X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в школі

Завантажити презентацію

Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тема: Інтерактивні методи навчання як форма організації роботи в школі 2012 р. L/O/G/O

Слайд 2

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Слайд 3

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів, де і учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання .

Слайд 4

Організація інтерактивного навчання Передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Інтерактивні технології на уроках дозволяють забезпечити глибину вивчення матеріалу.

Слайд 5

УМОВИ ФОМУВАННЯ ОСОБИСТСТІ У ПРОЦЕСІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ: створення позитивного настрою для навчання; відчуття рівного серед рівних; забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей; усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених висновків; можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; вчитель не є засобом “похвали і покарання” , а другом , порадником, старшим товаришем.

Слайд 6

ІНТЕРАКТИВНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ Заохочуйте бажання дітей до оновлення, якщо ви хочете виховати в них риси нової людини Високий рівень засвоєння знань Можливість проконтролювати рівень засвоєння знань учнів Учитель має змогу розкритись як організатор, консультант Партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі Учень і вчитель рівноправні суб’єкти навчання Розширюються пізнавальні можливості учня

Слайд 7

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 1 Учнів повинно бути не більше 30 осіб 6 5 4 3 2 До роботи мають бути залучені всі учні Учні повинні самостійно розробляти і виконувати правила роботи в малих групах Активна участь у роботі має заохочуватися Учні повинні бути підготовлені до роботи в малих групах Спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації

Слайд 8

Класифікація інтерактивних технологій Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,ніж умілий розподіл часу, предметів і методу. Я.А. Коменський Технологія колективно-групового навчання Технології ситуативного навчання Технології опрацювання дискусійних питань Технологія кооперативного навчання

Слайд 9

Використання інтерактивних методів у навчанні Використовувати методи, адекватні вікові учнів, їхньому досвідові роботи з інтерактивними методами враховуючи темп роботи кожного учня і його здібності Уподовж інтерактивної вправи дати учням час обміркувати завдання, щоб вони сприйняли його серйозно, а не виконували механічно Дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання Добрати для заняття таку інтерактивну вправу, яка давала б учням “ ключ ” до засвоєння теми На одному занятті використовувати один-два інтерактивні методи Провести неквапливе обговорення за підсумками виконання інтерактивної вправи, у тому числі актуалізуючи раніше вивчений матеріал Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі – й для того, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його засвоїти, Потрібно ретельно планувати свою роботу

Слайд 10

Організація навчального співробітництва Метод “Прес” “Займи позицію” “Дерево вражень” “Неперервна шкала думок” Дискусійне навчання Колективно – групове навчання Ситуативне моделювання Кооперативне навчання Обговорення проблеми в загальному колі “Мікрофон” “Мозковий штурм” “Навчаючись-навчаю сам” Робота в парах “Карусель” Два-чотири-всі разом Ротаційні “трійки” “Акваріум” Робота в малих групах Рольові ігри Імітаційні ігри Спрощене судове слухання Слід зауважити, що інтерактивне навчання-не самоціль, а лише засіб, за допомогою якого у класі створюється атмосфера творчої Взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості

Слайд 11

Структура уроку з застосуванням інтерактивних технологій Мета: Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до обговорюваної теми Мета: Забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності,тобто того, чого вони повинні досягти на уроці, чого від них чекає вчитель Мета: Дати учням достатньо інформації для того, щоб на її основі вони могли виконати практичні завдання за мінімально короткий час Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів Надання необхідної інформації Мотивація

Слайд 12

Мета: Засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів уроку Мета: Усвідомлення отриманих результатів Мета: Пояснити зміст проробленого, підбити підсумок засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що відомо і тим , що повинно вдосконалюватися в майбутньому Рефлексія результатів Підсумки Інтерактивна вправа

Слайд 13

Інтерактивні вправи Асоціативний кущ На початку роботи визначається одним словом тема, над якою буде проводитися робота, а учні згадують все, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім – другорядні. Учень фіксує відповіді у вигляді своєрідного “куща” , який поступово “розростається” Даний метод універсальний, бо може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку.

Слайд 14

Мікрофон Ця вправа надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, чітко, по черзі відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію Метод “Прес” Навчає учнів виробляти і формулювати аргументи, висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, переконувати інших за допомогою слів : Я вважаю, що … Тому, що … Отже … Дискусія Є тренінгом комунікативних навичок, яскраво демонструє результати багатогранної роботи у формуванні цих здібностей особистості

Слайд 15

Робота в парах Ефективна на початкових етапах навчання учнів працювати у малих групах. Дає учням час подумати, сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію, де учні не можуть ухилитися від виконання завдання.

Слайд 16

Навчаючись-навчаю сам Дає можливість учням узяти участь у передачі Своїх знань однокласникам. Створює загальну картину Понять і фактів, що їх необхідно вивчити на уроці. Використовується під час вивчення блоку інформації або при узагальненні та повторенні вивченого матеріалу

Слайд 17

Галявина вражень (рефлексія) Мета цієї вправи – розвиток в учнів навичок прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку. Що ви помітили в ході вашого власного творчого процесу? Що стимулювало вас виявляти творчість? Що ви можете сказати про робочу обстановку? Що вам найбільше сподобалось, а що заважало?

Слайд 18

Переваги використання інтерактивних методів навчання як форми організації роботи в школі Учні засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, оцінка) , в класах збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають активну позицію у засвоєнні знань, зростає їхній інтерес в отриманні знань. В учнів формується характер, розвивається світогляд, логічне і критичне мислення, зв'язне мовлення,виявляються і реалізуються індивідуальні можливості. Учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями,;приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити “відкриття” , і формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву. Значно підвищується особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка