X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
"Тропи як спеціальні засоби образності мови. Омоніми. Пароніми"

Завантажити презентацію

"Тропи як спеціальні засоби образності мови. Омоніми. Пароніми"

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

Тропи як спеціальні засоби образності мови. Омоніми. Пароніми. Подмаркова Вікторія учениця 10-А классу

Слайд 2

Порівняння – полягає у змалюванні особливостей предмета, явища, дії способом зіставлення з іншим, в якому ці особливості різко виявляються. Наприклад: Т.Шевченко “Катерина” Попід горою, яром, долом, Мов ті діди високочолі, Дуби з гетьманщини стоять…

Слайд 3

Метафора- це образний вислів, в якому ознаки одного предмета чи дії переносяться на інший за подібністю. Наприклад: М.Коцюбинський Там море дере свою синю одежу об скелі на білі клапті…

Слайд 4

 Уособлення (персоніфікація) – образний вислів, у якому ознаки неживої істоти або людини переносяться на неживий предмет, явище. Наприклад: Леся Українка. “Осінь” Рветься осінь руками кривавими До далекого сонечка любого… Т.Шевченко Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою…

Слайд 5

Алегоричний образ (гр.  “іносказання”) – все зображене має переносне значення. Алегоричними є байки (можуть бути і ліричні твори. Алегорична мова здобула назву “езопівської”.

Слайд 6

Символ (гр. “умовний розпізнавальний знак”) – споріднений з алегорією троп. Якщо основне в алегоричному образі є те, що він відтворює якусь сторону життя за подібністю, то символ – образ умовний. Розвинулись символи з усної народної творчості на основі паралелізму: червона калина – дівчина;сокіл – парубок.   Широко застосовував образи – символи у своїй творчості Т.Шевченко: степова могила – символ героїчного минулого українського народу; буйний вітер – символ волі; тополя – самотня дівчина; барвінок – символ дівочої чистоти,

Слайд 7

Оксюморон (оксиморон) (гр. “нісенітниця”) – поєднання слів протилежного значення. Наприклад: дорослі діти, живі мерці, невесело сміявся.

Слайд 8

Метонімія – (гр.”перейменування”) – це образний вислів, в якому предмет або явище змальовується способом заміни назвою іншого предмета чи явища, зв,язаного з першим зовнішнім чи внутрішнім зв,язком.

Слайд 9

Заміна найменування людей назвою місця, де вони перебувають; країни, де живуть. Наприклад: У роки війни Україна протягнула руку допомоги поневоленим народам

Слайд 10

Заміна найменування дійової особи назвою дії, яку вона виконує; назвою предмета, що її характеризує або виділяє з інших. Наприклад: П.Тичина Перо моє пісні мережить…

Слайд 11

Зображення дії чи стану одним моментом. Наприклад: Стала б я на рушник та не знаю з ким.

Слайд 12

Заміна ім,.ям автора його творів Наприклад: читати Франка

Слайд 13

Синекдоха – один з поширених видів метонімії – образний вислів, заснований на кількісному зіставленні предметів, явищ; на заміні частиною цілого, одним предметом сукупності їх.

Слайд 14

Вираження однорідної сукупності відповідним словом в однині Наприклад: П.Тичина Вдарив  революціонер – захитався світ…

Слайд 15

Заміна цілого частиною Наприклад: В.Сосюра Вже поставила турбіну міцна робочого рука…

Слайд 16

Заміна родового поняття видовим і навпаки Наприклад: Ой піду я понад Дунаями…

Слайд 17

Перифраз (гр. “опис, переказ”) – це такий образний вислів, в якому назва предмета чи явища замінюється описом його ознак Наприклад: замість Т. Шевченко можна сказати – автор поеми “Наймичка”.

Слайд 18

Гіпербола (гр. “перебільшення”) – образний вислів, який становить художнє пербільшення розміру, сили, значення предмета, явища. Наприклад: Леся Українка Хотіла б я вийти у чистеє поле, Припасти лицем до сирої землі, І так заридати, щоб зорі почули, Щоб люди вжахнулись на сльзи мої…

Слайд 19

Літота (гр. “Простота”) – образний вислів, який становить художнє применшення. Наприклад: хлопчик — мізинчик

Слайд 20

Іронія (гр. “Прихована насмішка”) – це образний вислів, у якому слово чи група слів набувають значення протилежного основному. Наприклад: …Еней, таку уздрівши цяцю, не знав зі страху, де стояв…

Слайд 21

Сарказм – (гр. “терзання”) – угідлива, зла, гірка іронія. Наприклад: Т.Шевченко …Застукали сердешну волю та й цькуємо…

Слайд 22

Епітет (гр. “прикладка”) – це художнє означення, яке дає образне змалювання якоїсь ознаки предмета чи явища, або передає емоційне ставлення до них.

Слайд 23

За способом змалювання ознак предметів і своїми художніми функціями епітети бувають різні: 1) Одні з них лише підкреслюють якусь характерну ознаку предмета чи явища (сизий орел, карі очі, біле личко); 2) Інші епітети пояснюють ту чи іншу ознаку відповідно до життєвої ситуації і певного художнього завдання (Леся Укріїнка: “…Все, все покину, до тебе полину, Мій ти єдиний, зламаний квіте…”); 3) Є група епітетів, які передають лише емоції, пов,язані з даним предметом чи явищем у певній життєвій ситуації (А.Малишко: “Ти знов мені снишся на стежці гіркої розлуки…”).

Слайд 24

У народній творчості вживається багато постійних епітетів (сира земля, буйні вітри, темна нічка). Народнопісенні епітети зустрічаються і у творчості поетів – Котляревського, Шевченко, Франка. Дуже багато авторських епітетів. Творцем авторських епітетів був Т.Шевченко. Наприклад: очі голубі, аж чорні; нікчемне море; рожева зоря; кругле листя.

Слайд 25

Омоніми - це слова, однокові або подібні за звучанням, але різні за лексичним значенням. Наприклад: балка - яр з положистими схилами і балка -дерев'яний чи металевий брус для перекриття стелі; порох - пил і порох - вибухова речовина; чайка - птах і чайка -човен.

Слайд 26

Повні омоніми - це такі слова, які зберігають однакове звучання в усіх граматичних формах: деркач - птах і деркач - стертий віник

Слайд 27

Омоформи - різні за значенням слова, однакове звучання яких зберігається лише в окремих граматичних формах: ранком (іменник в орудному відмінку однини і прислівник); мати, поле(іменники) і мати, поле (дієслова); світи (іменник у формі множини) і світи (дієслово наказного способу: Світи, сонечко, яскравіше). Омофони - слова різні за значенням і написання, але однакові за звучанням: сонце і сон це, лежу (від лежати) і лижу (від лизати), мене (до я) і мине (від минати), проте і про те. Омографи - слова, однакові за написанням, але різні за значенням і звучанням. Вони розрізняються наголосом: обід і обід (у колесі), мала (прикметник) і мала (дієслово), дорога (прикметник) і дорога(іменник).

Слайд 28

Омоніми здебільшого вживаються в художній літературі, народній творчості, в розмовно - побутовому мовленні: Погана та мати, що не хоче дитя мати (Народна творчість). Ними послуговуються для створення дотепних висловів, каламбурів.

Слайд 29

Пароніми - це слова, що мають подібність у морфологічній будові (близькі за фонетичним складом), але розрізняються за значенням Уява (здатність уявляти - плід уяви) -уявлення (знання, розуміння чогось - помилкове уявлення); гривня (грошова одиниця) - гривна (металева шийна прикраса у вигляді обруча); кампанія (сукупність заходів, спрямованих на виконання певного завдання) - компанія (група осіб, пов'язаних певними інтересами або торговельне чи промислове товариство).

Слайд 30

Між паронімами можуть встановлюватися: синонімічні(блискучий - лискучий, блукати - блудити, повноваження - уповноваження, особистий - особовий), антонімічні(прогресивний -регресивний, густо - пусто, іммігрант - емігрант) відношення.

Завантажити презентацію

Презентації по предмету Українська мова