X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Досвід вчителя

Завантажити презентацію

Досвід вчителя

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Система роботи вчителя біології Лобойко Тетяни Володимирівни

Слайд 2

Лобойко Тетяна Володимирівна Учитель біології Калуської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Спеціаліст вищої категорії керівник гуртка 9 розряду Стаж роботи 18 років

Слайд 3

Навчайся в часу , в якому ти живеш.

Слайд 4

Педагогічне кредо Не нашкодь, будь на крок попереду учня, поєднуй однодумців навколо себе.

Слайд 5

...Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай её, и ученики полюбят и тебя, и науку, и ты воспитаешь их; но ежели ты сам не любишь её, то сколько бы ты ни заставлял учить, наука не произведёт воспитательного влияния Лев Толстой

Слайд 6

Впровадження інноваційних технологій Педагогічна теорія – абстракція. Її практичне застосування – завжди високе мистецтво. І. Підласий У своїй педагогічній діяльності на уроках біології я практикую впровадження інноваційних технологій, а саме: структурно -логічних, інтеграційних, ігрових, інформаційно-комп'ютерних, діалогових. Технологія критичного мислення Мислення - це нове створення світу.  Альберт Камю   Критичне мислення – це складний процес, що починається із залу -чення інформації та закінчується прийняттям рішення. Використовуючи елементи даної технології у навчальному процесі ,я намагаюся навчити дітей: формувати власну думку; впевнено вести дискусії та приймати вірні рішення; самостійно здобувати знання; вчитися відкрито спілкуватися ; логічно мислити та аргументувати. Майбутнє відкриється тільки для того, хто зуміє критично осмислити отриману інформацію і виробити власний план щодо її реалізації. Вміння критично мислити - перспектива самореалізації особистості в умовах демократичного суспільства. Технологія навчання як дослідження Ця технологія дозволяє мені: зацікавити дітей дослідницькою роботою, сформувати в них відпо- відні навички; сприяти формуванню дитини як активної, творчої особистості. Я як вчитель : спрямовую учнів на осмислення проблеми в цілому; створюю умови для пошукової творчої діяльності; організую самостійну пошукову діяльність.

Слайд 7

Найважливішим моментом на уроках із застосуванням дослідницької технології є самостійне формулювання учнями правильних, наукових висновків на основі отриманих результатів. У роботі мені допомагає метод створення та захисту проектів. Діти отримують на початку вивчення теми випереджувальні завдання на створення інформаційних міні -проектів. Також цей вид проектів ефективно використовувати у роботі класного керівника для підготовки та проведення виховних годин. Окремі учні виявляють бажання створювати дослідницькі проекти. Учні гуртка працюють над прикладними проектами. Інформаційно-комунікаційні технології навчання Нові інформаційні технології стають не тільки головою рушійною силою прогресу, але й потужним засобом навчання. В.Кремінь Елементи цієї технології використовую тому, що вона дає можливість розширити дидактичні можливості при вивченні біології як для учнів, так і для вчителя. Дидактичні можливості ІКТ при вивченні біології Для учнів: розвиток самостійності і творчості; полегшення сприйняття і запам’ятовування навчального матеріалу; можливість яскравого самоствердження через виконання наукових проектів, створення презентацій; вироблення навичок для практичного застосування у сучасному інформаційному середовищі; формування більшості компетентностей особистості, які задекларо- вані чинною програмою з біології; ознайомлення з передовими досягненнями науки і техніки, новітніми технологіями. Для учителя: економне використання навчального часу ; можливість корегувати навчальний процес завдяки налагодженню оперативного зворотного зв’язку; суттєве розширення творчої діяльності завдяки можливостям самос-

Слайд 8

тійно обирати план проведення уроку, підбирати додаткові мате- ріали тощо; створення умов для здійснення як індивідуального, так і диференційо- ваного підходу до учнів у процесі використання програмних засобів; можливість ефективно організовувати контроль знань, умінь і навичок учнів; скорочення видів роботи, що втомлюють учнів. Крім вище сказаного ІКТ суттєво активізують навчально-виховний процес бо: залучають учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності (завдяки новизні і не традиційності викладання матеріалу); підвищують інтерес і загальну мотивацію до навчання (нові форми роботи, залучення досягнень науково-технічного прогресу); формують вміння самостійно здобувати якісні знання (використан- ня ППЗНП, пошук інформації в мережі Інтернет); забезпечують об’єктивність контролю та перевірки знань (здійснен -ня проміжного тематичного контролю знань, розв’язування трену -вальних тестів); індивідуалізують навчання (шляхом вибору темпу і змісту завдання, відповідно до здібностей і нахилів); розвивають творче мислення (експериментування, встановлення умовно наслідкових зв’язків тощо); розвивають абстрактне мислення (заміна конкретних біологічних об’єктів на схематичні чи символічні зображення); формують практичні вміння і навички у віртуальному просторі (виконання віртуальних лабораторних, практичних робіт, експериментів) Впровадження усіх цих інноваційних технологій досягається різнома- нітними методами і прийомами . Я використовую такі інтерактивні методи : «Мозковий штурм», «Розшифруй анаграму», «Мікрофон», «Сенквейн», «Кубування», «Гронування» (асоціативний кущ), стратегія «Порушена послідовність» на етапі формування теми та завдань уроку, актуалізації опорних знань, мотивації навчальної діяльності.

Слайд 9

Проблемне питання Використання ІКТ у навчально-виховному процесі Машини повинні працювати, Люди повинні думати (девіз компанії ІВМ) Актуальність У даний час спостерігається збільшення впливу медіатехнологій на людину,особливо це сильно діє на дитину, яка з вели ким задоволенням подивиться телевізор чи сидить за комп'ютером, ніж прочитає книгу. Потужний потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютер них технологій на телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів здійснюють значний вплив на вихо- вання дитини і сприйняття нею навколишнього світу. Істотно змі- нюється і характер її улюбленої практичної діяльності - гри, змінюють- ся улюблені герої і захоплення. Раніше інформацію з будь-якої теми дитина могла отримати з різних каналів: підручник, довідкова література, лекція вчителя, конспект уроку. Але сьогодні, з огляду на сучасні реалії, вчитель повинен вносити нав- чальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно. Мозок дитини налаштований на отримання знань у формі розважальних програм по телебаченню і набагато легше сприйме запро- поновану на уроці інформацію за допомогою медіазасобів. Вже давно доведено, що кожен учень по-різному опановує нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного у чня. Тепер з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів з’явилася можливість подавати нову інформацію, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу засвою- вати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності інфор- мацію. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити. Новизна Допомогти вчителю у вирішен- ні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання з інтерактивними методами та сучасними інформаційними технологіями.

Слайд 10

За даними американських учених, учень засвоює під час лекції всього 5 % матеріалу, під час читання - 10 %, роботи з відео/аудіоматеріалами - 20 %, під час демонстрації - 30 %, під час дискусії - 50 %, під час практики - 75 %, коли учень навчає інших чи відразу застосовує знання - 90 %. Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що учні навчаються ефективній роботі в колективі. Використання комп'ю- тера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсаль- ною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки та різні ігри, сучас- ний комп'ютер разом з тим є для дитини рівноправним партнером, якого йому так часом не вистачає, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. З іншого боку, цей метод навчання є досить приваб- ливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання. Реалізація досвіду Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі дає можливість: індивідуалізувати та диференціювати процес навчання; здійснювати контроль з діагностикою помилок за результатами навчання та оцінкою результатів навчальної діяльності; здійснювати самоконтроль та самокорекцію; вивільнити навчальний час; візуалізувати навчальну інформацію за допомогою комп'ютеру; моделювати та імітувати об'єкти, процеси або явища, що вивчаються чи досліджуються; проводити лабораторні роботи в умовах імітації в комп'ютерній програмі реального досліду або експерименту; використовувати інформаційні бази даних, необхідних у навчальній діяльності, та забезпечити доступ до мережі інформації; підсилити мотивацію вивчення матеріалу, розвивати в учнів певні

Слайд 11

види мислення; формувати вміння приймати оптимальне рішення або варіативні розв'язки в складних ситуаціях; формувати культуру навчальної діяльності та інформаційну куль- туру учителя та учня. Прикладом реалізації ІКТ у роботі на уроках, що здійснюється мною є: Створення учнями інформаційних міні - проектів та презентацій до них . Питання пропоную наступні: 7 клас - різноманітність та значення рослин ; 8 клас - різноманітність та значення тварин ; охорона тварин (тварини Червоної книги України ), 9 клас - хвороби організму людини ;перша долікарська допомога при ушкодженні органів , еволюційний розвиток систем органів , вплив шкідливих звичок на функціонування органів, вітаміни та їх значення для організму; 10 клас - властивості та значення води; значення солей для живих організмів; цикли розвитку рослин; цикли розвитку паразитичних одноклітинних; 11 клас - вплив господарської діяльності людини на стан навколишньо- го середовища ; кругообіг речовин у природі ; види нестатевого розмно -ження ; Екологія 11 клас - екологія як наука; проблеми забруднення навко -лишнього середовища Природознавство 5 клас (нова програма) - планети Сонячної системи; Місяць – супутник Землі; різноманітність рослин; різноманітність тварин; різноманітність грибів; середовища та його мешканці,; Червона книга України Основи здоров'я 5 клас (нова програма) - кожен має талант; екст -римальні види спорту; стихійні лиха; 2. Створення учнями дослідницьких проектів, захист яких відбуваєть -ся на уроці чи у позаурочний час. Мої учні створили та захистили такі проекти - «Недосипання. Причини та шляхи подолання» (9 клас), «Вплив навколишнього середовища на проростання насіння» (7 клас), «Користь

Слайд 12

та шкідливість опалого листя (природознавство 5 клас), « В» (екологія 11 клас) Робота та захист учнями наукових робіт. Зокрема , «Влив депри- вації сну на працездатність учнів» Для виконання лабораторних та практичних робіт користуємося програмою « Віртуальна біологічна лабораторія ». Мною створена добірка фото та відеоматеріалів, які використовую на уроці. Крім того, на етапі пояснення нового матеріалу, використовую тематичні презентації створені власноруч або учнями (випереджувальні завдання) Для закріплення знань зручно користуватися програмами - « 1:С Репетитор. Біологія», «Репетитор з біології Кирила і Мефодія», «3D Анатомія». З цією ж метою учням пропонуються адреси сайтів, на яких містяться тренувальні тести з біології. У позаурочний час учні, які мають особисті комп’ютери , готуючись до уроку ,використовують інформацію електронних енциклопедій: «Динозаври та інші доісторичні ящурі», «Тваринний світ», «Підводний світ», «Дикі птахи», «Хижаки», «Біологія. Бібліотека електронних наочностей» «Шкільний курс біології. 6-11 клас», «Біологія. 8-9 клас», «Анатомічний атлас», «Секрети ендокринології», «Внутрішні захворювання», «Мікробіологія в шкільному курсі біології ” . Користуючись інтернет-мережею, учні можуть обмінюватися інформацією при підготовці до уроків . У процесі роботи зі здібними й обдарованими учнями на уроках в основному використовую активні форми і методи здобуття знань. Традиційно в роботі практикую складання таблиць, аналіз графічної залежності, схем, різноманітних ілюстрацій. У процесі підготовки учнів до олімпіад використовую ілюстративний матеріал, який добираю з Інтернету. Такою, наприклад, може бути добірка мікрофотографій тканин організму людини чи тварин, які потрібно розглянути чи визначити, добірка видів рослин чи тварин, які потрібно класифікувати чи описати особливості їх будови та адаптації.

Слайд 13

На гуртку «Флористика та фітодизайн», також використовую ІКТ. Члени гуртка розробили та презентували прикладний проект «Дизайн рекреацій школи», «Ландшафтний дизайн пришкільної території». Незамінними ІКТ є і в роботі класного керівника, які допомагали мені та учням мого класу у підготовці до виховних годин різних видів. Таким чином, мої учні ніколи не байдикують, не залишаються осторонь і знаходять заняття до душі .

Слайд 14

Петрів Остап 200 балів Рік Етап Місце Предмет Прізвище, ім'я по батькові учня 2011 2012 ІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ Біологія Шаєхова Ірина Петрів Остап Шаєхова Ірина Петрів Остап 2012 2013 ІІ ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ Біологія Шаєхова Ірина Петрів Остап Петрів Остап

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Педагогіка