X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Формування ключових компетентностей учнів

Завантажити презентацію

Формування ключових компетентностей учнів

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Стан викладання предметів художньо-естетичного циклу за вимогами нового Державного стандарту С.В. Гловацький.

Слайд 2

Слайд 3

Початок ХХІ століття характеризується стрімкими інноваційними перетвореннями у різних сферах життєдіяльності людини, а також появою нових тенденцій в освіті - становлення ноосферної педагогіки, гуманістичної парадигми освіти, медіа-освіти в яких значне місце посідають проблеми побудови і пошук нових інноваційних моделей "Шкіл майбутнього" й системи освіти.

Слайд 4

Поступовий розвиток української освіти спрямовується на: удосконалення національної системи освіти, на вироблення інноваційної освітньої та наукової стратегії, створення належних умов для забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, оновлення змісту навчально-виховного процесу, підготовки учнів до життя в умовах інформаційного суспільства та інтеграції української освіти в світовий освітній простір.

Слайд 5

Нові Державні стандарти початкової та базової і повної загальної середньої освіти

Слайд 6

Оновлення освітньої галузі «Мистецтво» та інноваційне наповнення науково-методичної системи шкільної мистецької освіти

Слайд 7

Змістовими лініями Державного стандарту початкової школи музична образотворча мистецько-синтетична Змістовими Державного стандарту лініями базової і повної загальної середньої освіти музична образотворча культурологічна

Слайд 8

Освітня галузь «Мистецтво» - дисципліни художньо-естетичного циклу

Слайд 9

Метою освітньої галузі “Мистецтво” є формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Слайд 10

Освітній процес дисциплін художньо-естетичного циклу

Слайд 11

Трирівнева ієрархія компетентностей учнів ключові загальнопредметні предметні

Слайд 12

Завдання вчителя - формування комплексу компетентностей учнів на уроках та в позаурочній діяльності

Слайд 13

Універсальні компоненти мистецької освіти

Слайд 14

Очікуваний результат мистецької освіти

Слайд 15

Система мистецьких компетентностей соціальні особистісні функціональні Мистецькі компетентності Художньо-комунікативні Соціально-практичні загальнокультурні культурологічні Ціннісно-орієнтаційні Художньо-світоглядні Ентнокультурні Полікультурні Культурнодозвіллєві міжпредметні метапредметні предметні Інформаційно-пізнавальні Діяльнісні Релаксаційні Культурно-дозвіллєві Саморегуляційні креативні Галузеві міжгалузеві

Слайд 16

Методична компетентність вчителя мистецьких дисциплін  – це оволодіння знаннями методологічних і теоретичних основ методики навчання мистецьких дисциплін, концептуальних основ структури і змісту засобів навчання (підручників, навчальних посібників тощо), уміння застосувати знання в педагогічній і громадській діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції.

Слайд 17

Професійна компетентність учителя мистецьких дисциплін обумовлює його педагогічну майстерність

Слайд 18

Основні проблеми викладання мистецьких дисциплін на засадах компетентнісного підходу

Слайд 19

Нові програми-нові підручники Програма «Музичне мистецтво» 1-4 кл. 2011 р. Програма «Образотворче мистецтво» 2011 р. Програма інтегрованого курсу «Мистецтво» 1-4 кл. 2011 р. Програма «Мистецтво» 5-9 класи 2112 р.

Слайд 20

Види мистецтва Загальна тематична структура програми Жанри мистецтва Мистецтво в нашому житті Мистецтво в культурі минулого Мистецтво в культурі сучасності Музичне мистецтво Мистецтво Образотв. мистецтво 5 6 7 8 9

Слайд 21

Підручники нового покоління за новим Державним стандартом

Слайд 22

Оновлення методичного супроводу навчання мистецтву

Слайд 23

Застосування педагогічних технологій перехід із площини монологічного викладу навчального матеріалу у площину конструювання діалогу між учнями. Цьому сприятиме використання різноманітних форм роботи на уроці, зокрема, інноваційних художньо-педагогічних технологій – інтегративних, проблемних, інтерактивних (дискусії, диспути), проектних (індивідуальні, групові та колективні проектні завдання), переважно замінюючи монологічну форму подачі матеріалу на діалогічну.

Слайд 24

Інтерактивні форми навчання Навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що здебільшого застосовується під час пошуку та аналізу інформації Виконання практичних завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань. Діалога взаємодія - з метою надання школярам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і почуттів домінантною формою навчання на уроках художньої культури має бути діалог, під час якого виявляється рівень знань учнів.

Слайд 25

Застосування інформаційних технологій на уроках мистецтва Інтернет платформи, блоги, вікі-сторінки Технологія Web 2.0 як комплексний підхід до організації, реалізації та підтримки веб-ресурсів має великий потенціал у вивченні предметів художньо-естетичного циклу

Слайд 26

Мультимедійні програми на уроках мультимедіа презентації, мультимедіа доповіді, електронні мультимедіа видання та мультимедійні Інтернет ресурси. Для цього потрібні: програми створення і редагування презентацій, відео редактори, редактори зображень, звукові редактори, програми для реалізації гіпертекстів, розміщені локально на комп’ютері та онлайнові аудіо і відео редактори, Інтернет платформи для створення блогів та електронних сторінок.

Слайд 27

Електронні підручники

Слайд 28

Підготовка вчителів художньо-естетичного циклу в системі ППО Курсова підготовка – очна, заочна, дистанційна Міжкурсовий період - конференції, семінари, вебінари, тренинги, майстер-класи Самоосвіта – вивчення новітніх педагогічних технологій, методик навчання, медіа-освіта, Інтернет-спільноти

Слайд 29

Підготовка вчителя до роботи за новими стандартами і програмами Вивчення і впровадження: - технологій формування системи мистецьких компетентностей; - інформаційних технологій та міжпредметної інтеграції; - Європейського та вітчизняного досвіду викладання мистецтва; - нових форм підвищення педагогічної майстерності.

Слайд 30

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка