X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АТЕСТАЦІЇ У ДНЗ №91. З досвіду роботи завідуючої

Завантажити презентацію

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АТЕСТАЦІЇ У ДНЗ №91. З досвіду роботи завідуючої

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК – ЯСЛА № 91 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЛІСОВА КАЗКА» У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ МАКРОПРОЕКТУ:

Слайд 2

ЗАВІДУЮЧА ДНЗ № 91 СТЕПАНЧЕНКО ГАННА ЮРІЇВНА

Слайд 3

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД САДОК – ЯСЛА № 91 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ «ЛІСОВА КАЗКА» З досвіду роботи завідуючої ДНЗ № 91 Г.Ю. Степанченко м. Краматорськ-2010

Слайд 4

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ – комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня. (Педагогічний енциклопедичний словник)

Слайд 5

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ” (ст.54) ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ” (ст.30) ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ ЛИСТИ МОНУ: -№ 1/9-482 від 04.11.2002 “Щодо окремих питань проведення атестації” № 1/9-706 від 26.11.2007 “Щодо присвоєння педагогічних звань”; № 1/9-165 від 16.03.2009 “Про атестацію муз.керівників, інструкторів з фізкультури ДНЗ” НАКАЗ МОНУ № 396 від 04.07.2005 “Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань”

Слайд 6

ПІДГО-ТОВЧИЙ ЕТАП 20 квітня – 19 жовтня ЕКСПЕР-ТНО – ДОСЛІД-НИЦЬКИЙ 20 жовтня – 19 березня ПІДСУМ- КОВИЙ ЕТАП 20 березня – 19 квітня

Слайд 7

ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Слайд 8

ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ ЕТАПИ РОБОТИ НАД ТЕМОЮ САМООСВІТИ (для портфоліо) ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 Опрацювання методичної літератури, самоосвіта педагога, практичні напрацювання, консультації для педагогів, участь у семінарах – практикумах, участь у педагогічних радах, участь у заходах щодо роботи з батьками, проведення інтерактивних заходів, участь у колективних переглядах, проведення свят та розваг, творчий звіт педагога тощо

Слайд 9

ІНДИВІДУАЛЬНА ОБЛІКОВА КАРТКА ПЕДАГОГА ДНЗ № 91 НА МОМЕНТ АТЕСТАЦІЇ ГРА-МОТИ, ДИП-ЛОМИ ПУБЛІ-КАЦІЇ УЧАСТЬ У КОН- КУРСАХ Створення розвиваль-ного середовища Рейтинг відкритих переглядів

Слайд 10

ПОРТФОЛІО ПЕДАГОГА ДНЗ Комп'ютерна презентація Сайт в Інтернеті

Слайд 11

тощо ПОРТФОЛІО ДОКУМЕНТІВ

Слайд 12

Електронні документи Проекти Відеозаписи Дослідницькі роботи Методичні рекомендації ПОРТФОЛІО НАПРАЦЮВАНЬ

Слайд 13

Рецензії Резюме Рекомендовані листи Ессе ВІДГУКИ ПОРТФОЛІО ВІДГУКІВ

Слайд 14

Розуміти, вивчати, допомагати! Немає інструмента, котрим можна виміряти все благородство душі педагога, неповторні моменти його творчості. Нічим не вимірюється в педагогічній праці й осяяння, котрі не виникають із нічого та нізвідки, а підготовлюються всім попереднім досвідом. В.М. Лізинський

Слайд 15

Інтегральна характеристика, яка визначає готовність педагога вирішувати професійні проблеми і типові професійні завдання, що виникають в реальних ситуаціях педагогічної діяльності, з використанням знань, професійного та життєвого досвіду (О.Лебедєв, А. Тряпіцина, Н.Радіонова)

Слайд 16

СОЦІО-МЕТРИЧ-НИЙ БЛОК ПЕДАГО-ГІЧНА ІНФОР-МАЦІЯ Соціометричний блок – оцінка всіх експертів - членів атестаційної комісії та самооцінка(кваліметричний аналіз) Педагогічна інформація – складається з перевірки методичного забезпечення, відвідування занять, сумісної діяльності з дітьми протягом дня, аналіз занять та різноманітних форм тощо у міжатестаційний період Психометричний блок – інформація психолога щодо психологічної відповідності педагога до даної професії

Слайд 17

Анкетування; Діагностування; Тестування; Експертна оцінка; Самооцінка; Самоаналіз; Спостереження за діяльністю; Аналіз документів, планів, індивідуальних проектів; Перевірка документації; Збирання статистичних даних; Продукти дитячої діяльності; Слайди,фотографії, відеозйомка Анкетування батьків; Аналіз елементів педагогічного процесу (режимні моменти, прогулянки, організація самостійної діяльності дітей, партнерської діяльності) Моніторинг; Відвідування занять; Проведення педагогічних зрізів; Перевірка методичного забезпечення; Бесіди; Аналіз розвивального середовища; Спостереження за діяльністю дітей

Слайд 18

У ДНЗ № 91 У ПЕРІОД АТЕСТАЦІЇ: СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ПАСПОРТУ ПЕДАГОГА НА ОСНОВІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ПРОГРАМИ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА Передбачає представлення відомостей про професійну компетентність та результативність роботи педагога у формі атестаційного паспорту (варіативна форма), яка включає у себе проведення експертизи професійної компетентності педагога та використання експертного висновку, який дозволяє зробити висновок про діяльність атестуємого у балах.

Слайд 19

Візитна картка. Тема самоосвіти. Педагогічне кредо. Мета діяльності. Фотоматеріали. Матеріали з портфоліо педагога. Характеристика педагога. План індивідуального проходження атестації педагога. Динаміка професійного росту. Індивідуальна облікова картка педагога на момент атестації. Протокол оцінювання системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується. Діаграма показників компетентності педагога (2 шт). Висновок атестаційної комісії. Додатки (результати експертних досліджень, тестувань, анкети батьків, працівників, аналізи занять тощо )

Слайд 20

АТЕСТАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

Слайд 21

ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМИ І ДОСВІДУ РОБОТИ ПЕДАГОГА (СОЦІОМЕТРИЧНИЙ БЛОК) І блок. ФУНКЦІ- ОНАЛЬНІ КОМПЕТЕН- ТНОСТІ ІІ блок. КОГНІТИВНІ КОМПЕТЕН- ТНОСТІ ІІІ блок. ДІЯЛЬНІСНІ КОМПЕТЕН- ТНОСТІ ІУ блок. СОЦІАЛЬНО- ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕН- ТНОСТІ СПЕЦІАЛЬНО – ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОСЯГНЕННЯ В МІЖАТЕСТА-ЦІЙНИЙ ПЕРІОД ПЕДАГОГ ДНЗ №91

Слайд 22

АТЕСТАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

Слайд 23

УЗАГАЛЬНЕНА ДІАГРАМА ПОКАЗНИКІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Слайд 24

АТЕСТАЦІЯ У ДНЗ № 91 НЕ ТІЛЬКИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГА, А Й СТИМУЛ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА.

Слайд 25

АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ

Слайд 26

ВІДКРИТІ ПЕРЕ-ГЛЯДИ “ЗОЛОТА СЕРІЯ ЗАНЯТЬ”

Слайд 27

Роль атестації в особистісному, професійному зростанні педагога, а отже, і в сучасному освітньому процесі, неможливо переоцінити. Адже виконати освітні завдання, враховуючи позиції та очікування суспільства і родини, під силу лише творчому вихователю, який самостійно здійснює вибір, використовує ефективні педагогічні технології, створює сприятливі умови для розвитку особистості кожного вихованця. З метою допомоги вихователям працювати по – новому, самореалізуватися у творчому педагогічному процесі напрацьовано даний досвід.

Слайд 28

Слайд 29

У СУЧАСНОМУ СВІТІ ПЕДАГОГИ, А ОСОБЛИВО, КЕРІВНИКИ, ПОВИННІ ЗАВЖДИ ЗНАХОДИТИСЬ НА ІННОВАЦІЙНІЙ ХВИЛІ

Слайд 30

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка