X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.

Завантажити презентацію

Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості.

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Прояви обмеженості виробничих ресурсів. Відтворювані та невідтворювані ресурси. Виробничі можливості. Клас 10 Тема 22

Слайд 2

Під "виробничими ресурсами" розуміють усі природні, людські і вироблені людиною ресурси, котрі використовуються для виробництва товарів і послуг. Економісти поділяють ці ресурси на такі групи як: 1) матеріальні ресурси - земля, сировинні ресурси і капітал; 2) людські ресурси - праця і підприємницькі здібності.

Слайд 3

Земля До поняття "земля" в економічній науці відносять усі природні ресурси - "дарові блага природи", які застосовуються у виробничому процесі. До цієї ресурсної групи, зокрема, входять: орні землі, ліси, мінеральні ресурси, водні ресурси тощо. Обмеженість землі як ресурсу полягає у відсутності конкретних, сталих розмірах земної поверхні та відповідно природніх ресурсів. Пропозиція землі є абсолютно нееластичною

Слайд 4

Праця Праця - категорія, яку використовують для позначення всіх фізичних і розумових здібностей людини, що застосовуються у виробництві товарів і послуг. Отже, професійну діяльність лісоруба, продавця, машиніста, вчителя, професійного футболіста, фізика-атомника - визначають загальним поняттям "праця". Обмеженість трудових ресурсів проявляється в чіткій певній кількості субєктів (людей) на даний момент часу що є носіями цих ресурсів

Слайд 5

Підприємницькі здібності 1. Підприємець бере на себе ініціативу поєднання виробничих ресурсів - землі, капіталу й праці - в єдиний процес виробництва товарів і послуг. 2.Підприємець бере на себе прийняття основних рішень у процесі ведення бізнесу, тобто непростих нестандартних рішень. 3.Підприємець - це новатор, особа, яка намагається впровадити на комерційній основі нові продукти, нові виробничі технології.

Слайд 6

Капітал Капітал охоплює усі виробничі знаряддя, тобто усі види інструментів, машин, устаткування, а також фабрично-заводські, складські й транспортні засоби і збутову мережу, які використовують у виробництві товарів і послуг та постачанні їх до кінцевого споживача. Під грошовим капіталом розуміють безпосередньо гроші. Реальний, або фізичний, капітал - інструменти, машини та інше виробниче устаткування - це виробничий ресурс; гроші, або фінансовий капітал, не є таким ресурсом.

Слайд 7

Виробничі ресурси, що використовуються в процесі виробництва товарів та послуг, є обмеженими (рідкісними). Під обмеженістю розуміють не тільки можливість повного вичерпання якогось ресурсу, а й наявність його необхідної величини (кількості) в даний момент і в даному місці.

Слайд 8

Слід зазначити, що обмеженість ресурсів має абсолютний і відносний характер. Абсолютна обмеженість означає, що ресурси обмежені самою природою. Так, існують невідтворювані ресурси: земля, корисні копалини (вугілля, нафта, газ та інші). Відносна обмеженість означає, що ресурси обмежені відносно масштабів зростання потреб, які випереджають можливості виробництва щодо їх задоволення.

Слайд 9

Що робити за обмежених ресурсів??? Проблема обмеженості потребує не лише економії ресурсів і зростання їхньої віддачі, але також: 1) оптимізації процесу споживання; 2) збереження й охорони навколишнього середовища; 3) здешевлення продукції і послуг; 4) забезпечення перспектив для розвитку виробництва і споживання.

Слайд 10

Обмежені фізичні та інтелектуальні можливості людини. Обмежено час, який вона може приділити тій чи інший справі. Обмежені засоби, які людина могла б використати для досягнення певної мети.

Слайд 11

Найбільш ефективним аналізом виробничих можливостей є крива виробничих можливостей КВМ — це геометричне місце точок поєднання альтернативних кількісних значень двох благ, які могли б бути вироблені за умов повного використання всіх наявних ресурсів.

Слайд 12

Аналіз кривої виробничих можливостей базується на таких припущеннях: - суспільство використовує всі наявні ресурси, тобто виробництво функціонує за умов цілковитого застосування ресурсів і досягає якнайбільшого з усіх можливих обсягів виробництва; - економіка розглядається за станом на певний момент часу і тим самим передбачається постійна кількість ресурсів і незмінна технологія; - в країні виробляється лише два різновиди товарів - наприклад,споживчі та інвестиційні.

Слайд 13

Слайд 14

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка