X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інструктивно-методичний семінар

Завантажити презентацію

Інструктивно-методичний семінар

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР для керівників районних (міських) методоб’єднань вчителів інформатики 23.08.2012 р.

Слайд 2

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК В УЧНІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЇХНЬОГО ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ І СОЦІАЛІЗАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Слайд 3

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ ПОЧАТКОВОЇ І БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: НОВІ ВИМОГИ ДО ОСВІЧЕНОСТІ ШКОЛЯРІВ Чернишева Раїса Іванівна, викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання

Слайд 4

Викладання інформатики і формування інформаційно-комунікаційної компетентності школярів

Слайд 5

Глухова Маргарита Володимирівна, завідувач відділу інформаційних технологій тел.: (8-062)-345-16-93 (8-050)-87-00-158 e-mail: ipoinform@narod.ru

Слайд 6

Метою навчання курсу «Інформатика» є формування й розвиток предметної інформаційно-комунікаційної компетентності та ключових компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392)

Слайд 7

Завданнями навчання інформатики в основній школі є формування в учнів навичок і вмінь проводити основні операції з інформаційними об’єктами, зокрема: здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету; створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, наприклад, у рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів; висувати й перевіряти нескладні гіпотези навчально-пізнавального характеру, створювати, вивчати та використовувати інформаційні об’єкти; використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій для обміну інформацією, спілкування; планувати, організовувати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному середовищі.

Слайд 8

У галузі теоретичної інформатики учні: вивчають, аналізують інформаційні процеси, що відбуваються у живій природі, суспільстві та техніці; одержують уявлення про основи управління, ухвалення рішень, основні принципи роботи засобів інформаційних технологій; ознайомлюються з інформаційним моделюванням; розвивають алгоритмічне мислення як засіб планування, організації діяльності.

Слайд 9

У галузі соціальної інформатики учні: одержують уявлення про роль інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку сучасної цивілізації, інформаційної інфраструктури суспільства, про основні види засобів масової інформації та взаємодію людини з такими засобами; засвоюють юридичні та морально-етичні норми роботи з інформаційними даними і програмними продуктами; отримують уявлення про інформаційну безпеку суспільства та особистості.

Слайд 10

Завданнями навчання інформатики у старшій школі є формування в учнів здатності: виявляти та аналізувати інформаційні процеси в технічних, біологічних і соціальних системах; будувати та використовувати інформаційні моделі, а також засоби опису та моделювання явищ і процесів.

Слайд 11

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ ІНФОРМАТИКИ У 2012-2013 РОЦІ

Слайд 12

Типові навчальні плани для основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 11-річної школи складаються згідно з Наказом МОН України від 23.05.2012 р. № 616, листа від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»

Слайд 13

Шкільний курс інформатики в 2012-2013 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік (до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року») та за програмами, які рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Слайд 14

Методичні рекомендації 1. Інструктивно-методичні рекомендації на 2012-2013 н.р. Лист Міністерства № 1/9-426 від 01.06.2012 “Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін” (http://mon.gov.ua - сайт Міністерства або у збірнику наказів) . 2. Педагогічна скарбниця “Донеччини” № 1, 2012 р. (стр. 92-100). 3. Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2012/13 навчальному році (Інформаційний збірник Міністерства, фахови науково-методични журнали).

Слайд 15

Типові навчальні плани не передбачають обов’язкового вивчення інформатики в 2-8 класах, але за рахунок галузі «Технологія» або варіативної складової (за наявності комп’ютерної техніки й педагогічних кадрів) можна вводити цей предмет як у початковій школі, так і в базовій

Слайд 16

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 9 клас

Слайд 17

У 9 класах вивчення інформатики рекомендовано за програмою «Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (Укладачі: І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. – К.: Вид. група BHV, 2009 – 400 с.) із розрахунку 1 година на тиждень. На інформатику можна виділяти й більше, ніж 1 годину (1,5 та 2 години на тиждень відповідно). Однак, розширення тем курсу можливе лише при введенні програми курсів за вибором «Основи Інтернету» та «Основи комп’ютерної графіки»

Слайд 18

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість практичних робіт, варіанти розподілу навчальних годин для тих класів, в яких інформатика вивчалась до 9 класу та методичні рекомендації щодо вивчення інформатики видруковано у Інформаційному збірнику МОН №№19-21, 2009 р., та у науково-методичному журналі “Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах”, №4, 2009 р., «Педагогічна скарбниця Донеччини» № 1, 2009 р. та 2010 р., на сайтах авторів підручників для 9 класу або відповідних видавництв

Слайд 19

Розподіл навчальних годин (1 година на тиждень, всього - 32 години + 3 години резервного часу) № розділу Розділ навчальної програми кількість години кількість практич-них робіт 1 Інформація. Інформаційні процеси та системи. 2 2 Апаратне забезпечення інформаційних систем 3 1 3 Системне програмне забезпечення 7 3 4 Службове програмне забезпечення 3 2 5 Комп’ютерні мережі 6 5.1 Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 3 1 5.2 Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті 3 1 6 Основи роботи з текстовою інформацією 4 2 7 Комп’ютерна графіка 7 7.1 Засоби перегляду й перетворення графічної інформації 1 7.2 Основи растрової графіки 3 1 7.3 Основи векторної графіки 3 1 8 Резерв навчального часу 3

Слайд 20

Розподіл навчальних годин (1,5 години на тиждень, всього - 49 годин + 3 години резервного часу) № розділу Розділ навчальної програми кількість години кількість практич-них робіт 1 Інформація. Інформаційні процеси та системи. 4 2 Апаратне забезпечення інформаційних систем 6 1 3 Системне програмне забезпечення 8 3 4 Службове програмне забезпечення 5 2 5 Комп’ютерні мережі 9 5.1 Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 3 1 5.2 Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті 6 1 6 Основи роботи з текстовою інформацією 7 2 7 Комп’ютерна графіка 10 7.1 Засоби перегляду й перетворення графічної інформації 2 7.2 Основи растрової графіки 4 1 7.3 Основи векторної графіки 4 1 8 Резерв навчального часу 3

Слайд 21

Розподіл навчальних годин (2 години на тиждень, всього - 66 годин и+ 4 години резервного часу) № розділу Розділ навчальної програми кількість години кількість практичних робіт 1 Інформація. Інформаційні процеси та системи. 2 2 Апаратне забезпечення інформаційних систем 3 1 3 Системне програмне забезпечення 7 3 4 Службове програмне забезпечення 3 2 5 Комп’ютерні мережі 20 5.1 Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі 3 1 5.2 Основи Інтернету — за програмою курсу за вибором «Основи Інтернету» 17 №1–№9 за програмою курсу «Основи Інтернету» 6 Основи роботи з текстовою інформацією 4 2 7 Комп’ютерна графіка – за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», теми: 1-4 27 №1–№12 за программою курсу «Основи комп’ютерної графіки» 8 Резерв навчального часу 4

Слайд 22

ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 10-11 класи

Слайд 23

Розподіл годин на вивчення інформатики за різними рівнями змісту освіти Рівень стандарту - 1/1 Академічний рівень- 1/2 Профільний рівень- 5/5

Слайд 24

У 10-11-х класах (для всіх профілів, крім інформаційно-технологічного) у 2012-2013 навчальному році курс інформатики викладатиметься за програмами відповідного рівня, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021 та розміщеними на сайті МОНмолодьспорту (http://mon.gov.ua/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4326)

Слайд 25

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМАМИ для 10-11 класів

Слайд 26

Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Інформатика. Навчальна програма для 10–11 класів інформаційно-технологічного профілю (автори Т.П. Караванова, В.П. Костюков, І.О. Завадський).

Слайд 27

4. Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). Програма, яка доповнена навчальними модулями курсів за вибором, може використовуватись в старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів в інформаційно-технологічном профілі

Слайд 28

Обов’язковими умовами навчання за програм є наявність комп’ютерного класу та встановленого програмного забезпечення (орієнтовний перелік програм наведено у додатках до програмах). Комп’ютерна техніка має використовуватися на кожному уроці інформатики!

Слайд 29

Варіативна складова базового навчального плану формується загальноосвітнім закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів учнів, тому рекомендуємо вводити курси за вибором з метою формування ключової та предметної ІКТ-компетентності старшокласників

Слайд 30

Звертаємо увагу! що згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо)

Слайд 31

Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих МОНмолодьспорту для використання в рамках технологічної освіти у гімназіях, ліцеях, колегіумах так при вивченні інформатики за різними рівнями змісту освіти:

Слайд 32

Інформатика. Програми для профільного навчання та допрофільної підготовки. - К.: Видавнича група BHV, 2009. 2. Програма курсу за вибором «Основи баз даних» (авт. І.О. Завадський) (http://zavadsky.at.ua).

Слайд 33

3. Програма курсу за вибором «Основи алгоритмізації та програмування» для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) (http://itosvita.ucoz.ua/ index/navchalni_programi/0-6). 4. Програма курсу за вибором "Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера" (автори Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба). - Газета "Інформатика“. - № 5 - березень 2012 р. 5. Програма курсу за вибором "Основи прогамування на C#" (автори М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко). - Газета "Інформатика“. - № 7. - квітень 2012 р.

Слайд 34

5. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів (автори С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р. 6. Програма курсу за вибором «Інформаційні технології проектування. Основи автоматизованого проектування» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного профілю (С.М. Дзюба, В.А. Пасічник). - Газета "Інформатика“. - № 9. - травень 2012 р.

Слайд 35

Програма поглибленого вивчення інформатики Поглиблене вивчення інформатики передбачається у 8-11 класах. Програма поглибленого курсу (авт. Т.П. Караванова, В.П. Костюков) складається з двох частин: програми поглибленого вивчення інформатики для 8-9 класів (http://www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita /doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/4325) та програми поглибленого вивчення інформатики для 10-11 класів (www.mon.gov.ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/ zagalna-serednya-osvita/4326).

Слайд 36

ДОПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА З ІНФОРМАТИКИ

Слайд 37

Інформатика у 2–4 класах може вивчатися за однією із програм: «Сходинки до інформатики. 2–4 класи». Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. «Шукачі скарбів. Навчально-методичний комплект з інформатики для 2-4 класів». Коршунова О.В. http://vesna-books.at.ua/load/89-1-0-17 «Комп’ютерленд. Інформатика. 2-4 класи». Антонова О.П. http://aspekt-edu.kiev.ua/ Програма факультативного курсу. "Прикладна інформатика" (автори: Журавльова Л.А., Бодрик О.О.)

Слайд 38

Для вивчення інформатики у 5–6 класах рекомендовано такі програми: «Інформатика. 5–7 класи». Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я. Пропедевтичний курс «ІНФОмандри. 5-6 класи». Казанцева О. П. (http://infomandry.osvita.info/teacher/ ) Пропедевтичний курс «Інформатика. Шукачі скарбів. ІІ рівень», 5–8 класи, Коршунова О.В. (http://vesna-books.at.ua/news/2010-08-04-141 ) Курс «Вступ до програмування мовою Лого. 5–6 класи». Пахомова Г.В. (http://aspekt-edu.kiev.ua/)

Слайд 39

Навчальна програма курсу за вибором «Основи робототехніки» (автор: Кожем’яка Д.І.)

Слайд 40

У 7–8 класах інформатика може вивчатися за однією із програм: Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 7 клас». Володіна І.Л, Володін В.В., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О. http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf7.htm Пропедевтичний курс «Основи інформатики. 8 клас». Володіна І.Л, Володін В.В. http://www.svitinfo.com.ua/book/structura/osninf8.htm Програма «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7–9 класи». (автори: Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.), http://aspekt-edu.kiev.ua/

Слайд 41

Програми для учнів 5-8 класів: 7. Програми курсів за вибором для профільного навчання видруковано у збірнику програм для загальноосвітніх навчальних закладів «Інформатика. Програми для профільного навчання» (Видавнича група BHV, 2009 р.). Звертаємо увагу на те, що навчання за програмами: «Основи комп’ютерної графіки», «Основи створення комп’ютерних презентацій», «Основи Інтернету», «Основи веб-дизайну», «Основи комп’ютерної безпеки», «Основи візуального програмування» в 7-8 класах за умови вивчення інформатики в попередніх класах.  

Слайд 42

«Основи програмування» (автори: С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А.Ребрина)

Слайд 43

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

Слайд 44

Державна підсумкова атестація з інформатики у 2012-2013 навчальному році буде проводитись у формах: для 9 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, за білетами або у вигляді творчої роботи; для 11 класів: написання атестаційної роботи за відповідними збірниками рекомендованими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України або у формі захисту творчих учнівських навчальних робіт (проектів).

Слайд 45

Методичні рекомендації щодо підготовки і проведення державної підсумкової атестації з інформатики у формі захисту творчих учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу в 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів надруковано у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», № 1, 2012. Відділ інформаційних технологій облІППО рекомендує роботу учнів над створенням програмного засобу та поточне оцінювання діяльності учнів слід організувати за таким планом:

Слайд 46

№ з/п Заходи Термін виконання 1 Вибір теми, визначення мети та виду роботи До 1 грудня 2 Підбір та аналіз необхідних інформаційних джерел 3 Створення сценарію, розробка інтерфейсу програмного засобу 4 Розробка алгоритму До 1 лютого 5 Опис програми за розробленим алгоритмом (Наповнення інформацією структурних елементів) До 1 березня 6 Налагодження та тестування програмного засобу До 10 березня 7 Експериментальна перевірка роботи програмного засобу До 25 березня 8 Оформлення роботи До 5 квітня 9 Рецензування роботи До 15 квітня 10 Попередній розгляд учнівських робіт атестаційною комісією До 30 квітня 11 Презентація роботи та її захист За розкладом навчального закладу

Слайд 47

У 2011-2012 навчальному році ДПА з інформатики в області проходило в 65 класах переважно інформаційно-технологічного профілю. 1221 учень 11 класів і 136 учнів 9 класів пройшли атестацію й отримали високі результати:

Слайд 48

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЖУРНАЛУ

Слайд 49

При викладанні інформатики в інформаційно-технологічному профілі в класному журналі дві змістовні лінії («Алгоритмізації і програмування» та «Інформаційно-комунікаційні технології») записуються на окремих сторінках, але в кінці кожного семестру та в кінці року має виставлятись загальна оцінки з «Інформатики». Для цього на окремій сторінці в журналі записується предмет «Інформатика», куди виносяться оцінка за І семестр з Інформаційно-комунікаційних технологій та оцінка за І семестр з Алгоритмізації і програмування. Потім виставляється загальна оцінка за І семестр з інформатики (середнє арифметичне). Таким же чином виставляються оцінки другого семестру. Річна оцінка з інформатики виставляється за оцінками з інформатики за І і ІІ семестри. До табелю навчальних досягнень виставляється єдина оцінка з інформатики

Слайд 50

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також ухвалюється навчальним закладом.

Слайд 51

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів чи груп учнів. В окремий журнал вписується склад групи, що відвідує факультативні заняття з предметів, та у ньому ж ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Слайд 52

При організації навчально-виховного процесу і оснащенні навчального середовища в кабінеті інформатики слід користуватись: «Положенням про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 20.05.2004 №407, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.06.2004 р. № 730/9329). Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81 «Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.05.2004, за № 620/9219.

Слайд 53

Державними санітарними нормами і правил улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп’ютерах, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.98 № 9. Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63.

Слайд 54

Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517. Наказом МОН України № 907 від 29.07.2011 р. «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти».

Слайд 55

У навчально-виховному процесі не дозволяється використовувати програмне забезпечення та комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання, створені з порушенням загально дидактичних, психологічних, санітарно-гігієнічних й ергономічних вимог (наказ МОНУ № 903 від 02.12.2004 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах»)

Слайд 56

Конкурс Panaboard Майстрів 2012 Звертаємо увагу! У 2012-2013 навчальному році буде проводиться четвертий конкурс «Panaboard Майстрів 2012». Головна умова участі – створення всіх матеріалів саме у форматі програмного забезпечення Elite Panaboard Book (“peb”), яке постачається разом з інтерактивною дошкою і призначене для створення сторінок електронного уроку. Цей конкурс допоможе вчителям досконало ознайомитись з інтерактивними технологіями, які вже активно запроваджуються в освітню сферу нашої країни. Необхідне програмне забезпечення може бути безкоштовно завантажене panaboard.kiev.ua

Слайд 57

Конкурс Panaboard Майстрів 2012 Номінації конкурсу цього року, залишаються незмінними: точні; природничі; гуманітарні предмети. До участі в конкурсі запрошуються не тільки школи, що обладнані інтерактивними дошками ElitePanaboard, а й вчителі шкіл, які поки що не мають таких дошок, але бажають працювати з ними.

Слайд 58

У новому навчальному 2012-2013 році рекомендуємо: Міським (районним) управлінням (відділам) освіти та методичним службам: взяти під контроль участь усіх загальноосвітніх закладів у наступних всеукраїнських, міжнародних та обласних заходах із наданням звітів про участь загальноосвітніх закладів у цих заходах: Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформатики, Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій, Всеукраїнська учнівська Інтернет - олімпіада з інформатики. (http://olymp.vinnica.ua), Всеукраїнський турнір юних інформатиків (http://tui.com.ua), Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер». (http://bober.net.ua); взяти під контроль участь базових закладів в олімпіадах, конкурсах, турнірах, надати науково-методичну й організаційну допомогу цим закладам з метою якісної підготовки й виступу у заходах і конкурсах; ознайомитися з новим Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України 22.09.2011 № 1099

Слайд 59

організувати щорічне проведення 7 лютого заходів щодо Дня безпечного Інтернету у загальноосвітніх навчальних закладах; створити умови для проведення Міжнародного конкурсу «Бобер» з інформатики в навчальних закладах; сприяти участі учнів у Інтернет-оліпміаді з інформатики; провести аналіз підготовки вчителів інформатики до викладання у початковій школі й активізувати підготовку викладачів через семінари, тренінги, круглі столи, курси підвищення кваліфікації.

Слайд 60

Учителям інформатики: активізувати роботу з обдарованими дітьми: проведення курсів за вибором, організація гуртків, залучення учнів до участі в олімпіадах з інформатики й інформаційних технологій, турнірах, Інтернет-олімпіадах, конкурсі «Бобер»; ввести у свою виховну й освітню діяльність елементи дистанційної освіти засобами мережевих технологій (мережеві спільноти, інтерактивне спілкування), «хмарні» технології для вдосконалення учбово-педагогічної діяльності; використовувати на уроках практико-орієнтовані завдання з тем курсу «Інформатика» задля підготовки учнів до використання ІКТ у практичній діяльності та для продовження навчання; активізувати самоосвітню діяльність через участь у тренінгах, вебінарах із підготовки вчителів до викладання курсів за вибором; проводити профілактичні бесіди з учнями й батьками стосовно безпечного використання глобальної мережі Інтернет.

Слайд 61

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Інформатика