X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Мультимедійний супровід уроку

Завантажити презентацію

Мультимедійний супровід уроку

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

«Технології» Мультимедійний супровід уроку Розробила: Викладач Малеш Т.М. Перечинський професійний ліцей

Слайд 2

Тема уроку: Загальні відомості про дизайн. Мета уроку: засвоєння знань про основи художньо - конструкторської діяльності; формування вмінь побудови композиції відповідно її закономірностей, прийомів та засобів; розвиток творчого мислення, виховання почуття прекрасного. План уроку: Дизайн, як символ сучасної цивілізації Композиційні закони, прийоми і засоби Поняття про колір

Слайд 3

Актуалізація опорних знань Дайте визначення інформації. Назвіть інформаційні джерела. На які види поділяють весь інформаційний простір? Як формують банк ідей і пропозицій, для чого він потрібен при роботі над проектом? Наведіть приклад аналізу. Наведіть приклад класифікації. Наведіть приклад розподілу.

Слайд 4

Дизайн - символ сучасної цивілізації Дизайн – це творчий метод, процес та результат художньо-технічного проектування промислових виробів, орієнтований на досягнення найбільш повної відповідності створюваних виробів та середовища в цілому можливостям та потребам людини, як утилітарним так і естетичним. Художнє конструювання, як практика дизайну, є своєрідним методом проектування естетичного предметного середовища. Завдання дизайну - формування гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє матеріальні і духовні потреби людини. Дизайн створює матеріальні цінності, які в процесі художнього конструювання набувають естетичної цінності.

Слайд 5

Композиція, як основа художньо- конструкторської діяльності Композиція – це поєднання, розміщення, зіставлення, побудова художнього твору, об’єднання його частин в єдине ціле. Композиція – це наука, теорія творчості, що має відповідні закони, прийоми, засоби компонування і побудови художньої форми.

Слайд 6

Види композиції: Фронтальна композиція – це композиція, що розташована в одній площині. Об’ємна – це композиція виробу, яку ми сприймаємо з усіх сторін. Глибинно-просторова – це композиція, що виконується з передаванням глибини простору.

Слайд 7

Композиція може бути: Замкнута – має вписуватись в певну форму і повністю підпорядковуватись їй. Відкрита композиція припускає уявне продовження в просторі за межами твору.

Слайд 8

Композиційна якість Гармонійність форми характеризується узгодженістю, відсутністю у композиції протиріччя між різними геометричними та фізичними (колір, маса, фактура) характеристиками. Співрозмірність форм частин композиції повинна бути у такому співвідношенні, яке створює правильний масштаб для зорового сприймання кожної з них. Цілісність форми можна досягти відбором таких фізичних і геометричних характеристик частин композиції, за яких вона сприймається як єдиний закономірний організм.

Слайд 9

Композиційні прийоми: Ритм Ритм – це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками. Ритмічна організація композиційних елементів може здійснюватися в одному, двох або чотирьох напрямах.

Слайд 10

Ритм Простий ритм, метричний - рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів між ними. Складний ритм, ритмічний - поєднання або накладання простих елементів. Кількість комбінацій при цьому безмежна.

Слайд 11

Симетрія Симетрія - це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів. Симетрія вносить у об’єкти художнього конструювання порядок, закінченість, цілісність. Види симетрії: Дзеркальна Осьова Гвинтова

Слайд 12

Асиметрія Асиметрія - відсутність будь-якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість, незавершеність. Вона за своєю суттю «індивідуальна». У композиційному рішенні об’єктів художнього конструювання симетрія і асиметрія є важливими прийомами організації цілісної форми.

Слайд 13

Динаміка і статика Динаміка і її протилежність статика (урівноваженість) діють на емоції, визначаючи характер сприйняття форми виробу. Контраст відношень створює динаміку як «зоровий рух» у напрямі переважаючої величини. Це однаково стосується об'ємних і площинно-орнаментальних форм. Слабка динаміка виражається нюансними відношеннями елементів. Тотожні відношення величин форми за трьома координатами характеризують статичну структуру.

Слайд 14

Композиційні закони Поняття «контраст» означає чітко виявлену протилежність відповідних властивостей предмета. Чітко виражені відмінності, нерівність і їх протиставлення в структурі твору називається контрастом композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти виражені переважно співвідношеннями протилежних пар, а саме: низька - висока, вузька - широка; статична - динамічна, симетрична - асиметрична; світла-темна, тепла холодна

Слайд 15

Засоби виразності Фактура - спосіб подачі, формування поверхні твору. Поділяють на природну і технологічну. До природної відносять фактуру поверхні, яка не обробляється. Наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю. Технологічну фактуру одержують у процесі відповідної обробки матеріалів: різання, тесання, кування, карбування, шліфування або внаслідок виготовлення самих творів: плетіння, ткання, вишивання тощо. Текстура - природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу.

Слайд 16

Поняття про колір Колір – це світло Світло – це сонце Сонце – це життя Життя – це колір «Прожити без кольору неможливо, тому що він присутній завжди, скрізь і без вашої згоди. І в наших силах лише вибирати його з величезної палітри»

Слайд 17

Природа кольору Колір – це властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла.

Слайд 18

Сонячний спектр Білий промінь світла умовно можна розглядати як суміш колірних променів з різною довжиною хвиль. Проходячи крізь призму, вони заломлюючись під різними кутами, виходять із неї у вигляді різнокольорового пучка схожого на веселку. Ньютон назвав її спектром. Природа виникнення спектру

Слайд 19

Групи кольорів Хроматичні. Це кольори спектру і всі допоміжні кольори, які утворює спектр. Ахроматичні. Це всі відтінки сірого кольору в діапазоні чорний – білий.                             

Слайд 20

Характеристика кольорів Яскравість. При зменшенні яскравості синій колір поступово наближається до чорного. Насиченість. При зменшенні насиченості синій колір наближається до сірого. Ясність. Ступінь близькості кольору до білого називають ясністю. Кольоровий тон. При зміні тону синього кольору в зеленому напрямку спектру він змінюється на блакитний, в зворотньому — на фіолетовий.                                                                        

Слайд 21

Кольорове коло Щоб правильно проводити кольорокоррекцію, підбирати гармонійні кольори і розуміти принципи роботи з кольором, слід покладатися не лише на свій смак і стиль, але і знати принципи додавання кольорів, їх поєднання між собою. Для цього необхідно мати уявлення про кольорове коло.

Слайд 22

Основні закони кольорознавства Для кожного хроматичного кольору можна знайти інший хроматичний, який при змішуванні з першим у певних пропорціях дає ахроматичний колір. Змішування двох не додаткових хроматичних кольорів різних кольорових тонів дає новий кольоровий тон, що знаходиться на кольоровому колі на однаковій відстані від кольорів, що змішуються. Результат змішування залежить від самих кольорів, а не від спектрального складу світлових потоків. Завжди є можливість замінити спектральний жовтогарячий, сумішшю червоного з жовтим.

Слайд 23

Гармонія кольорів У простому поєднанні хроматичних кольорів з'єднують два допоміжних кольори, скажімо червоний із зеленим, синій із жовтогарячим, фіолетовий з жовтим. Це дуже розповсюджене поєднання: його часто застосовують в тканинах з малюнком, на килимових доріжках і т.д. Якщо необхідно, контраст пом'якшують, добавляючи до поєднання третій нейтральний колір, наприклад сірий. При складному поєднанні додаткових кольорів один із них беруть з двома або декількома відтінками. Поєднання трьох різних кольорів дуже інтенсивне. Однак всі три кольори не потрібно брати в однакових кількостях, один з них повинен переважати, а два інші — бути допоміжними.

Слайд 24

Використання кольорів Інформація в кольорі Функціональне фарбування Естетичне оздоблення Лікування

Слайд 25

Закріплення вивченого матеріалу Вибрати кольори, які відносяться до ахроматичних. Користуючись кольоровим колом вкажіть, які кольори потрібно змішати, щоб отримати фіолетовий: Дайте характеристику даній композиції відповідно до законів, прийомів і засобів композиції: Який ритм має дана композиція – простий чи складний? Дана композиція: динамічна чи статична симетрична чи асиметрична замкнута чи відкрита

Слайд 26

Джерела www.google.ua – картинки www.znannja.org www.kreora.com.ua Uk.wikipedia.org Технології:10 кл:підручник/О.М.Коберник[та ін.]-к.:2010

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка