X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Завантажити презентацію

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Слайд 2

ДЕВІЗ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ «ТЕ, ЩО Я РОБЛЮ, Я РОЗУМІЮ»

Слайд 3

Основний зміст навчальної гри – продемонструвати дитині все, на що вона здатна.

Слайд 4

Філософія навчальної гри передбачає переміщення акценту з того, що учень не знає і не вміє, на те, що він знає і вміє з певної теми та окремого предмета.

Слайд 5

Класифікація ігор (за Г. К. Селевком)

Слайд 6

Переваги гри гра залучає до активної пізнавальної діяльності кожного учня окремо і всіх разом, тим самим, є ефективним засобом управління навчальним процесом; навчання у грі здійснюється за допомогою власної діяльності учня, що є особливим видом практики, в процесі якого засвоюється до 90% інформації; гра – вільна діяльність, що дає можливість вибору, самовираження, саморозвитку для її учасників; гра має певний результат і стимулює учня до досягнення мети(перемоги) й усвідомлення шляху досягнення мети; у грі команди або окремі учні спочатку рівні(немає поганих і гарних учнів, а тільки гравці); результат залежить від самого гравця, рівня його підготовленості, здібностей, витримки, умінь і характеру; безосібний процес навчання у грі набуває особистого значення; змагальність – невід’ємна складова гри – приваблива для учнів; задоволення, отримане від гри, створює комфортний стан на уроках і підсилює бажання вивчати предмет.

Слайд 7

Дидактичні і методичні принципи ігрової діяльності Доступність Новизна Поступове зростання складності Урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів Зв'язок ігрової діяльності з іншими формами роботи на уроці

Слайд 8

МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ Вивчення нового матеріалу Повторення і закріплення вивченого Формування умінь та навичок Використання знань на практиці

Слайд 9

ЦІЛІ ГРИ Дидактичні (формування й застосування нових ЗУН, розширення кругозору тощо). Розвиваючі (розвиток пам’яті, мови, розумових процесів – аналізу, синтезу, співставлення; творчих здібностей). Виховні (виховання самостійності, колективізму, відповідальності, волі, навичок співробітництва).

Слайд 10

Головні умови ігрової діяльності Створення позитивного настрою для навчання Відчуття рівного серед рівних Забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей Усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених умовиводів Можливість вільно висловлювати свою думку і вислуховувати свого товариша Вчитель не є засобом «похвали і покарання», а є другом, порадником, старшим товаришем

Слайд 11

ІГРОВА ЗАДУМКА ПРАВИЛА ГРИ ІГРОВІ ДІЇ ДИДАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ОБЛАДНАННЯ РЕЗУЛЬТАТ КОМПОНЕНТИ ГРИ

Слайд 12

ЕТАПИ ГРИ ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ ГРИ ЕТАП УЗАГАЛЬНЕННЯ, АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ  

Слайд 13

СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНИХ ІГОР Учні повинні мати певні знання Розроблений необхідний підхід в оцінюванні знань учнів Кожен учень забезпечений необхідним дидактичним матеріалом Розроблені методичні розробки уроку

Слайд 14

ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ Сприяти розвитку інтересів учнів, і як результат - підвищення якості і освіти в цілому. Показати реальні здобутки учнів. Заохотити учнів до активності й самостійності. Підтримувати високу навчальну мотивацію школярів, створювати ситуацію успіху для кожного учня. Підвищувати самооцінку та впевненість в особистих можливостях. Формувати навички вчитися – ставити мету, планувати й організовувати особисту навчальну діяльність. Прищеплювати навички рефлексії. Формувати вміння аналізувати особисті інтереси, прихильності, потреби та співвідносити їх з можливостями, що існують. Розширювати можливості самоосвіти. Оцінити досягнення учня і доповнити його результатами інших форм контролю. Розвивати навички оцінної діяльності учнів.

Слайд 15

ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ Готовність учнів до участі у грі(кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету її, кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний запас знань для участі у грі). Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом. Чітка постановка завдань гри. Пояснення гри – зрозуміле, чітке. Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру та її різні варіанти. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати. Не можна допустити приниження гідності дитини(образливі порівняння, оцінки за поразку в грі, глузування). Доцільно розсадити учнів(звісно, непомітно для них) так, щоб за кожною партою отримати пару «сильніший – слабший». Розсадити учнів по рядах парт потрібно так, щоб рівень їхніх знань і розумового розвитку був приблизно однаковим, щоб кожен ряд учнів мав шанс виграти. Гра на уроці не повинна відбуватися стихійно, вона має бути чітко організованою і цілеспрямованою.

Слайд 16

НАЙСУТТЄВІШІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ Визначити місце дидактичних ігор та ігрових ситуацій у системі інших видів діяльності на уроці. Доцільність використання їх на різних етапах вивчення різноманітного за характером навчального матеріалу. Розробка методики проведення дидактичних ігор із урахуванням дидактичної мети уроку та рівня підготовленості учнів. Вимоги до змісту ігрової діяльності у світлі ідей розвивального навчання. Передбачення способів стимулювання учнів, заохочення у процесі гри тих, хто найбільше відзначився, а також для підбадьорення тих, хто відстає.

Слайд 17

У ПРОЦЕСІ ГРИ УЧЕНЬ НАВЧИТЬСЯ Бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним. Уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці. Критично мислити. Використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем. Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність. Володіти комунікативною культурою, вміти працювати в команді. Вміти запобігати будь – яким конфліктним ситуаціям та виходити з них. Уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення . Бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Слайд 18

НАВЧАЛЬНІ ІГРИ РОЗВИВАЮТЬ Увагу Спостережливість Пам'ять Мислення Пізнавальну ініціативу Творчі здібності Самостійність Комунікативні та організаторські здібності.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне