X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
Види обставин Порівняльний зворот

Завантажити презентацію

Види обставин Порівняльний зворот

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

ВИДИ ОБСТАВИН. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

Слайд 2

Вибіркова робота на основі тексту 1.Виразно прочитати вірш. 2.Дібрати власний заголовок. Назвати слова, що відповідають на запитання як? де? куди? у якій мірі? 3.До якого члена речення належать подані слова?

Слайд 3

На світ дивлюсь дитячими очима, І бачу скрізь я сонце золоте, Що відкрива чарівними ключами Землі моєї серце молоде. Тут все так просто, ясно і доступно І я іду в незвідані краї. Де всі казки шепочуть так чарівно. Де є ліси, степи, квітки, гаї. Тут в тебе є широкий простір літа І все тут можна, все тут по плечу, Тут незрівнянний шлях усім відкрито, Тут піднімаюсь і в політ лечу. Нехай не зникне цей політ чудовий, Дитинство мрією літа, як журавлі. По всій планеті, в Україні і Молдові, Там, де живуть вкраїнці на землі. (О. Медведенко)

Слайд 4

Колективне опрацювання опорної схеми. Розглянути схему. Запам’ятати, що означає обставина, на які запитання відповідає, чим виражається. Сформулювати повне визначення обставини як другорядного члена речення. Обставина Виражається іменником, прислівником, інфінітивом, дієприслівником або фразеологізмом Відповідає на запитання як? куди? для чого? чому? за якої умови? незважаючи на що? Виражає характеристику чи ознаку дії

Слайд 5

Пояснювальний диктант 1.Списати. Назвати фразеологізми, визначити їх синтаксичну роль. Указати на вид обставин. 2.Замінити фразеологічні звороти синонімічними словами з довідки. Довідка: повністю, на світанку, недбало, посередньо, легко, скрізь, раптово, відразу ж, незвичайно сильно.

Слайд 6

Види обставин за значенням Види обставин На які запитання відповідають Приклади 1. Способу дії як? яким способом? Звичаї об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю (О. Воропай) 2. Міри й ступеня наскільки? якою мірою? У хаті ще більше потемніло (Панас Мирний) 3. Місця де? куди? звідки? На скелястих берегах річки Кам’янки росло кілька десятків верб, в’язів, по-одинокі липи та дикі груші (П. Позняк) 4. Часу коли? як довго? відколи? доки? Урочисте відкриття парку «Софіївка» відбулося у травні 1802 року (П. Позняк) 5. Причини чому? від чого? через що? з якої причини? Од хвилювання Тетяна не могла спокійно говорити (С. Васильченко) 6. Мети з якою метою? для чого? нащо? Сюди за щастям я забрів (В. Сосюра) 7. Умови за якої умови? у якому випадку? Невдовзі під гучні оплески в супроводі своєї дружини з’явився кремезний, літніх років чоловік (В. Скуратівський) 8. Допустовості незважаючи на що? Наперекір утискам царського двору Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на світову арену (В. Скуратівський)

Слайд 7

Творче конструювання 1.Скласти речення так, щоб подані фразеологізми виступали в ролі обставин. 2.Визначити вид обставин. Як один день, зверху донизу, за тридев’ять земель, до останньої крихти.

Слайд 8

Дослідження-відновлення 1.Відновити прислів’я і приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дати повну характеристику обставин, скориставшись схемою. 1. Добре діло твори... 2. Доброму ... добре. 3. Добре ... пам’ятається. 4. Правда і ... не втоне. 5. Кривда людськая ... вилазить. 6. ... не вмирають (Нар. творчість). Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь. 2.Зробити синтаксичний розбір четвертого речення. Дати характеристику головним членам.

Слайд 9

Дослідження-аналіз на основі тексту 1.Прочитати. Знайти обставини й визначити їх вид. 2.З’ясувати, до якого члена речення вони належать. 3. Списати, замість крапок уставляючи обставини інших видів. 4.Пояснити лексичне значення виділених слів.

Слайд 10

СХЕМА характеристики обставини 4. Визначити спосіб вираження обставини 3. Визначити вид обставина 2. З’ясувати, з яким членом речення вона пов’язується й на яке запитання відповідає 1. Виділити в реченні обставину (підкреслити її)

Слайд 11

Творче моделювання 1.Поширити речення обставинами відповідно до їх виду, зазначеного в дужках. Указати на спосіб вираження обставин. 2.Дослідити, чи можна вважати змодельовані речення граматичними синонімами. Свою думку обґрунтувати. Зразок Правила етикету необхідно засвоювати Для підвищення культури спілкування (обставина мети) З дитинства (обставина часу) Глибоко і міцно (обставина способу)

Слайд 12

Дослідження-зіставлення 1.Виразно прочитати вірш. Виділити обставини, визначити їх вид. 2.Дослідити, які виділені слова виступають обставинами, а які — додатками. 3.Свій вибір умотивувати. 4.Указати на спосіб вираження обставин і додатків.

Слайд 13

Пунктуаційний практикум 1.Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. 2.Указати на слова, яких стосуються порівняльні звороти. 3.Визначити їх синтаксичну роль.

Слайд 14

Лінгвістичне спостереження 1.Прочитати. Дослідити, чи мають порівняльне значення виділені сполучення слів. 2.Записати, додаючи до виділених словосполучень сполучник як. Яким розділовим знаком ви відокремите порівняльні звороти? Плили хмарини, немов перлини. Їх вид рожевий — уста дитини! Набігли тіні — і... ждуть долини. Пробігли тіні — сумні хвилини: Плили хмарини чужі, далекі. (П. Тичина)

Слайд 15

Лінгвістичний експеримент 1.Замість виділених слів у словосполученнях вставити фразеологізми з довідки. Скласти й записати речення. Довести, чи потрібна кома перед сполучником як. Довідка: як вилизана; як п’ятака дав; як свої п’ять пальців; як проклятий; як слимак; як з води; як сич. 2.Виділити головні члени у складених реченнях. 3.Дослідити, чи всі фразеологізми виконуватимуть роль обставини.

Слайд 16

Подумати й дати відповіді на запитання: 1.Який другорядний член речення називається обставиною? Якими частинами мови виражається обставина найчастіше? 2.На які групи за значенням поділяються обставини? До кожної групи дібрати власні приклади. 3.Що називається порівняльним зворотом? 4.Назвати граматичні форми вираження порівнянь. Навести приклади. 5.Як виділяється порівняльний зворот в усному мовленні й на письмі? 6.Яку роль виконують порівняння в художньому мовленні?

Слайд 17

Домашнє завдання Про які факти із життя Г. Сковороди вам відомо? Скористатись за потреби довідковою літературою. Висловити власне ставлення до життєвих принципів філософа. Оформити це у вигляді міні-твору, використовуючи обставини, різні за значенням

Слайд 18

Презентацію створено за допомогою комп’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝», 2011 Джерела: 1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с. 2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с. 3.Омельчук С. А. Сучасний урок української мови у 8 класі / уклад. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. Ф. Соломахін, М. В. Чаловська — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 200, с. 4.Федоренко В. Л. Мовні цікавинки. Нестандартні дидактичні матеріали. — Х.:Вид. група «Основа», 2006. — 320 с.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова