X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ БАЗОВІЙ ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Я У СВІТІ

Завантажити презентацію

ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ БАЗОВІЙ ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Я У СВІТІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ЦІЛІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ДЕРЖАВНІЙ БАЗОВІЙ ПРОГРАМІ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ “Я У СВІТІ” та його реалізація в педагогічній практиці

Слайд 2

Етапи роботи: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1998 р.) Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2003 р.) Програма розвитку та виховання дітей раннього віку “Зернятко”, Методичні рекомендації до неї (2004 р.) Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку, її апробація (2005-2007р.р.) Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2008р.) Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (2009р.) Комплект науково-методичних посібників для старшого дошкільного віку, підготовлено комплект по молодшому.

Слайд 3

Шляхи ознайомлення освітян з матеріалами Базової програми “Я у Світі” Друк матеріалів до Базової програми на шпальтах часопису “Дошкільне виховання” в рубриці “Базовий компонент дошкільної освіти” (щомісяця) Зустрічі членів творчої групи з різними категоріями працівників дошкільних закладів різних регіонів України (понад 20 виїздів)

Слайд 4

Новизна Базової програми “Я у Світі”: Органічна складова нормативно-методичного забезпечення дошкільної ланки освітньої галузі України Перша програма розвитку, в центрі якої якісні та кількісні зміни, що відбуваються з особистістю протягом дошкільного дитинства Реалізує особистісно орієнтовану модель освіти Впроваджує компетентнісну парадигму

Слайд 5

Орієнтує педагога на виховання в дошкільному віці не стільки “дитини знання”, скільки “дитини буття” – вмілої, самостійної, свідомої, життєво компетентної Відкриває дитині світ у єдності чотирьох світів – Природи, Культури, Людей, Власного “Я”, налаштовує педагога на важливість різнобічного й гармонійного розвитку малюка Визнає пріоритет активного буття дитини перед організованими заняттями, як усталеною формою навчально-виховної роботи

Слайд 6

Вперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дошкільника – щирі, довірливі стосунки між дорослим і дитиною, особистісне спілкування Актуалізує проблему статевого виховання дошкільників, необхідність врахування педагогом особливостей розвитку хлопчиків та дівчаток Містить таблиці-вкладки показників розвитку особистості на різних вікових етапах та в різних сферах життєдіяльності, як орієнтир для педагога в оцінці динаміки розвитку дитини

Слайд 7

Засадові принципи Базової програми Визнання самоцінності дошкільного дитинства Дитиноцентризм Ампліфікація - оптимальне використання можливостей певного віку дитини для її повноцінного розвитку Дошкільник - активний суб'єкт життєдіяльності

Слайд 8

Психологічний вік як інтегрована характеристика специфічних для кожного етапу стосунків дитини з дорослими, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідомості та особистості Природовідповідність в організації дитячої життєдіяльності Формування цілісної картини світу через відкриття дитині оточуючого в єдності чотирьох окремих світів – ПРИРОДИ, КУЛЬТУРИ, ЛЮДЕЙ, ВЛАСНОГО “Я” Реалізація індивідуального підходу, що передбачає врахування індивідуальної історії життя конкретної дитини, особливостей її розвитку

Слайд 9

Розвивальне середовище зовнішнє - природне - предметне - соціальне внутрішнє - душевне “Я”

Слайд 10

Програмні завдання, розв’язання яких забезпечується розвивальним середовищем: Закладання основ компетентності дитини Формування шкільної зрілості Забезпечення балансу «хочу» і «можу», Виховання в дитини активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції Формування основ креативності Заміна кількісних показників розвитку дошкільника на якісні

Слайд 11

Структура Базової програми Має дві частини: в першій визначено стратегічні підходи до змісту, цілей та принципів організації дошкільної освіти; шляхи реалізації особистісно орієнтованої моделі; вимоги до розвиненості, вихованості та навченості дошкільника; показники компетентності; умови оптимізації педагогічної діяльності; портрет компетентної особистості напередодні вступу до школи

Слайд 12

друга містить тактичні матеріали – умови ефективного впровадження програми та створення розвивального життєвого простору; організація життєдіяльності дошкільників; специфіка впливу різних соціальних інституцій; зміст і форми взаємодії педагогів з батьками; особливості формування дитячого колективу; статево-рольові відмінності хлопчиків і дівчаток; вивчення іноземної мови в дошкільному дитинстві тощо

Слайд 13

Усі розділи програми структуровані за уніфікованою рамкою-схемою, що містить: особливості вікового періоду, характеристику психологічного віку, освітні завдання, лінії розвитку, показники компетентності дитини, зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності Матеріали кожного наступного змістового блоку як би “накладаються” на висвітлені у попередньому віковому періоді, при цьому їхній зміст не повторюється

Слайд 14

У програмі виділено сім ліній розвитку: Фізичний Соціально-моральний Емоційно-ціннісний * Пізнавальний Мовленнєвий Художньо-естетичний Креативний *

Слайд 15

Матеріали кожної лінії подають сутність та специфіку означеного напряму становлення особистості, вікову динаміку, завдання розвитку, особливості організації життєдіяльності дитини. Лінії розвитку реалізуються через відповідні форми активності.

Слайд 16

Показниками компетентності дошкільника у різних сферах життєдіяльності є розвиток Базових якостей (самостійності, відповідальності, спостережливості, розсудливості, працелюбності, людяності, справедливості, самолюбності, самовладання, креативності) Різних форм активності (фізичної, емоційно-ціннісної, соціально-моральної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої, креативної) Оптимальних для віку моделей основних видів діяльності (сюжетно-рольової гри, предметно-практичної, навчальної діяльності, спілкування

Слайд 17

Соціальна компетентність дошкільника передбачає: Швидке звикання до нових, незнайомих умов життя, вміння пристосуватися до них; Ініціювання та підтримування контактів з іншими дітьми, налагодження спілкування та спільної діяльності з ними; Визначення власного статусу серед однолітків; Володіння комунікативними здібностями;

Слайд 18

Вміння товаришувати, виділяти симпатиків; Врахування думки та позиції іншого; Узгодженість в спільній діяльності, вміння домовлятися, уникати /чи мирно розв'язувати конфліктні ситуації; Користання моральними еталонами та нормами; Усвідомлення межі соціально схвалюваної поведінки

Слайд 19

Компетентний дошкільник-випускник – це не лише поінформована та обізнана особистість, а й така, що здатна адекватно діяти, самостійно приймати рішення, пристосовуватися до різних умов життя, відстоювати власну гідність, визнавати свої помилки, реалізувати природні можливості, самовдосконалюватися

Слайд 20

Умови ефективного впровадження Базової програми в практику Об'єктивні Наявність комплекту нормативних документів та обізнаність в них; Належна організація просвітницько-навчальної роботи з різними категоріями дошкільних працівників; Відповідне методичне та дидактичне забезпечення Базової програми Суб'єктивні Відкритість педагогів інноваціям, інтерес до нового, гнучкість і мобільність, здатність до самовдосконалення; Збіжність світоглядної позиції користувача з концептуальними засадами Базової програми; Педагогічна рефлексія, спроможність педагога перетворити себе на об'єкт власного аналізу та оцінки

Слайд 21

Базова програма “Я у Світі” – програма відкритого типу Колектив розробників висловлює щиру подяку усім причетним до створення програми та сподівається на плідну співпрацю в її успішному запровадженні.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Педагогіка