X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання у школі

Завантажити презентацію

Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання у школі

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Спеціалізована школа №85 з поглибленим вивченням англійської мови м.Києва Презентація методичного об’єднання вчителів математики

Слайд 2

Методичне об’єднання вчителів математики Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності на уроках математики в умовах особистісно зорієнтованого навчання

Слайд 3

Всупереч народному прислів’ю „Можна привести коня до води, але не  можна  змусити його напитися”, учитель повинен не тільки привести учня до джерела  знань, а й організувати  роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.

Слайд 4

Національна доктрина ставить перед учителем завдання створити дитині умови для її максимального самовизначення і саморозвитку

Слайд 5

В Концепції загальної середньої освіти пріоритети у навчанні математики надаються формуванню в учнів уявлення про сутність математичних знань, ознайомлення їх з ідеями і методами математики, їх роллю у пізнанні і перетворенні дійсності, забезпеченню оволодіння системою математичних знань і вмінь, які мають передусім загальноосвітнє спрямування, а також необхідні для успішного вивчення інших освітніх галузь.

Слайд 6

Мотивація навчальної діяльності не тільки забезпечує високу ефективність цій діяльності, але й має моральний аспект: у кінцевому результаті вона виступає як реалізація потреби бути особистістю.

Слайд 7

Мотиви зовнішні (не дуже сильні) внутрішні (найбільш дійові) Мотиви навчання – це джерело мислення

Слайд 8

Мотивація навчання математиці – це система пізнавальних мотивів, тобто сукупність, комплекс усіх спонукань до знань, допитливості, пізнавальної потреби, навчальної діяльності, зацікавленості до наукового пізнання та пошуку істини.

Слайд 9

Методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів: Використання ефекту подиву. Створення проблемної ситуації. Евристична бесіда. Використання аналогії, порівняння, протиставлення. Створення ситуації зацікавленості. Пізнавальні ігри. Використання навчальних дискусій. Створення ситуації вільного вибору учнями навчального завдання. Створення емоційно-моральних переживань. Створення ситуації захопленості. Використання методу аналізу життєвих ситуацій.

Слайд 10

Методи стимулювання й мотивації до навчання математики в учнів: Створення на уроці ситуації успіху. Використання наочності. Формування в учнів мотивів обов’язку і відповідальності у навчанні. Використання історичного матеріалу. Застосування нового математичного факту. Використання методу доцільних задач. Використання спостережень, наслідування, виміру, експерименту. Використання відкритої інформації на уроках математики. Використання практичних задач.

Слайд 11

Щоб здійснити мотивацію навчальної діяльності учнів педагогічний колектив школи плідно працює над проблемою, переймається проблемами вихованців, аналізує прорахунки минулих років, створює повноцінну модель школи сучасності.

Слайд 12

Карпенко Вікторія Михайлівна вчитель математики Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» У школі працює з 2006 року Стаж роботи:12 років

Слайд 13

“Формування математичних компетенцій учнів” Карпенко В.М.

Слайд 14

Компетенції – еталон досвіду дій, знань, умінь, навичок, творчості, який установлює суспільство; Компетентність – рівень досягнення компетенції; Компетентісний підхід – це спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток життєвих (ключових) і предметних компетентностей особистості, результатом якого повинна бути сформована загальна компетентність людини, що є сукупністю життєвих компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості.

Слайд 15

Під поняттям «математична компетентність» розуміють спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень.

Слайд 16

Математичні компетентності 1. Процедурна компетентність – уміння розв’язувати типові математичні задачі. 2. Логічна компетентність – володіння дедуктивним методом доведення та спростування тверджень 3. Технологічна компетентність – володіння сучасними математичними пакетами. 4. Дослідницька компетентність – володіння методами дослідження практичних та прикладних задач математичними методами. 5. Методологічна компетентність – уміння оцінювати доцільність використання математичних методів для розв’язання практичних та прикладних задач.

Слайд 17

Компонентами математичної компетентності, як і будь якої іншої, є: мотиваційний – внутрішня мотивація, інтерес; змістовний – комплекс математичних знань, умінь та навичок; дійовий – навички навчальної праці (самостійність, самооцінка, самоконтроль). Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої особистої зацікавленості в даному виді діяльності.

Слайд 18

Формування мотиваційного компонента здійснюється через: забезпечення позитивного ставлення учнів до математичної діяльності; виховання пізнавального інтересу; пізнавальну самостійність та активність. Формування змістового компоненту математичної компетентності здійснюється на основі індивідуально – диференційованого підходу. Формуючи дійовий компонент математичної компетентності, необхідно створити для учнів оптимальні умови для поступового переходу від дій під керівництвом учителя до самостійних, даючи їм змогу самим шукати шлях розв’язання пізнавальних та практичних завдань.

Слайд 19

Формуванню життєвих компетентностей (саморозвитку і самоосвіти) сприяє залучення учнів до: виконання творчих завдань, написання наукових робіт, участь в інтелектуальних змаганнях (турнірах, олімпіадах, конкурсах); відвідування факультативних занять; практикування диференційованих домашніх завдань та прийомів випереджувального навчання (розширення галузі знань предмета, просування до вищого рівня засвоєння знань з теми); формування загальнонавчальних умінь.

Слайд 20

Стасюк Ольга Ігнатіївна вчитель математики Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель-методист» Керівник МО 1985-2004 р.р. та з 2006 року У школі працює з 1980 року Стаж роботи:49 років

Слайд 21

“Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики та в позакласній роботі” Стасюк О.І.

Слайд 22

Результати проектної діяльності Тригонометр – оригинальний винахід вчителя

Слайд 23

Результати проектної діяльності

Слайд 24

Єрмакова Надія Федорівна вчитель математики Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вчитель-методист» Керівник МО з 2004-2006 року У школі працює з 1972 року З 2001 року – керівник експериментального педагогічного майданчика на базі Університету економіки та права “КРОК” Стаж роботи:37 років

Слайд 25

“Методи проблемного навчання як фактор позитивної навчальної діяльності учнів” Єрмакова Н.Ф.

Слайд 26

Модуль в рівняннях та графіках

Слайд 27

Полякова Ірина Іванівна вчитель математики Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель» У школі працює з 2000 року Стаж роботи:21 рік

Слайд 28

“Розвиток логічного мислення при розв’язуванні задач” Полякова І.І.

Слайд 29

Використання нестандартних методів, розвиток творчого та образного сприйняття при розв’язуванні задач

Слайд 30

Форми роботи з учнями: казки реферати брейн-ринги кросворди тести математичний бій КВК

Слайд 31

Тести 1.Піфагор народився на острові Кіпр Сахалін Гренландія 2.Батьком Піфагора був Тато Карло Мнесарх Фалес Гомер

Слайд 32

Тести 3.Мамою Піфагора була Ксена Матір Тереза Невідомо 4.Серед учителів юного Піфагора були Фалес Гермодаманта Ферекид Ірина Іванівна

Слайд 33

Тести 5.Помер Піфагор через Хворобу Самовбивство Нещасний випадок 6.Як називалося братство Піфагора Тамплієри Чорний кіт Піфагорійці

Слайд 34

Шановні колеги! Підраховано, що  за час своєї професійної діяльності учитель дає ( в середньому ) більше 25 тисяч уроків. Ці уроки повинні бути добре  підготовлені, повинні сприяти розвитку учнів, виховувати потребу і здатність до навчання упродовж всього життя. Крім того, кожен урок  повинен в той же час приносити успіх учителю, доставляти йому почуття радості, задоволення своєю професією. Для  вчителя кожен урок  - це важка робота, яка потребує 45 хвилин концентрації уваги і великого напруження. Тому ми вам всім зичимо здоров’я, терпіння, здатності до постійного вдосконалення, професійного зростання.

Слайд 35

Слова – як гроші, їх не можна друкувати в надмірній кількості. Виникає інфляція

Слайд 36

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ ТА СПІВПРАЦЮ!

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка