X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Написання заперечних і неозначених займенників

Завантажити презентацію

Написання заперечних і неозначених займенників

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

НАПИСАННЯ РАЗОМ І ЧЕРЕЗ ДЕФІС НЕОЗНАЧЕНИХ І ЗАПЕРЕЧНИХ ЗАЙМЕННИКІВ. НАПИСАННЯ ЗАЙМЕННИКІВ З ПРИЙМЕННИКАМИ ОКРЕМО Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Учителя шанувати краще родителя. Народна мудрість

Слайд 3

Дослідження-відновлення ► Відновити прислів'я: уставити потрібні за змістом заперечні займенники. Записати речення, визначити синтаксичну функцію займенників. 1)Мудрим ... не народився, а навчився. 2) Розумний передбачає, але знає, що ... всього не знає. 3) Уміння ... в рюкзаку не носить. 4)... у всьому мудрий не буває. 5) ... вище свого вміння не здійметься. 6) ... ще не вродився вченим, а хліб не вродився печеним {Нар. творчість). ► Яке речення за будовою є «зайвим»? Чому? Зробити його синтаксичний розбір.

Слайд 4

Творче спостереження над мовним матеріалом з елементами аналізу Дослідити походження виділених займенників (від яких частин мови вони утворені), з’ясувати їх морфемну будову. 1) Деякі учні нашої школи відвідують гурток журналістики. 2) Деко трі батьки допомагали дітям створювати власні вірші. 3) Ніскільки ува ги не приділяв Юрко вивченню рідної мови, тому й мав низький рівень знань з цього предмета. ► Перебудувати перші два речення на речення з однорідними членами,замінивши неозначені займенники іменниками — власними назвами. .

Слайд 5

Заперечні займенники пишуться Разом Окремо ніхто ні до кого, ніщо ні для чого, ніякий ні в якому, нічий ні за чим

Слайд 6

Неозначені займенники пишуться разом через дефіс окремо 3 частками аби-, 3 частками Якщо між част- де-, будь-, кою і займенни- -сь казна-, хтозна-, ком стоїть прий- (Абищо, -небудь менник дехто, якийсь) (Будь-що, казна-що, хтозна-який, чий-небудь (Аби до чого,будь для кого, хтозна чого, будь на якому)

Слайд 7

Вибірково-розподільний диктант Записати займенники у три колонки: 1) займенники, що пишуться з частками разом; 2) через дефіс; 3) окремо. Користуючись теоретичним матеріалом таблиці, обгрунтувати написання заперечних і неозначених займенників. Підкреслити орфограми. (Ні)хто, ні(в)кого, де(з)чим, кимо(сь), чий(небудь), будь(з)чкм, бу-дь(до)кого, (будь)кого, хтозна(з)ким, хтозна(до)чого, (хтозна)чий, хто-зна(від)чого, казна(з)чим, (аби)хто, аби(з)чим, (аби)чнй, чим(нубудь), (аби)якого, який(нсбудь), (аби)що, аби(до)чого, (де)хто, (де)який, (дс)чим, де(з)ким, (де)когрий, (де)яким, (де)кого, ні(до)кого, ні(з)ким, ні(з)яким, (ні)кого, (ні)чим, (ні)скільки, ні(з)чим, ні(за)ким, (будь)хто. З'ясувати відмінок займенників, виділити закінчення. Розібрати за будовою займенники хтозна-чого, який-небудь, дечим.

Слайд 8

Завдання аналітичного характеру Записати займенники хтозна-хто, хто-небудь, дещо в родовому, оруд ному й місцевому відмінках з прийменниками. Назвати орфограми . Зразок. Будь-хто — будь до кого, до будь-кого (Р в.); будь з ким (Ор. в.); будь на кому, на будь-кому (М. в.). ► Назвати кількість букв і звуків у займенниках у називному відмінку. У яких словах є невідповідність між буквами і звуками?

Слайд 9

Навчальне редагуваня Записати займенники за алфавітом, виправляючи, де треба, допущені орфографічні помилки. Навести відповідні правила правопису заперечних і неозначених займенників. Де-який, хтозна в кому, будь-заким, ніскільки, аби-який, абихто, щонебудь, пізчим, скількись, девчому, з чимось, казнаию, невідь-який, де-що, будь з чим, хтозна-який, нівякому, абищо, нічий.

Слайд 10

Навчальне редагування Скласти з поданими дієсловами по два словосполучення: одне — із неозначеним займенником; інше із заперечним (дієслово повинно мати при собі заперечну частку не). Зразок. Писати (що?) — писати абищо; не писати нічого. Пригадувати (кого?) ... ; товаришувати (з ким?) ... ; ризикувати (чим?) ... ; говорити (про що?) ... ; запитати (що?) ... ; хвилюватися (за що?) ... ; прийти (з чим?) ... ; домовлятися (про кого?) ... . ► Виділити головне й залежне слова у словосполученнях. Назвати,якими частинами мови виражені головні й залежні слова. Визначити, у яких відмінках ужито займенники.

Слайд 11

Самостійна робота аналітичного характеру ► Прочитати текст. З'ясувати тип мовлення. Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Визначити групу за значенням ужитих у тексті займенників. Ми з класним керівником засиділись за одвертою розмовою і я йшов додому не з хлопцями а сам. Ніхто не заважав думати. А думав я про свій учинок і про себе. Тепер мені хотілося будь-що показати класному ке рівникові що я — теж не останній. Не однокласникам показати не мамі й татові а саме Марії Степанівні. Щось у моїй душі народилось таке доб ре що аж сміятись хотілось (За Д. Ткачем). ► Виписати із тексту: варіант 1 — заперечні займенники: варіант 2 — неозначені займенники. Пояснити їх правопис і спосіб творення

Слайд 12

Подумати і дати відповіді на запитання: 1. Якою частиною слова є частка ні в заперечних займенниках, частки де-, аби-, небудь-, будь-, казна-, хтозна- в неозначених займенниках? Довести це на прикладах. 2. Назвати основні правила правопису заперечних і неозначених за йменників: коли вони пишуться разом, через дефіс й окремо.

Слайд 13

Домашнє завдання 1. Скласти невеликий твір на тему «Традиції нашого класу», використовуючи за потреби заперечні й неозначені займенники. 2. Скласти й записати словниковий диктант із 15-20 заперечних і неозначених займенників.

Слайд 14

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1. Омельчук С. А., Ляшкевич А. І., Чаловська М. В. Усі уроки української мови в 6 класі / Упорядник С. А. Омельчук. - Х.: Вид. група «Основа».

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова