X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Педагогічні технології

Завантажити презентацію

Педагогічні технології

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ТЕМА 12: ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ План 1. Особливості та види спілкування. 2. Ефективне слухання як елемент процесу спілкування. 3. Умови успішного спілкування. Бар’єри у спілкуванні. 4. Стилі педагогічного спілкування.

Слайд 2

Технологізація — неухильне дотримання змісту і послідовності етапів впровадження нововведень

Слайд 3

1. Промислові. 2. Соціальні. Усі технології поділяють на два види:

Слайд 4

Одним із перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу видатний чеський мислитель-гуманіст, педагог, громадський діяч Ян-Амос Коменський (1592—1670)

Слайд 5

Видатний французький філософ і педагог епохи Просвітництва Жан-Жак Руссо (1712—1778) основою розвитку особистості вважав вільне виховання, за якого «дитина живе в радості, самостійно відчуваючи, слухаючи, спостерігаючи світ, духовно збагачуючись, задовольняючи жагу пізнання»

Слайд 6

Йоганн-Генріх Песталоцці Швейцарський педагог Йоганн-Генріх Песталоцці (1746—1827) актуальним завданням педагогіки вважав створення «механізму освіти»

Слайд 7

Рудольф Штейнер Австро-німецький філософ і педагог, засновник антропософії Рудольф Штейнер (1861—1925) започат кував індивідуальний підхід до виховання дітей,

Слайд 8

«Педагогіка творчості» Представники «педагогіки творчості» (Ф. Гансберг, Е. Лінде, Г. Шаррельман) засуджували спроби вплива ти на неповторну особистість дитини за допомогою тех нології.

Слайд 9

«Вільное виховання» Технології «вільного виховання» започаткували і розвивали Лев Толстой (1828—1910), Костянтин Вентцель (1857—1947), Луїза Шлегер (1863—1942) та.

Слайд 10

«Педагогічна техніка» — сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять 1

Слайд 11

Трансформація змісту технологій від «технології в освіті» до «технології освіти» охоплює чотири періоди 1. 1940—1950 рр. 2. Середина 50-х — 60-ті роки 3. 70-ті роки XX ст. 4. 80-ті роки XX ст. — початок XXI ст.

Слайд 12

Факти 1946 р. — обґрунтування плану аудіовізуальної освіти в університеті штату Індіана США. 1954 р. — обґрунтування ідеї програмованого навчання. 1961 р. — відкриття факультету технології навчання в університеті Південної Кароліни. 1968 р. — розроблення і застосування мови програмування ЛОДО в школі (Масачусетський технологічний інститут США). 1976 р. — створення першого персонального комп'ютера. 1981 р. — застосування у навчанні спеціальних програмованих засобів у дисплейних класах. 1990 р. — використання інтерактивних технологій в освіті.

Слайд 13

  Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США трактує її як комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння знань. У «Глосарії термінів з техноло гій освіти» (Париж, ЮНЕСКО) : системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завдання якого — оптимізація форм освіти.   Здібність слухати       Сутність і особливості педагогічної технології

Слайд 14

В освітній практиці педагогічна технологія може функціонувати на таких рівнях: 1. Загальнопедагогічний 2. Предметно-методичний 3. Локальний (модульний)

Слайд 15

Освітня технологія відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього простору

Слайд 16

Педагогічна технологія Відображає тактику реалізації освітніх технологій у навчально-виховному процесі за наявності певних умов

Слайд 17

Технологія навчання (виховання, управління) Цей тип технології моделює шлях освоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного нав чального предмета, теми, питання.

Слайд 18

Співвіднесення дидактичних систем і технології навчання Технологічний напрям організації педагогічного процесу. 2. Гуманістичний напрям організації педагогічного процесу.

Слайд 19

Технологічна схема Технологічна схема — умовне зображення технології процесу, поділ його на окремі функціональні елементи і позначення логічних зв'язків між ними.

Слайд 20

Технологічна карта — опис процесу у вигляді покрокової, поетапної послідовності дій із зазначенням засобів, що використовуються. Технологічна карта

Слайд 21

Інноваційна педагогічна технологія Інноваційна педагогічна технологія - комплексний, інтегрований процес, що охоплює суб'єктів, ідеї, способи організації інноваційної діяльності і забезпечує результативність нововведення.

Слайд 22

Класифікація педагогічних технологій 1. За рівнем застосування 2. За провідним чинником психічного розвитку 3. За філософською основою 4. За науковою концепцією засвоєння досвіду 5. За ставленням до дитини 6. За орієнтацією на особистісні структури 7. За типом організації та управління пізнавальною діяльністю

Слайд 23

— концептуальність — діагностичне визначення цілей — економічність — алгоритмізованість, — коригованість — візуалізація — декомпозиція педагогічного процесу — однозначність виконання передбачених процедур і операцій Головні ознаки педагогічної технології

Слайд 24

Дякую за увагу! Лекція завершена

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Різне