X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інноваційні технології. Упровадження в практику ППД і вироблення власного досвіду

Завантажити презентацію

Інноваційні технології. Упровадження в практику ППД і вироблення власного досвіду

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Засідання педагогічної ради на тему: «Інноваційні технології. Упровадження в практику ППД і вироблення власного досвіду»

Слайд 2

Мета: сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності; використання нових інноваційних технологій у НРЦ: «за» та «проти»; подальше використання інноваційних технологій у НРЦ; виявлення причин стійкої та короткочасної неуспішності учнів; вироблення рекомендацій щодо попередження низької успішності учнів; вироблення власного досвіду.

Слайд 3

« Якщо знання – це новий капітал, то інновації, – нова валюта». Кевін Келлі Епіграф: «Учитель повинен свідомо йти в ногу із сучасністю». А. Дістервег

Слайд 4

Порядок денний Вступне слово: директор НРЦ «Надія» - Полонська Н.В. І-а група. Особистісно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі. Доповідач: керівник творчої групи над НМП –Щебренко В.М. ІІ-а група. Причини стійкої та короткочасної неуспішності учнів. Аналіз результатів анкетування. Доповідачі: заступник директора з НР НРЦ «Надія» Павленок А.Д., практичний психолог Захарченко С.В. Робота в групах. Мозковий штурм: «Відмінності традиційного й інноваційного уроків. Оцінка структури інтерактивного уроку». ІІІ-я група. Диференційований підхід у НВП. Вивчення й упровадження власного досвіду, презентації доробок. Доповідачі: Земляна І.В., Максименко О.Л., Іванова О.О. 6. Прийняття рішення.

Слайд 5

У демократичному суспільстві на початку ХХІ ст. вимогам часу відповідає школа, для якої характерні: спрямованість на розвиток самосвідомості як інструменту перетворення дійсності, оволодіння нею прийомами самосвідомості та самовдосконалення; перехід школи від режиму функціонування до режиму розвитку; глибока та широка диференціація змісту навчання. Інноваційні процеси в школі можна оцінювати за трьома критеріями: здатність забезпечувати диференційований підхід до учня; широта освітньої бази; здатність до саморозвитку. Доповідач: директор НРЦ «Надія» Полонська Н.В.

Слайд 6

«Особистісно зорієнтований підхід у навчально-виховному процесі» Доповідач: керівник творчої групи над НМП Щебренко В.М. І-а група

Слайд 7

Особистісно зорієнтоване навчання передбачає: диференціацію навчання; навчальне спілкування; систему корекції знань, умінь, навичок; оновлення змісту навчання; розвиток дитини як активного учасника навчального процесу.

Слайд 8

Результат особистісно зорієнтованого навчання: особистість, яка має високий освітній рівень, може самостійно визначати вид діяльності, знаходити адекватні відносно соціальних норм форми поведінки, уміє раціонально спланувати й організувати свою діяльність у досягненні мети, готова відповідати за результати своєї діяльності.

Слайд 9

Доповідачі: заступник директора з НР Павленок А.Д., практичний психолог Захарченко С.В. Причини стійкої та короткочасної неуспішності учнів ІІ-а група

Слайд 10

Причини стійкої та короткочасної неуспішності за Ю. Бабанським: слабкий розвиток мислення; низький рівень навичок навчальної роботи; негативне ставлення до навчання; негативний вплив сім’ї, однолітків; слабке здоров’я, значна втомлюваність; низький рівень вольової вихованості та недисциплінованості. В. Цеглін виділяє дві групи неуспішності: зовнішні (причини соціального плану) та внутрішні. А саме: неправильне ставлення до навчання; труднощі в навчанні за відсутності здібностей; неправильно сформовані навички в навчанні та способи навчальної роботи; невміння працювати; відсутність пізнавального інтересу; педагогічна занедбаність; розумове відставання; рання глухість; емоційні дефекти.

Слайд 11

Аналіз причин неуспішності учнів у НРЦ «Надія» Слабкий рівень розвитку мислення – 65%. Низький рівень вольової вихованості та недисциплінованості – 43%. Негативне ставлення до навчання – 10%. Значні прогалини в знаннях – 40%. Низький рівень навичок навчальної роботи )неорганізованість, безсистемність у навчанні, відсутність самоконтролю) – 47%. Невміння працювати – 36%. Відсутність пізнавального інтересу – 45%. Педагогічна занедбаність – 17%. Слабке здоров’я, значна втомлюваність – 47%. Розумове відставання, рання глухість – 4%. Емоційні дефекти – 25%. Негативний вплив сім’ї, однолітків – 2,5%.

Слайд 12

Слайд 13

Як навчати й вчитися на уроці? Ці правила допоможуть ефективно піднести на уроці базовий мінімум з урахуванням психологічних особливостей дітей та уникнути неуспішності!

Слайд 14

Робота в групах Мозковий штурм: «Відмінності традиційного й інноваційного уроків. Оцінка структури інтерактивного уроку»

Слайд 15

Традиційний урок Інноваційний урок 1. Мотивація Зовнішня Внутрішня 2. Завдання Засвоїти певний обсяг знань, виробити вміння й навички щодо їх застосування Оволодіти соціально-культурним досвідому контексті психосоціального зростання особистості 3. Уміння Пізнавальні Пізнавальні,діяльністні,комунікативні 4. Учитель «Джерело знань» – подає предметні знання, найчастіше інформаційно-пояснювальнимметодом Організатор, консультант – організовує пошук вирішення навчальних завдань через діалог, рольову гру, тощо 5. Стиль спілкування Авторитарний Демократичний

Слайд 16

6.Учень Виконавець вимог педагога, навчальну роботу не аналізує, не визначає способів досягнення результатів Рівноправнийпартнер учителя, бере участь у визначенні нових навчальних завдань, аналізує навчальну діяльність, свій психологічний стан 7. Діяльність Переважає монологічна педагогічна діяльність учителя; навчальну працю учні виконують у вузькому просторі самостійних дій Спільна творча діяльність, самостійна пошукова активність, постійне співробітництво з усіма учасниками освітнього процесу 8. Потенціал Пов’язанийз інтенсивноюнауково-орієнтованою навчальною діяльністю, розвиває переважно розумову сферу особистості Виявляється в культурно зорієнтованій освітній діяльності учня. Розвиває психосоціальні здібності. 9. Контроль Здійснюється систематично як поточнеі підсумкове оцінювання навчальних досягнень учнів, учитель намагається виставити якомога більше оцінок (накопичуванняоцінок) Здійснюється невпинно за допомогою рефлексії й самоконтролю з використанням об’єктивнихсистем оцінювання; учитель використовує методи оцінювання не тільки за результатами,а й за способом його досягнення 10. Домашнє завдання Маєпредметний характер, недиференційоване Різнорівневі, творчі, інтегровані завдання

Слайд 17

Доповідачі: Земляна І.В., Максименко О.Л., Іванова О.О. Диференційований підхід у НВП. Вивчення й упровадження власного досвіду, презентації доробок. ІІІ-я група

Слайд 18

Земляна Ірина Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист; педагогічний стаж – 25 років. Максименко Олена Леонідівна– спеціаліст вищої категорії; педагогічний стаж – 17 років. Іванова Олена Олексіївна– спеціаліст вищої категорії, старший вчитель; педагогічний стаж – 26 років.

Слайд 19

Рішення педагогічної ради Заступнику директора з НР Павленок А.Д.: 1.1. Внести в реєстр досвідів закладу ППД вчителів Земляної І.В., Максименко О.Л., Іванової О.О. 1.2. Виробити рекомендації щодо попередження низької успішності учнів НРЦ «Надія». 2. Вчителям: 2.1. Продовжувати використовувати інноваційні технології та ППД вчителів школи, району, міста, області. 2.2. Використовувати диференційовані форми роботи зі слабкими учнями щодо попередження їх неуспішності. 3. Вихователям: 3.1. Спрямувати виховну роботу на розвиток самосвідомості та самовдосконалення особистості кожного учня. 3.2. Розробити виховні години, бесіди про дружбу, тренінги згуртування колективу.

Слайд 20

Презентацію підготувала вчитель КЗО «КБПНРЦ «Надія» ДОР» Іванова Олена Олексіївна (з використанням інтернетресурсів)

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка