X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Науково-методичний супровід інноваційної діяльності ЗНЗ

Завантажити презентацію

Науково-методичний супровід інноваційної діяльності ЗНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Науково-методичний супровід інноваційної діяльності ЗНЗ В. В. Вітюк, проректор з наукової роботи ВІППО, кандидат педагогічних наук, доцент

Слайд 2

Алгоритм впровадження освітніх інновацій Актуальність нововведення Відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку навчального закладу Результативність нововведення Творча новизна Методична розробленість ідеї Готовність суб’єктів інноваційного процесу до освоєння нововведення Ресурсне забезпечення

Слайд 3

Вимоги до процесу управління інноваційною діяльністю вчителя Шукати нове на основі протиріч минулого і вимог сучасного. Інноваційна діяльність учителя – безперервне удосконалення своєї праці. Висока вимогливість учителя до самого себе є запорукою мобілізації внутрішніх сил і можливостей для пошуку нових засобів і прийомів праці. Поєднувати свободу творчості з дисципліною, незалежність з підлеглістю. Інноваційна діяльність – це єдність праці і таланту людини. Педагогічна інновація – результат і прояв індивідуальних особливостей особистості. Від керівника колективу вимагається особливий такт і культура, мистецтво спілкування, при основній умові – самовідданому ставленні до справи. Постійний пошук нових форм і методів навчання і виховання, на який орієнтують вчителя основні напрями модернізації освіти. Право вчителя вносити обгрунтовані поправки і зміни в навчальні програми, застосовувати ефективні і оригінальні методи і прийоми навчання.

Слайд 4

Знання і вміння,необхідні педагогу для впровадження освітніх інновацій володіння інформацією; знання індивідуальних особливостей учнів; уміння ефективно доносити інформацію; розвинуті навички ефективного спілкування; творчі здібності; вміння експериментувати з новими ідеями; уміння захопити аудиторію; уміння переконувати; брати на себе відповідальність; вміння працювати в групах та співпрацювати з іншими; втілення педагогічного задуму в практику, вибір кращого варіанту з можливих.

Слайд 5

Умови ефективного впровадження педагогом освітніх інновацій Мотивація до впровадження сучасних освітніх технологій. Комфортне, сприятливе середовище. Врахування потреб та інтересів учнів. Використання різноманітних стилів і способів навчання. Врахування індивідуальних особливостей школярів. Використання різних методів, прийомів, щоб зацікавити учнів. Розроблення завдань з високою ймовірністю досягнення успіху. Використання набутих знань на практиці.

Слайд 6

Освітні інновації + Потреба регіону,конкретного навчального закладу в модернізації освітньої системи. Обгрунтування необхідності розроблення нововведення. Удосконалення форм, методів і технологій навчання та виховання. Удосконалення змісту, структури, форм і методів управління закладом освіти. Покращення мотивації учнів до навчального процесу. Підвищення рівня професійної майстерності педагогів. Покращення результатів освітньої діяльності. - Прагнення без будь-якого попереднього відбору запровадити те чи інше нововведення. Пошук нововведення шляхом проб і помилок. Непідготовленість педагогів до інноваційної діяльності. Прагнення запровадити саме те, що освоїли колеги з сусідніх шкіл. Необгрунтованість критеріїв оцінювання кінцевого результату Гонитва за “модою” на нововведення, інноваційну діяльність. Готовність виконати будь-яку вказівку зверху без аналізу ситуації в навчальному закладі.

Слайд 7

Результати впровадження освітніх інновацій Оновлення змісту освіти. Докорінне переосмислення технологій навчання і виховання. Створення умов для реалізації особистості. Оновлення складових педагогічного процесу: мети, змісту, методів і засобів діяльності. Вміння вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій. Створення нової системи управління навчальним закладом. Зміна організаційної структури навчального закладу (реорганізація системи методичної роботи). Підвищення рівня кваліфікації педагогів. Створення атмосфери творчості та емоційного комфорту.

Слайд 8

Організація дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти: Визначення проблеми Гіпотеза, об’єкт, предмет дослідження Мета експериментального дослідження Вивчення стану проблеми в науці і практиці Науково-методичне забезпечення Умови проведення дослідження Етапи дослідження Опрацювання даних Оформлення результатів експерименту Впровадження результатів у практику.

Слайд 9

Завдання дослідно-експериментальної роботи: Робота творчих груп. Формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи/ Науково-теоретична підготовка педагогічного колективу до проведення експерименту. Проведення діагностики.

Слайд 10

Етапи входження в проблему: Первинне входження вчителя до експериментальної роботи. Оволодіння загальною структурою дослідно-експериментальної роботи. Усвідомлення своєї діяльності, її мотивів, завдань, способів і засобів. Виникнення потреби і можливостей удосконалення дослідно-експериментальної роботи, що проявляється у прагненні до самоосвіти.

Слайд 11

Декілька думок про час: Час не можна нагромаджувати час не можна обміняти час не можна купити час не можна продати час можна лише використовувати

Слайд 12

Нове тисячоліття вимагає людей, готових сприйняти виклики, відповісти на зміни та відповідальних за свій розвиток.

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика