [Текст]: учеб. пособие/ О.М. Хамидова, О.О. Иванова, В.Н. Узунов. - Симферополь: ИЭ и У, 2000. - 143 с.

Слайд 23

Кафедра маркетингу Зав. кафедрою – Сергєєв Б.І., д.т.н., професор НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Маркетинговая ценовая политика [Текст]: метод.указания к практич. и семинар. занятиям для студентов спец. "Маркетинг"/ В.В. Хохлов, О.Н. Агалакова; под общ. ред. Б.И. Сергеева; Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2011. - 76 с. 2. Стратегия предприятия [Текст]: методические указания по подготовке к практическим и семинарским занятиям для студентов специальности 7.050107 ''Экономика предприятия''/ Б.И. Сергеев, Е.И. Панова, А.А. Борзенкова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2008. - 44 с. 3. Хамидова О.М. Товароведение (непродовольственные товары) [Текст]: учеб.-метод. пособие/ О.М. Хамидова; Министерство образования и науки Украины. - Симферополь: УЭУ, 2008. - 176 с. 4. Хамидова О.М. Методические указания для выполнения практических и семинарских заданий по дисциплине ''Маркетинговая товарная политика'' [Текст]: практикум/ О.М. Хамидова. - Симферополь: ЧП ''Предприятие Феникс'', 2008. - 50 с. 5. Хамидова О.М. Методические рекомендации для выполнения практических и семинарских заданий по дисциплине ''Маркетинговая товарная политика'' [Текст]: методические указания/ О.М. Хамидова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2007. - 48 с. 6. Методические указания к выполнению дипломных работ для студентов специальности маркетинг, дневной и заочной форм обучения [Текст]: методические указания/ Б.И. Сергеев. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2005. - 36 с. 7. Методические рекомендации по усовершенствованию методики маркетинговых исследований в туризме и оценке конкурентоспособности туристических услуг [Текст]/ О.М. Хамидова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2003. - 52 с.

Слайд 24

Кафедра української та іноземних мов Зав. кафедрою – Сидоренко І.Я., к.ф.н., доцент НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Зайцева И.И. Английский язык для юристов: учеб. пособие. Ч.2/ И.И.Зайцева, В.С.Кудрявцева.– Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2012.– 47 с. 2. Бочкарева Т.В. Useful Listening: пособие по аудированию для студентов экономических специальностей./ Т.В.Бочкарева– Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2011.– 40 с. 3. Зайцева И.И. Английский язык для юристов: учеб. пособие. Ч.1/ И.И.Зайцева, В.С.Кудрявцева.– Симферополь :КЭИ КНЭУ, 2010.– 50 с. 4. Смирнова М.И. Английский язык: лексико–грамматические задания для самостоятельной работы студентов экономических специальностей (начальный этап): учебное пособие.– Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2007. –89 с. 5. Чернікова Л.Ф. Українська ділова мова (зразки оформлення документів) [Текст]: посібник/ Чернікова Л.Ф. - Сімферополь: КЭИ КНЭУ, 2005. - 86 с. 6. Смирнова М.И. Лексико-грамматические задания для самостоятельной работы студентов по бизнес-курсу английского языка: учебное пособие/ М.И.Смирнова. – Симферополь: КЭИ КНЕУ, 2001.–108с. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Чернікова Л.Ф. Украинська мова за професійним (правознавчим) спрямуванням. Практичний курс [Текст]: навч.-метод. посібник/ Л.Ф. Чернікова, В.П. Угольнікова; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Кримський економічний інститут ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана". - Сімферополь: [б. в.], 2011. - 104 с. 2. Чернікова Л.Ф. Українська ділова мова [Текст]: методичні рекомендації до вивчення та виконання домашніх контрольних завдань для студентів заочної форми навчання/ Чернікова Л.Ф. - Сімферополь: КЭИ КНЭУ, 2006. - 64 с. 3. Import/Export Business [Текст]: пособие для самост. работы/ сост. М.И. Смирнова, ред. Г.А. Козлакова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2004. - 200 с. 4. Козлова А.Т. Актуализация контекстуального значения лексических единиц при аудировании: методические указания по аудированию для самостоятельной работы студентов/ А.Т.Козлова, М.Г.Зеленцова, М.И.Смирнова.– Симферополь: КЭИ КНЕУ, 2001.–78с.

Слайд 25

Кафедра психології та педагогіки Зав. кафедрою – Косинська О.А., к.е.н., доцент МОНОГРАФІЇ 1. Рашковська В.І. Образотворча православна спадщина [Текст]: педагогічний аспект духовного розвитку майбутнього вчителя: монографія/ В.І. Рашковська. - Сімферополь: Фенікс, 2008. - 402 с. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 1. Мороз И.И. Психология деятельности и учебный менеджмент [Текст]: учеб. пособие/ И.И. Мороз. - Симферополь: Таврия, 2004. - 240 с. МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Програма педагогічної практики студентів 3-го курсу [Текст]/ В.І. Рашковська, І.Й. Мороз. - Сімферополь: КЕІ ДВНЗ ''КНЕУ ім. В. Гетьмана'', 2009. - 28 с. 2. Рашковська В.І. Методичний посібник для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання з дисципліни "Культорологія" [Текст]/ В.І. Рашковська. - Симферополь: ЧП ''Фенікс'', 2008. - 147 с. 3. Угольникова В.П. Учебно-методическое пособие по курсу ''Основы деловой коммуникации'' [Текст]: методические указания/ В.П. Угольникова, Л.Ф. Черникова. - Симферополь: КЭИ КНЭУ, 2007. - 238 с.

Слайд 26

Кафедра інформаційних систем і технологій Зав. кафедрою – Гордієнко Т.П., д.п.н. МОНОГРАФІЇ 1. Гордієнко Т.П. Самостіна навчальна діяльність студентів університетів з курсу загальної фізики: монографія/ Т.П.Гордієнко; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 209 с. НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ 1. Сборник задач по теоретическим основам электротехники: учеб пособие. Ч.2./ П.В.Бугаева, Т.П.Гордиенко, Е.Г.Малюк, В.Е.Моряков- Севастополь: СНУЯиП, 2012. – 108 с., ил. 2. Гордиенко Т.П. Лабораторные работы по MS ACCESS [Текст]: метод. указания для студентов эконом. специальностей/ Т.П. Гордиенко, С.А. Кислый, О.Ю. Смирнова; Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. - Симферополь: ЧП "Фактор", 2011. – 68 с. 3. Гордиенко Т.П. Электричество и магнетизм: учебно-метод. пособие для студентов направлений 6.040203 «Физика»; 6.040204 «Прикладная физика»/ Т.П.Гордиенко; Министерство образования и науки Украины; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского; Кафедра астрономии и методики физики. – Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2009. - 196 с. – (В помощь студенту). 4. Гордиенко Т.П. Структурно-дидактические схемы по курсу физики: [учеб. пособие]/ Т.П.Гордиенко, В.И.Шостка; Министерство образования и науки Украины; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2008. – 100 с. 5. Гордиенко Т.П. Учебные материалы по курсу общей физики для студентов всех специальностей/ Т.П.Гордиенко, Е.В.Глобина; Министерство образования и науки Украины; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского; Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности. – Севастополь: Рибэст, 2008. – 64 с. – (В помощь студенту). 5. Гордиенко Т.П. Оптика. Решение задач: учебно-метод. пособие/ Т.П.Гордиенко; Министерство образования и науки Украины; Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. – Симферополь: ООО «ДиАйПи», 2006. – 144 с. 6. Атомная и ядерная физика. Решение задач: [учебно-метод. пособие для студентов, изучающих курс общей физики]/ Сост. Т.П.Гордиенко; Министерство образования и науки Украины. – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского, 2005. – 70 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка