X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін

Завантажити презентацію

Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін

Слайд 2

Кожна навчальна дисципліна, яка представляє одну з галузей наукових знань про реальний світ і способи його пізнання й перетворення, повинна розкривати, витлумачувати можливі взаємозв’язки наук і тенденції їхнього розвитку. Тому підготовка майбутнього вчителя до організації пізнавального процесу в школі в умовах педагогічної інтеграції є одним із найбільш важливих напрямів його професійної підготовки.

Слайд 3

Взаємозв’язок науки, техніки, суспільства, який став чинником розвитку природознавства і перетворювальної діяльності людства, найбільш повно відображається в змісті дисципліни „Фізика”, слугує умовою формування у свідомості учнів, студентів наукової картини світу. Інтеграція навчальних дисциплін і синтез наукового знання на рівні міжпредметних зв’язків (МПЗ) ґрунтуються на матеріальній єдності світу й цілісності особистості.

Слайд 4

На підставі аналізу структури освітнього простору як цілісної системи нами визначені такі основні умови реалізації МПЗ природничо-математичних і спеціальних дисциплін: взаємне узгодження робочих програм різних дисциплін за часом і логікою викладу навчального матеріалу; структурно-логічний аналіз змісту навчальних дисциплін з метою виділення міжпредметних знань і узагальнених умінь; наступність у формуванні міжпредметних знань і вмінь з метою посилення їхньої інформаційної ємності, поглиблення сутності та єдності трактування; професійна спрямованість навчання; використання інноваційних технологій навчання.

Слайд 5

задачі виконують:  освітню функцію, бо їх використання спрямоване на формування у школярів системи знань, умінь та навичок на різних етапах навчання;  розвиваючу функцію, бо робота з ними розвиває вміння осмислювати зміст понять, застосовувати здобуті знання на практиці, аналізувати результати, розширювати кругозір, робити відповідні узагальнення, порівняння, висновки;  виховну функцію, бо міжпредметні зв’язки на уроках математики можуть здійснюватися насамперед через ці задачі.

Слайд 6

Крім того практичні задачі допомагають висвітити міжпредметні зв’язки, які в свою чергу обумовлюють поглиблене і розширене сприйняття учнями фактів, свідоме засвоєння теорії, формування цілісної картини природи. Міжпредметні зв’язки являють собою відображення тих взаємозв’язків, які діють у природі. Пропоную Вашій увазі таблицю, яка наочно ілюструє міжпредметні зв’язки математики з іншими науками. Предмет Головні питання програми Математична складова Фізика Рівномірний рух, рівнозмінний рух Арифметична прогресія, лінійна і квадратична функція  Шлях при рівноприскореному русі, вільне падіння Квадратні рівняння, графік квадратичної функції  Закон додавання швидкостей Рух за течією і проти течії, нерівності, алгебраїчні рівняння Хімія Задачі на розчини та сплави Відсоткові розрахунки  Задачі на змішування розчинів Відсоткові розрахунки, алгебраїчні рівняння Географія Приріст населення Прогресії Біологія Розмноження живих організмів Геометрична прогресія

Слайд 7

У процесі роботи над проектом учні побачили як застосовуються їх знання для вирішення проблем виробничого характеру. Вони вчились систематизувати матеріал, виділяти головне, суттєве. При роботі в групі у них виховується почуття колективізму, співпереживання, взаємодопомоги, взаємовиручки. Учні добували навички робити з Power Point, Word, Exсel, навчились знаходити необхідну інформацію в Інтернеті. Вони довели собі, що без математики неможлива успішна діяльність людини. Основною складовою проблеми над якою я працюю є міжпредметні зв’язки. Їх можна прослідкувати і в позакласній роботі. Наша кафедра регулярно проводить тижні математики. Форми роботи для реалізації міжпредметних зв’язків різні.

Слайд 8

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка