X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Засоби формування в учнів позитивної мотивації навчальної активності при вивчені історії

Завантажити презентацію

Засоби формування в учнів позитивної мотивації навчальної активності при вивчені історії

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Презентація досвіду роботи викладача історії Шолоховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Натиканого Віталія Вікторовича

Слайд 2

“ Учитель живе до тих пір, поки він учиться, коли він перестає учитися, у ньому вмирає вчитель ”. К.Д.Ушинського Натиканий Віталій Вікторович Рік народження: 16.06.1973 Освіта: Вища Спеціальність за дипломом: Історик. Вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін. Закінчив: Дніпропетровський Національний Університет Стаж безпосередньої педагогічної роботи: 19 років Рік закінчення: 2001 Місце роботи: Шолоховська ЗОШ І-ІІІ ступенів Посада: Директор школи. Вчитель історії. Результати попередньої атестації: Відповідає займаній посаді, встановленій кваліфікації спеціаліст Вищої категорії, та звання “ Вчитель методист ”

Слайд 3

Місія школи: Допомогти дитині стати щасливою Мета школи: Навчити жити. Виховати людину, здатну створити своє власне життя. Завдання школи: Створити умови для розвитку інтелектуальних та творчих здібностей зорієнтованих в систем різноманітних суперечливих і неоднозначних цінностей; Забезпечити якісну базову освіту та профільну підготовку школярів; Залучати учнів до різного видів діяльності, формувати культуру праці, побуту, відповідальності за результати своєї діяльності, комплексу особистісних якостей, потрібних людині, як суб'єкту сучасного виробництва та культурного розвитку суспільства. Надання учням знань і формування вмінь збереження власного здоров'я, як важливий компонент загальнолюдської культури, зміцнення навичок здорового способу життя. Виховання національно свідомого громадянина України.

Слайд 4

Основними тенденціями розвитку освіти є: 1. Відкритість. 2. Безперервність. 3. Гуманізація освіти. 4. Гуманітаризація освіти. 5. Демократизація педагогічного процесу. 6. Перетворення освіти на сферу освітніх послуг. В умовах сучасного інформаційного суспільства, глобалізації економіки, домінування стратегії економіки та суспільства знань заклади освіти мають бути середовищем для ефективного навчання. Це передбачає: орієнтацію на індивідуалізацію потреб та запитів споживачів освітніх послуг; розширення спектру змісту, видів, форм, методів навчання; розгляд інноваційності як ключового чиннику розвитку сфери освітніх послуг;     зміну підходів щодо оцінки якості наданих освітніх послуг, що передбачає введення систем управління якістю освіти, орієнтацію на міжнародні професійні стандарти тощо. Концепція випереджаючої освіти стала відповіддю на існуючі зміни у характері сучасної освіти.

Слайд 5

“Спорядження” яке беру з собою, ідучи на урок Ерудиція Учителю необхідно бути ерудованим. Необхідно уміти швидко знаходити у пам'яті відомості, весь час думати, реагувати, оцінювати, творити, повідомляти факти, робити висновки. Самобутність Педагогічна чарівність неможлива без ідейної зрілості: вчитель знає, чого він хоче від учнів сьогодні, завтра і в майбутньому. Учень потрапляє до вчителя під добру владу: він не підкорюється вчителю, а стає під його впливом самим собою, тобто особою. Імпровізація Імпровізація – це майстерність. Коли вчителя-професіонала запитали, скільки часу він витратив на підготовку до уроку, то він відповів: “Все попереднє життя…” Рівень професійно підготовки відповідає рокам внутрішньої душевної, фахової підготовки. У кожний урок учитель вкладає увесь зміст прожитого життя. Образність мовлення На образність мови – величезний вплив має здатність вчителя чітко висловлювати думки. Мова учителя не повинна бути швидкою. Школярі завжди звертають увагу на дикцію вчителя, її чіткість, якість, благозвучність, мелодійність.

Слайд 6

Проблема над якою працюю Засоби формування в учнів позитивної мотивації навчальної активності при вивчені історії Завдання: Дати цілісну систему знань, забезпечивши їх міцність і глибину Створити сприятливі умови для навчання Навчити вчитися учнів Принципи Науковість Систематичність Послідовність Взаємодія учня і учителя Методи: Репродуктивний Проблемо-пошуковий (Контроль, усний, Письмовий, Самоконтроль) Творчий Форми організації навчання: Індивідуальна Колективна Урок

Слайд 7

Робота над проблемою. Сучасному вчителеві недостатньо тільки знань, необхідне ще й уміння враховувати та усвідомлювати конкретні умови навчальної ситуації, щоб навчальний процес відбувався у сприятливій атмосфері. К. Роджерс. “Не так вже важливо вчити дітей, як важливо створити ситуацію в якій дитина просто могла б вчитися сама і робила б це з задоволенням. ” Умови, що сприяють формуванню в учнів позитивної мотивації навчальної активності при вивчені історії учнів Відповідна постановка завдань і запитань Інструктаж та підготовка учнів до виконання завдання Систематичність і послідовність у процесі навчання Урізноманіт-нення і взаємозв’язок різних видів роботина уроці Чіткість та конкретність завдань Взаємозв’язок класної і домашньої роботи Доступність і посильність Застосування учнів на всіх етапах уроку Диференціація завдань Перевірка наслідків роботи

Слайд 8

Навчання – процес, який треба організувати, чітко визначивши для учнів завдання і послідовність операцій, націлених на його розв’язання. Сучасна тенденція практично безмежного поширення інформації , численних систем інтерпретацій і оцінок минулого з особливою силою виявляється в галузі історія . Що визначає необхідність зміщення цілей історичної освіти в школі від засвоєння , запам'ятовування фактичної історії до навчання способів опрацювання , структурування , аналізу , критики історичної інформації. Специфіка історії як навчальної дисципліни полягає не стільки у матеріалі , з яким працюють учні стільки в тих розумових операціях і способах діяльності , яких він навчається , працюючи з ним . Важливість вивчення історії в школі на сучасному етапі полягає не стільки у знаннях , закладених учителем , стільки у засобах самостійного отримання учнями історичних знань. В таких умовах, коли виникають та загострюються суперечності між кількістю знань і способами оволодіння їх реалізації, враховуючи попит суспільства і морально етичні принципи, важливо підібрати такий методичний інструментарій, який став би ефективним у навчально-виховному процесі.

Слайд 9

Інноваційна система навчання сприяє підготовці – громадянина, який швидко орієнтується до виробничих і соціальних умов. Як же на практиці реалізувати цю систему навчання? На мою думку, це слід робити з широким використанням методів і форми інтерактивного навчання , коли учні залучаються до різноманітних форм роботи на уроці , коли вони думають про те , що роблять . Головним завданням цих методик є намагання навчити учня думати під час отримання знань над шляхами цього пізнання , застосовувати їх у новій навчальній ситуації. При вивчені історії ,на мою думку , важливим є не стільки запам’ятовування фактів , скільки розуміння контекстів і наявність своєї точки зору в кожного учня.

Слайд 10

Я використовуюю такі види інноваційної роботи учнів на уроках історії. Використання ІКТ Дидактичні ігри Три речення Картина що оживає Знайди помилки Реставрація Історичний ланцюг Герой дата подія З вуст в уста Інтегровані уроки Нестандартні уроки Творчі письмові роботи учнів Уроки подорожі Уроки малюнки Уроки кінофестивалі Уроки вистави Уроки спогади Уроки пресконференції Доповіді Повідомлення Реферати Твори

Слайд 11

Логіка побудови уроку з ІКТ Навчальна задача Аналіз проблеми Пошук джерел інтернет-ресурси (мультимедіа) Пошук інформації Відбір інформації Класифікація інформації Об'єднання інформації (гіпертекст) Створення власного конструкту уроку

Слайд 12

Використання комп'ютерних технологій у викладанні історії Кабінет історії оснащений комп′ютером, підключеним до мережі Інтернет, який надає широкі можливості для демонстрації учням історичних карт, схем, відеофрагментів, малюнків, звукових файлів, презентацій.

Слайд 13

На різних етапах уроку використовую педагогічні програмні засоби : Електронний атлас з історії України. Атлас зі всесвітньої історії. Золота скарбниця України. Міфи народів світу. "Енциклопедія Кирила і Мефодія".

Слайд 14

Учителеві, який використовує ІКТ на уроках, не слід забувати, що в основі будь-якого навчального процесу лежать педагогічні технології. Інформаційні освітні ресурси повинні не замінити їх, а допомогти їм бути більш результативними. Вони дозволяють оптимізувати працю вчителя, щоб навчальний процес став більше ефективним. Але в центрі цього процесу стоїть вчитель, його живе слово.

Слайд 15

2013 рік І місце районна олімпіада з історії - 11 клас І місце районна олімпіада з історії - 10 клас 2012 рік ІІ місце районна олімпіада з історії -10 клас ІІ місце районна олімпіада з історії -9 клас ІІІ місце районна олімпіада з історії - 8 клас 2011 рік ІІІ місце районна олімпіада з історії -11 клас ІІ місце районна олімпіада з історії -10 клас ІІ місце районна олімпіада з історії - 9 клас 2010 рік І місце районна олімпіада з історії - 11 клас І місце районна олімпіада з історії - 10 клас ІІІ місце районна олімпіада з історії - 8 клас ІІ місце обласна олімпіада з історії -11 клас Веремейчик Т. 2009 рік ІІ місце районна олімпіада з історії -11 клас ІІ місце районна олімпіада з історії -10 клас Мої досягнення

Слайд 16

Проведення тижнів історії Виховні години Зустрічі з ветеранами Зустрічі з письменни- ками рідного краю Перегляд історичних фільмів Екскурсії до історичних місць Ігри, конкурси Позакласна робота Позаклас-на робота

Слайд 17

Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню визволення України та Нікопольського району від німецько-фашистських загарбників, Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, Дню Перемоги. Були проведені виховні години, години спілкування, за темами: «Пам’ятай: тільки мати й Вітчизна у світі одна», «Свічка пам’яті», «Ти громадянин України», «Ми діти твої, Україно!», «Україна – єдина, соборна держава».

Слайд 18

Плани на майбутнє Плани на майбутнє Впроваджувати у навчально-виховний процес Інноваційні методи навчання Підвищувати свій професійний рівень і не зупинятися на досягнутому Удосконалювати власні методики викладання історії Підвищувати зацікавленість історією учнями Сприяти розвитку зацікавлених історією учнів Особливу увагу приділяти відстаючим учням

Слайд 19

«У світі немає великих людей, є тільки люди, які прийняли рішення робити великі справи» (Р. Ентоні)

Слайд 20

Творчих успіхів і наснаги !

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Історія України