X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Інформатизація навчального процесу – виклик ХХІ століття

Завантажити презентацію

Інформатизація навчального процесу – виклик ХХІ століття

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Інформатизація навчального процесу – виклик ХХІ століття

Слайд 2

Слайд 3

М. Павлюченкова вважає, що інформатизація сильно впливає і на політичну обстановку в світі, виділяючи чотири інформаційні фактори: − можливість використовувати найбільшою мірою інтелектуальний потенціал як своєї країни, так і інших країн; − можливість, використовуючи всі види інформаційних технологій, успішно формувати соціокультуру – глибинну основу нації, держави, розповсюджувати та запроваджувати свої духовні та моральні цінності, свою культуру, мову;

Слайд 4

− можливість гальмувати духовно-культурний розвиток інших країн, трансформувати і навіть підривати їх духовно-моральні засади; − уміння поряд з відкритими силовими (економічними, дипломатичними і військовими) методами та засобами масштабно і цілеспрямовано використовувати приховані, тонкі інформаційні методи і засоби.

Слайд 5

Негативний вплив впровадження інформаційних технологій відзначений в основному робочому документі II Міжнародного конгресу ЮНЕСКО «Освіта і інформатика» (Москва, 1-5 липня 1996 р.): «Є небезпека того, що технології при всій їх корисності можуть потягнути за собою уніфікацію та втрату культури і мови багатьох народів світу».

Слайд 6

Наприклад, такі засоби масової інформації, як телебачення, радіо і кіно, піддають народи масовому та безперервному впливу мови, цінностей та інформації інших культур, тоді як їх можливості зміцнення своєї власної спадщини досить обмежені.

Слайд 7

Розширення Інтернет та інших доступних на міжнародному рівні комунікаційних мереж переважно акцентує увагу на загальних моментах: на шкоду, специфічність, що поглиблює стурбованість з приводу можливості втрати власної культури. Багато її аспектів, включаючи мову, фольклор, традиції і характер, можуть бути втрачені під впливом західної та інших домінуючих культур».

Слайд 8

Аналіз процесу впровадження та використання ІКТ в навчальному процесі дозволяє виділити такі три етапи: електронізація; комп’ютеризація; інформатизація.

Слайд 9

Перший етап – електронізація – характеризувався широким впровадженням електронних засобів, обчислювальної техніки в навчальний процес (60-70 роки XX ст.). Другий етап – комп’ютеризація освіти – пов’язаний з використанням потужних комп’ютерів, програмного забезпечення. Для цього етапу притаманна діалогова взаємодія людини з комп’ютером. Діалогове спілкування людини з комп’ютером відкрило нові широкі можливості в освітній галузі. Третій етап – сучасний етап інформатизації освіти – характеризується широким використанням сучасних комп’ютерів, швидкодіючих накопичувачів значної ємності, нових ІКТ, соціальних мереж і сервісів.

Слайд 10

Аналіз педагогічного досвіду та наукової літератури свідчить, що використання інформаційних технологій дозволить більш ефективно будувати навчальний процес завдяки можливості: архівно зберігати значні обсяги інформації; забезпечувати легкий доступ до джерел інформації; передавати інформацію на значні відстані; забезпечувати можливість багаторазового повторення фрагментів навчального матеріалу;

Слайд 11

управління зображеннями на екрані; автоматизації управлінської діяльності; урізноманітнення форм представлення інформації; використання засобів мультимедіа.

Слайд 12

Найважливішими завданнями інформатизації освіти є: 1) підвищення якості підготовки фахівців на основі використання у навчальному процесі інформаційних технологій; 2) упровадження активних методів навчання, підвищення творчої та інтелектуальної складової; 3) інтеграція різноманітних видів навчальної діяльності; 4) адаптація технологій навчання до індивідуальних особливостей студентів;

Слайд 13

5) розробка нових технологій навчання, що сприяють активізації пізнавальної діяльності всіх, хто навчається, підвищують мотивацію на основі засобів і методів ІКТ до їх використання у професійній діяльності; 6) забезпечення неперервності та наступності в навчанні; 7) розробка навчальних матеріалів для дистанційного навчання; 8) удосконалення програмно-методичного забезпечення навчального процесу; 9) упровадження інформаційних технологій у процес спеціальної професійної діяльності фахівців різних профілів.

Слайд 14

На сучасному етапі розвитку освітнього процесу можна виділити такі тенденції: 1) формування системи неперервної освіти впродовж усього життя; 2) створення єдиного інформаційного простору; 3) синтез засобів і методів традиційного навчання з інформаційно-комунікаційними технологіями; 4) активне впровадження нових засобів і методів навчання, які орієнтовані на використання ІКТ; 5) створення системи випереджувального навчання.

Слайд 15

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка