X Код для використання на сайті:
Ширина px

Скопіюйте цей код і вставте його на свій сайт

X Для завантаження презентації, скористайтесь соціальною кнопкою для рекомендації сервісу SvitPPT Завантажити собі цю презентацію

Презентація на тему:
ТЕЗИ

Завантажити презентацію

ТЕЗИ

Завантажити презентацію

Презентація по слайдам:

Слайд 1

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ТЕЗИ

Слайд 2

Виконайте тестове завдання на співставлення стилів і мовних засобів, що в них використовуються. 1 Публіцистичний. 2 Офіційно-діловий. 3 Науковий. 4 Розмовний. 5 Художній. Тестове завдання

Слайд 3

А Використання розмовної лексики та фразеології; Б вживання емоційно-експресивної лексики; В тенденція до використання складних синтаксичних конструкцій; Г використовуються усі мовні засоби; Д повна відсутність експресивних мовленнєвих засобів. Відповідь. 4 — А, 1 — Б, 3 — В, 5 — Г, 2 — Д.

Слайд 4

За допомогою опорної таблиці (див. урок 40) складіть монологічне висловлювання на тему «Види самостійної роботи з літературою». Зробіть висновок, чим відрізняються тези від тематичних виписок, конспекту, плану. Монологічне висловлювання

Слайд 5

Тези — стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту. Тези розкривають суть усієї текстової інформації. Тези поділяються на такі види: цитатні (відбір і запис авторських тез), вільні (формулювання основних положень власними словами) і змішані. Тези бувають простими (записуються тільки твердження автора) і складними (відображена аргументація тверджень).

Слайд 6

Робота за варіантами: Варіант 1 — записати порядок роботи над складанням тез; Варіант 2 — написати вимоги до складання тез. Опрацювання пам’ятки до складання тез

Слайд 7

1. Прочитати весь текст, якщо він невеликий, або розділ, якщо твір великий за обсягом. 2. Продумати зміст тексту, знайти і проаналізувати основні мікротеми. 3. Викласти основні авторські думки у вигляді послідовних пунктів. Порядок роботи над складанням тез:

Слайд 8

1. Чітке і стисле формулювання думок при збереженні своєрідності форм джерела. 2. Кожне положення має містити одну думку. 3. Складання тез за мікротемами (іноді одна теза може об’єднувати кілька абзаців). 4. Виділення у кожній тезі головного слова, словосполучення. 5. Обов’язкове посилання на джерело викладу у кінці або на початку роботи. Вимоги до складання тез

Слайд 9

Конспект — стислий … , а тези коротко … . У конспекті відображається у скороченому вигляді … , а тези передають … . Тематичні виписки — фрагменти тесту, які … , а тези … . План — це послідовний … , а тези — … . Записати відмінності тез від інших видів роботи з текстом, використовуючи подані конструкції. Творча робота

Слайд 10

Хто має право примусить людину? Хто може ніч обернути на днину? І хто такий мудрий, щоб зразу нас всіх Повісив за правду, єдиний наш гріх? («Паліть універсали»)

Слайд 11

Вічно молодим, непорочно-чистим повертається до нових поколінь наш найчутливіший поет, сонячний, яблуневоцвітний геній України (О. Гончар).

Слайд 12

Домашнє завдання Складіть тези окремого розділу підручника з історії (географії, фізики та ін.).

Завантажити презентацію

Схожі презентації

Презентації по предмету Українська мова