X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ В РЕЧЕННІ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВСТАВНІ СЛОВА І СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, ЇХ ВИДИ ЗА ЗНАЧЕННЯМ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Спостереження над мовним матеріалом 1.Прочитати текст. Довести його стильову належність. Дібрати заголовок у формі словосполучення. 2.Визначити вставні слова. Поміркувати, яку роль вони відіграють у реченнях. 3.Дібрати синоніми до виділених слів. 4.Пояснити правопис слів зроду-віку, щось-таки. Навести власні приклади на подану орфограму. 5.Переказати текст, доповнюючи його власними міркуваннями про внутрішній світ людини та народження мудрості, щирості, ніжності. При переказуванні використати вставні слова.

Слайд 3

Робота з таблицею Групи вставних слів і сполучень слів за значенням Що виражають Вставні слова і сполучення слів Приклади 1. Упевненість, невпевненість, сумнів, передбачення тощо Безумовно, безперечно, без сумніву, дійсно, звичайно, правда, певна річ, здається, певно, мабуть, видно, може, може бути, очевидно та ін. І я був неправий, звичайно (О. Довженко) 2. Емоційну оцінку повідомлюваного (радість, задоволення, жаль, здивування, незадоволення тощо) На радість, на щастя, на жаль, як на біду, як навмисне, на сором, дивна річ та ін. Шкода, ми втрачаємо прекрасного солдата (В. Собко) 3. Оцінку фактів з погляду їх звичайності Як водиться, як завжди, було, бувало та ін. Отак, бува, німі вітри ячать, гойдаючи небес ясну колиску (А. Малишко)

Слайд 4

Що виражають Вставні слова і сполучення слів Приклади 4. Вказівку на зв’язок думок, послідовність викладу По-перше, по-друге, нарешті, зрештою, інакше кажучи, наприклад, проте, однак, навпаки, отже, таким чином, значить, виходить та ін. Ніжність, наприклад, описати математично не можна (В. Собко) 5. Вказівку на способи оформлення думок, на експресивний характер висловлювання Словом, правду кажучи, сказати правду, признатися по правді, ніде правди діти, грубо висловлюючись та ін. Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію (І. Ле) 6. Вказівку на джерело повідомлення З погляду, на думку, за повідомленням, як кажуть, каже, мовляв, як відомо, як указано, по-твоєму, по-моєму, по-вашому та ін. На його думку, ситуація набуває загрозливого характеру (Ю. Бедзик) 7. Активізацію уваги слухача або читача Знаєте, вірите, уявіть собі, зверніть увагу, зрозумійте А завтра ж у мене, знаєш, важливі справи в місті (П. Жур)

Слайд 5

Лінгвістичне дослідження 1.Прочитати речення й виділити в них слова, що виражають ставлення мовця до висловленої думки. 2.Які відтінки думок та почуттів вони виражають? 3.Зробити синтаксичний розбір сьомого речення. 4.Дібрати кілька прислів’їв і приказок зі вставними словами або словосполученнями. Визначити їх роль у реченнях.

Слайд 6

Творче завдання з прийомом взаємоперевірки 1.Скласти чотири пари речень, щоб в одних слова кажуть, чуєте, виходить, здавалося були вставними, а в інших ці самі слова виступали в ролі членів речення. Зразок. Треба, виходить, іти на додаткове заняття з алгебри. — З класу виходить гарна дівчина. 2.Здійснити взаємоперевірку виконаного завдання.

Слайд 7

Колективна робота з текстом 1.Прочитати текст мовчки. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати заголовок. Порівняти його із заголовками, дібраними однокласниками. Визначити кращий і записати його. 2.Визначити, які вставні слова виражають ознаку наукового стилю.Назвати вставні слова, що вказують на порядок думок, їх зв’язок. 3.З’ясувати орфограми у слові приземлитися. Дібрати до нього спільнокореневі слова. Скласти з ними 2–3 речення, використовуючи вставні слова.

Слайд 8

Робота з деформованим висловлюванням 1.Відновити деформований зміст висловлювання, уставивши в нього найбільш вдалі вставні конструкції з дужок. Пояснити свій вибір. 2.З’ясувати лексичне значення виділеного слова, використовуючи тлумачний словник (базальт — вулканічна гірська порода щільної або дрібнозернистої будови переважно темного кольору). 3.Із другого речення виписати словосполучення і зробити їх синтаксичний розбір.

Слайд 9

Подумати і дати відповіді на запитання: 1. Що таке вставні слова? 2. Назвати групи вставних слів і сполучень слів за значенням? 3.Чи є членами речення вставні слова і сполучення слів? 4.Навести приклади пар речень, де в одному б вставне слово було членом речення, а в іншому — вставним словом. 5.Які інтонаційні особливості мають речення зі вставними словами? Навести приклади.

Слайд 10

Домашнє завдання 1.Дібрати з підручника хімії, фізики, геометрії або алгебри текст зі вставними словами і словосполученнями. Визначити, що вони виражають. 2. Скласти зв’язне висловлювання зі вставними словами та словосполученнями, що виражають: варіант 1 — упевненість чи невпевненість, співчуття; варіант 2 — можливість чи неможливість, висновок; варіант 3 — радість чи сум, джерело повідомлення. 3.Схарактеризувати, якого значення надають тексту вжиті вставні слова та словосполучення.

Слайд 11

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова