X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Займенник

Завантажити презентацію

Займенник

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Слайд 2

Створила вчитель - методист Лукашівського НВК Ратушна Наталія Миколаївна

Слайд 3

Епіграф уроку: І той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. В.Сосюра

Слайд 4

що граматисти називали цю частину мови містоймення. І хоч Г.Шашкевич 1865 року вжив назву займенник, інші дослідники й далі називали її містоймення. Тому 1914 року І.Нечуй – Левицький у своїй граматиці з гумором зазначив: «Відомо, що слово місто - город, і вийшло городойменник. Чом, пак, не селойменник?»- і відстоював назву займенник, яка згодом і закріпилася в українському мовознавстві.

Слайд 5

Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні? А тепер прочитаймо, як прекрасно сказав про це поет Дмитро Білоус у своєму вірші "Злитки золоті": Чи ти задумувавсь, відкіль оті У нашій мові злитки золоті? Як намистини, диво калинове — Частини мови! Який співець, поет, який письменник Уперше слово вигадав — іменник? Іменник! Він узяв собі на плечі Велике діло - визначати речі... ...А поспитай звичайного займенника. За кого він у мові? За іменника! (Хоч може цей наш скромний посередник Замінювать числівник і прикметник.)

Слайд 6

Займенник — це повнозначна змінна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Слайд 7

Конкретне лексичне значення займенників виявляється тільки в контексті, коли мовець співвідносить їх з певними іменниками, прикметниками та числівниками. Морфологічні ознаки. Усі займенники змінюються за відмінками, а співвідносні з прикметниками можуть мати ознаки роду й числа.

Слайд 8

За значенням і граматичними ознаками займенникові слова неоднотипні. Вони поділяються на три групи: • займенники, що співвідносяться з іменниками (хто? що?): я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони, себе, хто, що, хтось, щось … займенники, що співвідносяться з прикметниками (який? чий?):мій, твій, ваш, наш, їхній, свій,чийсь, деякий, чий-небудь,ніякий… займенники, що співвідносяться з числівниками (скільки? котрий?): скільки, стільки, скількись

Слайд 9

У реченні займенники виконують різні синтаксичні функції. Вони можуть виступати тими самими членами речення, що й іменник, прикметник, числівник: Підметом Так ніхто не кохав (В. Сосюра); присудком: Ах, очі, ті очі... Кохана, чом серце не таке? (П. Тичина); означенням: Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов (П. Тичина); додатком: Мене любов ненависті навчила (Леся Українка); обставиною: Моя любове! Я перед тобою! Бери мене в свої блаженні сни! (Л. Костенко).

Слайд 10

Казка про займенники У казковому лісі на просторій зеленій галявині жили собі займенники. Їх було багато, і всі такі різні. Тому часто сперечалися, а інколи навіть до бійки доходило. Одного разу проходив тим лісом чарівник. Дивиться - якісь дивні створіння на галявині, і не в настрої. Одні сваряться, інші б'ються, а деякі сидять і сумують. - Хто ви? - запитав чарівник. - І що трапилось? - Щось! - Нічого! - Казна-що! - навперебій почали вигукувати займенники. - Стривайте! Хто мені пояснить, що тут діється? - Кожний! - Сам! Хтось! - Ніхто!

Слайд 11

- Той! - Цей! - Абихто! - знову один поперед одного закричали займенники. - Хай говорить хтось один. Хто тут головний? - Я! Він! Кожний! Всі! - почулося на галявині. Зрозуміло. Ви не можете помиритися, бо не можете поділитися. Цій біді ми зарадимо. - Чарівник махнув своєю паличкою, і перед здивованими займенниками виріс чудовий дев'ятиповерховий будинок. Удруге махнув - і кожен займенник зайняв свій поверх. Тепер вони мали власні кімнати, перестали сваритися й охоче ходили один до одного в гості.

Слайд 12

Пригляньмося уважно до цього будиночка, діти. Хто вже здогадався, чому саме на дев'ять поверхів поділив його чарівник? Так , розряди займенників за значенням. Які це поверхи, як вони називаються?

Слайд 13

вказує на предмет, ознаку, к-ть, але не називає їх особові: 1 я, ми, 2 ти, ви, 3 він, вона, воно, вони Р.Ч.В. відносні: хто, що, який, котрий Р.Ч.В. неозначені: (питально-відносні + частки будь-, -небудь-, казна-, -хтозна, де-, аби-, -сь): В заперечніні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки В зворотний: себе Р.Ч.В. присвійні: мій, твій, свій, наш, ваш, його, їхній; Р.Ч.В. питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки? В означальні: весь, всякий, кожен (кожний), інший, жодний (жоден), сам, самий Р.Ч.В Неозначені: абихто, абищо, абиякий, дехто, де що, деякий, дечий В вказівні: цей (сей, оцей), той (отой), такий, стільки Р.Ч.В

Слайд 14

Хоч у мові займенників небагато, проте частота вживання їх у мовленні досить велика. Займенники використовуються як один з важливих засобів зв'язку між реченнями в тексті, уникнення повторень одних і тих самих слів, узагальнення сказаного попередньо.

Слайд 15

Відредагуйте подані речення Вершник сидить на коні. Грива його розвіюється на повітрі. Він пришпорив коня. 2. Весь народ боровся із загарбниками .Вони вірили, що перемога не за горами. 3. У його зовсім посивіло волосся. 4. У будинку чулися крики. Вони намагалися вибити вікно. 5. Хлопець знайшов платок у його кишені. 6. Бабуся попросила прочитати свого листа. 7. Учень витяг олівець з пенала і поклав його на парту.

Слайд 16

Слайд 17

Разом пишемо неозначені займенники, утворені за допомогою часток аби-, де-, сь-, та заперечні займенники з часткою ні (дехто, когось, абиякий,ніхто) Через дефіс пишемо неозначені займенники, утворені за допомогою часток казна-, бозна-, хтозна-,будь-, - небудь ( чий-небудь, хтозна –хто) Окремо пишемо, якщо між займенником і часткою стоїть прийменник ( де з ким, ні в кого)

Слайд 18

Перевірте правильність написання і виправте, де слід, помилки : ні про кого; що небудь; ні хто; ні чого; ні в кого; де хто; де котрі; якійсь; чий сь; аби чий; ні скільки; ні чийого; ні якому; будь хто; аби чийого; де котрий; хтозна скільки; ні для чого; де комусь, скільки небудь, аби з ким, де на кому.

Слайд 19

Зауважте! Слово що може виступати в складнопідрядному реченні в ролі займенника (як сполучне слово) і в ролі сполучника. Займенник що в реченні відповідає на питання, виконує синтаксичну роль і може бути замінений на займенник який або інше повнозначне слово. Сполучник що не відповідає на питання, не є членом речення і не може бути замінений на повнозначне слово.

Слайд 20

1.Який займенник складається з однієї букви? 2.Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? 3.До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? 4.Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, що врізається в море. 5.Які два займенники заважають їздити по дорозі? 6. Як за допомогою трьох займенників можна зробити руки чистими?

Слайд 21

Відповіді: Який займенник складається з однієї букви? (Я) Який займенник жіночого роду став спортивним терміном? (Нічия) До якого займенника слід додати одну букву, щоб він перетворився на провалля? (Яр) Додавши до займенника одну букву, перетворіть його на частину суші, що врізається в море. (Мис) Які два займенники заважають їздити по дорозі? (Ями) Як за допомогою трьох займенників можна зробити руки чистими? (Вимити)

Слайд 22

Використана література Новий довідник: Українська мова та література. - К.: ТОВ « Казка» , 2005.- 864 с. Українська мова та література. Комплексний довідник: 2-ге вид., зі змінами./ укладачі Марченко А.С.,Марчен- ко О.Д. та ін.- Харків: ФОП Співак В.Л. 2010.- 704 с. Українська мова. Практичний довідник ./ укладач Попко О.Г. .- Харків: ФОП Співак В.Л. 2009.- 404 с. Чумак Т. Ігрові елементи на уроках мови. « Дивослово »,№7 2001р. Шелехова Г.Т., Скуратівський Л.В., Рідна мова. Робочий зошит учня 6 клас.- К.: Абрикос.1998.- 111с.

Слайд 23

Створила вчитель - методист Лукашівського НВК Ратушна Наталія Миколаївна

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова