X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ

Завантажити презентацію

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

30 березня 2011 року Особливості закінчення 2010-2011 н.р. : окремі аспекти управлінської діяльності 1. Підбиття підсумків атестації педагогічних працівників. 2.Підготовка та проведення ДПА у 4,9,11 класах, закінчення навчального року 3. Підсумкові контрольні роботи у 5-8 класах 4. Шкільна документація: номенклатура справ.

Слайд 2

Нові аспекти підбиття підсумків: Протягом року діяли по черзі два положення; Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються – до 15 березня; Терміни атестації: комісії І рівня – до 1 квітня; комісії ІІ рівня – до 10 квітня; комісії ІІІ рівня – до 25 квітня.

Слайд 3

До 1 квітня атестують педагогічних працівників на відповідність займаній посаді; Присвоюють: кваліфікаційні категорії “спеціаліст”, “спеціаліст ІІ категорії”, “спеціаліст І категорії”; Атестують на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним категоріям “спеціаліст”, “спеціаліст ІІ категорії”, “спеціаліст І категорії”;

Слайд 4

Мають повноваження порушувати клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня щодо: Присвоєння КК “спеціаліст вищої категорії”; Відповідність педагогічного працівника раніше присвоєній КК “спеціаліст вищої категорії”; Присвоєння педагогічних звань.

Слайд 5

Можуть також приймати рішення про: Відповідність педагогічних працівників займаним посадам за умови виконання ними заходів, визначених атестаційною комісією; Невідповідність педагогічних працівників займаним посадам

Слайд 6

Відповідно до п. 3.10 Типового положення підготувати атестаційні листи у 2 примірниках; Видати відповідні накази ( у 3-денний термін довести до працівників, копію – у бухгалтерію для нарахування зарплати: з дня прийняття рішення – дата протоколу засідання ШАК)

Слайд 7

Заголовок: Про результати атестації педагогічних працівників у 2010-2011 н.р.; Констатуюча частина: Відповідно до пункту 6.1. Типового положення… затвердженого наказом…., на підставі рішення АК ЗНЗ № від __________(протокол засідання №4) Наказуюча частина: НАКАЗУЮ: 1. Присвоїти КК “спеціаліст” працівникам: - учителю__; _учителю ___;… 4. Встановити тарифні розряди:

Слайд 8

5. Продовжити на п‘ять років строк дії КК педагогічним працівникам, які за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії: - “спеціаліст” – учителю хімії ____; -“спеціаліст першої категорії” – учителю; 6. Педагогічним працівникам, які атестувались у 2010-2011 н.р., оплату праці здійснювати відповідно цього наказу , з __________ (дата засідання комісії)

Слайд 9

7. Секретарю ________ під підпис ознайомити з цим наказом педагогічних працівників, які атестувались у 2010-2011 н.р., та подати копію наказу у бухгалтерію для нарахування заробітної плати до 23 березня 2011 року. 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника…. Директор З наказом ознайомлені: Підпис П.І. по Б. Дата ознайомлення

Слайд 10

Якщо комісія прийняла рішення про відповідність працівника займаній посаді за умов виконання ним певних заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків, то в установлений нею строк проводить повторну атестацію з метою перевірки виконання визначених заходів та приймає рішення про відповідність або невідповідність працівника займаній посаді.

Слайд 11

Рівні освіти вказують відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” від 23 травня 1991 року № 1060-ХІІ, пункту 1 статті 6 Закону України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-ІІІ як Базова загальна середня; Повна загальна середня; Професійно-технічна; Неповна вища; Базова вища; Повна вища

Слайд 12

характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості інтелектуальних якостей особи, достатніх для здобуття кваліфікації, яка відповідає певному освітньо-кваліфікаційному рівню Вищими навчальними закладами є: Технікум (училище); Коледж; Інститут; Консерваторія; Академія; Університет. (п.1 ст.43 Закону про освіту)

Слайд 13

Згідно зі статтею 6 Закону про вищу освіту: Освітні рівні: Неповна вища освіта Базова вища освіта Повна вища освіта Освітньо-кваліфікаційні рівні Молодший спеціаліст Бакалавр Спеціаліст, магістр

Слайд 14

Базова загальна середня (свідоцтво про базову загальну середню освіту) Повна загальна середня (атестат про повну загальну середню освіту) Професійно-технічна (диплом кваліфікованого працівника) Неповна вища (диплом молодшого спеціаліста) Базова вища (диплом бакалавра) Повна вища (диплом спеціаліста, диплом магістра)

Слайд 15

характеристика вищої освіти за ознаками ступеня сформованості знань, умінь та навичок, що забезпечують її здатність виконувати завдання та обов‘язки (роботи) певного рівня професійної діяльності Відповідно до статей 24,25 Закону про вищу освіту підготовку фахівців за спеціальностями: Освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюють вищі навчальні заклади І і ІІ рівнів акредитації (технікуми, училища, коледжі); Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – ВНЗ ІІ-ІУ рівнів акредитації, у т.ч. коледжі; Освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра – ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації

Слайд 16

Що таке “середня спеціальна освіта”? Нині такий рівень не передбачений чинним законодавством, отже, відомості про середню спеціальну освіту в атестаційному листі слід актуалізувати відповідно до чинного законодавства : Працівник закінчив педагогічне училище у 1983 році – середня спеціальна освіта – в атестаційному листі має бути зазначено, що працівник отримав неповну вищу освіту. Рівень освіти працівника, який поєднує роботу і навчання . Визначають відповідно до вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня. У разі одержання освіти у кількох ВНЗ, рівень освіти визначають відповідно до НЗ вищого рівня акредитації, який закінчив працівник.

Слайд 17

Нормативна база: Лист МОН від 04.03.2011 року № 1/9-151 Про проведення підсумкових контрольних робіт; Наказ МОН України від 16.02.2011 № 141 Про проведення підсумкових контрольних робіт; Накази ГУОН Київської ОДА, відділу освіти Білоцерківської РДА До 1 травня - відбудеться нарада з керівниками навчальних закладів… Терміни проведення: з 10 по 20 травня Навчально-методичне забезпечення: методичні рекомендації (лист МОН), збірники завдань Перелік предметів Українська мова Історія України Математика Іноземна мова

Слайд 18

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.04.2008 №319); Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.02.2008 №94 зі змінами у редакції наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.12.2009 №1151, від 23.11.2010 №1116), Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні" (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2000 №584 у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.03.2008 №186),

Слайд 19

Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.02.2008 №1/9-61 "Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів", від 08.02.2010 №1/9-67 "Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту", від 31.12.2010 №1/9-950 "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році", від 17.02.2011 №1/9-109 "Про особливості проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році"

Слайд 20

Наказ ГУОН Київської ОДА від 10.03.2011 року № 73 Про закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області Наказ відділу освіти Білоцерківської РДА від __.03.2011 року № Про закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Білоцерківського району Наказ ________________загальноосвітнього навчального закладу від __________ № ___ Про закінчення 2010-2011 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

Слайд 21

Навчальні заняття закінчуються: У 1-10 класах – 26 травня; В 11 класах – 18 травнях. Свято “Останній дзвоник” – 27 травня. Навчальні екскурсії та навчальна практика (Лист МОН України від 06.02.2008 р. № 1/9-61: Для учнів 1-4 класів – з 27 травня по 1 червня; Для учнів 5- 8, 10 класів – з 1 травня по 15 червня.

Слайд 22

У 4 класах - з 16 по 20 травня (українська мова та читання, математика) У 9 класах – з 31 травня по 18 червня (укр. мова (31.05), математика (07.06), географія (03,10.06), біологія(03,10.06), предмет за вибором (14.06) У 11 класах – з 20 по 26 травня: 20.05 – українська мова (переказ); 23.05 – історія або математика; 26.05 – предмет за вибором

Слайд 23

Бали за ДПА у 4 класах – виставляються у журнал - колонка з датою проведення; Бали ДПА у 9,11 класах – у журнал – колонка з написом “ДПА” баз дати після колонки з написом “Річна”; Звільненим робиться напис “звільнений (а)”; Результати ДПА виставляються у додатки до атестатів про ПЗСО та враховуються при визначенні середнього бала атестата.

Слайд 24

Вручення документів про освіту Випускникам 11 (12) класів ЗНЗ провести 29-30 травня 2011 року; Випускникам 9 класів ЗНЗ провести 19-20 червня 2011 року.

Слайд 25

Нормативне та методичне забезпечення діловодства у навчальних закладах Організація та облік документів у навчальному закладі Номенклатура справ та формування документів у справи

Слайд 26

Закон України “ Про національний архівний фонд та архівні установи ”: в установах незалежно від форм власності, кількості штатних одиниць, обсягу документообігу мають бути створені спеціальні служби діловодства та архівні підрозділи. У ЗНЗ обов'язки з організації діловодства покладають на окрему особу (наказ). Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних (місцевих)органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабміну від 17 жовтня 1997 р. №1153 із змінами від 9 квітня 2008 року № 338: відповідно до п. 1.7 керівництво роботою діловодних служб здійснюється керівником установи. Єдині вимоги до ведення ділової документації у ЗНЗ встановлює Інструкція з ведення ділової документації у ЗНЗ І-ІІІ ступенів (наказ МОН України від 23 червня 2000 року № 240.

Слайд 27

Спеціальним інформаційним довідником, що визначає порядок розподілення документів у справи, є номенклатура справ – систематизований перелік назв справ, що створюється у діловодстві закладу, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків їх зберігання. Номенклатура справ: Типова; Примірна; Індивідуальна. Завдання номенклатури справ: Систематизування документів; Визначення строків зберігання. Індивідуальна номенклатура справ є обов'язковим документом навчального закладу. Примірна номенклатура справ є методичним посібником для складання індивідуальної.

Слайд 28

Підбити підсумки атестації педагогічних працівників (оформити протокол засідання комісії, видати наказ, ознайомити з ним працівників, подати копію наказу в бухгалтерію) – до 1 квітня; Підготувати проекти робочих навчальних планів на 2011-2012 н.р. – до 1 травня; Підготувати наказ про закінчення 2010-2011 навчального року та проведення ДПА – терміново!; Підготувати наказ про створення державних атестаційних комісій – не пізніше, ніж за два тижні до початку атестації (відповідно до Положення)

Слайд 29

Затвердити графік проведення ДПА та скласти розклад консультацій; Ознайомити учнів та їх батьків з інформацією про закінчення навчального року та проведення ДПА; Розглянути на педагогічній раді питання щодо звільнення учнів різних категорій від ДПА; Уважно опрацювати Положення про ДПА та дотриматись усіх вимог!; Оформити належним чином стенд “ДПА”, розмістивши відповідну інформацію та всі необхідні документи; Забезпечити проходження інструктажу працівникам, які складають списки дітей та підлітків шкільного віку.

Слайд 30

Затвердити графік проведення консультацій та контрольних робіт; Продовжити анкетування учнів 7-9 класів щодо виявлення їх запитів, бажань вивчення предметів варіативної складової плану; Продовжити профорієнтаційну роботу з учнями випускних класів; Вивчити стан роботи з питань, визначених річним планом; Проаналізувати роботу факультативів, курсів за вибором, розробити заходи щодо поліпшення їх роботи у наступному навчальному році; Підготувати проект наказу про виконання навчальних планів і програм; Підготувати наказ про організацію літньої навчальної практики…; Ознайомити педагогічний колектив з особливостями проведення ДПА та закінчення навчального року.

Слайд 31

Самостійно переглядати електронну пошту; Вести книги вхідної та вихідної документації; Знайомитись з матеріалами, розміщеними на сайті районного методичного кабінету Директор школи — фігура центральна Як кажуть в народі — всьому голова! Директор на місці — то й школа у шані І як він скерує — так підуть діла!.. Щасливий директор — коли в нього дружні, Розумні і мудрі замісники. Всі завучі в школі — опора надійна. Як Всесвіту давнього ті три кити…

Слайд 32

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Різне