X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Які члени речення називаються однорідними?

Завантажити презентацію

Які члени речення називаються однорідними?

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Експрес-опитування Які члени речення називаються однорідними?

Слайд 2

О д н о р і д н и м и називаються: слова, поєднані сурядним зв’язком, рівноправні, граматично незалежні одне від одного; у реченні залежать від того самого слова, відповідають на те саме питання, виконують однакову синтаксичну функцію.

Слайд 3

Наведіть приклади речень з однорідними: а) підметами; б) присудками; в) додатками; г) означеннями; д) обставинами.

Слайд 4

Я к п о в’ я з у ю т ь с я о д н о р і д н і ч л е н и в р е ч е н н і ?

Слайд 5

О д н о р і д н і ч л е н и п о в’ я з у ю т ь с я в р е ч е н н і: а) сполучниковим зв’язком; б) безсполучниковим зв’язком; в) змішаним зв’язком.

Слайд 6

Якою інтонацією вимовляються однорідні члени речення? Проілюструйте прикладами.

Слайд 7

Найчастіше однорідні члени вимовляються перелічувальною інтонацією: однаковим тоном, окремо або парами. При протиставленні однорідних членів перший з них вимовляється висхідною інтонацією, а другий – спадною. Схема: , та

Слайд 8

Тема: Однорідні означення, відмінність їх від неоднорідних Підтема: Зимові фантазії

Слайд 9

Цілевизначення: дізнатися, які означення слід вважати однорідними та неоднорідними; вчитися відрізняти однорідні означення від неоднорідних; правильно розставляти розділові знаки між однорідними членами речення; правильно інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями;

Слайд 10

вчитися використовувати однорідні й неоднорідні означення у мовленні; розвивати творчі вміння: складати міні-твори-описи з використанням однорідних і неоднорідних означень; розвивати образне мислення, уяву, фантазію.

Слайд 11

ПРОБЛЕМНЕ ЗАПИТАННЯ: Чим відрізняються однорідні й неоднорідні означення? Проілюструйте різницю прикладами.

Слайд 12

Відмінність однорідних і неоднорідних означень

Слайд 13

Простежте вживання коми і сполучників при однорідних і неоднорідних означеннях. Зробіть висновок.

Слайд 14

Слайд 15

Висновок Між неоднорідними означеннями сполучники не вживаються, коми не ставляться.

Слайд 16

Синтаксичний розбір простого речення Темно-попелясті розірвані хмари полохливо бігли по обважнілому небі (М.Стельмах).

Слайд 17

Слайд 18

Зима (одн.) ____________та________________. Зима (неодн.) ______________ ____________. Крига (одн.) ____________, _______________. Крига (неодн.) ____________ ______________. Вітер (одн.) ____________, ________________. Вітер (неодн.) ___________ _______________.

Слайд 19

Презентація слова “Фантазія”

Слайд 20

Пейзажний етюд Зимові фантазії

Слайд 21

Зимовий етюд

Слайд 22

Проблемне питання: Яку роль виконують означення у тексті?

Слайд 23

Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок Доведіть або спростуйте думку про те, що в поданому реченні означення є однорідними і між ними вживається кома. Непроглядна ? шалена заметіль люто висвистувала і завивала, біснуючись над степом. Схарактеризуйте означення, використані в реченні. Ясне проміння сонця висвічувало на опушених інеєм високих гілках жовто-зеленими, червоно-синіми іскорками.

Слайд 24

Яку пізнавальну інформацію отримали на уроці? Які завдання були найбільш цікавими? При виконанні яких завдань відчували труднощі? Рефлексія

Слайд 25

Домашнє завдання

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова