X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці

Завантажити презентацію

Ринки виробничих ресурсів та доходи в ринковій економіці

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Виконала вчитель географії гімназії “Євшан” Лупак О.Я.

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

◊ покупцями на ринках є підприємці-виробники, продавцями- власники ресурсів; ◊ попит на ринках визначається попитом на товари кінцевого споживання; ◊ товари, що продаються на ринках, призначені для виробничого використання під час створення речей та послуг; ◊ виробничі ресурси взаємно доповнюють одне одного і водночас можуть взаємозамінюватись.

Слайд 5

Ринок праці- це економічний механізм, який дає людям змогу обміняти свої професійні навички і ро бочий час на заробітну плату й інші вигоди. Суб`єктами ринку праці є наймані працівники,підприємці, держава. Основним доходом на ринку праці є заробітна плата. Номінальна- це сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу Види заробітної плати Реальна- це номінальна заробітна плата з урахуванням роздрібних цін і тарифів Дві основні форми заробітної плати погодинна відрядна

Слайд 6

W L ------ -рівноважна заробітна плата W1- зарплата перевищує рівноважну,з`являється надлишок робочої сили W1 S D S- крива пропозиції послуг найманих працівників D- крива попиту на послуги найманих працівників W2 W2- зарплата нижча за рівноважну, з`являється дефіцит робочої сили

Слайд 7

◊ рівень продуктивності робочої сили ◊ рівень кваліфікації працівника ◊ стаж трудової діяльності ◊ рівень професійної складності виконання робіт ◊ умови праці ◊ інтенсивність роботи ◊ якість виконуваної роботи ◊ терміновість виконання роботи ◊ динаміка цін на споживчі товари та послуги ◊ ступінь відповідальності за виконання певної діяльності. Держава в законодавчому порядку встановлює мінімальний рівень заробітної плати, який повинні враховувати всі фірми!

Слайд 8

◊ суб`єктами ринку землі є власники земельних ділянок, орендарі, покуп ці цих ділянок; Попит на землю залежить від доходу, який можна одержати, працюючи на землі; Пропозиція землі зазвичай не залежить від ціни ринку землі. Рівновага на ринку землі R D L S Кількість землі S- крива пропозиції землі D-крива попиту на землю R - рівноважна рента R

Слайд 9

Рента-дохід власника землі або інших природних ресурсів,кількість яких обмежена. ◊ попит на певну сільськогосподарську продукцію; ◊ попит на землю для “несільськогосподарського” використання; ◊ якість земельних ділянок. R i R- рента і- процент Р- ціна землі Ціна землі = х100%

Слайд 10

К і Кd Ks Попит на капітал залежить від його граничної продуктивності; Пропонування капіталу визначається вигодами кредитора від надання грошей у тимчасове користування боржникові. Ціна ринку капіталу- процент: і = іе Ке Іе- рівноважна ставка процента Кs- пропонування капіталу Кd- попит на капітал В К х100%

Слайд 11

Ринок інформації Обєктом купівлі-продажу на ринку інформації стає інформаційний продукт, що має такі особливості: у процесі використання його запас не зменшується у разі збільшення кількості споживачів корисність інформації не втрачається корисність значної частини інформації залежить від часу її одержання Пропонування інформації формується окремими особами, науково-дослідними установами, консалтинговими фірмами, державними органами статистики та ін. Попит на інформаційний продукт виникає з боку всіх економічних суб`єктів. До особливих товарів на ринку інформації належать: патенти ліцензії ноу-хау комп`ютерні програми дослідні зразки проектна документація.

Слайд 12

Підсумки Загальний ринок виробничих ресурсів охоплює ринок землі, праці, капіталів, інформації. Усі вони мають спільні риси: - на них реалізуються товари виробничого призначення -попит на кожному з цих ринків залежить від попиту натовари кінцевого споживання -покупцями на усіх ринках є підприємці, а продавцями- власники ресурсів -взаємодоповнюваність і взаємозамінність товарів, що продаються на ринках -ціни ринків одночасно є доходами власників окремих виробничих ресурсів

Слайд 13

ТЕСТИ Винагорода за здачу в оренду земельної ділянки називається: А зарплатою б відсотком в рентою г прибутком Учасниками діяльності яких ринків ми стаємо щоденно в повсякденному житті? А ринків природних ресурсів б валютних ринків В товарних ринків г ринків цінних паперів Винагородою підприємця за організацію підприємства, управління ним та ризик є: А рента б прибуток в відсоток г заробітна плата Номінальна заробітна плата- це: А мінімальна заробітна плата, що встановлена урядом Б середня заробітна плата, яку одержують працівники певної галузі В кількість товарів і послуг, необхідних працівникові Г сума грошей, яку працівник одержує за виконану роботу . Звичайні акціонери отримують свою частку прибутків корпорації у вигляді: А відсотка; б) заробітної плати; в) дивідендів; г) частки основних фондів. . Виробничі ресурси- це: А все необхідне для виробництва товарів та послуг; Б все необхідне для обміну товарів і послуг; В природні речовини, які необхідні для виробництва товарів і послуг; Г все необхідне для виробництва товарів і послуг і задоволення потреб людей.

Слайд 14

ЗАДАЧІ . Якщо на виробництво продукції здійснено 600 грн. постійних витрат і 1200 грн. змінних витрат, то величина загальних витрат фірми становить: А 1800 грн; б) 1200 грн; в) 1800 грн; г) 1300 грн. . Якщо фірма несе 1200 грн. постійних витрат, а на виготовлення однієї одиниці товару ще й 500 грн.змінних витрат, то граничні витрати на виробництво першої одиниці товару становлять: А 500 грн.; б) 700 грн.; в) 850 грн.; г) 1700 грн. . Попит на землю описаний рівнянням Q= 1000- 50R, де Q- площа ділянки землі, R- величина ренти. Площа земельних угідь становить 700 гектарів. Укажіть, якою буде величина ренти. А 4,9 тис.грн б 5,1 тис.грн в 5,8 тис.грн г 6 тис.грн

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Економіка