X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
«компетенція» і «компетентність

Завантажити презентацію

«компетенція» і «компетентність

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Петюх Василь Миколайович, к.е.н., проф Науково-педагогічна діяльність кафедри управління персоналом та економіки праці над реалізацією компетентнісного підходу підготовки фахівців: здобутки, розвиток

Слайд 2

ФУНДАМЕНТАЛЬНА + ПРАКТИЧНА (ТЕОРЕТИЧНА) ПІДГОТОВКА ПІДГОТОВКА

Слайд 3

Що ми розуміємо під поняттями «компетенція» і «компетентність»? Компетенція – особистісна поведінкова характеристика, яка виражає здатність людини ефективно виконувати професійну діяльність, або синергетичний ефект використання елементів трудового потенціалу особистості, який полягає в оволодінні стандартними способами виконання професійних дій Іншими словами, компетенція – здатність діяти відповідно до стандарту виконання роботи. Компетентність – це характеристика професіоналізму людини, яка володіє сукупністю високорозвинених компетенцій.

Слайд 4

Поведінкові індикатори

Слайд 5

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ 1.Фактори зовнішнього відносно працівника середовища: Нормативно-правове, фінасове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення; Державна система професійної орієнтації; Інноваційна система освіти; Виховання в сімʹї Соціальне середовище; Стратегія та корпоративна культура організації; Професіоналізм менеджерів з персоналу; Організаційні форми праці та управління; Умови праці; Корпоративне навчання; Мотиваційні програми та система винагород за оволодіння компетенціями

Слайд 6

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ 2.Особистісні фактори: Мотиви; Цінності, орієнтири; Здібності (загальні, спеціальні); Темперамент та характер (моральні, інтелектуальні, емоціональні); Фізичні, психофізіологічні та психічні властивості; Професійно важливі якості Обсяг знань; Професійні навики, уміння; Досвід в певній сфері діяльності;

Слайд 7

Мотиви Цінності та орієнтири Здібності (загальні, спеціальні) Темперамент та характер Компетентність Компетенція Професійно важливі якості Фізичні, психофізіологічні та психічні властивості Досвід Освітньо-кваліфікаційний рівень Професійні навички, вміння Обсяг знань

Слайд 8

Визначення переліку знань та вмінь для виконання певних процесів

Слайд 9

Вміти … 2.1 2.2. 2.2.7. 2.2.6. 2.2.5. 2.2.4. 2.2.3. 2.2.2. 2.2.1. 2.2.8. 2.1.11. 2.1.4. 2.1.2. 2.1.9. 2.1.3. 2.1.1. 2.1.12. 2.1.10. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.

Слайд 10

Приклад фомулювання компетенцій та відповідних ним умінь

Слайд 11

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ МІСТИТЬ ДВІ ГРУПИ КОМПЕТЕНЦІЙ: Загальні компетенції – це набір соціально-особистісних та загальнокультурних компетенцій, що впливають на здатність ефективно виконувати професійні завдання. Професійні компетенції – ті, що пов'язані із специфікою професійних обов'язків і характеризують здатність людини ефективно їх виконувати.

Слайд 12

СТРУКТУРА КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

2. ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ. Перелік компетенцій Поведінкові індикатори 1. Здатність брати на себе соціальні та етичні зобов’язання. Демонструє етику спілкування з людьми, відповідає за свої слова та вчинки. 2. Здатність виявляти почуття соціальної відповідальності та солідарності. Демонструє уміння слухати та погоджуватись з думкою іншого, бути солідарним, навички свідомо-вольового самообмеження. Демонструє усвідомлення правильності вибору варіанту поведінки, обирає найбільш раціональний спосіб дії, не дистанціюється від колег. 3. Здатність до самокритики. Демонструє самоіронію, вміння усвідомити свої помилки, розуміння необхідності зупинитися в потрібний час і переглянути свої дії.

Слайд 16

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

На основі складених списків компетенцій, які треба сформувати у студентів після опанування наук, будуть розроблятися моделі компетенцій фахівців з управління персоналом за майбутніми посадами. Наступним кроком буде розробка профілів компетенцій за посадами або іншими словами – діаграм значущості компетенцій для посад, які представлятимуть собою графічне зображення моделей компетенцій залежно від можливих стратегій розвитку організацій і відповідних їм стратегій управління персоналом.

Слайд 20

Слайд 21

Дякую за увагу!

Слайд 22

Слайд 23

І. ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ. 1.СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНЦІЇ.

Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

ІІ. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ. 1. ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ

Слайд 27

Слайд 28

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Економіка